• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Archeolodzy zbadali osadę starożytnych górników szmaragdów

  15.08.2011. 08:47
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dokładną mapę miasteczka zamieszkiwanego przez górników pozyskujących szmaragdy 2 tys. lat temu w Sikait na egipskiej Pustyni Wschodniej, wykonali archeolodzy pracujący pod egidą Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Sikait to jedyna znana kopalnia szmaragdów użytkowana przez Cesarstwo Rzymskie.

  Misją kierował prof. Steven Sidebotham z Uniwersytetu Delaware (USA). W pracach terenowych uczestniczyli architekt Jean-Louis Rivard oraz archeolog Piotr Osypiński z Fundacji Patrimonium.

  Stanowisko Sikait znane jest archeologom od stu lat, ale ze względu na jego rozległość i położenie w trudno dostępnym terenie, jak dotąd brak kompleksowych studiów na jego temat.

  ,,Podczas kilkudniowej kampanii wykonaliśmy dokumentację fotograficzną i rysunkową zachowanych budowli kamiennych oraz zebraliśmy dane pomiarowe dla stworzenia planów sytuacyjno-wysokościowych poszczególnych części miasteczka rozciągniętego wzdłuż wadi (wyschniętego koryta rzecznego - przyp. PAP) i antycznych studni w korycie Wadi Sikait" - wylicza Piotr Osypiński.

  Kopalnia składa się z setek bardzo wąskich szybów wydobywczych, w których mogła zmieścić się tylko jedna osoba, o głębokości sięgającej kilkudziesięciu metrów.

  Osadnictwo koncentrowało się wokół kopalni szmaragdów. Wokół niej widoczne są relikty zabudowań i cmentarzysk. Szczególną uwagę naukowców przykuło nieznane wcześniej nagromadzenie dwunastu kamiennych kurhanów. Niestety, wszystkie zostały wyrabowane w przeszłości.

  ,,Na powierzchni hałd rabunkowych widoczne są liczne drobne fragmenty przepalonych kości ludzkich, fragmenty naczyń szklanych (butelki na pachnidła),  czy ozdoby z muszli. Znaleźliśmy również wiele fragmentów naczyń ceramicznych, których wiek pokrywa się z czasami funkcjonowania kopalni - okres hellenistyczny i wczesno-rzymski" - mówi archeolog.

  Jeden z grobowców odczyszczono i wykonano niewielkie sondaże. Dzięki temu badacze zrekonstruują pierwotną konstrukcję kurhanu oraz obrządek pogrzebowy.

  Już teraz wiadomo, że zmarłych palono wraz z ozdobnymi szatami - zanotowano przepalone żelazne elementy zapinek i szpil. Na miejscu ciałopalenia wznoszono konstrukcję kamienną na planie okręgu o  średnicy 2 m. Ze względu na zniszczenia trudno jednak ustalić pierwotną wysokość konstrukcji, która dziś nie przekracza pół metra.

  ,,Zastanawiające jest dla nas praktykowanie palenia zwłok. W starożytnym Egipcie przykładano przecież szczególną wagę do zachowania ciała, mumifikacji" - wyjaśnia Osypiński.

  Kolejne sezony badawcze pozwolą ustalić archeologom, czy uprawniona jest teoria mówiąca o elitarności tego typu pochówku. Zdaniem odkrywców nekropola kurhanów mogła należeć do grupy osób nadzorującej prace kopalni.

