• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Chrześcijański Sudan w Poznaniu

  27.06.2011. 00:04
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Do połowy lipca w poznańskim Muzeum Archeologicznym można obejrzeć wystawę zatytułowaną "Kościoły i klasztory średniowieczne w Sudanie", przygotowaną prze dr Dobiesławę Bagińską z Pracowni Archeologii Sudanu.

  Na ekspozycję składają się oryginalne sudańskie naczynia ceramiczne znalezione w klasztorach chrześcijańskich, bogato zdobione czarnymi i czerwonymi fantazyjnymi wzorami. Wykonano je między VII a XIV wiekiem, głównie w Banganarti, ważnym ośrodku kultu i celu licznych pielgrzymek religijnych w średniowieczu. Wśród nich są naczynia stołowe, używane w życiu codziennym - talerze, misy, butle, kuchenne, a także lampki oliwne, amfory na wino wczesne i późnochrześcijańskie. Część zabytków - przęśliki, stemple, krzyżyki i paciorki, prezentowana jest na pustynnym piasku, aby przybliżyć zwiedzającym wrażenie wystających z ziemi artefaktów.

  Na tkaninach można zapoznać się z reprodukcjami przedstawień aniołów i świętych znanych z klasztoru w Starej Dongoli.

  Szerszą perspektywę miejsc związanych z chrześcijaństwem w Sudanie dopełniają plakaty prezentujące stanowiska Abkur, Starą Dongolę, Banganarti czy legendarne, nieistniejące już Faras, odkryte kilkadziesiąt lat temu przez założyciela polskiej szkoły archeologii śródziemnomorskiej prof. Kazimierza Michałowskiego. Bogate odkrycia polskich archeologów dokonywane od półwiecza w Sudanie dowodzą niezbicie, że od VI do XIV wieku Nubia była ważnym centrum kulturowym. Wystawa "Kościoły i klasztory średniowieczne w Sudanie" ukazuje zwiedzającym, że tak istotnie było.

  PAP - Nauka w Polsce

  szz/ tot/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Ikonografia chrześcijańska – nauka pomocnicza archeologii chrześcijańskiej i historii sztuki badająca treści i formy ogółu wyobrażeń plastycznych dotyczących wyznań chrześcijańskich. Banganarti, starożytna nekropolia chrześcijańska w Nubii założona na przełomie VI i VII wieku. Położona 9 km na południowy-wschód od Starej Dongoli. W momencie założenia stanowiła wyspę otoczoną wodami Nilu - wskazuje na to nazwa nekropoli oznaczająca wyspę szarańczy. W latach 1999 - 2002 polska misja archeologiczna prowadziła tu badania podczas których został odsłonięty kościół zbudowany na planie kwadratu o boku 25 metrów. Wyrażenia "chrześcijańska demokracja", "chrześcijańscy demokraci" lub "chrześcijańsko-demokratyczny" stanowią element licznych nazw partii i ugrupowań politycznych odwołujących się do chrześcijańskiej demokracji jako nurtu politycznego.

  Feminizm chrześcijański, to prąd teologiczny występujący w części kościołów chrześcijańskich, głównie o charakterze liberalnym, podkreślająca konieczność równouprawnienia płci w życiu Kościołów (np. kapłaństwo kobiet) a także w życiu społecznym i politycznym. Często głosi również pacyfizm chrześcijański oraz równouprawnienie np. mniejszości seksualnych i etnicznych. Chrześcijaństwo feministyczne nie jest tożsame z feminizmem chrześcijańskim, który nie jest teologią, często jest odrzucany przez chrześcijan feministycznych oraz określany jako "współczesna ideologia". Chrześcijańska prawica (ang. Christian Right) - pojęcie używane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, określające prawicowe i chrześcijańskie grupy polityczne, które charakteryzuje zdecydowane wsparcie dla konserwatyzmu społecznego. Chrześcijańscy konserwatyści pragną aplikować zasady chrześcijaństwa do polityki jako takiej, oraz do polityki państwowej promując wartości chrześcijańskie w polityce państwa i stanowionego prawa.

  Sudański Kościół Zielonoświątkowy (ang. Sudan Pentecostal Church) – jeden z największych chrześcijańskich ruchów kościelnych w Sudanie liczący prawie 400 lokalnych zgromadzeń i ponad 120 tysięcy chrześcijan. Kościół będący częścią protestanckiego ruchu zielonoświątkowego został założony w 1977 roku przez szwedzkich misjonarzy. Legendy arturiańskie – zbiór opowieści związanych z legendarnym królem Arturem i rycerzami Okrągłego Stołu. Odnaleźć w nich można ślady wydarzeń historycznych i wpływy wielu kultur, szczególnie mitologii celtyckiej, wierzeń chrześcijańskich, oraz średniowiecznej kultury dworskiej.

  Referendum niepodległościowe w Sudanie Południowym – głosowanie odbywające się w dniach 9-15 stycznia 2011 roku w sprawie podziału Sudanu na część południową i część północną. Jest ono wynikiem ustaleń pokojowych z 2005, podjętych na zakończenie ponad dwudziestoletniej wojny domowej w Sudanie. Naczynia liturgiczne – naczynia używane w chrześcijaństwie głównie podczas Mszy Św. do jej sprawowania i poza nią. Służą najczęściej do przechowywania artykułów niezbędnych do Mszy: wody, wina, opłatków (hostii), a także konsekrowanych Hostii, oraz do wykonywania czynności związanych z odprawianiem Mszy (np. obmycie rąk – lavabo). Są to m. in.:

  Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Bydgoszczy – tygodniowy cykl wydarzeń kulturalnych związanych z wiarą chrześcijańską i nauką społeczną kościoła, organizowany cyklicznie od 1981 r. w Bydgoszczy. Inspirowany powstałymi w 1975 Tygodniami Kultury Chrześcijańskiej.

  Australijskie Kościoły Chrześcijańskie (ang. Australian Christian Churches) – chrześcijański kościół zielonoświątkowy działający w Australii, znany także jako Zbory Boże w Australii (ang. Assemblies of God in Australia), wchodzący w skład Światowej Wspólnoty Zborów Bożych. Australijskie Kościoły Chrześcijańskie liczą 217.105 wiernych w 1.104 kościołach, co czyni je największym wyznaniem zielonoświątkowym w Australii.

  Kościoły pacyfistyczne – wspólnoty lub grupy chrześcijańskie (głównie protestanckie i prawosławne), głoszące pacyfizm chrześcijański od początku swojego istnienia jako doktrynę wiary. Są to: Studia Orientalia Christiana. Collectanea - rocznik wydawany przez Franciszkańskie Centrum Studiów o Chrześcijańskim Wschodzie w Kairze (Egipt). Na każdy z woluminów składają się artykuły dotyczące zagadnień dotyczących Kościołów Wschodnich, arabskiego chrześcijaństwa oraz obecności i działalności franciszkanów na Bliskim Wschodzie.

  Chrześcijańskie Centrum Informacyjne w Jerozolimie (CIC) - instytucja sponsorowana przez franciszkańską Kustodię Ziemi Świętej z siedzibą w Jerozolimie, zajmująca się zbieraniem i udostępnianiem informacji dotyczących wspólnot chrześcijańskich istniejących w Ziemi Świętej.

  Dodano: 27.06.2011. 00:04  


  Najnowsze