• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Archeologia podwodna na studiach dziennych w Warszawie

  27.03.2011. 10:04
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Od października 2011 roku w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego będzie można studiować archeologie podwodną - informuje dr Radosław Karasiewicz-Szczypiorski, wicedyrektor ds. studenckich IA UW. To drugi ośrodek akademicki w Polsce, po Instytucie Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, z taką specjalnością w swojej ofercie dydaktycznej.

  Zajęcia w ramach nowej specjalności na studiach licencjackich będą prowadzić pracownicy Instytutu, do których dołączy profesor wizytujący - dr Waldemar Ossowski z Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku. To wybitny specjalista zarówno w zakresie archeologii akwenów śródlądowych i Morza Bałtyckiego, jak i szkutnictwa.

  Naukowiec poprowadzi trzy zajęcia. W ramach wykładu ogólnouniwersyteckiego będzie to "Archeologia morska Europy Północnej", w ramach zajęć fakultatywnych "Szkutnictwo średniowieczne i nowożytne". Wraz z dr. B. Kontnym poprowadzi również proseminarium pt: "Archeologia podwodna".

  Jak informuje dr Karasiewicz-Szczypiorski przyjazd specjalisty z CMM był możliwy dzięki realizowanemu na UW projektowi: "Nowoczesny Uniwersytet - kompleksowy program wsparcia dla doktorantów i kadry dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego", który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

  Instytut Archeologii UW od kilku lat rozwija ofertę wykopalisk realizowanych na stanowiskach archeologicznych położonych na brzegu różnych akwenów. Badania te są uzupełniane poszukiwaniami śladów osadnictwa pod wodą i dokumentacją podwodnych znalezisk. Studenci są zaangażowani w te prace w ramach praktyk. Dotychczas brali udział w projektach realizowanych na Krymie oraz na Mazurach. W kolejnych latach archeolodzy przewidują podjęcie podobnych badań i praktyk na kilku nowych stanowiskach nadczarnomorskich i śródziemnomorskich. SZZ

  PAP - Nauka w Polsce

  tot/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Piotr Dyczek (ur. w 1956 r.) - polski archeolog, doktor hab. nauk historycznych, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, pracownik naukowy Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jest kierownikiem Zakładu Kultury Materialnej Antyku w tymże Instytucie oraz kierownikiem Ośrodka Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadził liczne archeologiczne misje badawcze (m.in. w Egipcie, Sudanie, Bułgarii).

  Renata Ciołek (ur. 1972) - archeolog, numizmatyk, doktor habilitowana nauk humanistycznych, pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego. W 1996 ukończyła archeologię na UW (habilitacja 2011 r.) Od początku działalności naukowo-dydaktycznej związana z Instytutem Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Kierownik Pracowni Numizmatycznej Wydziału Historycznego. Główny wykonawca międzynarodowego projektu korpusu znalezisk monet antycznych na ziemiach Polski Fundmünzen der römischen Zeit in Polen] (FMRPL). Specjalność: archeologia okresu rzymskiego, numizmatyka rzymska i grecka, w tym szczególnie mennictwo antyczne na Półwyspie Bałkańskim.

  Archeologia podwodna, prospekcja podwodna jest odłamem archeologii, który wyodrębniony został na podstawie wykorzystywanych metod badawczych i środowiska badawczego.

  Witold Świętosławski (ur. 1 stycznia 1956 w Zgierzu), archeolog, dr hab., profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Gdańskiego. Od 1 września 2012 r. dyrektor Instytutu Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik Zakład Archeologii Średniowiecza i Nowożytności. Pracownik Instytutu Archeologii i Etnologii PAN. Specjalista w dziedzinie badań archeologicznych średniowiecza oraz bronioznawstwa, ze szczególnym uwzględnieniem śladów bytności ludów Wielkiego Stepu na terenach ziem polskich oraz kulturze materialnej średniowiecza w Polsce i państwie zakonu krzyżackiego w Prusach. Jest autorem kilku publikacji książkowych i ponad 100 artykułów.

  Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego (IA UW) - instytut Uniwersytetu Warszawskiego, w ramach Wydziału Historycznego, kształcący w trybie dziennym, wieczorowym i zaocznym. Istnieje też możliwość podjęcia studiów doktoranckich.

  Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego (IA UW) - instytut Uniwersytetu Warszawskiego, w ramach Wydziału Historycznego, kształcący w trybie dziennym, wieczorowym i zaocznym. Istnieje też możliwość podjęcia studiów doktoranckich.

  Elżbieta Jastrzębowska - prof. dr hab., historyk sztuki wczesnochrześcijańskiej. Studiowała archeologię śródziemnomorską na Uniwersytecie Warszawskim pod kierunkiem Kazimierza Michałowskiego i Anny Sadurskiej oraz archeologię chrześcijańską w Rzymie i Fryburgu Bryzgowijskim, gdzie się doktoryzowała pod kierunkiem profesora Waltera N. Schumachera. Habilitowała się w roku 1993, tytuł profesora uzyskała w roku 2001. Od 1990 r. wykłada sztukę rzymską, wczesnochrześcijańską i wczesnobizantyjską na UW. W latach 2005-2009 kierowała Stacją Naukową PAN w Rzymie. Kierownik Zakładu Archeologii Klasycznej w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.

  Dodano: 27.03.2011. 10:04  


  Najnowsze