• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ciekawe odkrycia archeologiczne w centrum Gorzowa Wlkp.

  19.12.2011. 00:04
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Na pozostałości domu z XVI lub XVII w. natknęli się archeologowie w centrum Gorzowa Wielkopolskiego. Znaleźli m.in. pozostałości pieca grzewczego z dość dobrze zachowanymi kaflami garnkowymi. 

  O znalezisku poinformował PAP kierownik działu archeologicznego Muzeum Lubuskiego w Gorzowie Wielkopolskim, Stanisław Sinkowski. Dodał, że na tym samym stanowisku wykopano także relikty kultury łużyckiej z okresu wpływów rzymskich i średniowiecza.

  Przy ulicy Łużyckiej w Gorzowie powstaje budynek z przeznaczeniem na mieszkania i funkcje usługowe. Z uwagi na położenie działki w centrum miasta (dawne stare miasto), konserwator zabytków nakazał objęcie budowy nadzorem archeologicznym.

  W stosunkowo niewielkim wykopie są dobrze zachowane warstwy kulturowe. Znaleziono w nich m.in. fragmenty naczyń glinianych z okresu kultury łużyckiej, narzędzia z krzemienia, średniowieczny grot oszczepu i gliniany przęślik pomocny w wyplataniu włóczki z owczej wełny.

  Według Sinkowskiego, najciekawszym odkryciem jest jednak fragment pieca na drewno, który przed wiekami ogrzewał znajdującą się w tym miejscu chałupę.

  "Był on posadowiony na fundamencie z gotyckiej cegły. Odsłoniliśmy trzy warstwy kafli garnkowych zalegających na sobie. Szacujemy, że piec pochodzi z XVI lub XVII wieku, choć bardziej skłaniamy się ku pierwszemu z tych okresów. Wcześniej nie spotkaliśmy się z tak dobrze zachowanym piecem. To znalezisko dużo mówiące o historii ówczesnego Landsbergu (niem. nazwa Gorzowa)" - powiedział PAP Sinkowski.

  Według Sinkowskiego, w miejscu prowadzenia prac istnieje duże prawdopodobieństwo odkrycia kolejnych reliktów zabudowy z różnych okresów funkcjonowania miasta, gdyż mająca dwa ary działka dopiero w niewielkim fragmencie została zbadana.

  Odkryte przez archeologów kafle garnkowe zostaną poddane konserwacji i wraz z innymi zabytkami znajdą się na stałej wystawie poświęconej dziejom miasta nad Wartą, której otwarcie planuje w przyszłym roku Muzeum Lubuskie w Gorzowie.

  PAP - Nauka w Polsce

  mmd/ hes/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Most Staromiejski - most drogowy nad rzeką Wartą w centrum miasta Gorzowa Wielkopolskiego, w ciągu drogi krajowej nr 3. Jest to jeden z najbardziej rzucających się w oczy symboli Gorzowa Wielkopolskiego. Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Gorzowa Wielkopolskiego przyznawany jest od 1998 roku wybitnym mieszkańcom Gorzowa Wielkopolskiego, a także osobistościom spoza miasta. RON Podmiejska (RON Janice) – Radiowy Ośrodek Nadawczy Podmiejska jest głównym nadajnikiem radiowo-telewizyjnym dla Gorzowa Wlkp. oraz północnej części woj. lubuskiego. Wieża jest także jednym z najwyższych obiektów budowlanych w Gorzowie. Nadajniki pokaźnej mocy zainstalowane na wieży pokrywają tereny około 50 km wokół Gorzowa, wykraczając poza granice województwa lubuskiego.

  Karnin – dzielnica Gorzowa Wielkopolskiego położona w południowej części miasta. W granice administracyjne Gorzowa włączona została w 1977 roku. Można tutaj dojechać autobusami MZK Gorzów linii 103, 116, 118, K (linia sezonowa Osiedle Staszica – Zalew Karnin). Park im. Henryka Siemiradzkiego położony jest w okolicy centrum Gorzowa Wielkopolskiego, na wzgórzach otaczających stare miasto. Ma powierzchnię 9,6 ha. Znajduje się w nim amfiteatr, w którym organizowane są imprezy artystyczne. Park powstawał w latach 1869-1908 dzięki działalności Towarzystwa Upiększania Miasta. Drzewa i krzewy są reprezentowane przeważnie przez krajowe gatunki. Znajduje się tutaj platforma widokowa oraz tzw. "Schody Donikąd", będące pozostałością po planowanej inwestycji - budowie palmiarni na szczycie w parku. Zarówno z platformy jak i ze schodów roztacza się panorama miasta.

