l
 • Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • WAŻNE TEMATY

  Nowa terapia choroby niedokrwiennej serca komórkami macierzystymi
  Jeden z projektów dofinansowanych ze środków unijnych poświęcony jest analizie możliwości komórek macierzystych mięśnia sercowego (CSC) w walce z problemem przewlekłej niewydolności serca w Europie
  Badanie genomu człowieka, zwierząt i roślin
  Badania naukowe nad genomem człowieka przynoszą fascynujące informacje o tym, jak DNA determinuje nasze zdrowie i odrębność Tymczasem analiza (i w niektórych przypadkach modyfikacja) materiału genetycznego roślin i zwierząt może potencjalnie podnieść jakość i zwalczyć choroby
  Wyznaczanie trendów w nauce: komar GMO orężem w eliminowaniu malarii
  Opracowana przez badaczy nowa technika modyfikacji genetycznej komarów może wnieść istotny wkład w wyeliminowanie malarii. 
  Innowacyjne materiały do stentów wieńcowych obniżają ryzyko zapalenia mięśnia sercowego
  Malutkie, metalowe rurki zwane stentami, które utrzymują przepływ krwi w chorych naczyniach wieńcowych poprzez powolne uwalnianie leków, pomogły uratować życie milionów osób zagrożonych chorobą serca
  Śmiercionośne zakwity meduz teraz łatwiejsze do przewidzenia
  Poparzenie przez meduzę Irukandji, należącą do kostkowców, może doprowadzić do śmierci W najlepszym przypadku poparzenie wywołuje bolesne skurcze i konieczność hospitalizacji z powodu tak zwanego syndromu Irukandji

  Czy wiesz...? 
  Hasło na dziś 
  Dar, podarek, podarunek, prezent – coś wartościowego dane komuś w prezencie; ofiarowane. Określenie wykorzystywane w opisie kultury darów przez Marcela Maussa odnoszące się do faktu istnienia prezentów o charakterze dóbr i usług obowiązkowych i wzajemnych. Przekazywanie darów j... czytaj więcej
  Medycyna

  Multidyscyplinarne podejście do postępów w opracowywaniu leków

  opublikowane przez: Redakcja

  Dzięki łączeniu fachowej wiedzy z wielu dziedzin, Instytut Złożonych Systemów Molekularnych Uniwersytetu Technicznego w Eindhoven jest na progu przełomu, który może mieć istotne implikacje dla przemysłu farmaceutycznego.

  Dodano: 11.07.2014. 15:58  Czytaj więcej

  Techniczne

  Nowy raport wskazuje na osiągnięcia niezwiązane z badaniami kosmicznymi, które mogą pomóc w przyszłych misjach kosmicznych

  opublikowane przez: Redakcja

  Europejska Fundacja Nauki (ESF) opublikowała nowy raport poświęcony technologicznym przełomom na rzecz postępu naukowego. Chociaż wiadomo, że sektor ten jest kluczowym motorem innowacji przynoszących korzyści społeczeństwu, ESF i Europejska Agencja Kosmiczna uzależniają część jego przyszłości od technologii niezwiązanych z przestrzenią kosmiczną.

  Dodano: 10.07.2014. 15:58  Czytaj więcej

  Medycyna

  Nowa terapia choroby niedokrwiennej serca komórkami macierzystymi

  opublikowane przez: Redakcja

  Jeden z projektów dofinansowanych ze środków unijnych poświęcony jest analizie możliwości komórek macierzystych mięśnia sercowego (CSC) w walce z problemem przewlekłej niewydolności serca w Europie. Podczas gdy wcześniejsze badania koncentrowały się na komórkach pobieranych od chorych, zespół CARE-MI kładzie nacisk na komórki pochodzące od różnych dawców. Badania kliniczne mają zostać przeprowadzone już tego lata w Belgii i Hiszpanii.

  Dodano: 10.07.2014. 15:58  Czytaj więcej

  Przyroda

  Projekt unijny zaprzęga ekologiczne technologie do odkażania gleby

  opublikowane przez: Redakcja

  Zanieczyszczenie gleby pociąga za sobą poważne następstwa dla środowiska i gospodarki oraz stwarza zagrożenia dla zdrowia człowieka i ekosystemów. Zamykanie obiektów kopalnianych i przemysłowych w wielu miejscach w Europie spowodowało odsłonięcie dużych połaci skażonego terenu o niepewnym przeznaczeniu. Odkażanie i regeneracja takiej gleby to długi, złożony i kosztowny proces, który znacznie obciąża czy to przedsiębiorstwa, czy to podmioty administracji publicznej.

