• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Archeologia wybrzeża Ancash zaprezentowana w Limie i Cuzco

  23.02.2012. 09:04
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Prezentacja monografii naukowej "Archeologia wybrzeża Ancash" (Arqueologia de la costa de Ancash) pod redakcją Miłosza Giersza z Uniwersytetu Warszawskiego i Ivana Ghezzi z Pontyfikalnego Uniwersytetu Katolickiego Peru w Limie odbyła się 6 lutego jednocześnie w Ambasadzie Polski w Limie i w Klasztorze Santo Domingo - Qorikancha w Cuzco.

  "Publikacja dotyczy archeologii północnego wybrzeża Peru i Departamentu Ancash, będącego kolebką przedhiszpańskich cywilizacji andyjskich. Obszar rzek Santa, Nepena, Casma, Culebras i Huarmey to region, z którego pochodzą m.in. najwcześniejsze przykłady andyjskiej architektury monumentalnej z IV tysiąclecia p.n.e.)" - informuje dr Miłosz Giersz, adiunkt w Instytucie Archeologii UW i sekretarz generalny Polskiego Towarzystwa Studiów Latynoamerykanistycznych.

  Publikacja została wydana wspólnie przez Ośrodek Badań Prekolumbijskich UW i Francuski Instytut Badań Andyjskich w serii ANDES. Współfinansowana jest przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Asociación Ancash, Ośrodek Badań Prekolumbijskich UW, Polskie Towarzystwo Studiów Latynoamerykanistycznych, Institut Francais d'Études Andines i Instituto de Investigaciones Arqueológicas. "To zbiór najbardziej aktualnych danych archeologicznych na temat tego regionu, pochodzących z prowadzonych obecnie wykopalisk archeologicznych" - wyjaśnia dr Giersz.

  Autorami 14 prezentowanych tam artykułów są czołowi badacze reprezentujący ośrodki akademickie ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Peru i Polski.

  "Warto podkreślić, że w tomie znalazły się aż cztery teksty polskich specjalistów, prezentujące wyniki 10 letnich polsko-peruwiańskich badań archeologicznych w dolinie rzeki Culebras oraz pionierskie badania ośrodka Castillo de Huarmey. Ośrodek ten to główna siedziba i nekropolia elit Imperium Huari na północnym wybrzeżu Peru, gdzie w 2010 roku dokonaliśmy spektakularnego odkrycia nienaruszonych komór grobowych z bogatym wyposażeniem" - przypomina dr Giersz.

  Wśród polskich tekstów umieszczonych w publikacji "Archeologia wybrzeża Ancash" znajdują się:

  * "La guerra y la paz en el valle de Culebras: hacia una arqueología de fronteras" -"Wojna i pokój w dolinie Culebras: przyczynek do dyskusji nad archeologią granic" Krzysztof Makowski, Miłosz Giersz i Patrycja Prządka-Giersz;

  * "Los guardianes de la frontera sur: la presencia moche en Culebras y Huarmey" -"Strażnicy południowej granicy: osadnictwo Moche w dolinach Culebras i Huarmey" Miłosz Giersz;

  * "Detección remota y análisis con GIS de distribución de artefactos en superficie en el Castillo de Huarmey" - "Badania nieinwazyjne i analiza GIS dystrybucji artefaktów na powierzchni stanowiska Castillo de Huarmey"Miron Bogacki, Miłosz Giersz, Patrycja Prządka-Giersz, Wiesław Małkowski i Krzysztof Misiewicz;

  * "La presencia casma, chimú e inca en el valle de Culebras" - "Osadnictwo kultur Casma, Chimu i Inków w dolinie rzeki Culebras" Patrycja Prządka-Giersz.

  Jak informuje sekretarz generalny Polskiego Towarzystwa Studiów Latynoamerykanistycznych, uroczysta prezentacja w polskiej placówce dyplomatycznej w Limie spotkała się z żywym zainteresowaniem, a tym samym obecnością czołowych peruwiańskich specjalistów, przedstawicieli placówek dyplomatycznych oraz przedstawicieli władz peruwiańskich reprezentowanych przez wiceministra kultury, dr. Rafaela Varón-Gabai.

