• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Atrakcje festiwalu Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie

  20.06.2011. 10:19
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl


  Poznawanie świata średniowiecza, smak jego potraw, blask pięknych wyrobów i muzykę poznawali turyści, którzy przyjechali na zakończony w niedzielę 7. Ogólnopolski Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie nad Wartą (Wielkopolska).


  W tym roku hasło festiwalu brzmiało: ,,Ziemia, Dom i Goście". Jak z okazji festiwalu napisał Michał Brzostowicz z Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, "polska ziemia była zawsze gościnna". "Przyjmowała kupców, uchodźców, a także ludzi, którzy pomagali w zmienianiu oblicza naszego kraju oraz w tworzeniu podstaw jego bytu i potęgi. Dzięki misjonarzom, kapłanom i zakonnikom poznaliśmy chrześcijaństwo, a dzięki chrześcijaństwu staliśmy się częścią wielkiej rodziny europejskiej" - podkreślił Brzostowicz.

  Według niego, obcy wspomagali naszą dyplomację, wywierali wpływ na rozwój rodzimej gospodarki i kultury, a nasza ziemia stała się ich domem; pozostało po nich wiele pamiątek, także w Lądzie, który od kilku lat jest miejscem spotkań z kulturą średniowiecza.

  Festiwal rozpoczął się w sobotę, ale do prawdziwego ,,oblężenia" Lądu doszło w niedzielę. W tym dniu w grodzie i na podgrodziu turystów przyciągnęły warsztaty rzemieślników, kramy kupieckie i sceny z życia dawnych Słowian. Przygotowano także wyprawę archeologiczno-przyrodniczą oraz kilka wykładów, m.in. o kontaktach polsko-czeskich w czasach Piastów i gościnności w tradycji słowiańskiej oraz prezentację słowiańskich ozdób i strojów, a także średniowiecznych środków płatniczych.

  Goście mogli też obejrzeć prezentacje wytopu żelaza w dymarce i uzbrojenia wojów wczesnośredniowiecznych. Były przedstawienia teatralne, inscenizacje historyczne, pokazy filmów przyrodniczych, pikniki naukowe i koncerty.

  Na licznych spotkaniach podkreślano, że średniowiecze może zadziwiać nas samorządnością w miastach i demokracją, która panowała w zgromadzeniach zakonnych. W średniowieczu wymyślono funkcje wójtów, burmistrzów, model funkcjonowania rady i wyborów; stworzono też system bankowy.

  Festiwalowe wydarzenia toczyły się przy zrekonstruowanym w 2006 r. grodzie wczesnośredniowiecznym i sąsiadującym z nim klasztorem.

  Gród w Lądzie został założony na piaszczystej kępie, tzw. Rydlowej Górze w pradolinie Warty. Badania wykopaliskowe przeprowadzone w tej okolicy w latach 1960-1986 przez pracowników Muzeum Archeologicznego w Poznaniu wykazały, że powstał on jeszcze w czasach przedpiastowskich. W I połowie X wieku został włączony do formującego się państwa pierwszych Piastów, stając się prężnym ośrodkiem administracyjnym, gospodarczym, militarnym i religijnym.

  Siódmą edycję festiwalu zorganizowało m.in. starostwo powiatowe w Słupcy oraz Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.

