• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Archeolodzy znaleźli zbiorowe groby na Ostrowie Tumskim w Poznaniu

  10.10.2011. 00:04
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Szczątki co najmniej kilkudziesięciu osób znaleźli poznańscy archeolodzy pod kościołem Najświętszej Marii Panny na tamtejszym Ostrowie Tumskim. Niewykluczone, że są to kości osób wcześniej pochowanych w poznańskiej katedrze.


  Jak powiedziała kierująca pracami prof. Hanna Kóćka-Krenz, na razie trudno jest oszacować, ile osób zostało złożonych w odnalezionym grobie.

  "To, że chowano we wnętrzu kościoła ludzi zmarłych przed wiekami, nie było dla nas zaskoczeniem. Zaskoczyło nas za to, że znajdują się tam nie tylko pochówki osób indywidualnych, zmarłych od XV wieku do współczesności, ale również zbiorowe mogiły - tzw. ossuaria" - powiedziała prof. Kóćka-Krenz.

  Jak wyjaśniła, pierwsze ossuarium odkryto u stóp ołtarza; była to konstrukcja powstała z wykorzystaniem istniejącego w tym miejscu już wcześniej grobowca. Archeolodzy znaleźli tam półmetrowej grubości warstwę ludzkich kości.

  "Zbadaliśmy to i zasypaliśmy ten pochówek. W kolejnym miejscu, niemal tuż pod posadzką, znaleźliśmy starszą posadzkę ceglaną, zaś pod nią przemieszane szczątki ludzkie. Według źródeł pisanych, wnętrze tego kościoła było wykorzystywane co najmniej od XVIII wieku jako miejsce wtórnych pochówków. I właśnie taki pochówek, być może XVIII-wieczny, w tej chwili badamy" - powiedziała.

  Jak oceniła prof. Hanna Kóćka-Krenz, są to prawdopodobnie szczątki kanoników katedralnych, które wydobyto z wnętrza katedry, np. podczas remontów, i wspólnie pochowano w jednym miejscu.

  Prowadzone obecnie badania we wnętrzu kościoła Najświętszej Marii Panny w Poznaniu trwają od końca 2010 roku. Ich celem jest rozpoznanie wnętrza założenia pałacowo-sakralnego z drugiej połowy X wieku, którego większa część - według archeologów - zalega we wnętrzu tego kościoła.

  "Głównie jest to sala recepcyjna pałacu książęcego, chcieliśmy zobaczyć, w jakim stanie ona się zachowała" - tłumaczyła Kóćka-Krenz.

  Drugim celem prowadzonych badań jest rozpoznanie architektury poprzedzającej obecną, gotycką świątynię.

  Pierwsze badania archeologiczne na Ostrowie Tumskim w Poznaniu przy kościele Najświętszej Marii Panny zostały podjęte w 1938 roku. W wykopie na głębokości ponad 5 metrów odsłonięto konstrukcje drewniane, interpretowane jako pozostałości wału grodowego. Palatium odkryto dopiero w 1999 roku podczas wykopalisk prowadzonych przez prof. Kóćkę-Krenz. 

  PAP -  Nauka w Polsce

  rpo/ hes/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Płyta wiślicka lub płyta orantów – posadzka o wymiarach 4,1 × 2,5 metra z lat około 1175-1177 z rytymi przedstawieniami figuralnymi, odkryta w 1959 w krypcie zburzonego kościoła z XII wieku, na którego miejscu stoi obecnie gotycka kolegiata w Wiślicy. Unikatowy w skali światowej zabytek sztuki romańskiej. Odsłonięta w latach 1959-60 podczas badań archeologicznych, którymi w ramach Zespołu Badań nad Polskim Średniowieczem kierował prof. Andrzej Tomaszewski. Konserwowana w latach 1982-83 pod kierunkiem prof. Władysława Zalewskiego z ASP w Krakowie. Kościół Najświętszej Marii Panny (in summo) w Poznaniugotycki kościół na Ostrowie Tumskim wraz z resztkami wczesnopiastowskiego palatium. Hanna Maria Kóčka-Krenz (ur. 1947) - archeolog, profesor nauk humanistycznych, dziekan Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