  "W Cuzco, poza prezentacją wspomnianego tomu prof. Mariusz Ziółkowski, dyrektor Centrum Studiów Andyjskich Uniwersytetu Warszawskiego w Cusco oraz Ośrodka Badań Prekolumbijskich Uniwersytetu Warszawskiego zaprezentował również kolejny, 30 tom Estudios Latinoamericanos. To polski periodyk na temat badań latynoamerykanistycznych wydawany przez Polskie Towarzystwo Studiów Latynoamerykanistycznych w języku hiszpańskim, portugalskim i angielskim" - dodaje Miłosz Giersz.

  PAP - Nauka w Polsce

   bsz/ agt/


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  El Castillo de Huarmey – wielopoziomowe mauzoleum z suszonej cegły, znajdujące się w Peru, około 300 km na północ od Limy w pobliżu miejscowości Huarmey. Stanowisko odkryte zostało w 2013 roku przez polsko-peruwiański zespół archeologów, dowodzony przez Miłosza Giersza z Uniwersytetu Warszawskiego oraz Roberto Pimentel Nitę. Wyprawa sponsorowana była przez National Geographic Society. Odkrycie jest jednym z najważniejszych dla badaczy historii Imperium Tiwanaku-Wari, obejmującego niemal cały obszar dzisiejszego Peru w latach 600 – 900 n.e. Huaraz – miasto peruwiańskie, stolica regionu Ancash. W roku 2007 na obszarze miasta liczącym 370,03 km² mieszkało 89 891 ludzi. Mariusz Ziółkowski (20 października 1953 w Warszawie) - polski archeolog, dr hab. prof. Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Ośrodka Badań Prekolumbijskich i profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Katolickiego Santa María w Arequipie w Peru.

  Studia Europejskie - kwartalnik naukowy wydawany przez Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego i upowszechniający informacje na temat założeń, przebiegu oraz rezultatów procesów integracji europejskiej. Periodyk jest miejscem prezentacji aktualnego stanu badań w zakresie europeistyki i studiów europejskich. Stanowi forum wymiany myśli i poglądów dla środowisk zajmujących się w Polsce szeroko rozumianą problematyką europejską. Kwartalnik znajduje się w wykazie czasopism punktowanych sporządzonym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Redaktorem naczelnym "Studiów europejskich" jest Dariusz Milczarek. Piotr Dyczek (ur. w 1956 r.) - polski archeolog, doktor hab. nauk historycznych, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, pracownik naukowy Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jest kierownikiem Zakładu Kultury Materialnej Antyku w tymże Instytucie oraz kierownikiem Ośrodka Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadził liczne archeologiczne misje badawcze (m.in. w Egipcie, Sudanie, Bułgarii).

  Chimbote – miasto w zachodnim Peru, w departamencie Ancash, nad zatoką Chimbote, przy Drodze Panamerykańskiej. Obecnie zamieszkuje je około 400 tys. mieszkańców. Święta Dolina Inków (hiszp. Valle Sagrado de los Incas) - dolina w Andach peruwiańskich, w pobliżu miasta Cuzco, stanowiąca niegdyś rdzeń imperium Inków. Została utworzona przez rzekę Urubamba i jej dopływy. W dolinie znajduje się szereg stanowisk archeologicznych związanych z kulturą inkaską.

  Studia Palmyreńskie – rocznik prezentujący wyniki badań archeologicznych w Palmyrze w Syrii. Periodyk wydaje od 1966 roku Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego (PCMA). Inicjatorem powołania pisma był Kazimierz Michałowski. Region Ancash – region na północy Peru. Od północy graniczy z regionem La Libertad, Huánuco i Pasco na wschodzie, oraz z Lima na południu i Pacyfikiem na zachodzie. Stolicą regionu Ancash jest miasto Huaraz, natomiast największym miastem i portem - Chimbote. Nazwa regionu pochodzi z języka keczua, co oznacza niebieski.

