• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Archeolodzy zbadają wraki na dnie Zalewu Wiślanego

  20.09.2011. 12:19
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl


  Gdańscy archeolodzy rozpoczynają badania obiektów odkrytych podczas pomiarów hydrograficznych na dnie Zalewu Wiślanego. Prawdopodobnie są to wraki niemieckich pojazdów wojskowych, zatopionych w zimie 1945 r. podczas wielkiej ewakuacji z Prus Wschodnich.




  Są to pierwsze tego typu badania archeologiczne dna Zalewu Wiślanego. Płetwonurkowie i archeolodzy z Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku mają dokonać oględzin zatopionych obiektów, sporządzić dokumentację fotograficzną, ocenić ich stan zachowania i wartość historyczną.

  Jak powiedziała PAP kierownik działu badań podwodnych muzeum Iwona Pomian, dopiero wówczas może być rozważana decyzja o ewentualnym wydobyciu wraków. Jeśli są to rzeczywiście niemieckie pojazdy wojskowe, mogłyby one trafić do gdańskiego muzeum II wojny światowej.

  Szczegóły prac archeologicznych utrzymywane są w tajemnicy ze względu na możliwość penetracji wraków przez tzw. łowców militariów. Wiadomo jedynie, że znajdują się one na niewielkiej głębokości, pomiędzy Tolkmickiem i Krynicą Morską.

  Dokładną lokalizację znają jedynie pracownicy Urzędu Morskiego w Gdyni. Zatopione obiekty wykryła w maju tego roku, należąca do tego urzędu, pływająca jednostka hydrograficzna Sonar-4.

  Jak podkreślił naczelnik wydziału pomiarów morskich Henryk Koszka, były to pierwsze badania batymetryczne i sonarowe w tym rejonie Zalewu Wiślanego. W poprzednich latach sprawdzono jedynie tory wodne, prowadzące do portów i przystani.

  Odnalezione pojazdy zatonęły najprawdopodobniej na początku 1945 r. podczas ewakuacji z Prus Wschodnich przez zamarznięty zalew na Mierzeję Wiślaną. Mogły należeć do walczącej w tym rejonie niemieckiej 4 Armii Polowej.

  Po skutym lodem Zalewie Wiślanym ewakuowano wówczas ok. 450 tys. cywilnych mieszkańców Prus Wschodnich. Tysiące osób utonęło lub zginęło od ostrzału z lądu i powietrza. Obelisk przypominający o tej tragedii odsłonięto w tym roku w pobliżu portu we Fromborku.

  PAP - Nauka w Polsce

  mbo/ abe/bsz



  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Muzeum Zalewu Wiślanego w Kątach Rybackich – to najmłodszy z oddziałów Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Muzeum na swoich wystawach prezentuje historię szkutnictwa i rybołówstwa nad Zalewem Wiślanym. Do najciekawszych eksponatów muzeum należy oryginalny, w pełni wyposażony warsztat szkutniczy rodziny Schmidtów z miejscowości Łaszka k. Sztutowa oraz barkas - jednostka o napędzie żaglowym wykorzystywana do połowów jeszcze w latach 60. ubiegłego wieku. W muzeum można zobaczyć także tradycyjne łodzie rybackie z okolic Zalewu, a także unikatowy ślizg lodowy Ludowy 8 - zwany także od nazwiska konstruktora Weilandem. Muzeum znajduję się przy ulicy Rybackiej. Kanał żeglugowy na Mierzei Wiślanej – projekt połączenia drogą morską Zalewu Wiślanego z Zatoką Gdańską w obrębie terytorium Polski, mający na celu skrócenie, pogłębienie i uproszczenie morskiego szlaku na Bałtyk. Muzeum Rybołówstwa w Helu – oddział Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Muzeum mieści się w przejętym przez państwo poewangelickim kościele świętych Piotra i Pawła z XV wieku. Budynek muzeum usytuowany jest w samym centrum miasta, nieopodal portu, w posiadaniu Centralnego Muzeum Morskiego znajduje się od roku 1972.