  PAP - Nauka w Polsce, Szymon Zdziebłowski

  bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Sikait (Szmaragdowa Góra) – jedyna znana kopalnia szmaragdów użytkowana przez Cesarstwo Rzymskie. Pozostałości Sikait znajdują się na egipskiej Pustyni Wschodniej. Kopalnia galmanu "Kozioł" w Sławkowie – nieistniejąca prywatna kopalnia galmanu w Sławkowie w województwie śląskim. Działała z przerwami od 1822 do 1881. Założona w latach 1821–1822 przez mieszkańców Sławkowa pod przewodnictwem burmistrza Jakuba Kubiczka. Zlokalizowana na zachodnim przedmieściu Sławkowa o nazwie "Kozioł". Wybitych wówczas zostało 5 szybów oraz wykopanych 10 dołów i kilka podziemnych ulic. Kopalnia zatrudniała początkowo 47 pracowników. Do 1840 roku dawała rocznie średnio 5.000–6.000 kibli galmanu, w szczytowym pod względem wydobycia roku 1828 – 9.000 kibli. W latach 1823–1840 w kopalni wydobyto ogółem 50.000 kibli galmanu. W 1840 roku kopalnia została zamknięta, jednak w połowie lat 40. wydobycie zostało wznowione metodą odkrywkową przez hr. Jana Ciechanowskiego. Zaniechano go w 1860. Kopalnia uruchomiona została ponownie w 1874 jako kopalnia głębinowa przez dziedzica wsi Okradzionów Bogusława Przybylskiego. Początkowo dawała 1000 ton galmanu rocznie, jednak złoże szybko się wyczerpywało. W 1880 wydobyto już tylko 10 ton galmanu, a w roku następnym kopalnię zamknięto. W latach 1880–1885 właściciel próbował bez powodzenia odnaleźć nowe pokłady. Ostatnie poszukiwania w kopalni "Kozioł" prowadzone były w latach 1909–1910. Na obszarze 6 ha wykopanych wówczas zostało 28 szybów o głębokości od 4 do 34 metrów (łącznie 300 metrów). Kopalnia odwadniana była pompą o napędzie parowym, ulokowaną nad 17-metrowym szybem. Wydrążonych też zostało kilka chodników w różnych kierunkach i na różnych poziomach, jednak do właściwej eksploatacji już nie przystąpiono. Ostatnie widoczne ślady istnienia kopalni "Kozioł" zniszczone zostały w latach siedemdziesiątych XX wieku, w czasie poszerzania drogi krajowej nr 94. Kopalnia Węgla Kamiennego „Arthur-de-Buyer” (lub kopalnia #11) − zlikwidowana kopalnia węgla kamiennego zlokalizowana we Francji w gminie Magny-Danigon (region administracyjny Franche-Comté, departament Górna Saona). Budowę kopalni rozpoczęto w roku 1894, natomiast wydobycie prowadzono w latach 1900 - 1950. W latach 20. XX wieku, kopalnia ta jako pierwsza we Francji, rozpoczęła wydobycie z głębokości przekraczającej 1000 m (dokładnie: 1010 m). Do dziś terenu oraz zabudowań dawnej kopalni nie zagospodarowano - pozostały z niej ruiny oraz kamienie wskazujące lokalizację zlikwidowanych szybów.

  Katastrofa górnicza w kopalni Heinitz – katastrofa w niemieckiej kopalni węgla kamiennego Heinitz (od 1945 do 2004 roku działającej jako kopalnia Rozbark) w Bytomiu. W wyniku wybuchu gazów oraz pyłu węglowego zginęło 145 górników. Jest to jedna z najtragiczniejszych katastrof górniczych na obszarze dzisiejszej Polski oraz największa w bytomskim górnictwie. Piotr Dyczek (ur. w 1956 r.) - polski archeolog, doktor hab. nauk historycznych, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, pracownik naukowy Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jest kierownikiem Zakładu Kultury Materialnej Antyku w tymże Instytucie oraz kierownikiem Ośrodka Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadził liczne archeologiczne misje badawcze (m.in. w Egipcie, Sudanie, Bułgarii).

  Katastrofa górnicza w kopalni "Wujek"-"Ruch Śląsk" – katastrofa górnicza, która miała miejsce 18 września 2009 w kopalni "Wujek" Ruch Śląsk w Rudzie Śląskiej. W jej wyniku, na skutek wybuchu metanu, śmierć poniosło 20 górników (12 osób na miejscu, 8 osób w szpitalach), a około 36 odniosło obrażenia. Notatki kodowe – stanowią ważny instrument w procesie kodowania otwartego, zgodnie teorią ugruntowaną, która wykorzystywana jest podczas analizy danych jakościowych. Są formułowane jako pojedyncze fragmenty danych, które zostały połączone w różne klasy lub kategorie wraz z systemem ich wyszukiwania. Kategorie kodowe dopuszczają kodowanie danych w celu testowania hipotez, wynikających z wcześniej przyjętych teorii. Badacze tworzą kody posiłkując się bezpośrednim wglądem w dane oraz ich dokładną analizą.