  Andrzej Gołembnik - archeolog, absolwent i pracownik Instytutu Archeologii UW. Długoletni pracownik Przedsiębiorstwa Państwowego Pracownie Konserwacji Zabytków (PP PKZ). Specjalista w dziedzinie metodyki i metodologii archeologicznych badań wykopaliskowych - rzeczoznawca Ministra Kultury i Sztuki w tej dziedzinie. Przez szereg lat prowadził badania i brał udział w badaniach w krajach skandynawskich (Dania, Norwegia), gdzie zyskał uznanie i opinię specjalisty od badań średniowiecznych stanowisk miejskich. W latach 90. założył własną firmę archeologiczną, która koncentrowała się na badaniach ratowniczych w historycznym centrum Płocka. Jakość prac prowadzonych przez A. Gołembnika i ich wysoki poziom metodyczny skłonił Generalnego Konserwatora Zabytków do zorganizowania latem 1997 r. we współpracy z nim warsztatów archeologii terenowej dla konserwatorów zabytków archeologicznych - pracowników Państwowej Służby Ochrony Zabytków. W końcu lat 90. z ramienia Instytutu Archeologii UW prowadził badania archeologiczne w historycznym centrum Gdańska, ze szczególnym uwzględnieniem rejonu klasztoru dominikańskiego. Po powstaniu w 2002 r. Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków (KOBiDZ) podjął pracę w jego pracowni badań interdyscyplinarnych. Po zleceniu KOBiDZ w 2003 r. przez Muzeum Pałac w Wilanowie przeprowadzenia badań archeologicznych na terenie ogrodu i parku wilanowskiego A. Gołembnik został ich kierownikiem. Pod jego kierownictwem badania te stały się poligonem najnowocześniejszych metod dokumentacji procesu badawczego w archeologii z wykorzystaniem technik 3D, ortofotografii, programów AutoCAD i systemów GIS.

  Sprawozdania Archeologiczne - polskie naukowe czasopismo archeologiczne (rocznik) wydawane od 1955 roku przez Zakład Archeologii Polski Instytutu Historii Kultury Materialnej PAN w Krakowie, obecnie Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Centrum Archeologii Gór i Wyżyn w Krakowie. Od 1955 do 1966 roku redaktorem tego czasopisma był prof. dr Stefan Nosek, w latach 1967-2003 - prof. dr. hab. Jan Machnik a od 2004 roku jest nim prof. dr hab. Sławomir Kadrow. W Sprawozdaniach Archeologicznych (od tomu 56) publikowane są artykuły, pisane w języku angielskim i niemieckim, związane z archeologią Polski oraz Europy środkowej i południowo-wschodniej. Do 2011 roku ukazały się 63 tomy Sprawozdań Archeologicznych. W latach 1958-1960 ukazywały się po trzy tomy w jednym roku, a w 1961 roku ukazały się dwa tomy czasopisma. W pozostałych latach w jednym roku ukazywał się 1 tom Sprawozdań Archeologicznych. Pismo znajduje się na liście European Reference Index for the Humanities (ERIH).

  Mirosław Kofta (ur. 3 stycznia 1945) – psycholog, profesor nauk humanistycznych, pracownik naukowy Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (kierownik Katedry Psychologii Osobowości) i Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, członek zespołu Centrum Badań nad Uprzedzeniami UW, kierownik Ośrodka Badań Psychologicznych Instytutu Studiów Społecznych UW. Zasiada w Radzie Narodowego Centrum Nauki, Radzie Naukowej Instytutu Psychologii PAN, jest członkiem Komitetu Psychologii PAN Polskiej Akademii Nauk. Brat Jonasza Kofty (poety), mąż Krystyny Kofty (pisarki). Sampling, sampling probabilistyczny – w archeologii, jedna z technik prowadzenia badań powierzchniowych. Przedmiotem badań są fragmenty interesującego nas rejonu na których prowadzi się szczegółowe badania. W przypadku kiedy zachodzi konieczność szybkiego przeprowadzenia badań i równocześnie brakuje środków finansowych lub czasu, archeolodzy decydują się na zastosowanie tego rodzaju badań.

  Peruwiańskie Towarzystwo Chemiczne (hiszp. Sociedad Química del Perú, ang. Chemical Society of Peru, CSP) – stowarzyszenie naukowe z siedzibą w Limie założone w 1933 roku w celu wspierania rozwoju i promowania chemii w Peru współpracując przy tym z krajowymi szkołami i instytucjami. Zrzesza ono specjalistów i naukowców zajmujących się chemią oraz naukami pokrewnymi. Lech Czerniak (ur. 24 lutego 1952 w Jeleniej Górze) – polski archeolog, dr hab., prof. nadzwycz. Uniwersytetu Gdańskiego, specjalista w dziedzinie badań archeologicznych epoki neolitu oraz metodyki badań wykopaliskowych, członek Rady Naukowej zlikwidowanego Ośrodka Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego.