  Skwer Wolności – zieleniec o powierzchni 1,7 ha położony w centrum Gorzowa Wielkopolskiego. Jest ograniczony ulicami: Sikorskiego, Orląt Lwowskich, Kosynierów Gdyńskich, oraz Estkowskiego. Skwer został założony na miejscu dawnego cmentarza z 1729 roku. Na skraju skweru przy styku z ul. Sikorskiego znajduje się pomnik Adama Mickiewicza oraz pomnik Józefa Piłsudskiego. Kanał Ulgi – kanał wodny w południowej nizinnej części Gorzowa Wielkopolskiego, w województwie lubuskim. Kanał Ulgi jest częścią systemu odprowadzania nadmiaru wody z Warty w Gorzowie Wielkopolskim. Sam kanał pozwala na skierowanie części wysokich wód poza granice zabudowanej części miasta. Przepływy w obrębie Kanału Ulgi są bezpośrednio uzależnione od stanów wody w Warcie.

  Proces podepozycyjny - w archeologii terminem tym określa się destrukcję istniejących pierwotnie układów na stanowisku archeologicznym. Destrukcja często zachodzi na skutek działalności człowieka. Na przykład w przypadku stanowisk długo zamieszkiwanych, starsze warstwy były niszczone przez wkopywanie się w nie. Kamienne cegły starych budowli mogły być ponownie wykorzystywane przy budowie nowych obiektów. Również poszukiwacze skarbów i rabusie mogli niszczyć stanowiska archeologiczne. Niejednokrotnie planowane inwestycje i głęboka orka mogą stanowić zagrożenie dla stanowiska archeologicznego. Orka niszczy warstwy, ułatwia dostęp tlenu co zmienia temperaturę i potęguje działanie deszczu i wiatru. Inwestycja w postaci budowy dużego obiektu może całkowicie zniszczyć stanowisko. Stanowisko jest także przekształcane przez zwierzęta i rośliny (dżdżownice, korzenie). Erozja także jest elementem procesu podepozycyjnego. Erozja niszczy zabytki znajdujące się na powierzchni ziemi. Erozja gleby powoduje odsłonięcie ukrytych dotąd zabytków i ich niszczenie. Z kolei agradacja jest korzystna dla zabytków. Procesy podepozycyjne zmieniają i przekształcają stanowisko. Część kontekstu jest zmieniana, a część pozostaje bez zmian - powstaje skomplikowana sytuacja. Gorzów Wielkopolski (niem. Landsberg an der Warthe) – największa stacja kolejowa w Gorzowie Wielkopolskim, znajduje się w województwie lubuskim, w Polsce. Położona jest w centrum miasta nad Wartą, przy ul. Dworcowej.

  Bogusław Albin Andrzejczak (ur. 5 maja 1956 w Gorzowie Wielkopolskim) – polski polityk, nauczyciel i samorządowiec, w 1998 prezydent Gorzowa Wielkopolskiego, wicemarszałek województwa lubuskiego II kadencji.

  Mazowieckie Centrum Metalurgiczne - wysoce wyspecjalizowane centrum metalurgiczne z okresu późnolateńskiego i wpływów rzymskich (II w. p.n.e. - III w. n.e.), ulokowane na Równinie Łowicko-Błońskiej. Odkryte w 1968 roku przez Stefana Woydę zaliczane jest do największych odkryć powojennej archeologii polskiej. Badaniem, gromadzeniem i ekspozycją zabytków omawianego terenu zajmuje się Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego w Pruszkowie.

  Czesław Bezdziecki (ur. 20 sierpnia 1919 w Suwałkach, zm. 6 lutego 1970 w Gorzowie Wlkp.). Przewodniczący Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, Gorzowa Wielkopolskiego 1954-1956. Architektura Stargardu Szczecińskiego: Stare Miasto i otaczające je planty leżą w strefie A ochrony zabytków i znajdują się pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie, ze względu na dużą koncentrację zabytków. Obecnie jest wdrażany plan rewitalizacji zabudowy Starówki oraz niektórych rejonów Stargardu Szczecińskiego, który ma na celu budowanie konkurencyjności miasta w skali ponadlokalnej. Centralną częścią Starego Miasta jest Rynek Staromiejski na planie kwadratu z 5 ulicami wylotowymi. Pozostałe w większości mają zachowany historyczny kształt. Ślady o osadnictwa przedlokacyjnego możemy zauważyć w postaci ciągu historycznych ulic Johannisstrasse i Grosse Wall (dziś obydwie Bolesława Chrobrego) oraz bardziej regularnej siatki bloków zabudowy wytyczonych po 1253 roku.

  Muzeum Regionalne Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu – muzeum położone w Mielcu. Placówka jest miejską jednostką organizacyjną, działającą w ramach Samorządowego Centrum Kultury. Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach (CKiW) jest samorządową instytucją kultury utworzoną i nadzorowaną przez Radę Miejską Proszowice, istnieje od 1967 roku. Podstawowym celem statutowym CKiW w Proszowicach jest prowadzenie działalności kulturalnej, rekreacyjnej oraz promocyjnej. Terenem działania CKiW jest gmina i miasto Proszowice. Siedzibą CKiW jest miasto Proszowice, Rynek 18. Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach jest członkiem Małopolskiego Forum Kultury

  Dodano: 19.12.2011. 00:04  


  Najnowsze