• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Archiwa / 2012 / June

  Czerwiec, 2012
  · GridCOMP ustanawia nowe standardy dla aplikacji sieciowych (Techniczne)
  · UE wspiera projekt badający wczesne osadnictwo w Europie (Humanistyczne)
  · Francuscy astronomowie obserwują parowanie atmosfery planety (Ścisłe)
  · Prognozowanie upalnych dni w Europie (Przyroda)
  · Międzynarodowa konferencja młodych naukowców specjalizujących się w językach i kulturach Rejonu Morza Śródziemnego i Bliskiego Wschodu, Madryt (Wydarzenia)
  · Warsztaty nt. generowania językowych opisów danych, Bruksela, Belgia (Wydarzenia)
  · Zaproszenie do składania ofert na umowę ramową - początkową fazę realizacji GMES: usługi mapowania w sytuacji zagrożenia - walidacja (Ogólne)
  · Komisja Europejska uruchamia szereg badań - rozwijanie wiedzy na rzecz polityki badań opartej na danych (Społeczeństwo)
  · Odkryto schematy zmian genetycznych w niedorozwoju umysłowym (Medycyna)
  · Europejczycy opracowali oprogramowanie typu open-source dla bionaukowców (Przyroda)
  · Brytyjscy naukowcy badają rolę stresu w chorobie Alzheimera (Medycyna)
  · Doroczna konferencja nt. ekologicznego projektowania: biopaliwa dla lotnictwa - pokonywanie barier, Londyn. Wlk. Brytania (Wydarzenia)
  · Sztuczna inteligencja w Internecie, Saarbrücken, Niemcy (Wydarzenia)
  · Europejska infrastruktura biobanków w prototypie systemu do 2010 r. (Przyroda)
  · Sprostowanie: zaproszenie do składania ofert na ocenę seroepidemiologii jako narzędzia oceny częstości występowania infekcji bakteriami Salmonel (Ogólne)
  · Sekwencjonowanie egzonu - szybko i tanio (Medycyna)
  · Europejscy naukowcy bliżej rozwikłania zagadki porodu martwego płodu (Medycyna)
  · Warsztaty nt. nanotechnologii w diagnostyce, obserwacji i leczeniu nowotworów w obrazowaniu molekularnym, Dublin, Irlandia (Wydarzenia)
  · Biomarkery zaburzeń mózgu - szanse i wyzwania, Cambridge, Wlk. Brytania (Wydarzenia)
  · Zaproszenie do składania ofert na obserwatorium innowacji w przedsiębiorstwach (Ogólne)
  · Międzynarodowy kongres nt. optyki rentgenowskiej i mikroanalizy, Karlsruhe, Niemcy (Wydarzenia)
  · Ruszył serwis informacyjny CORDIS nt. badań naukowych nad bezpieczeństwem w 7PR (Ogólne)
  · Innowacyjna technika w walce Europejczyków z gruźlicą (Medycyna)
  · Regularne posiłki gwarancją szczuplejszej sylwetki nastolatków - twierdzą hiszpańscy naukowcy (Medycyna)
  · Trzecie, międzynarodowe warsztaty nt. odkrywania wiedzy za pomocą chmurowych i rozproszonych platform obliczeniowych, Bruksela, Belgia (Wydarzenia)
  · Ekologia błękitnych maruderów, Santiago, Chile (Wydarzenia)
  · Postęp we wczesnym wykrywaniu oporności na leki przeciw nowotworowi jelita grubego (Medycyna)
  · Europejczycy badają ekologiczny status strumieni (Przyroda)
  · Jedz powoli i obniż ryzyko cukrzycy (Medycyna)
  · Wyzwania stojące przed badaniami nad malarią, Bazylea, Szwajcaria (Wydarzenia)
  · Siódme, międzynarodowe warsztaty nt. rozwiązywania ograniczeń i przetwarzania języka, Orlean, Francja (Wydarzenia)
