• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Archeolodzy rozpoczęli badania cmentarzyska Jaćwingów

  12.04.2011. 00:04
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Pierwszy znany nienaruszony pochówek Jaćwinga przebadali archeolodzy z warszawskiego Państwowego Muzeum Archeologicznego (PMA) w Szurpiłach (Podlaskie), na stoku grodziska na Górze Zamkowej. "Odkryliśmy spalone zwłoki mężczyzny w wieku 25-35 lat, które znajdowały się pod brukiem, otoczone kamiennym wieńcem i kilkoma trójgraniastymi stelami, czyli stojącymi kamiennymi płytami. Zmarłego wyposażono m.in. w krzesiwo, nóż, fragment półkoska. Znaleźliśmy również wyjątkowe zdobione srebrem okucie hełmu typu wielkopolskiego" - informuje PAP Cezary Sobczak z PMA.

  Wykopaliska w obrębie Góry Zamkowej dopiero się rozpoczęły, ale pierwsze ustalenia wskazują, że cmentarzysko funkcjonowało w X/XI wieku.

  Archeolodzy odsłonili także drugi wieniec kamienny ułożony z pojedynczych głazów dużych rozmiarów, które otaczają niewysoki kurhan.

  Analiza znalezisk wykonana przez Cezarego Sobczaka i Marcina Engela z Działu Archeologii Bałtów PMA wskazuje na wpływy skandynawskie, a konkretnie warego-ruskie, o czym świadczy m.in. lokalizacja grobu na terenie grodziska czy różnego typu konstrukcje kamienne.

  Jaćwingowie byli pogańskim ludem pruskim żyjącym na obecnych północno-wschodnich obrzeżach Polski - na obszarze Suwalszczyzny i wschodnich Mazur do XIII wieku, kiedy zostali częściowo wyniszczeni i przesiedleni w wyniku rywalizacji krzyżacko-litewskiej.

  PAP - Nauka w Polsce, Szymon Zdziebłowski

  agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Rowokół (grodziska) – jedno grodzisko to grodzisko wyżynne na wierzchołku Rowokołu, typu pierścieniowatego z wypukłym majdanem pochodzące z X- XII wieku. Drugie znajduje się u podnóża góry, od strony południowo-wschodniej jest to grodzisko z początku Xw.- połowy Xw. Obydwa grodziska przypisywane są Słowianom.

  Góra Chełmo – wzniesienie (323 m n.p.m.) w pobliżu wsi Chełmo, położonej w województwie łódzkim, w powiecie radomszczańskim, w gminie Masłowice. Na wzniesieniu pozostałości grodziska z X w. otoczonego czterema pierścieniami wałów obronnych. Archeolodzy odkryli, że pierwsze umocnienia na Górze Chełmskiej pochodzą z X wieku. Istniały kilkadziesiąt lat i zostały spalone. Według historyka Tomasza Nowaka były to prawdopodobnie umocnienia obronne albo miejsce kultu.

  Młynówka – pagórek na wyspie Wolin, oddalony od centrum miasta Wolina o ok. 1 km w kierunku północnym. Archeolodzy odkryli tu cmentarzysko birytualne z IX– XII wieku z bogato wyposażonymi grobami m. in. w inwentarzu znajdowały się paciorki i inne ozdoby, naczynia ceramiczne i nieceramiczne (misa wykonana z brązu), tzw. pisanka, lunula. Wśród grobów ciałopalnych można wymienić takie typy jak: jamowe, popielnicowe i typu Alt Käbelich (nie zawierały urn).

  Kopiec św. Jana Nepomucena – kopiec położony wśród łąk na północ od Włoszczowy, początkowo na terenie podmokłym. Mokradła istniały do roku 1942, kiedy to władze okupacyjne przeprowadziły prace melioracyjne na tym obszarze. Jest pozostałością wczesnośredniowiecznego grodziska z XII–XIII wieku. Prawdopodobnie było to grodzisko stożkowe z wieżą obronną. W odległości kilku metrów od podstawy kopca widać ślady fosy. Na jego szczycie znajduje się figura świętego Jana Nepomucena (stąd nazwa kopca) wykonana w stylu barokowym.

  Brąchnówko (cmentarzysko) – cmentarzysko ludności kultury pomorskiej z od ok. IV wieku p.n.e. oraz Gotów i Gepidów z I-III wieku. Na cmentarzysku były kręgi kamienne i inne konstrukcje kamienne. Wydobyte jednak z ziemi zabytki należą w lwiej części do ludności kultury pomorskiej. Bardzo trudno zlokalizować miejsce gdzie kiedyś było cmentarzysko. Mówią o tym dzisiaj sporządzone kiedyś przez archeologa plany.

  Zamek w Konarach został wybudowany w XIII wieku przez rycerza z Konar. Niewielki zamek usytuowano na wzgórzu stanowiącym pozostałości dawnego grodziska. Wzgórze położone jest na północ od dzisiejszej wsi Konary. Do czasów obecnych zachowały się tylko szczątki fundamentów, część piwnic i gruzy.

  Cmentarzysko z kręgami kamiennymi w Grzybnicy - stanowisko archeologiczne położone ok. 3 km na północ od wsi Grzybnica, niedaleko Koszalina, pochodzące z I-III wieku. Na porośniętym lasem terenie widoczne są kręgi kamienne i kurhany. Odkryte przez archeologów przedmioty z wyposażenia grobów należą do kultury wielbarskiej.

  Dodano: 12.04.2011. 00:04  


  Najnowsze