  Dodano: 16.06.2014. 15:58  Czytaj więcej

  Przyroda

  Projekt unijny poświęcony nowoczesnemu modelowaniu ekosystemów morskich

  opublikowane przez: Redakcja

  Z powodu zmiany klimatu do końca stulecia spodziewane jest skurczenie się biomasy fitoplanktonu i zooplanktonu odpowiednio o 6% i 11%. To zaledwie jeden z wniosków wyciągniętych z prac nad dofinansowanym ze środków unijnych projektem MEECE (Marine Ecosystem Evolution in a Changing Environment), z którego relacja ukazała się w &#187Global Change Biology Journal&#171

  Dodano: 13.06.2014. 15:58  Czytaj więcej

  Przyroda

  Badanie genomu człowieka, zwierząt i roślin

  opublikowane przez: Redakcja

  Badania naukowe nad genomem człowieka przynoszą fascynujące informacje o tym, jak DNA determinuje nasze zdrowie i odrębność. Tymczasem analiza (i w niektórych przypadkach modyfikacja) materiału genetycznego roślin i zwierząt może potencjalnie podnieść jakość i zwalczyć choroby.

  Dodano: 13.06.2014. 15:58  Czytaj więcej

  Przyroda

  Wyznaczanie trendów w nauce: komar GMO orężem w eliminowaniu malarii

  opublikowane przez: Redakcja

  Opracowana przez badaczy nowa technika modyfikacji genetycznej komarów może wnieść istotny wkład w wyeliminowanie malarii. 

  Dodano: 12.06.2014. 15:37  Czytaj więcej

  Medycyna

  Innowacyjne materiały do stentów wieńcowych obniżają ryzyko zapalenia mięśnia sercowego

  opublikowane przez: Redakcja

  Malutkie, metalowe rurki zwane stentami, które utrzymują przepływ krwi w chorych naczyniach wieńcowych poprzez powolne uwalnianie leków, pomogły uratować życie milionów osób zagrożonych chorobą serca. Wszczepienie ich do naczyń wiąże się jednak z pewnym ryzykiem powikłań zagrażających życiu, zwanych późną zakrzepicą w stencie (ST). Ma ona miejsce wtedy, kiedy stent wypełni się skrzepliną i zakłóci obieg krwi.

  Dodano: 11.06.2014. 09:27  Czytaj więcej

  Ścisłe

  Antymateria coraz lepiej poznana - znamy ładunek antywodoru [CERN]

  opublikowane przez: Redakcja

  Dzisiaj w czasopiśmie Nature Communications, eksperyment ALPHA na CERNowskim Spowalniaczu Antyprotonów (ang.: Antiproton Decelerator, AD) opublikował pomiar ładunku elektrycznego atomów antywodoru. Jego wynik zgodny jest z zerem z dokładnością do ośmiu miejsc po przecinku. Chociaż sam wynik nie jest zaskoczeniem jako, że atomy wodoru są elektrycznie obojętne, to jest to pierwszy tak dokładny pomiar dokonany na atomie antymaterii.

  Dodano: 03.06.2014. 17:15  Czytaj więcej

  Ogólne

  Prażenie: nowinka bioenergetyczna

  opublikowane przez: Redakcja

  Prażenie - powolne przypiekanie biomasy w celu podniesienia jej wartości energetycznej - okrzyknięto częścią rozwiązania na potrzeby wdrażania bioenergii na wielką skalę. Interesariusze z sektora twierdzą, że technologia prażenia sprawdza się i jest dostępna, ale jej przyjmowanie się nie następuje tak szybko, jak się spodziewano. Na niedawno odbytej w tym miesiącu w Brukseli konferencji Europejskiego Towarzystwa Biomasy (AEBIOM) spotkali się eksperci, badacze i producenci, aby omówić postępy w zakresie prażenia i rysujące się przed nim perspektywy.

  Dodano: 02.06.2014. 16:27  Czytaj więcej

  Medycyna

  Wyznaczanie trendów w nauce: naukowcy wykorzystują HIV w walce z HIV

  opublikowane przez: Redakcja

  Od początku epidemii HIV niemal 75 milionów osób zostało zakażonych tym wirusem, a około 36 milionów z jego powodu zmarło. W 2012 r. odnotowano w sumie 29.000 nowych przypadków HIV na terenie UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Tymczasem w tym tygodniu media donoszą, że naukowcy odkryli metodę wykorzystania wirusa jako narzędzia do walki z chorobami dziedzicznymi, a w perspektywie długofalowej także z samym zakażeniem HIV.

  Dodano: 30.05.2014. 10:58  Czytaj więcej

  Przyroda

  Śmiercionośne zakwity meduz teraz łatwiejsze do przewidzenia

  opublikowane przez: Redakcja

  Poparzenie przez meduzę Irukandji, należącą do kostkowców, może doprowadzić do śmierci. W najlepszym przypadku poparzenie wywołuje bolesne skurcze i konieczność hospitalizacji z powodu tak zwanego syndromu Irukandji. Niestety meduza jest mała i przezroczysta, a kiedy pojawia się w pobliżu wybrzeża to od razu w setkach tysięcy osobników. Do tej pory pierwszym sygnałem bytności Irukandji w pobliskich wodach były krzyki poparzonych ludzi.