  · Zaproszenie do składania wniosków o finansowanie działań zmierzających do zamiany na inne formy transportu, działań katalitycznych, działań z (Ogólne)
  · 10 lat zintegrowanych badań, finansowanych ze środków UE, zapewnia doskonalszy i bezpieczniejszy łańcuch dostaw żywności (Społeczeństwo)
  · Badania wskazują na sieciowanie społeczne ptaków (Przyroda)
  · Harmonijną pracę wynagradza piękna muzyka (Społeczeństwo)
  · Międzynarodowe sympozjum nt. terapii komórkowych i genowych, Granada, Hiszpania (Wydarzenia)
  · Pytania bez odpowiedzi - sekwencjonowanie nowotworów, Cambridge, Wlk. Brytania (Wydarzenia)
  · Zaproszenie do składania wniosków w Europejskim Programie Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (COST) (Ogólne)
  · Jak modraszek arion uniknął zagłady (Przyroda)
  · Ostatni element układanki. Naukowcy dokańczają genom bonobo - ostatniej niezsekwencjonowanej małpy człekokształtnej (Humanistyczne)
  · Badania nie znajdują związku między depresją a samotnością u osób starszych (Społeczeństwo)
  · Minima słoneczne wywołały zdarzenie klimatyczne w przedromańskiej epoce żelaza (Przyroda)
  · Warsztaty nt. zarządzania zasobami inteligentnych obiektów, Hamburg, Niemcy (Wydarzenia)
  · Nauka kolejnej generacji obrazowania i przeglądów spektroskopowych, Garching bei München, Niemcy (Wydarzenia)
  · Przetarg: Ilościowa ocena ryzyka mikrobiologicznego pałeczek Campylobacter w łańcuchu produkcji mięsa brojlerów (Ogólne)
  · Konferencja nt. energetyki na rzecz czystego środowiska, Lizbona, Portugalia (Wydarzenia)
  · Zielona tundra arktyczna? Wyniki badań wskazują, że to możliwe (Przyroda)
  · Proszę zostawić wiadomość - skrzynki głosowe owadów (Przyroda)
  · Naukowcy rozwiązują zagadkę udomowienia konia (Humanistyczne)
  · Przyszłość energetyki miejskiej, Amsterdam, Holandia (Wydarzenia)
  · Dziewiąta, międzynarodowa konferencja nt. postępów w mechanice płynów, Split, Chorwacja (Wydarzenia)
  · W kierunku zrównoważonej biogospodarki w Europie - jak to robią Czesi (Przyroda)
  · Naukowcy kwestionują analogię z interglacjałem eemskim (Przyroda)
  · Europejczycy rozwikłali tajemnicę embrionalnych komórek macierzystych (Medycyna)
  · Astma w dobie DNA, Londyn, Wlk. Brytania (Wydarzenia)
  · Trzecie międzynarodowe warsztaty nt. bezpieczeństwa wszechobecnej informatyki, Londyn, Wlk. Brytania (Wydarzenia)
  · Zaproszenie do składania wniosków w ramach programu Uczenie się przez całe życie (Ogólne)
  · Nie tak przewidywalne - małe planety mogą formować się wokół gwiazd z mniejszą ilością pierwiastków ciężkich (Ścisłe)
  · Naukowcy uzbrojeni w nową technikę dokładnie wskazują gorące punkty pasożyta malarii (Medycyna)
  · Molekuły niszczące priony (Medycyna)
  · Szóste warsztaty Europejskiej Agencji Kosmicznej nt. technologii nawigacji satelitarnej, Noordwijk, Holandia (Wydarzenia)
  · Odpowiednie technologie opieki zdrowotnej dla krajów rozwijających się, Londyn, Wlk. Brytania (Wydarzenia)
  · Nowy gatunek kraba samotnika schowany w galisyjskim dnie (Przyroda)
