• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Czasopisma patronackie w Instytucie Ksiąźki od 1 kwietnia 2009

  05.01.2010. 17:00
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Z dniem 1 kwietnia br. dziewięć czasopism patronackich Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: „Akcent", „Dialog", „Literatura na Świecie", „Nowaja Polsza", „Nowe Ksiąźki", „Odra", „Ruch ...

  więcej na ten temat możesz dowiedzieć się tutaj

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Instytut Książki – narodowa instytucja kultury otwarta 11 stycznia 2004 w Krakowie przy ul. Szczepańskiej, której powstanie zainicjował minister kultury Waldemar Dąbrowski. Jej celem jest popularyzacja książek i czytelnictwa oraz promocja polskiej literatury i języka polskiego na świecie. Od 1 kwietnia 2010 Instytut przejął wydawanie czasopism patronackich Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” – polski medal nadawany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego osobie lub instytucji wyróżniającej się w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej lub ochronie kultury i dziedzictwa narodowego. Medal nadawany jest w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Narodowe Centrum Kultury jest państwową instytucją kultury. W obecnym kształcie instytucja istnieje od 2006 roku, działając na podstawie zarządzenia nr 8 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 marca 2006 r. „W sprawie nadania statutu państwowej instytucji kultury Narodowemu Centrum Kultury”.

  Niebieski numer czy numer amerykański to potoczna nazwa nr 7 miesięcznika Literatura na Świecie z roku 1986, którego publikacja wywarła znaczny wpływ na kształt twórczości i rozwój młodego pokolenia polskich poetów, takich jak Marcin Świetlicki czy Darek Foks. Publikacja ta, osiągnęła niemal natychmiast status "kanonicznej" dla polskich literatów. Literatura na Świecie to miesięcznik objęty mecenatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wydawany przez Instytut Książki (od 2010, przedtem wydawcą była Biblioteka Narodowa). Pismo specjalizuje się w publikowaniu przekładów twórców literatury obcej, zarówno prozy, poezji jak i dramatu czy eseistyki. Poszczególne numery LnŚ są profilowane, tj. zawierają teksty związane z jednym tematem. Zasłużony Działacz Kultury – polska odznaka honorowa, nadawana osobom zasłużonym w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

  Katarzyna Dąbrowska (ur. 14 marca 1984 w Nowym Mieście Lubawskim) – polska aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna oraz piosenkarka, absolwentka Akademii Teatralnej w Warszawie, stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Międzynarodowa Nagroda Literacka im. Janusza Korczaka - nagroda międzynarodowa, ufundowana w 1979 r. w setną rocznicę urodzin pisarza, dzięki staraniom polskiej sekcji Międzynarodowej Izby ds. Książek dla Młodych IBBY (Board of Books for Young People). Była finansowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

  Filmoteka Szkolna – ogólnopolski program edukacji filmowej dla szkół ponadpodstawowych, realizowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Doroczna Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – wręczana od 1997 polskim artystom, twórcom i animatorom kultury.

  Grzegorz Przebinda (ur. 27 czerwca 1959) – historyk idei, rusycysta, profesor zwyczajny w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek redakcji czasopisma "Nowaja Polsza", członek Rady Redakcyjnej dwumiesięcznika „Nowa Europa Wschodnia”, rektor PWSZ w Krośnie.

  Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID) – narodowa instytucja kultury podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Misją NID jest tworzenie podstaw dla zrównoważonej ochrony dziedzictwa poprzez gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o zabytkach, wyznaczanie standardów ich ochrony i konserwacji oraz kształtowanie świadomości społecznej celem zachowania dziedzictwa kulturowego Polski dla przyszłych pokoleń. Instytut wydaje kwartalnik „Ochrona Zabytków”.

  Dodano: 05.01.2010. 17:00  


  Najnowsze