  PAP - Nauka w Polsce

  zak/ abr/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie - festiwal, który co roku odbywa się w Lądzie, przy zrekonstruowanym grodzie wczesnośredniowiecznym oraz w lądzkim klasztorze. Teren oraz najbliższe otoczenie grodu stanowią scenerię, w której organizatorzy przybliżają dorobek wczesnośredniowiecznej Polski i Słowiańszczyzny. W ciągu dwóch dni prezentowane są dawne rzemiosła, pokazy uzbrojenia i walk, inscenizacje historyczne, sceny z życia codziennego dawnych Słowian oraz zajęcia edukacyjne dla dzieci. Podczas IV już festiwalu odbywały się także koncerty muzyki dawnej (koncert zespołu „Kwartet Jorgi”, zespołu „Abalienatus”, koncert międzynarodowej grupy "Schola Teatru Węgajty”, koncert zespołu „Percival” z Lubina, zespołu „Redlin" z Jastrzębiej Góry, a także występ „Swarzęckiej Orkiestry Flażoletowej Muzyka i Taniec”). Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie – muzeum, którego zbiory są związane z polskim wczesnym średniowieczem oraz z historią Gniezna i okolic. Siedziba znajduje się w budynku wzniesionym w latach 1970-1978. Muzeum powstało w roku 1956 jako Gnieźnieński Oddział Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. W 1973 r. zostało przekształcone w samodzielną jednostkę, która od marca 1983 nosi nazwę Muzeum Początków Państwa Polskiego. Gromadzi eksponaty archeologiczne, kultury materialnej od średniowiecza do czasów współczesnych, sztukę, zabytki i archiwalia związane z historią Gniezna. Księgozbiór muzeum liczy ponad 17 tysięcy pozycji. Polkowickie Dni Teatru - festiwal teatralny, odbywający się corocznie wiosną w Polkowicach, a organizowany przez Polkowickie Centrum Animacji. Polkowickie Dni Teatru to festiwal, który na stałe wpisał się już w kalendarz najważniejszych wydarzeń kulturalnych Dolnego Śląska. A przecież powstał i rozwija się w mieście, które przez wiele lat postrzegane było, ze względu na bliskość kopalni miedzi, jako „górnicza sypialnia”. O stale rosnącej randze Festiwalu świadczą m.in. Nagroda Marszałka Województwa Dolnośląskiego w kategorii: upowszechnianie teatru, którą w 2010 r. otrzymał dyrektor artystyczny Polkowickich Dni Teatru – Andrzej Wierdak, a także nominacja Festiwalu do plebiscytu Hit Dekady 2001-2010 w kategorii Teatr i Literatura, organizowanego przez „Gazetę Wrocławską”. Idea Polkowickich Dni Teatru od lat pozostaje niezmienna: krzewić miłość do Teatru oraz ukazywać różne jego oblicza w najlepszym wykonaniu. Dlatego też w repertuarze Festiwalu, obok eksperymentalnych inscenizacji Leszka Mądzika oraz dramatów współczesnych, znajdują się spektakle komediowe, muzyczne oraz farsy. Od XIII edycji Polkowickie Dni Teatru odbywać się będą pod hasłem "Oblicza Teatru", nawiązującym do założeń programowych Festiwalu.

  AfryKamera - Ogólnopolski Festiwal Filmów Afrykańskich - festiwal filmowy odbywający się co roku w kwietniu w paru miastach w Polsce. Festiwal rozpoczął swoją działalność w 2006 r. Głównym założeniem festiwalu jest prezentacja dorobku filmowego kinematografii afrykańskiej z ostatnich lat. Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny Kasztelania to największa tego typu impreza odbywająca się na północnym Mazowszu. Organizatorami festiwalu są: Dom Kultury w Sierpcu, Burmistrz Sierpca oraz Rada Miejska Sierpca. Pierwsza edycja festiwalu odbyła się w 1996 roku z inicjatywy Roberta Chojnackiego, który przez wiele lat był dyrektorem artystycznym festiwalu. Następnie funkcję dyrektora artystycznego pełniła Jagoda Chojnacka. Gospodarzem festiwalu jest Ludowy Zespół Artystyczny "Kasztelanka".

  Ogólnopolski Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej - Komorniki - letni cykl koncertów muzyki chóralnej, kameralnej i organowej odbywający się na terenie gminy Komorniki oraz, od 2010 roku, w Kościele pw. św. Jadwigi Śląskiej w Poznaniu. Pomysłodawcą festiwalu jest działający w Australii poznański dyrygent i organista Krzysztof Czerwiński, który objął także funkcję Dyrektora artystycznego festiwalu. Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy – wielooddziałowe muzeum prezentujące relikty kamiennej architektury pałacowej i sakralnej oraz drewnianej zabudowy wsi. Najważniejszą częścią ekspozycji są pozostałości grodu pierwszych Piastów, datowane na okres wczesnego średniowiecza.

