• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Archeolodzy wrócą na wykopaliska do grodziska w Bogdanach

  04.11.2011. 00:04
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Archeolodzy, którzy latem odkryli zabytkową ceramikę i wieżę obronną w wielokulturowym grodzisku w Bogdanach koło Fromborka (Warmińsko-Mazurskie), wrócą do niego w przyszłym sezonie wykopaliskowym, by kontynuować badania. Poinformował o tym Daniel Gazda, kierownik Archeologicznej Misji Pomezańsko-Bałtyckiej, prowadzącej wykopaliska w Bogdanach.

  Chodzi o to, żeby dokończyć wykopaliska i wydobyć w całości odkryte latem cenne znaleziska.

  Archeolodzy znaleźli wówczas w grodzie w Bogdanach ceramikę, której wiek wstępnie określili na 5 tys. lat. Gród w Bogdanach był wielokulturowy, zamieszkany we wczesnym średniowieczu przez Prusów, stał się potem siedzibą proboszcza kapituły we Fromborku.

  "Ceramikę oddaliśmy do badań, mamy ekspertyzy, które są różne; jedne potwierdzają, że można ją datować na 3 tys. lat p.n.e., inne ekspertyzy podają, że znalezisko pochodzi z VII w n.e. Aby ostatecznie stwierdzić, z jakiego okresu ceramika pochodzi, musimy wrócić na gród i kopać dalej, by znaleźć kontekst archeologiczny"- powiedział Gazda.

  Oprócz ceramiki archeolodzy znaleźli w grodzisku ślady osadnictwa z XII i XIII wieku. Chodzi tu o paleniska. Natrafili także na obiekt o charakterze militarnym - wieżę obronną pochodzącą z wczesnego średniowiecza.

  Gród Bogdany położony jest 3 km od Fromborka. Niegdyś było to wczesnośredniowieczne grodzisko zamieszkane przez Prusów. Z tym warownym obiektem związana jest Diabelska Góra, która była miejscem kultu Prusów. Czcili oni siły natury: zjawiska atmosferyczne, rośliny i zwierzęta. Miejscami kultu były dla nich święte gaje, w których składali ofiary swoim bogom.

  Prusowie wyginęli podczas kolonizacji obecnych ziem Warmii przez Zakon Krzyżacki. Byli łatwym celem, ponieważ pozostali narodem plemiennym i nigdy nie stworzyli struktur państwowych.

  W XIII wieku wraz z podziałem terytorium Państwa Krzyżackiego na diecezje powstała Diecezja Warmińska. Wówczas gród w pobliżu Fromborka stał się siedzibą proboszcza kapituły warmińskiej.

  PAP - Nauka w Polsce

  ali/ hes/bsz  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Zamek w Trzebnicy - zamek zbudowany w XIII wieku na miejscu grodu. Był drewniany, bądź częściowo murowany, rozbudowany na początku XIV wieku. Żywot zamku był krótki - w 1432 roku został zniszczony przez husytów i ostatecznie potem zrównany z ziemią. Obecnie można jeszcze zauważyć resztki i ślady murów na grodzisku. Kintampo – miejsce wykopalisk archeologicznych w dystrykcie Kintampo w regionie Brong-Ahafo w Ghanie datowane na 1400 p.n.e., jedno z najwcześniejszych znanych miejsc uprawy rośliny pnącej fasolnik chiński (Vigna sinensis). Znaleziska obejmują siekiery z wypolerowanego kamienia, kamienne różańce, budynki z kamienia, naczynia domowe oraz rzeźby ludzi i zwierząt z ceramiki wskazują, że Kintampo był miejscem praktyk religijnych i ogrodnictwa. Historia Bytomia: Pierwsze wzmianki o osadzie Bitom pochodzą z lat 1123 – 1125 z zapisu kardynała Idziego o dochodach opactwa benedyktynów w Tyńcu pod Krakowem. Na mocy tego dokumentu mieli oni prawo pobierać tu opłaty targowe, a także prowadzić dwie tutejsze karczmy. Prace archeologiczne wskazują jednak że istniał tu wcześniej gród w XI wieku. Gród ten założony został prawdopodobnie w 1020 przez Bolesława Chrobrego i stał się później siedzibą kasztelanii.