  Port lotniczy Chimbote-FAP Jaime Montreuil Morales (IATA: CHM, IATA: SPEO) – port lotniczy położony w Chimbote, w regionie Ancash, w Peru. Florian Longin Plit (ur. 1947) – polski geograf, specjalizujący się w zakresie geografii regionalnej oraz dydaktyce geografii, prodziekan Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, były prezes Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

  Leszek Korporowicz - socjolog. Profesor Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydziału Nauk Społecznych Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego oraz Katedry Stosowanych Nauk Społecznych Politechniki Śląskiej. W latach 2010-2012 dyrektor Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1983 do 2008 r. pracownik naukowy w Zakładzie Socjologii Kultury Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Uczeń i współpracownik jednej z najbardziej cenionych postaci współczesnej polskiej socjologii, prof. Antoniny Kłoskowskiej. Praca doktorska opublikowana przez Oficynę Naukową w 1993 r. pt. Tworzenie sensu. Język, kultura, komunikacja. Praca habilitacyjna opublikowana przez Instytut Socjologii w 1996 r. pt. Osobowość i komunikacja w społeczeństwie transformacji podejmowała problematykę kulturowych wymiarów globalizacji, wielokulturowości. Autor prowadzi w Zakładzie Socjologii Kultury badań nad komunikacją międzykulturową, przeobrażeniami wartości społecznych oraz nad dynamiką rozwoju kulturowego jednostki oraz grup, procesami kształtowania tożsamości kulturowej. W latach dziewięćdziesiątych prof. Korporowicz uczestniczył w rozwoju polskich badań ewaluacyjnych (studiów nad badaniem wartości i skuteczności programów społecznych). Pod jego redakcją ukazała się wydana przez Oficynę Naukową w 1997 r. praca pt. Ewaluacja w edukacji; inicjował powstanie Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego. Do 2009 roku był prorektorem Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego. Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego - jednostka dydaktyczno-naukowa należąca do struktur Wydziału Nauk Społecznych UWr. Jego geneza sięga 1974 roku, kiedy to powstał Ośrodek Badań Niemcoznawczych, jako jednostka międzywydziałowa UWr. W 1978 roku został on przekształcony w Zakład Badań Niemcoznawczych, a w 1988 roku - w Katedrę Badań Niemcoznawczych. W 1995 r. Katedra została przekształcona w Instytut Badań Niemcoznawczych i Europejskich. W marcu 2000 r. Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę o przemianowaniu IBNiE na Instytut Studiów Międzynarodowych. Motywem zmiany było poszerzenie formuły badawczej wykraczającej poza dotychczasowy obszar.

  Adam Sudoł (ur. 1947) – dr hab. profesor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, absolwent liceum pedagogicznego, studium nauczycielskiego oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Doktorat i habilitacja w Akademii Nauk Związku Sowieckiego. Długoletni nauczyciel i dyrektor szkół toruńskich. Historyk, politolog, prezes Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego (1998-2001) i Towarzystwa Polsko-Włoskiego (2002-2003), wiceprezes Fundacji Polsko-Amerykańskiej, członek (i były wiceprezes) Rady Naukowej Światowej Rady Badań nad Polonią, członek Polskiego Towarzystwa Historycznego i Kapituły Nagrody za wybitne osiągnięcia polonijne. Przewodniczący na szczeblu woj. kujawsko-pomorskiego Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej Losy Polaków po 17 września 1939 r. Współorganizator międzynarodowych konferencji naukowych i spotkań przedstawicieli emigracji z całego świata. Jest inicjatorem utworzenia i dyrektorem jedynego w kraju i – jak się później okazało – także na świecie, Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego przy UKW. W 2008 r. powołano w ramach Muzeum Ośrodek Badań i Dokumentacji Polskiej Służby Konsularnej oraz Stowarzyszenie „Pro Diplomatio”. Wypromował czterech doktorów i ponad 300 magistrów.

  Dodano: 23.02.2012. 09:04  


  Najnowsze