  Historia Poznania 966-1034: W 966 roku, wraz z chrztem Mieszka I, rozpoczyna się pisana historia Polski. Poznań jest jednym z miejsc, które należy brać pod uwagę jako miejsce tego wydarzenia. Ostatnie badania archeologiczne dowodzą istnienia w Poznaniu palatium, które jest największym znanym świeckim, murowanym budynkiem owych czasów w państwie Polan. Przy nim znajdowała się najprawdopodobniej rotunda, zwana kaplicą Dąbrówki. Dziś fundamenty obu tych budowli znajdują się pod Kościołem NMP. W 968 roku Polska otrzymała również biskupa misyjnego. Był nim Jordan, który przybył do kraju Mieszka I wraz z orszakiem Dobrawy. Jako biskup misyjny nie miał formalnie swojej stolicy, jednak w rzeczywistości musiał posiadać swój kościół katedralny i siedzibę. Tytuł biskupa misyjnego sprawiał, że Jordan i jego bezpośredni następcy nie podlegali władzy żadnego z metropolitów, lecz bezpośrednio papieżowi. Badania archeologiczne oraz przekaz Thietmara wskazują, że ową siedzibą stał się Poznań, a głównym kościołem w państwie stała się katedra św. Piotra na Ostrowie Tumskim. O wysokiej pozycji poznańskiego biskupstwa najlepiej świadczy utrzymanie przez pewien czas niezależności tego ośrodka władzy kościelnej, pomimo ustanowienia w 1000 roku metropolii w Gnieźnie. W poznańskiej katedrze pochowano również pierwszego historycznego władcę Mieszka I. Siła ośrodka była tak duża, że po śmierci Bolesława Chrobrego Mieszko II również złożył go w katedrze. Ostatnim z pochowanych tu władców był Przemysł II 1296 roku. Ulica Ostrów Tumski - ulica w Poznaniu, na Ostrowie Tumskim. Rozpoczyna się przy ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego, a na wysokości kościoła NMP rozwidla się. Północna odnoga otacza plac i archikatedrę, południowa biegnie obok pałacu arcybiskupiego. Obydwie łączą się za katedrą i ulica kończy się na moście Biskupa Jordana. Na całej długości jest wyłożona brukiem.

  Kościół Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Jodłowniku – zabytkowa świątynia rzymskokatolicka w Jodłowniku, w powiecie limanowskim, pełniąca pierwotnie funkcję kościoła parafialnego, a obecnie kościoła pomocniczego parafii pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Kościół pw. Najświętszej Marii Panny Wspomożycielki Wiernych nazywany również od dawnej patronki, św. Katarzyny Męczenniczki, Kościołem Katarzynek, lub od obecnych opiekunów Kościołem Salezjanów. Znajduje się on na narożniku ulic Masztalarskiej i Wronieckiej w Poznaniu.

  Organy katedry Najświętszej Marii Panny we Fryburgu Bryzgowijskim: Z XV w. pochodzą pierwsze przekazy o istnieniu organów w katedrze Najświętszej Marii Panny we Fryburgu Bryzgowijskim. Były one umieszczone przy północnej ścianie nawy głównej. W latach 1545–1548 pojawiły się w tym miejscu nowe organy, zbudowane przez Jörga Eberta z Ravensburga. Obudowa i część zestawu piszczałek z tych organów istniała do 1929. Parafia Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej w Śremie - parafia w dekanacie śremskim obejmująca mieszkańców Starego Miasta. Proboszczem jest dziekan dekanatu śremskiego ks. prałat Marian Brucki. Kościołem parafialnym jest kościół pw. Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej. Pod opieką parafii jest remontowany kościół pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny oraz kaplica w Mechlinie.

  Kościół św. Marcina – nieistniejący już kościół w Paczynie, obecnie na jego miejscu jest nowa budowla. Kościół powstał w XVII wieku. Obok kościoła w 1679 roku zbudowano drewnianą dzwonnicę. Posiadał murowaną zakrystię i prezbiterium. Był parafialną świątynią do której należał m.in. kościółek w Pniowie i prawdopodobnie czasowo Kościół Najświętszej Maryi Panny w Łączy. Ostatni kształt kościoła pochodził z XVII wieku. Należał do diecezji wrocławskiej. Od 1922 roku już z nowym kościołem należała do diecezji gliwickiej. Niekiedy był nazywany farką. W XVIII wieku był czasowo filią parafii w Pniowie. W 1785 roku zmieniono dach, a w 1796 roku odnowiono kościół i dzwonnicę. W 1801 roku zawieszono nową sygnaturkę. W 1863 roku zniszczyła go wichura, ale odbudowano go. Do 1930 roku był nazywany starym. W końcu postanowiono go zburzyć. 27.03.1931 roku odprawiono ostatnie nabożeństwo, po czym wyposażenie wyniesiono ze starego kościoła. Rozebrano go w 1931 roku i zaczęto budować nowy kościół

  Parafia Rzymskokatolicka św. Józefa w Ciechanowie – najstarsza parafia ciechanowska. Erygowana w XII wieku. Kościołem parafialnym jest Kościół Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Ciechanowie.

  Złota Kaplica albo Kaplica Królów Polskich – znajdująca się dokładnie w osi poznańskiej katedry kaplica wzniesiona na miejscu średniowiecznej kaplicy Najświętszej Marii Panny powstałej w 1405. Ta pierwotna kaplica została zniszczona przez pożary i powodzie. W 1815 narodził się pomysł wzniesienia na tym miejscu nagrobka pierwszych władców polski (zrealizowano go w latach 1836–1837). W miejscowości Chocianowice istnieją obecnie dwa kościoły pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny - stary, będący drewnianym zabytkiem z XVII wieku , oraz nowa świątynia z XX wieku. Parafia ma obecnie status miejsca kultu maryjnego.

  Dodano: 10.10.2011. 00:04  


  Najnowsze