  Grodzisko (niem. Alt Loslau, Alte Schloss - Gemeinde) - las i wzgórze w Wodzisławiu Śląskim w dzielnicy Stare Miasto, historyczna część Wodzisławia Śląskiego. Grodzisko znaczy góra Zamkowa. Polska nazwa wywodzi się ze słowa gród i prawdopodobnie tam był lokowany Wodzisław przed 1257 rokiem. Na grodzisku mieści się Baszta Rycerska z 1867 wybudowana przez Edwarda Braunsa - ówczesnego właściciela tych ziem. W 1932 roku zelektryfikowano Grodzisko przez Gminę Marklowice na prośbę mieszkańców i magistratu wodzisławskiego. Po zakończeniu II wojny światowej wschodnia część obszaru Grodziska, została włączona do gminy Marklowice i stała się jej dzielnicą, pozostawiając w Wodzisławiu zachodnia z wzniesieniem, lasem i Wieżą Romantyczną. Przy ulicy Grodzisko znajduje się kilkanaście prywatnych domów. Lubuck (ros. Любутск, Любуцк, Любутеск) – dawny gród, obecnie resztki grodziska w Rosji, w obwodzie kałuskim, w rejonie fierzikowskim, w gminie wiejskiej Dugna (сельское поселение «Посёлок Дугна»), w pobliżu wsi Troickoje (Троицкое), na prawym brzegu Oki, 4 km od ujścia rzeczki Dugna. Od XIV wieku gród graniczny Wielkiego Księstwa Litewskiego. Nazwa Lubuck pochodzi od potoku Lubucza opływającego miejscowość z północnej i wschodniej strony.

  Wykopaliska stratygraficzne - jest to jedna z dwóch metod eksploracji stanowiska archeologicznego. Polega na usuwaniu warstw archeologicznych zgodnie z ich układem i konturami. Warstwy są usuwane w kolejności odwrotnej do tej w jakiej powstawały. Historia stanowiska jest odsłaniana od czasów najnowszych do czasów najdawniejszych. Archeolodzy posługują się tą metodą prowadzenia wykopalisk kiedy tylko możliwe jest rozróżnienie warstw. Warstwy archeologiczne mają różne kształty, niejednakową miąższość oraz różny przebieg. Warstwy często są zaburzone, przemieszane przez działalność człowieka. Prowadzenie badań tą metodą jest pracochłonne i żmudne, przynosi jednak najlepsze efekty. Czerep - skorupa ceramiczna, stanowiąca właściwą ściankę przedmiotu; wypalona, lecz nie szkliwiona i nie malowana. Goły czerep będący gotowym produktem charakterystyczny jest dla naczyń ceramicznych ludów pierwotnych (np. ceramika siwa) oraz niektórych kultur wiejskich Polski (np. ceramika iłżecka).

  Gród bydgoski – wczesnośredniowieczny gród, obecnie zniwelowany i zabudowany ulicami i nieruchomościami, położony w centrum Bydgoszczy. Historia Kołobrzegu – jednego z najstarszych miast na Pomorzu. Jego historia sięga VIII wieku, kiedy istniała tu osada znana z pozyskiwania soli z solanek. Miastem stał się Kołobrzeg w następnym stuleciu, zastępując starszy ośrodek w Bardach-Świelubiu. W tymże wieku powstał pierwszy gród. W X wieku Mieszko I włączył ten ważny gród do państwa polskiego. Syn Mieszka, Bolesław I Chrobry, próbował utworzyć tu biskupstwo. Po jego śmierci Pomorze wróciło do pogaństwa, a Bolesław III Krzywousty, jak pisał Gall Anonim, musiał zdobywać sławne miasto Kołobrzeg.