  Brave Festival – Przeciw Wypędzeniom z Kultury to festiwal co roku odbywający się na terenie Wrocławia. Prezentuje on wykonawców i ludzi, którzy starają się uchronić swoją kulturę od zapomnienia. Powstał w 2005 roku z inicjatywy Stowarzyszenia Kultury Teatralnej Pieśń Kozła. Dyrektorem festiwalu jest Grzegorz Bral. Rodzimowierstwo słowiańskie (czasami także słowianowierstwo) – system wierzeń etnicznych odwołujących się do tradycji przedchrześcijańskich, głównie wspólnoty słowiańskiej – czasem z elementami mogącymi wywodzić się z mitologii i legend dawnych plemion zamieszkujących obecne tereny Polski przed osadnictwem słowiańskim (lub z tym osadnictwem się przenikającymi) jak ludność germańska, bałtycka (Prusowie), czy nawet celtycka, dla których wspólnym mianownikiem była świętość natury. Zespół poglądów opartych na mitologii słowiańskiej i zachowanych obyczajach lokalnej społeczności.

  Międzynarodowy Festiwal im. Księcia Michała Kleofasa Ogińskiego w Iwoniczu-Zdroju – festiwal muzyki poważnej, który odbywa się corocznie w drugiej połowie roku od sierpnia do listopada. Podczas festiwalu wykonywane są utwory patrona festiwalu, oraz innych polskich kompozytorów.

  Ogólozwiązkowy Festiwal Piosenki Polskiej w Witebsku (ros. Всесоюзный фестиваль польской песни в Витебске) - festiwal muzyczny organizowany w latach 1988 i 1990 w Witebsku. Impreza gromadziła młodych wykonawców muzyki polskiej ze wszystkich republik radzieckich oraz gości z Polski. Został on pomyślany jako odpowiednik odbywającego się w Polsce dorocznie w Zielonej Górze Festiwalu Piosenki Radzieckiej. Lokalizacja Festiwalu Piosenki Polskiej związana była z umową o partnerstwie pomiędzy Witebskiem a Zieloną Górą. Na potrzeby Festiwalu Piosenki Polskiej zbudowano w mieście w 1988 amfiteatr na ok. 5 tys widzów, w którym odbywa się od 1992 Festiwal "Słowiański Bazar". Festiwal Piosenki Polskiej miał tylko dwie edycje: w 1988 i 1990. Po pierwszym festiwalu, odbywającym się w dniach 17-22 lipca 1988, radziecka firma "Melodia" wydała album z wyborem piosenek z konkursu (Всесоюзный фестиваль польской песни — "Мелодия", 1989). Jednym z bardziej znanych jego uczestników ze strony polskiej była Maryla Rodowicz.

  Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Bydgoszczy – tygodniowy cykl wydarzeń kulturalnych związanych z wiarą chrześcijańską i nauką społeczną kościoła, organizowany cyklicznie od 1981 r. w Bydgoszczy. Inspirowany powstałymi w 1975 Tygodniami Kultury Chrześcijańskiej. Festiwal Piosenki Radzieckiej – festiwal muzyczny, organizowany od 1965 do końca lat 80. w Zielonej Górze przez Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. Poprzedzały go ogólnopolskie eliminacje piosenkarzy amatorów. Głównymi nagrodami były Złote, Srebrne i Brązowe Samowary. Odpowiednikiem festiwalu zielonogórskiego w ZSRR był Festiwal Piosenki Polskiej w Witebsku. Od 1992 zmienił on nazwę na festiwal "Słowiański Bazar" i został zorientowany głównie na wykonawców wykonujących utwory we wszystkich językach słowiańskich.

