• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • 500 tys. zł na skansen w najstarszym murowanym obiekcie w Gdańsku

  01.04.2011. 00:04
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl


  500 tys. zł przyznali gdańscy radni na budowę skansenu archeologicznego w romańskiej piwnicy odkrytej przed pięcioma laty w historycznym centrum miasta. Wyjątkowej konstrukcji piwnica jest najstarszym zachowanym murowanym obiektem w Gdańsku.


  Jak poinformował PAP Stanisław Drucis, który z ramienia Muzeum Archeologicznego w Gdańsku sprawuje pieczę nad budową skansenu, oprócz przyznanych w czwartek przez radnych 500 tys. zł Muzeum otrzymało już w tym roku drugie tyle środków na ten sam cel z pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego.

  Drucis wyjaśnił, że za wspomniany milion złotych uda się w tym roku dokończyć instalację odwadniającą znajdujący się pod ziemią obiekt oraz przykryć go żelbetonową płytą.

  Drucis dodał, że aby zakończyć inwestycję i otworzyć skansen, potrzeba jeszcze ok. ok. 1,7 mln zł. Tyle będzie kosztowało m.in. wyposażenie pomieszczeń w niezbędne media i sprzęt, urządzenie ekspozycji oraz wybudowanie na powierzchni obiektów, przez które możliwe będzie wejście i wyjście ze skansenu.

  Muzeum ma nadzieję pozyskać brakujące środki w przyszłym roku i wówczas otworzyć ekspozycję. Wystawa ma zostać urządzona z zastosowaniem wszystkich najnowszych zdobyczy techniki, w tym np. hologramów. Podstawą ekspozycji będą monety, dewocjonalia, ceramika oraz inne zabytki znalezione w czasie prac archeologicznych w piwnicy oraz jej najbliższym sąsiedztwie.

  Piwniczne pomieszczenie będące pozostałością klasztoru dominikańskiego zostało odkryte w samym centrum miasta (na Placu Dominikańskim) na przełomie 2005 i 2006 roku. Odkrycia dokonano w czasie rutynowych badań archeologicznych prowadzonych w miejscu, gdzie spółka Kupcy Dominikańscy planowała budowę kilkudziesięciu straganów handlowych.

  Znalezisko zostało uznane w środowisku historyków i archeologów za sensacyjne. Okazało się, że ukryty w całości pod ziemią obiekt pochodzi z drugiej połowy XIII wieku, czyli z czasu przed przybyciem do Gdańska Krzyżaków, którzy przejęli miasto od słowiańskich książąt w 1308 roku.

  Tym samym romańska piwnica okazała się najstarszym murowanym obiektem znalezionym jak dotąd na terenie Gdańska. Wprawdzie kilka lat wcześniej archeolodzy odkryli już jeden ceglany obiekt z tych czasów - pozostałości murowanego kościoła św. Mikołaja - ale zachowały się z niego tylko fundamenty, zresztą dziś także prezentowane w formie mini skansenu.

  Zdaniem archeologów, romański obiekt był niegdyś częścią klasztoru dominikanów - pierwszego zakonu, jaki przybył do miasta na zaproszenie miejscowych książąt. Pierwotnie zakładano, że odkryte pomieszczenie było klasztorną piwnicą, dalsze badania pokazały jednak, że w XIII wieku wspomniane pomieszczenie było tylko na nieco ponad metr zagłębione w ziemi, było więc pomieszczeniem usytuowanym na bardzo niskim parterze.

  Według najnowszych hipotez w pomieszczeniu znajdował się najprawdopodobniej refektarz (klasztorna jadalnia).