  Kultura Gallinazo, zwana czasem kulturą Virnú – jedna z kultur andyjskich okresu formacyjnego. Powstała na północy dzisiejszego Peru, w pobliżu Ekwadoru. Czas jej trwania datowany jest na okres od ok. 200 p.n.e. do ok. 300 r. Została odkryta w dolinie Virnú, znaleziska rozciągają się od rzeki Santa do granic Ekwadoru. W nich znaleziono ruiny fortec zbudowanych z suszonej cegły adobe. Budowali liczne kanały i zbiorniki wodne dla celów nawadniania ziem uprawnych. Stosowali również jak nawóz guano. Ceramika pochodząca z tych wykopalisk zdobiona jest techniką negatywu, tj. pokrywano woskiem elementy dekoracyjne przed wypalaniem. Podczas wypalanie wosk topił się, a powierzchnia nim pokryta pozostawała jaśniejsza. Niektóre wyroby formą przypominają ceramikę związaną z kulturą Mochica. W grobach należących do kultury Gallinazo znaleziono fragmenty tkanin i wyroby z metalu. Zmarłych grzebano w pozycji kucznej.

  Grodzisko w Łomży (obecnie w Starej Łomży) w wielu publikacjach wiązane z nieistniejącą już miejscowością Szur. Jest położone na brzegu moreny czołowej, tworzącej skarpę zwaną Górą Królowej Bony. Grodzisko jest pozostałością po wczesnośredniowiecznym grodzie, na który składał się gród właściwy oraz dwa podgrodzia. Na podstawie badań archeologicznych wyróżniono trzy zasadnicze fazy grodu:

  Kapituła Kolegiacka dla diecezji warmińskiej została utworzona przez biskupa Hermana 17 czerwca 1341 r. i osadzona w Pierzchałach koło Braniewa. Była to jedyna kapituła kolegiacka na ziemiach państwa krzyżackiego. W 1343 przeniesiono ją do Głotowa, a 20 listopada 1347 r. do Dobrego Miasta. W 1344 kapituła kolegiacka składała się z primiceriusza (prepozyta) i dziesięciu kanoników. Wysoka Górka - wczesnośredniowieczne grodzisko znajdujące się na Górze Zamkowej, stanowiącej centralne wzniesienie w obrębie miasta Chełma, później zamek kniazia Daniela Halickiego, księcia halicko-wołyńskiego, zbudowany w XIII wieku. Od średniowiecza (XII-XVI wiek) miejsce kultu chrześcijańskiego.

  Prusy Zakonne (faktycznie państwo zakonu krzyżackiego [w Prusach] albo Prusy Krzyżackie, niem. Deutschordensland in Preußen albo Deutschordensstaat in Preußen) – suwerenne państwo niemieckiego zakonu krzyżackiego założone około 1226. Państwo Zakonne było państwem, które przez setki lat obejmowały nie tylko ziemie Prusów, ale także Łotwę i Estonię (Łotwę i Estonię do czasu, gdy zakon krzyżacki w Prusach nie przejął zakonu kawalerów mieczowych). Na mocy postanowień II pokoju toruńskiego z 1466 r. zakon oddał Polsce Pomorze Gdańskie, ziemię chełmińską i michałowską, a także Warmię i stolicę Malbork. Tworzywo szklano-ceramiczne - materiał mający wiele właściwości zarówno szkła jak i bardziej tradycyjnej ceramiki krystalicznej. Tworzywo jest formowane jako szkło a następnie częściowo krystalizowane poprzez obróbkę cieplną. W przeciwieństwie do ceramiki spiekanej, tworzywo szklano-ceramiczne nie posiada porów pomiędzy kryształami.

  Zamek w Koninie – powstał w drugiej połowie XIV wieku z inicjatywy Kazimierza Wielkiegonajpewniej w miejscu grodu spalonego w 1331 roku przez Krzyżaków. Zbudowany na planie prostokąta, otoczony fosą (od południa dochodził do niej mur miejski) i podwójnymi wałami, przez które przerzucony był w kierunku miasta most zwodzony. We wschodnim rogu stała ośmioboczna wieża, a główny, dwukondygnacyjny budynek z piwnicami stał od strony zachodniej. Brama wjazdowa prowadziła przez stojącą obok trzypiętrową budowlę. Początkowo przy północno-zachodnim boku stał gmach mieszkalny, lecz zrujnowany, posłużył jako tworzywo do wznoszenia niemurowanych budynków mieszkańcom miasta. Ceramika pokucka – garncarnstwo artystyczne wyrabiane przez ludność PokuciaHucułów, ceramika dekorowana techniką półmajolikową.

  Dodano: 04.11.2011. 00:04  


  Najnowsze