• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Archiwalia mazowieckiej Solidarności trafiły do Archiwum Akt Nowych

  18.01.2011. 00:19
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dokumenty, fotografie, nagrania oraz inne pamiątki z lat 1979-1989 znajdujące się w zasobach mazowieckiej Solidarności zostały 17 stycznia przez jej przedstawicieli przekazane do zbiorów stołecznego Archiwum Akt Nowych.

  Umowę o przekazaniu archiwaliów podpisali przewodniczący NSZZ "Solidarność" Regionu Mazowsze Andrzej Kropiwnicki i jego zastępca Waldemar Dubiński oraz dyrektor Archiwum Akt Nowych Tadeusz Krawczak. Porozumienie ma na celu zintensyfikowanie gromadzenia archiwaliów struktur oficjalnych oraz konspiracyjnych NSZZ "Solidarność" z lat 80., wspomnień i relacji działaczy związku oraz ich upublicznianie. W celu dalszego zbierania informacji zostanie przygotowana również strona internetowa, a także ankieta historyczna.

  "Zdecydowaliśmy się przekazać te licznie znajdujące się w naszym posiadaniu archiwalia z lat 80. Nie jesteśmy w stanie naszymi siłami ich odpowiednio przechowywać ani opracowywać, a są one przecież wyjątkowym źródłem wiedzy o naszej historii. Dlatego przekazujemy je do zasobów archiwum, jako najwłaściwszego miejsca" - mówił podczas uroczystości podpisania umowy przewodniczący NSZZ "Solidarność" Regionu Mazowsze Andrzej Kropiwnicki.

  Na przekazany zbiór składają się przede wszystkim dokumenty prezentujące spektrum działania Solidarności od pism odnotowujących składki członkowskie i wydawanie legitymacji po odezwy do władz, protokoły z zebrań i sprawozdania z działalności, zarówno z terenu Warszawy, jak i całego Mazowsza. Dokumentom towarzyszą periodyki i książki wydane w drugim obiegu, a także pocztówki, znaczki i rysunki. Część zbioru stanowią również kasety magnetofonowe, płyty gramofonowe i taśmy szpulowe z nagraniami audycji Głosu Ameryki, Radia Wolna Europa i Radia Solidarność oraz organizowanych spotkań i homilii ks. Jerzego Popiełuszki, a także kalendarze, komiksy czy pieczątki.

  "To największy zbiór dokumentacji NSZZ +Solidarność+, jaki trafił do zbiorów państwowych po 1990 roku. Ważne jest żebyśmy tę pamięć o wielkim zrywie narodowym 1980 roku utrwalili, co ma na celu opracowywanie i upublicznianie tych dokumentów, które są nośnikami prawdy o tamtym okresie. Każdy z tych dokumentów ma szansę powiększać naszą wiedzę o tamtych dniach" - podkreślił dyrektor Archiwum Akt Nowych Tadeusz Krawczak.

  Wśród najcenniejszych dokumentów znajdują się te wytworzone w latach 1980-1981 Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" Region Mazowsze, Sekcji Krajowej Pracowników Handlu Zagranicznego NSZZ "Solidarność", Komisji Zakładowej Miejskich Zakładów Komunikacyjnych i Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego NSZZ "Solidarność" w Bydgoszczy. Przekazano również archiwa NSZZ Aktorów Polskich w Warszawie oraz innych komisji zakładowych z terenu Warszawy i Mazowsza, Komunikaty Krajowej Komisji Porozumiewawczej z 1981 roku, Instrukcje Strajkowe dla Regionu Mazowsze z 1981 roku, a także dokumentację dotyczącą rejestracji NSZZ "Solidarność".

  Część archiwaliów stanowią również sprawozdania, apele, ogłoszenia, plakaty i oświadczenia oraz poezje, satyry, ulotki i odezwy do mieszkańców Warszawy, a także liczne periodyki i druki Komitetu Samoobrony Społecznej Komitetu Obrony Robotników, Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela oraz innych organizacji antykomunistycznych. Dokumentację uzupełniają fotografie z manifestacji i uroczystości rocznicowych. AKN

  PAP - Nauka w Polsce

  ls/bsz

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Regionalna Komisja Wykonawcza NSZZ "Solidarność" Region Mazowsze, RKW Mazowsze – podziemny organ koordynujący działalność mazowieckich struktur zdelegalizowanej Solidarności w stanie wojennym w ramach Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej, przekształcony z Zarządu Regionu Mazowsza NSZZ "Solidarność", utworzony 8 maja 1982 roku.

  Regionalna Komisja Wykonawcza NSZZ "Solidarność" Region Mazowsze, RKW Mazowsze – podziemny organ koordynujący działalność mazowieckich struktur zdelegalizowanej Solidarności w stanie wojennym w ramach Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej, przekształcony z Zarządu Regionu Mazowsza NSZZ "Solidarność", utworzony 8 maja 1982 roku.

  NSZZ Indywidualnego Rzemiosła "Solidarność" - związek zawodowy powstały w roku 1981 jako satelita NSZZ "Solidarność"

  Krajowy Sekretariat Kolejarzy NSZZ "Solidarność 80" jest częścią zawodową Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność 80". Zrzesza pracowników grupy spółek PKP, Warszawa.

  Fundacja Centrum Solidarności – polska fundacja, która powstała pod koniec 1999 roku. Jej założycielami są: Lech Wałęsa, Ks. Abp Tadeusz Gocłowski, NSZZ Solidarność, Gmina Miasta Gdańsk, Województwo Pomorskie, Instytut Lecha Wałęsy, Region Gdański NSZZ Solidarność, Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Stoczni Gdańsk S.A., Stocznia Gdańsk S.A.

  Krajowa Komisja Porozumiewawcza, później Komisja Krajowa NSZZ Solidarność – struktura władz NSZZ Solidarność, powołana 17 września 1980, jako organ koordynujący działalność struktur regionalnych i zakładowych związku. Początkowo skupiała przedstawicieli Międzyzakładowych Komitetów Strajkowych. Przewodniczącym KKP został wybrany Lech Wałęsa, a wiceprzewodniczącymi Andrzej Gwiazda i Ryszard Kalinowski.

  Krajowa Komisja Porozumiewawcza, później Komisja Krajowa NSZZ Solidarność – struktura władz NSZZ Solidarność, powołana 17 września 1980, jako organ koordynujący działalność struktur regionalnych i zakładowych związku. Początkowo skupiała przedstawicieli Międzyzakładowych Komitetów Strajkowych. Przewodniczącym KKP został wybrany Lech Wałęsa, a wiceprzewodniczącymi Andrzej Gwiazda i Ryszard Kalinowski.

  Dodano: 18.01.2011. 00:19  


  Najnowsze