  Wisła Królewiecka – ramię ujściowe Szkarpawy o długości 11,5 km. Do Zalewu Wiślanego uchodzi w pobliżu Kobylej Kępy. Do lat siedemdziesiątych ważna droga wodna, podróżowały po niej jednostki płynące do Królewca. Po latach zdegradowania do roli kanału melioracyjnego na szlaku tym w latach 2006-2007 nastąpiły rewolucyjne zmiany. Przeprowadzono prace pogłębiarskie. Podniesiono do wysokości 15-16 metrów linie wysokiego napięcia. Naprawiono i uruchomiono mosty zwodzone w Sztutowie i Rybinie, które są otwierane dla jachtów. W 2009 roku w Sztutowie powstała marina „Baltica” – pierwsza na rzece przystań z infrastrukturą dla żeglarzy. Na całym szlaku z Gdańska do Elbląga i na Zalewie Wiślanym w ramach programu Pętla Żuław w latach 2008-2013 jest zaplanowana realizacja wielu inwestycje dla żeglarzy i wodniaków, m.in. budowa przystani, portów, a także podstawowej infrastruktury dla turystów wodnych w okolicy śluz, budowli wodnych. Latarnia morska w Bałtyjsku - latarnia morska u wejścia do Zalewu Wiślanego na brzegu Bałtyku, położona na północnej części Mierzei Wiślanej w mieście Bałtyjsk w Rosji (obwód kaliningradzki).

  Zatoka Rybacka (ros. Buchta Primorskaja, niem. Fischhausener Wiek) – największa zatoka Zalewu Wiślanego (blisko 60 km²) stanowiąca najdalej na północ wysunięty akwen zalewu otoczony z dwu stron (od wschodu i północy) brzegami Półwyspu Sambijskiego, a od zachodu częścią Mierzei Wiślanej. Jest oddzielona od reszty zalewu Królewieckim Kanałem Morskim i jego wyspami nasypowymi (refulacyjnymi). Linia brzegowa regularna, brzegi niskie, wschodnie zalesione (Las Rybacki) i częściowo bagniste, zachodnie piaszczyste. Największe miasto położone nad zatoką, poza Piławą, Rybaki (ros. Primorsk, niem. Fischhausen). Tworzy płytki (2-3 m, maksymalnie 4 m w południowej części), owalny akwen o rozciągłości południkowej 9,5 km i równoleżnikowej 9,3 km. W latach 1311-1395 zatoka była bezpośrednio połączona z Zatoką Gdańską cieśniną położoną około 7 km na północ od obecnej Cieśniny Piławskiej (Głębia Lochstedt, Lochstädter Tief). Nowa Pasłęka – wieś (dawniej wieś rybacka) w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie braniewskim, w gminie Braniewo nad Pasłęką w pobliżu Zalewu Wiślanego.Przy ujściu Pasłęki do Zalewu zlokalizowany jest mały port.

  Muzeum Kryminalistyki – muzeum w Gdańsku, mieści się przy ul. Bażyńskiego 6 w budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Jedyna w Polsce placówka tego rodzaju. MS Anita - statek pasażerski żeglugi przybrzeżnej pływający pod polską banderą. Obecnie wykorzystywany do przewozu pasażerów po wodach śródlądowych, w szczególności na akwenie Zalewu Wiślanego. Od 2010 obsługuje również trasę Elbląg-Krynica Morska-Elbląg.

  Muzeum – instytucja powołana do gromadzenia, badania oraz opieki nad obiektami posiadającymi pewną wartość historyczną bądź artystyczną. W większych muzeach niewielka część z tych obiektów jest udostępniana publiczności w postaci wystaw stałych lub czasowych, natomiast reszta jest przechowywana w specjalnie do tego przystosowanych magazynach.

  Muzeum Archeologiczne w Gdańsku – placówka muzealna, utworzona w 1953 jako dział Muzeum Pomorskiego w Gdańsku. W czerwcu 1958, po uzyskaniu własnej siedziby, przekształcona została w Oddział Archeologiczny. Od 1 stycznia 1962 funkcjonuje jako samodzielne muzeum. Gromadzi zbiory dokumentujące: pradzieje północnej Polski, kulturę materialną mieszkańców Gdańska i Pomorza Gdańskiego, od wczesnego Średniowiecza po czasy nowożytne; bursztyn i wyroby z bursztynu, od pradziejów po współczesność; kulturę materialną dawnych i obecnych mieszkańców Sudanu.

  Dodano: 20.09.2011. 12:19  


  Najnowsze