  Khirbat en-Nahas – stanowisko archeologiczne na terenie Jordanii, starożytna kopalnia miedzi, funkcjonująca na ogromną skalę prawdopodobnie już w X wieku p.n.e. Nazwa oznacza miedziane ruiny. Dziś Khirbat en-Nahas znajduje się na terytorium Jordanii. Niegdyś była to część kraju Edom – historycznej krainy, której mieszkańcy zagrażali Izraelowi królów Dawida i Salomona. Khirbat en-Nahas zajmuje prawie 10 hektarów, na których odnaleziono już fortecę i blisko 100 zabudowań. Dzięki wsparciu Wydziału Telekomunikacji i Informatyki Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego udało się opracować trójwymiarową rekonstrukcję królewskiej kopalni miedzi. Zespołem archeologów badających stanowisko kierowali Thomas Levy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego oraz Mohammad Najjara z jordańskiego Ministerstwa Starożytności. Kopalnia galmanu "Leonidas" – nieistniejąca kopalnia galmanu w Sławkowie (woj. śląskie). Powstała w 1822 jako kopalnia rządowa w dozorstwie olkusko-siewierskim. Usytuowana w paśmie gór galmanowych ciągnących się na zachód od Sławkowa w kierunku Strzemieszyc Małych, na wzgórzu Gieraska. Obszar ten znany był już w XVII w. jako miejsce wydobycia galeny. Kopalnia "Leonidas" była kopalnią głębinową. W 1824 zatrudniała 56 górników i miała 11 szybów. Do 1826 w kopalni wydobyto 31.758 korcy galmanu. W 1823 pracował w niej Józef Cieszkowski. W 1829 została zamknięta z powodu wyczerpywania się kruszcu i nieopłacalności dalszych poszukiwań. Głównym powodem była nieumiejętność zejścia z wydobyciem poniżej poziomu wody. H. Łabęcki podaje ogólne wydobycie kopalni w latach 1822–1829 jako 30.000 kibli galmanu. Od połowy lat czterdziestych XIX wieku do 1860 na terenie kopalni "Leonidas" funkcjonowała prowadzona przez radcę stanu hrabiego Jana Ciechanowskiego kopalnia odkrywkowa. Wydobywany w niej galman odwożono do hut cynku w Dąbrowie Górniczej i Będzinie. W latach 1884 i 1910 podejmowano nieudane próby ponownego uruchomienia kopalni.

  Kopalnia Węgla Kamiennego Budryk - jedna z najmłodszych polskich kopalni węgla kamiennego, położona w województwie śląskim, w powiecie mikołowskim, w Ornontowicach. Prace przy budowie kopalni rozpoczęto w 1979. Pole wydobywcze kopalni ma powierzchnię 35,97 km² i leży w centrum górnośląskiej niecki węglowej. Eksploatowane złoża znajdują się na terenie gmin Ornontowice i Gierałtowice oraz pod miastami Knurów, Czerwionka-Leszczyny i Mikołów. 21 marca 1994 kopalnia uzyskała ministerialną koncesję i tego samego roku podjęto wydobycie węgla kamiennego a także eksploatację metanu jako kopaliny towarzyszącej. Dyrektorem KWK Budryk, która na koniec 2011 roku zatrudniała 2 591 osób, jest Piotr Chmiel.

  Róża spękań – to metoda, która przedstawia graficzne rozmieszczenie częstości występowania kierunków spękań. Zaletą tej metody jest proste i szybkie wykonanie. Ze względu że jest to projekcja dwuwymiarowa, jeden z wyników jest zaniedbany (np. kąt zapadu). Róże spękań wykonuje się na podstawie tabeli. Wyniki dla tabel opracowane są wcześniej na podstawie przeprowadzonych pomiarów w kopalni, wykonanych na danej ścianie skały.

  Dodano: 15.08.2011. 08:47  


  Najnowsze