  Dodano: 23.05.2014. 10:27  Czytaj więcej

  Ogólne

  Mapowanie źródeł informacji dla europejskich rolników

  opublikowane przez: Redakcja

  W dobie zmieniających się warunków oraz silnej presji ze strony rynku i społeczeństwa wymagającej adaptacji i innowacji, społeczność rolnicza potrzebuje łatwego dostępu do wiedzy i informacji, a także szkoleń i edukacji.

  Dodano: 11.04.2014. 16:27  Czytaj więcej

  Ogólne

  Badania przestrzeni kosmicznej z korzyścią dla życia na Ziemi

  opublikowane przez: Redakcja

  Być może nie zdajemy sobie nawet z tego sprawy, ale systemy i technologie kosmiczne stanowią istotny element naszego codziennego życia. Od telekomunikacji po telewizję, od prognozowania pogody po światowe systemy finansowe: poprawne funkcjonowanie większości usług, które w nowoczesnym świecie uznajemy za oczywiste, jest uzależniona od przestrzeni kosmicznej.

  Dodano: 11.04.2014. 16:27  Czytaj więcej

  Ścisłe

  Na księżycu Saturna może istnieć życie pozaziemskie

  opublikowane przez: Redakcja

  Spotkanie z ET może nastąpić znacznie szybciej niż nam się wydaje. Naukowcy ujawnili, że na Enceladusie, jednym z księżyców Saturna, mogą występować duże zasoby wody, co oznacza, że możemy zbliżać się do odkrycia życia pozaziemskiego w naszym Układzie Słonecznym.

  Dodano: 10.04.2014. 15:37  Czytaj więcej

  Ogólne

  Dawna kopalnia potażu pomoże w poszukiwaniach życia na Marsie

  opublikowane przez: Redakcja

  Ocena zdatności Marsa do zamieszkania i odnalezienie tam życia, jeżeli jakiekolwiek istniało, zależy od poznania jego środowiska. W kopalni potażu w północno-wschodniej Anglii panuje środowisko zbliżone do tego na powierzchni Marsa, dzięki czemu miejsce to może posłużyć za stanowisko testowe technologii do poszukiwania życia na Czerwonej Planecie.

  Dodano: 09.04.2014. 14:58  Czytaj więcej

  Medycyna

  Nowatorskie rozwiązanie w walce z chorobą mózgu

  opublikowane przez: Redakcja

  W jaki sposób komory ciśnieniowe mogą pomóc w walce z szybko narastającym problemem schorzeń degeneracyjnych, takich jak choroba Alzheimera? To jedno z zagadnień, które będzie przedmiotem prac prowadzonych w ramach nowego projektu, dofinansowanego przez NMI3.

  Dodano: 02.04.2014. 15:27  Czytaj więcej

  Techniczne

  UE finansuje prace nad samodzielnie uczącymi się i myślącymi robotami

  opublikowane przez: Redakcja

  Ponad dwie trzecie Europejczyków zatrudnionych w sektorze produkcji pracuje w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP). Głównym orężem konkurencyjności sektora jest szybkie reagowanie na zmieniające się potrzeby produkcyjne i utrzymywanie jakości produktów na bardzo wysokim poziomie.

  Dodano: 01.04.2014. 15:37  Czytaj więcej

  Techniczne

  Supernowoczesne rozwiązanie do wykrywania bakterii w wodzie

  opublikowane przez: Redakcja

  Jakość wody i bezpieczeństwo nigdy nie są dane raz na zawsze. Codziennie miliony ton nieodpowiednio oczyszczonych ścieków, także przemysłowych i rolniczych, trafia do jezior, rzek i mórz na całym świecie - wagowy odpowiednik całej populacji ludzkiej w formie zanieczyszczeń. W wielu branżach, od spożywczej po metalową, potrzebne są do różnych procesów ogromne ilości wody, której klasa może poważnie wpłynąć na jakość produktów gotowych.

  Dodano: 27.03.2014. 17:58  Czytaj więcej

  Ogólne

  Olbrzymi potencjał wysokowydajnych technologii obliczeniowych zaprezentowany na konferencji HIPEAC

  opublikowane przez: Redakcja

  Od zrewolucjonizowania procedur medycznych po projektowanie wydajnych turbin wiatrowych i falowych, wysokowydajne technologie obliczeniowe mogą odegrać ważną rolę w podjęciu szeregu wyzwań społecznych, w obliczu których staje obecnie Europa. Już są wykorzystywane na przykład we Francji do wyboru najbezpieczniejszych i najwydajniejszych konfiguracji wymiany paliwa jądrowego, a w Szkocji do symulacji oddziaływania wiatru i fal na morskie turbiny prądotwórcze.

  Dodano: 19.02.2014. 13:37  Czytaj więcej


  tt