  · Kurczące się rafy ostrygowe w centrum uwagi (Przyroda)
  · Światowe forum nt. paliwa, żywności i środowiska - wyzwanie bioenergetyczne, Mediolan, Włochy (Wydarzenia)
  · Warsztaty nt. technologii na rzecz organizacji, adaptacji i symulacji systemów transportu, Lyon, Francja (Wydarzenia)
  · Tajemnica kryjąca się za magnetyzmem zwierzęcym i liniami energetycznymi (Przyroda)
  · Przetarg: Wpływ sieci TIK na tworzenie konkurencyjnej Europejskiej Przestrzeni Badawczej (Ogólne)
  · Jak różne rodzaje dotyku wpływają na nasze emocje? (Przyroda)
  · Kluczowe odkrycie białka kontrolującego ochronę komórek nerwowych (Medycyna)
  · Pierwsze międzynarodowe warsztaty nt. bezprzewodowych, multimedialnych sieci czujników, Barcelona, Hiszpania (Wydarzenia)
  · Biologia molekularna i innowacyjne terapie mięsaków okresu dzieciństwa i dojrzewania, Pułtusk, Polska (Wydarzenia)
  · Kupujesz ubrania? Najpierw je przymierz! (Ogólne)
  · Warsztaty nt. technologii agentowej w sieciach czujników, Budapeszt, Węgry (Wydarzenia)
  · Badania pokazują, że nowe odczynniki mogą zwalczać gronkowca złocistego MRSA i inne zakażenia przenoszone w szpitalu (Medycyna)
  · Badania europejskie pokazują, że gdy nauczyciel lubi przedmiot ścisły - uczniowie także (Społeczeństwo)
  · Zmiana biegu - bliższe spotkania z czarnymi dziurami (Ścisłe)
  · Ograniczanie kalorii utrzymuje serce w formie (Medycyna)
  · Otyłe kobiety dyskryminowane w pracy (Społeczeństwo)
  · 20. europejska konferencja i wystawa nt. biomasy - ustawiając kurs na biogospodarkę, Mediolan, Włochy (Wydarzenia)
  · Warsztaty nt. modeli wyższego rzędu i globalnych ograniczeń w obrazie komputerowym, Florencja, Włochy (Wydarzenia)
  · Zaproszenie do składania ofert na badania nad zasobooszczędnymi strategiami politycznymi ukierunkowanymi na łagodzenie skutków zmian klimatu zwią (Ogólne)
  · Badania unijne ujawniają powód szybszego rozwoju dzieci karmionych mieszankami mlecznymi (Medycyna)
  · Badania unijne pokazują, że wszy mogą być pożyteczne (Przyroda)
  · Tylko niewielkie ryzyko kwitnienia sinic tego lata na obszarach morskich Finlandii (Przyroda)
  · Naukowcy odkrywają tajemnicę wzrostu Homo heidelbergensis (Humanistyczne)
  · Zmniejszenie osadu z pomocą biomasy drobnoustrojów (Przyroda)
  · Publiczny wykład EMI nt. zrównoważonej mobilności miejskiej, Bruksela, Belgia (Wydarzenia)
  · Warsztaty HITECO nt. kolektorów słonecznych do wysokich temperatur, Valladolid, Hiszpania (Wydarzenia)
  · Udoskonalone wykrywanie choroby Alzheimera - nanoskop budowany w ramach projektu unijnego (Medycyna)
  · Topniejące lodowce stanowią zagrożenie dla zasobów wody - raport z badań (Przyroda)
  · Mrówki leczą swoich chorych i utrzymują patogeny pod kontrolą (Przyroda)
  · Siódma międzynarodowa konferencja nt. bezpieczeństwa infrastruktur na potrzeby informacji krytycznych, Lillehammer, Norwegia (Wydarzenia)
  · 13. międzynarodowa konferencja nt. plazmowej inżynierii powierzchni, Garmisch-Partenkirchen, Niemcy (Wydarzenia)