  Pomieszczenie mające nieco ponad 50 metrów kw. powierzchni zachowało się w bardzo dobrym stanie, niemal w całości. Tylko w czterech wieńczących je eliptycznych sklepieniach - wykonanych rzadką, wymagającą dużego kunsztu murarskiego techniką - brakowało części cegieł. Ubytki te zrekonstruowano dzięki dotacjom przekazanym Muzeum przez pomorski i gdański samorząd oraz ministerstwo kultury. Środki z tych źródeł (w sumie 1,6 mln zł) pozwoliły, oprócz zrekonstruowania sklepień, dokończyć badania archeologiczne oraz wykonać wstępne zabezpieczenia obiektu, w tym część instalacji odwadniającej. AKS

  PAP - Nauka w Polsce

  ls/ gma/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Refektarz klasztoru Dominikanów w Gdańsku – romański refektarz (jadalnia) jest najstarszą zachowaną murowaną budowlą w Gdańsku, o powierzchni 52 . Był ukryty w całości pod ziemią, odkryty został w 2005. Znajduje się na Głównym Mieście, pod Placem Dominikańskim, pomiędzy kościołem św. Mikołaja a Halą Targową. Refektarz był częścią klasztoru Dominikanów, powstał w trzeciej ćwierci XIII wieku. Większa część pomieszczenia zachowała się w dobrym stanie pomimo, że budynek był kilkakrotnie przebudowywany. Obiekt był usytuowany na bardzo niskim parterze, ok. 1 metr zagłębiony w ziemi. Refektarz posiada unikalną konstrukcję sklepienia z filarami krzyżowymi i czterema kopułami.

  Muzeum Historyczne Miasta Gdańska – do 2000 r. istniejące pod nazwą Muzeum Historii Miasta Gdańska. Instytucja gromadząca zbiory dokumentujące historię Gdańska od średniowiecza do XX wieku. Muzeum zostało utworzone 31 marca 1970 uchwałą Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej jako oddział Muzeum Pomorskiego w Gdańsku.

  Centrum – jest najważniejszą spośród ośmiu dzielnic Starogardu Gdańskiego, jak sama nazwa wskazuje, położoną w centralnej części miasta. Stanowi główną część Starogardu Gdańskiego. Znajduje się w niej rynek i prawie wszystkie zabytki, oraz ważniejsze urzędy, np. Urząd Miasta, Starostwo Powiatowe i Urząd Gminy. W Centrum znajdują się trzy kościoły: farny pw. św. Mateusza, pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej i pw. św. Wojciecha; pomniki (m.in. Jana Pawła II, czy też Adama Mickiewicza); oraz główne ośrodki handlowe np. CH Kupiec, CH Carrefour, PoloMarket, Lidl oraz Empik. Centrum jest też największą i najrozleglejszą powierzchniowo jednostką terytorialną miasta. Przez dzielnicę przechodzi wybudowana niedawno Mała Obwodnica miasta.

  Strefa Historyczna Wolnego Miasta Gdańska – placówka edukacyjno-muzealna o charakterze historycznym, prezentująca eksponaty z okresu Wolnego Miasta Gdańska; oddział Towarzystwa Przyjaciół Gdańska. Ekspozycję wzbogacają akcenty multimedialne – stare filmy dokumentalne pokazujące Gdańsk; odtwarzany jest także oryginalny hymn Wolnego Miasta Gdańska z lat 30. "Für Danzig" autorstwa Paula Enderlinga.

  Muzeum Rybołówstwa w Helu – oddział Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Muzeum mieści się w przejętym przez państwo poewangelickim kościele świętych Piotra i Pawła z XV wieku. Budynek muzeum usytuowany jest w samym centrum miasta, nieopodal portu, w posiadaniu Centralnego Muzeum Morskiego znajduje się od roku 1972.

  Muzeum Rybołówstwa w Helu – oddział Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Muzeum mieści się w przejętym przez państwo poewangelickim kościele świętych Piotra i Pawła z XV wieku. Budynek muzeum usytuowany jest w samym centrum miasta, nieopodal portu, w posiadaniu Centralnego Muzeum Morskiego znajduje się od roku 1972.

  Muzeum Rybołówstwa w Helu – oddział Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Muzeum mieści się w przejętym przez państwo poewangelickim kościele świętych Piotra i Pawła z XV wieku. Budynek muzeum usytuowany jest w samym centrum miasta, nieopodal portu, w posiadaniu Centralnego Muzeum Morskiego znajduje się od roku 1972.

  Dodano: 01.04.2011. 00:04  


  Najnowsze