• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Tematyzatory polskie. Jednostki leksykalne wyznaczające strukturę tematyczną wypowiedzi.

  18.11.2008. 22:46
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  "Tematyzatory polskie. Jednostki leksykalne wyznaczające strukturę tematyczną wypowiedzi" to monografia poświęcona metatekstowym ciągom takim, jak jeśli chodzi o [kogoś / coś], _, co do [kogoś / czegoś], _, co się tyczy [kogoś / czegoś], _ etc.

  Metodologicznie sytuuje się w nurcie strukturalistycznym współczesnego językoznawstwa. Autorka dokonuje próby zdefiniowania i wyodrębnienia pola semantycznego tego typu wyrażeń we współczesnej polszczyźnie a następnie ich szczegółowej analizy, wydobywającej różnice znaczeniowe i funkcjonalne. Uzupełnieniem wywodu jest aneks, zawierający definicje leksykograficzne tych jednostek z najważniejszych słowników języka polskiego, które powstawały na przestrzeni ostatnich 150 lat. Stanowi on tło historyczne, pokazujące, w jaki sposób objaśniano znaczenia omawianych ciągów i jak interpretowano ich językowy status.

  format B5, s. 176, ISBN 978-83-7507-039-2

  Agnieszka Sulich urodziła się w roku 1976 w Warszawie. Jest naukowcem interdyscyplinarnym, prowadzącym badania w dziedzinie językoznawstwa i chemii. Jako lingwistka interesuje się przede wszystkim semantyką języka naturalnego oraz języków sztucznych, stworzonych na potrzeby opisu chemicznego.

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Dodano: 18.11.2008. 22:46  


  Najnowsze