  · Zaproszenie dotyczące innowacyjnych przedsiębiorców na rzecz zmiany: wspieranie współpracy klastrów, nowo powstających firm i inwestorów oraz (Ogólne)
  · Warsztaty pt. Postępy w ukierunkowanej terapii radionuklidowej, Nantes, Francja (Wydarzenia)
  · Dzień otwarty Wspólnego Centrum Badawczego, Ispra, Włochy (Wydarzenia)
  · Zaproszenie do badania gotowości państw członkowskich do wspólnej, ogólnoeuropejskiej infrastruktury sieciowej usług publicznych (Ogólne)
  · Poprawa percepcji wizualnej dzięki stymulacji magnetycznej (Medycyna)
  · Lepsze poznanie retrowirusów może owocować udoskonalonymi terapiami farmakologicznymi (Medycyna)
  · Symulacje wskazują, że 3-stopniowe ocieplenie jest możliwe (Przyroda)
  · Druga, międzynarodowa konferencja nt. zrównoważenia środowisk wyspiarskich, wyspa Bra?, Chorwacja (Wydarzenia)
  · Międzynarodowe sympozjum nt. nauki o usługach, Lipsk, Niemcy (Wydarzenia)
  · W jaki sposób mózg łączy pamięć z zachowaniem (Medycyna)
  · Badania dowodzą, że palenie matek wpływa na wagę i wzrost niemowląt (Medycyna)
  · Naukowcy odkrywają tajemnicę krwi mumii (Humanistyczne)
  · Obserwacje Ziemi i nauka o kriosferze, Frascati, Włochy (Wydarzenia)
  · Warsztaty nt. analizy i eksploracji portali społecznościowych, Bruksela, Belgia (Wydarzenia)
  · O białkach, które ciężko pracują nad wydzielaniem w komórkach (Medycyna)
  · Wystawa nt. europejskich badań i innowacji, Paryż, Francja (Wydarzenia)
  · Warsztaty nt. współpracy na rzecz rozwoju Europy i polityki wobec zmian klimatycznych, Bruksela, Belgia (Wydarzenia)
  · Podnoszenie w Europie poziomu przygotowania na klęski żywiołowe i sytuacje kryzysowe (Społeczeństwo)
  · Mniej trenujesz, aby szybciej biegać? Według duńskich badań to możliwe (Medycyna)
  · Wciąż istnieje nadzieja dla himalajskich lodowców (Przyroda)
  · Dążenie do pokoju - dialogi między teoriami a praktykami, Norrköping, Szwecja (Wydarzenia)
  · Pierwsze warsztaty nt. misji radarowych obserwacji Ziemi w paśmie Ka, Noordwijk, Holandia (Wydarzenia)
  · Zmiany klimatu wpłyną na relacje międzygatunkowe w rejonach polarnych (Przyroda)
  · Sukces na skalę światową - przeprowadzono sekwencjonowanie genomu pomidora (Przyroda)
  · Zjawiska i urządzenia magnetoelektryczne, Londyn, Wlk. Brytania (Wydarzenia)
  · 19. międzynarodowe warsztaty nt. personalizacji i rekomendacji w sieci i poza nią, Konstancja, Niemcy (Wydarzenia)
  · Zaproszenie do wyrażenia zainteresowania dla członków komitetu naukowego Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (Ogólne)
  · Zaproszenie do składania ofert: programy IPv6 (Ogólne)
  · Dobry początek budowania potencjału naukowego UE-Afryka - ogłoszono dwóch gospodarzy SKA (Społeczeństwo)
  · Badania ujawniają, że pradawne jaszczurki potrafiły przeżuwać (Przyroda)
  · Niektóre grzyby to żadna przyjemność dla dzikiej fauny i flory (Przyroda)
  · Trzecie warsztaty projektu BEMOSA nt. bezpieczeństwa na lotnisku: Aplikacje i implikacje czynnika ludzkiego w bezpieczeństwie na lotnisku, Bruksela, (Wydarzenia)
  · Szesnasta, międzynarodowa konferencja nt. zakiszania pasz, Hämeenlinna, Finlandia (Wydarzenia)