• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Archeolog z UJ bada pozostałości kultury Pueblo w Kolorado

  24.02.2011. 00:05
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Ponad 40 stanowisk należących do społeczności kultury Pueblo w regionie Mesa Verde w Kolorado w USA zostało zarejestrowanych i wstępnie przeanalizowanych przez dr. Radosława Palonkę z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

  Badania są realizowane przy współpracy z ośrodkiem archeologicznym Crow Canyon Archaeological Center w Cortez. Trwają przygotowania do rozpoczęcia regularnych prac wykopaliskowych.

  Stanowiska objęte projektem badawczym znajdują się w kilku kanionach, m.in. w Sand Canyon i East Fork Canzon, tworząc tzw. mikroregion osadniczy Castle Rock i datowane są na XIII wiek n.e.

  Przez tysiąc lat ludność Pueblo w regionie Mesa Verde ściśle ze sobą współpracowała w zakresie wykorzystania terenu i ochrony terytorium przed zewnętrznymi wrogami. Jednak w XIII wieku nastąpiła gwałtowna zmiana w systemie osadniczym Indian na tym terenie, związana z pogorszenie się warunków środowiskowych, m.in. długotrwałą suszą.

  "To wtedy, ze względu na walki między wrogimi plemionami przybyłymi z północy lub - co nawet bardziej prawdopodobne -poszczególnymi grupami Indian Pueblo, związanymi z dostępem do terenów uprawnych i źródeł wody oraz ochroną zapasów żywności, osady lokowano w ogromnych nawisach i niszach skalnych położonych na stromych stokach kanionów - miejscach łatwych do obrony. Do części tych osad można się dostać tylko po drabinach lub wykutych w skale stopniach" - wyjaśnia dr Palonka.

  Nowością stały się kamienne mury otaczające całe osiedla, okrągłe i kwadratowe kamienne wieże, otwory obserwacyjne i strzelnicze, a także podziemne tunele łączące niektóre budynki w danej osadzie.

  "W materiale archeologicznym odnotowuje się widoczne ślady walk - szkielety ludzkie, spalone i zburzone budynki, a konflikty są przedstawiane w sztuce naskalnej w postaci rytów i malowideł naskalnych" - mówi archeolog.

  W efekcie zmian, najpóźniej w latach 80. XIII w., region Mesa Verde całkowicie opustoszał, a Indianie Pueblo przenieśli swoje siedziby na południe, na teren dzisiejszych stanów Arizona i Nowy Meksyk, gdzie ich potomkowie żyją do dziś, kultywując tradycje swoich przodków.

  W tym roku naukowcy planują rozpocząć kilkuletni, szeroko zakrojony archeologiczny projekt badawczy w mikroregionie Castle Rock Pueblo. Archeolodzy chcą dokonać szczegółowej analizy ówczesnego osadnictwa i zrekonstruować stosunki społeczno-polityczne w XIII wieku n.e. na tym obszarze, włączając w to także modelowanie komputerowe.

  W tym momencie badacze zbierają niezbędne środki finansowe na ekspedycję, zarówno w postaci grantów naukowych, jak i dotacji od sponsorów prywatnych.

  PAP - Nauka w Polsce, Szymon Zdziebłowski

  agt/ kap/


  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Aztec Ruins National Monument (Narodowy Pomnik Ruin Azteckich) - narodowy pomnik Stanów Zjednoczonych położony w hrabstwie San Juan na północnym zachodzie stanu Nowy Meksyk, blisko miasta Aztec. Nazwa pomnika jest nieco myląca, ponieważ w rzeczywistości miasto zostało zbudowane przez Indian z kultury Pueblo. Ruiny są datowane na XI-XIII wiek.

  Aztec Ruins National Monument (Narodowy Pomnik Ruin Azteckich) - narodowy pomnik Stanów Zjednoczonych położony w hrabstwie San Juan na północnym zachodzie stanu Nowy Meksyk, blisko miasta Aztec. Nazwa pomnika jest nieco myląca, ponieważ w rzeczywistości miasto zostało zbudowane przez Indian z kultury Pueblo. Ruiny są datowane na XI-XIII wiek.

  Pueblo – grupa plemion indiańskich Arizony i Nowego Meksyku. Wchodzi w skład południowo-zachodniego kręgu kulturowego Indian północnoamerykańskich. Ich nazwa wywodzi się z języka hiszpańskiego (dokładniej kastylijskiego), w którym oznacza wioskę - ze względu na specyficzne osadnictwo stanowiące znak rozpoznawczy Indian Pueblo.

  Powstanie Indian Pueblo – konflikt zbrojny, który miał miejsce w latach 1680-1692 pomiędzy miejscową ludnością Indian Pueblo a hiszpańskimi kolonistami z terenów Nowego Meksyku. Około 8000 Indian pod wodzą szamana Popé zwyciężyło 200 osobową grupą uzbrojonych Hiszpanów. W wyniku wojny na 12 lat na tych terenach powstała swoista „Republika Indiańska”, którą oddziałom Diego de Vargasa udało się rozbić dopiero po śmierci Popé.

  Kokopelli (Kokopele) – stare bóstwo falliczne związane z bóstwami płodności, u Indian Pueblo żyjących na terenie Arizony i Nowego Meksyku, jeden z kaczynów Hopi.

  Koczitowie (ang. Cochiti Pueblo) — plemię Indian Ameryki Północnej z kereseńskiej grupy językowej zamieszkujące pueblo o tej samej nazwie 40 kilometrów na południowy zachód od dzisiejszego Santa Fe przez okres co najmniej 700 lat. W roku 1990 w pueblu mieszkało 666 osób.

  Zuni – plemię z grupy Pueblo Indian Ameryki Północnej. Większość Zuni zamieszkuje wioskę (pueblo) w stanie Nowy Meksyk w USA. Jedno z niewielu plemion amerykańskich, które nigdy nie zostały zmuszone do zmiany miejsca zamieszkania.

  Dodano: 24.02.2011. 00:05  


  Najnowsze