• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Cenne znaleziska warszawskich archeologów podczas badania Morza Czarnego

  27.01.2011. 00:04
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Skupisko amfor i pitosów, kotwice z VII-IX wieku oraz kilka potencjalnych miejsce, w których mogą się znajdować wraki odkryli archeolodzy z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego podczas zeszłorocznych badań podwodnych u południowych wybrzeżu Krymu. "Morze Czarne przez Starożytnych nazywane Morzem Niegościnnym powoli odsłania nam swoje skarby. Dzięki coraz większemu doświadczeniu w obrębie tego akwenu, profesjonalnym urządzeniom do poszukiwań i eksploracji udaje nam się uzyskać coraz lepsze wyniki badań" - informuje kierowniczka badań Magda Nowakowska.

  Prace skupiły się we wschodniej, skrajnej części Zatoki Karasan, przy skałach Małe Adalary. Na niewielkiej głębokości 6-10m pomiędzy kamieniami zlokalizowano wiele fragmentów naczyń, m.in. amfor i pitosów zgromadzone na ok. 150 m2.

  "Wśród nich wyróżniliśmy powszechnie występujące od IX wieku na tych terenach amfory typu czarnomorskiego oraz starsze fragmenty typu carrots datowane na VII-IX wiek. Tak duże nagromadzenie ceramiki w jednym miejscu może być efektem naniesienia przez fale i prądy morskie rozbitych naczyń pochodzących z zatopionego statku" - mówi archeolog.

  W tegorocznym sezonie oprócz prac eksploracyjnych prowadzono również systematyczne poszukiwania za pomocą sonaru bocznego oraz echosondy.

  "Przeszukaliśmy obszar całej zatoki Karsan do głębokości ok. 50 metrów oraz wody wokół przylądka Aju-Dah, będącego w przeszłości ważnym punktem nawigacyjnym" - relacjonuje Nowakowska. "Zarejestrowaliśmy kilka anomalii dennych na głębokościach powyżej 40 metrów, które mogą wskazywać na zaleganie w tych miejscach wraków" - dodaje.

  W rejonie przylądka Aju-Dah badacze zlokalizowali trzy starożytne kotwice, z czego dwie o charakterystycznej T-kształtnej budowie można datować na VII-IX w.

  W 2010 roku w pracach badawczych wzięli udział adepci Kursu Specjalistycznego Archeologii Podwodnej, realizowanego przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego w ramach projektu "Archeologia podwodna - rozszerzenie i wzbogacenie oferty edukacyjnej uczelni i potencjału kadr Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego", prowadzonych w latach 2010-2011 w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Inicjatywa jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Polsko-ukraińskie przedsięwzięcie Crimea Project - Underwater Expedition jest realizowane od 2007 roku. Celem jest odkrywanie, eksploracja oraz ochrona przed zniszczeniem i rabunkiem wraków, kotwicowisk i innych stanowisk podwodnych położonych u południowych wybrzeży Krymu.

  W ciągu trzech ostatnich sezonów prace badawcze skupiły się głównie na weryfikacji oraz poszukiwaniu nowych stanowisk w zatoce Karasan - od przylądka Aju-Dah po niewielki przylądek Mys Plaka i skały Małe Adalary zamykające zatokę od strony wschodniej.

  W wyniku badań zweryfikowano informacje o trzech wrakach antycznych publikowane przez badaczy ukraińskich oraz zlokalizowano nowe stanowiska podwodne. Od trzech lat prace badawcze wspiera Warszawski Klub Płetwonurków oraz Muzeum Nurkowania.

  Szczegółowe informacje na temat projektu są dostępne tutaj.

  PAP - Nauka w Polsce, Szymon Zdziebłowski

  agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Piotr Dyczek (ur. w 1956 r.) - polski archeolog, doktor hab. nauk historycznych, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, pracownik naukowy Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jest kierownikiem Zakładu Kultury Materialnej Antyku w tymże Instytucie oraz kierownikiem Ośrodka Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadził liczne archeologiczne misje badawcze (m.in. w Egipcie, Sudanie, Bułgarii).

  Renata Ciołek (ur. 1972) - archeolog, numizmatyk, doktor habilitowana nauk humanistycznych, pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego. W 1996 ukończyła archeologię na UW (habilitacja 2011 r.) Od początku działalności naukowo-dydaktycznej związana z Instytutem Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Kierownik Pracowni Numizmatycznej Wydziału Historycznego. Główny wykonawca międzynarodowego projektu korpusu znalezisk monet antycznych na ziemiach Polski Fundmünzen der römischen Zeit in Polen] (FMRPL). Specjalność: archeologia okresu rzymskiego, numizmatyka rzymska i grecka, w tym szczególnie mennictwo antyczne na Półwyspie Bałkańskim.

  Polish Archaeology in the Mediterranean (PAM) – rocznik naukowy wydawany od 1988 roku w Warszawie przez Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Publikowane są w nim wyniki prac polskich archeologów w rejonie Morza Śródziemnego (min. Egipt, Syria, Cypr). Zamieszczane studia i artykuły publikowane są w językach kongresowych. Pismo cieszy się uznaniem międzynarodowym i jest podstawowym periodykiem informującym o sukcesach polskiej archeologii śródziemnomorskiej.

  Polish Archaeology in the Mediterranean (PAM) – rocznik naukowy wydawany od 1988 roku w Warszawie przez Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Publikowane są w nim wyniki prac polskich archeologów w rejonie Morza Śródziemnego (min. Egipt, Syria, Cypr). Zamieszczane studia i artykuły publikowane są w językach kongresowych. Pismo cieszy się uznaniem międzynarodowym i jest podstawowym periodykiem informującym o sukcesach polskiej archeologii śródziemnomorskiej.

  Sampling, sampling probabilistyczny – w archeologii, jedna z technik prowadzenia badań powierzchniowych. Przedmiotem badań są fragmenty interesującego nas rejonu na których prowadzi się szczegółowe badania. W przypadku kiedy zachodzi konieczność szybkiego przeprowadzenia badań i równocześnie brakuje środków finansowych lub czasu, archeolodzy decydują się na zastosowanie tego rodzaju badań.

  Sampling, sampling probabilistyczny – w archeologii, jedna z technik prowadzenia badań powierzchniowych. Przedmiotem badań są fragmenty interesującego nas rejonu na których prowadzi się szczegółowe badania. W przypadku kiedy zachodzi konieczność szybkiego przeprowadzenia badań i równocześnie brakuje środków finansowych lub czasu, archeolodzy decydują się na zastosowanie tego rodzaju badań.

  Witold Świętosławski (ur. 1 stycznia 1956 w Zgierzu), archeolog, dr hab., profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Gdańskiego. Od 1 września 2012 r. dyrektor Instytutu Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik Zakład Archeologii Średniowiecza i Nowożytności. Pracownik Instytutu Archeologii i Etnologii PAN. Specjalista w dziedzinie badań archeologicznych średniowiecza oraz bronioznawstwa, ze szczególnym uwzględnieniem śladów bytności ludów Wielkiego Stepu na terenach ziem polskich oraz kulturze materialnej średniowiecza w Polsce i państwie zakonu krzyżackiego w Prusach. Jest autorem kilku publikacji książkowych i ponad 100 artykułów.

  Dodano: 27.01.2011. 00:04  


  Najnowsze