  Duszpasterstwo Młodych 20/30 – duszpasterstwo młodzieży działające w archidiecezji poznańskiej przy poznańskiej Archikatedrze. Zostało założone przez ks. dra Dariusza Madejczyka, ówczesnego sekretarza abpa Stanisława Gądeckiego, ks. Krzysztofa Różańskiego, prefekta seminarium, oraz młodych ludzi, którzy spontanicznie zgromadzili się w pierwszą niedzielę po śmierci Jana Pawła II na Mszy Świętej o godzinie 20:30 w poznańskiej Archikatedrze. Od tego momentu młodzież zaczęła spotykać się na Eucharystii co tydzień o 20:30. Godzina spotkań dała nazwę duszpasterstwu. Ponadto nazwa nawiązuje do wieku młodzieży: większość to dwudziesto- i trzydziestolatkowie. Oprócz Mszy św. o 20:30 młodzież w każdą niedzielę po 16 dniu każdego miesiąca odmawia Apel Jasnogórski przy pomniku Ojca Świętego na Ostrowie Tumskim w Poznaniu. Duszpasterstwo działa także charytatywnie i społecznie. Utworzono również zespół muzyczny, który śpiewa na Mszy św., a także zamierza wydać płytę z utworami chrześcijańskimi. Krzysztof Gierat (ur. 1955) – polski działacz kulturalny, z wykształcenia filmoznawca. Współtwórca Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie, dyrektor artystyczny Krakowskiego Festiwalu Filmowego, inicjator Festiwalu Filmu Niemego. W latach 1993–1994 wiceprezydent Krakowa. Członek Polskiej Akademii Filmowej oraz Europejskiej Akademii Filmowej.

  Feminizm chrześcijański, to prąd teologiczny występujący w części kościołów chrześcijańskich, głównie o charakterze liberalnym, podkreślająca konieczność równouprawnienia płci w życiu Kościołów (np. kapłaństwo kobiet) a także w życiu społecznym i politycznym. Często głosi również pacyfizm chrześcijański oraz równouprawnienie np. mniejszości seksualnych i etnicznych. Chrześcijaństwo feministyczne nie jest tożsame z feminizmem chrześcijańskim, który nie jest teologią, często jest odrzucany przez chrześcijan feministycznych oraz określany jako "współczesna ideologia". Imiona słowiańskie to imiona wywodzące się z przedchrześcijańskiej tradycji słowiańskiej lub tworzone na ich wzór. Należą do nich rdzenne (rodzime) polskie imiona, tj. imiona utworzone ze słów używanych w języku staropolskim.

  Festiwal Muzyki Dobrej – polski festiwal muzyki chrześcijańskiej, stanowiący podsumowanie list przebojów muzyki chrześcijańskiej radiostacji katolickich z całego kraju, którego organizatorem jest Duszpasterstwo Środowisk Twórczych i Sportu Diecezji Warszawsko-Praskiej oraz Radio Warszawa – Praga z Zarządem Dzielnicy Praga Północ. Festiwal odbywa się na terenie parafii katedralnej śś. Michała i Floriana w Warszawie, a honorowy patronat nad imprezą sprawuje arcybiskup Sławoj Leszek Głódź. Po raz pierwszy festiwal odbył się w 2002 r., na Placu Zamkowym w Warszawie. Obecnie stanowi największy po Song of songs, przegląd piosenki chrześcijańskiej w kraju. Wśród dotychczasowych jurorów konkursu będącego częścią festiwalu, był między innymi poeta Ernest Bryll (2005 r.) Ojcowie Kościoła (łac. Patres Ecclesiae) – pisarze i teologowie we wczesnym chrześcijaństwie, w epoce bezpośrednio po czasach apostolskich, aż do czasów średniowiecza. Pierwszymi Ojcami Kościoła byli Ojcowie Apostolscy (Patres apostolici), nazwani tak ze względu na to, iż uczestniczyli jeszcze w Kościele, któremu przewodzili Apostołowie lub pisali pod bezpośrednim wpływem życia Kościoła czasów apostolskich. Okres ojców trwał aż do VIII wieku. Doktryna starożytnych i wczesnośredniowiecznych ojców Kościoła, a także dział teologii zajmujący się ich nauczaniem, nazywa się patrystyką.

  Dodano: 20.06.2011. 10:19  


  Najnowsze