• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Isaac Newton

  18.09.2009. 21:02
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Urodzony w 1642 r. w Wollsthorpe, Lincolnshire (Anglia). Angielski fizyk, astronom, matematyk i filozof; odkrywca prawa powszechnego ciążenia. Zmarł w 1727 r., w wieku 84 lat.

  Powszechnie znana jest opowieść o spadającym z drzewa jabłku, które naprowadziło Newtona na trop prawa powszechnego ciążenia. Otóż obserwujący ruch owocu dwudziestotrzyletni Newton zrozumiał, że ta sama siła przyciągania ziemskiego, która ściągnęła jabłko na ziemię, utrzymuje Księżyc na jego orbicie. Gdyby nie istniała siła przyciągania. Księżyc "uleciałby" w kosmos. Grawitacja, czyli ciążenie powszechne, sprawia, że utrzymujemy się na powierzchni Ziemi. Wszystkie ciała przyciągają się wzajemnie. Im większą masę ma przedmiot, tym większa jest jego siła ciążenia.

  Isaac Newton wstąpił na uniwersytet w Cambridge, mając 19 lat; już na drugim roku studiów prowadził poważne badania naukowe. Przerwał je na dwa lata z powodu panującej wówczas zarazy.

  Zainteresowania Newtona optyką doprowadziły go do wykrycia zjawiska interferencji światła W 1667 r. uczony sformułował teorię korpuskularnej budowy światła; pierwszy rozszczepił pryzmatem światło, uzyskując barwne widmo. Jego prace nad światłem pozwoliły mu skonstruować teleskop zwierciadłowy do obserwacji gwiazd, pierwowzór współczesnych teleskopów.

  Największe dzieło Newtona, napisane po łacinie Philosophiae naturalis prin-cipia mathematica (Matematyczne zasady filozofii przyrody), wywarło olbrzymi wpływ na sposób myślenia uczonych, zwłaszcza fizyków. W dziele tym uczony podał między innymi trzy zasady dynamiki oraz prawo powszechnego ciążenia. Zawarte w nim przemyślenia przyczyniły się do rozwoju fizyki, mechaniki i astronomii.

  W 1705 r. Newton otrzymał tytuł szlachecki. Przez pewien czas pełnił funkcję naczelnika mennicy królewskiej - stąd jego wizerunek zdobiący najnowsze banknoty jednofuntowe w Anglii.

  Słynny uczony był człowiekiem bardzo roztargnionym. Podobno kiedyś zaprosił przyjaciela na obiad, ale o tym zapomniał i był nieobecny. Służący podał pieczone kurczę pod przykrywką; przyjaciel, po dłuższym oczekiwaniu, sam zjadł obiad, a kości włożył pod przykrywkę. Gdy Newton wreszcie wrócił do domu, podniósł przykrywkę i zobaczywszy kości, zdziwił się, że zapomniał, iż zjadł już obiad.

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Philosophiae naturalis principia mathematica (pol. Podstawy matematyczne filozofii przyrody) – dzieło Isaaca Newtona, w którym przedstawił prawo powszechnego ciążenia, a także prawa ruchu leżące u podstaw mechaniki klasycznej. Newton wyprowadził prawa Keplera dla ruchu planet (sformułowane na podstawie obserwacji astronomicznych). Prawo powszechnego ciążenia, zwane także prawem powszechnego ciążenia Newtona, głosi, że każdy obiekt we wszechświecie przyciąga każdy inny obiekt z siłą, która jest wprost proporcjonalna do iloczynu ich mas i odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości między ich środkami. Jest to ogólne prawo fizyczne, bazujące na empirycznych obserwacjach Newtona, które nazwał on indukcją (wpływem). Wchodzi ono w skład podstaw mechaniki klasycznej i zostało sformułowane w pracy sir Isaaca Newtona pt.: Philosophiae naturalis principia mathematica, opublikowanej po raz pierwszy 5 lipca 1687 r. W języku współczesnym prawo to brzmi następująco: Zasady dynamiki Newtona – trzy zasady leżące u podstaw mechaniki klasycznej sformułowane przez Isaaca Newtona i opublikowane w Philosophiae Naturalis Principia Mathematica w 1687 roku. Zasady dynamiki określają związki między ruchem ciała a siłami działającymi na nie, dlatego zwane są też prawami ruchu.

  Firmin Abauzit (ur. 1679, zm. 1767) – francuski uczony zajmujący się fizyką, teologią i filozofią. Genewski bibliotekarz i korektor dzieł Newtona i innych uczonych. Arianin, który po wprowadzeniu Edyktu nantejskiego, został przez matkę ukryty w celu uniknięcia przymusowej indoktrynacji na katolicyzm. Ukrywał się z bratem przez dwa lata w górach, po czym dołączyła do nich matka, która uciekła z więzienia. Był znawcą filozofii i fizyki. Około 1698 wyjechał do Holandii, a później do Anglii gdzie poznał Newtona. Odrzucił propozycję pracy dla króla Wilhelma III i wrócił do Genewy. Tam, w 1715 współtłumaczył Biblię na język francuski, a w 1727 objął funkcję bibliotekarza genewskiego. Napisał wiele dzieł (Komentarz do Apokalipsy}, ale większość z nich została zniszczona ze względów religijnych. Zauważył błąd w dziele Newtona Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. Mechanika klasyczna – dział mechaniki w fizyce opisujący ruch ciał (kinematyka), wpływ oddziaływań na ruch ciał (dynamika) oraz badaniem równowagi ciał materialnych (statyka). Mechanika klasyczna oparta jest na prawach ruchu (zasadach dynamiki) sformułowanych przez Isaaca Newtona, dlatego też jest ona nazywana „mechaniką Newtona” (Principia). Mechanika klasyczna wyjaśnia poprawnie zachowanie się większości ciał w naszym otoczeniu.

  Sfera przyciągania – przestrzeń, która otacza ciało niebieskie, wewnątrz której siła przyciągania ciała przewyższa siłę przyciągania ciała sąsiadującego. Sfera przyciągania Księżyca względem Ziemi rozciąga się do wysokości około 44 520 km. University of Sydney Library - system biblioteczny Uniwersytetu w Sydney. Według jego publikacji jest największą biblioteką akademicką na południowej półkuli. System tworzy 14 bibliotek, znajdujących się w 9 kampusach tego australijskiego uniwersytetu. Główny budynek, Fisher Library, został nazwany na cześć jednego z pierwszych dobroczyńców biblioteki, Thomasa Fishera. W jej zbiorach znajduje się m.in. pierwsze wydanie Philosophiae naturalis principia mathematica Isaaca Newtona.

  Dodano: 18.09.2009. 21:02  


  Najnowsze