• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dawne Grody Czerwieńskie badają archeolodzy z UMCS

  17.11.2010. 00:19
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Istnienie fundamentów romańskiego kościoła w okolicach wsi Czermno na Lubelszczyźnie potwierdzili archeolodzy z UMCS. Zdaniem kierującego badaniami prof. Andrzeja Kokowskiego, to dowód, że mógł tam znajdować się główny ośrodek dawnych Grodów Czerwieńskich.  "Wielki kompleks osadniczy powiązany z grodem to najprawdopodobniej znany ze źródeł ruskich Czerwień" - uważa Kokowski.

  O Grody Czerwieńskie toczyli walki polscy Piastowie z władcami ruskiego Kijowa. Czerwień był wówczas jednym z największych ośrodków w tej części Europy. Grodzisko w Czermnie, wsi nad rzeką Huczwą, przy granicy z Ukrainą, jest przedmiotem zainteresowania badaczy już od XIX w. Od dawna przypuszczano, że to właśnie był Czerwień.

  Na nadrzecznych łąkach zachował się tam masyw wału obronnego, wyniesienia podgrodzi i chrześcijańskie cmentarzyska. Przez podmokłe łąki, od grodu w stronę rzeki, ciągnęły się dwa pomosty, szerokie na trzy metry, ułożone na potężnych dębowych palach. Jeden z nich miał około 100 m długości, drugi znacznie więcej. Prowadziły one najpewniej do przystani. Próbki drewna pobrane z tych konstrukcji pozwoliły stwierdzić, że gród budowano z drzew ściętych w XI wieku, zaś drzewa użyte na pomosty ścięto w XII i pierwszych latach XIII wieku naszej ery.

  Bezskutecznie jednak poszukiwano pozostałości kościoła, o którego istnieniu w Czerwieniu wzmiankowały źródła historyczne. Dopiero kilka lat temu asystent w Instytucie Archeologii UMCS Marcin Piotrowski natrafił na ślady murowanej budowli. Były na podgrodziu, a nie wewnątrz obwałowań, gdzie dotychczas szukali badacze.

  Znalezisko młodego archeologa potwierdziły w tym roku zdjęcia lotnicze Czermna, na których Kokowski dostrzegł zarys prostokątnej budowli z absydą kościoła. W październiku prace rozpoczęła tam grupa archeologów z UMCS, którzy wraz ze specjalistami z Uniwersytetu Warszawskiego oraz Politechniki Lubelskiej, przy pomocy georadaru ustalili przebieg fundamentów świątyni.

  Zdaniem Kokowskiego to odkrycie pozwoli na nowe badania, które będą ważne dla średniowiecznej historii Grodów Czerwieńskich, państwa Piastów i Rusi. "Zajmie się tym międzynarodowy zespół badawczy z udziałem nie tylko archeologów i historyków, ale również przyrodników, chemików, fizyków, numizmatyków, historyków sztuki, geologów, geomorfologów i konserwatorów. Instytut Archeologii UMCS może już dzisiaj liczyć na wsparcie Duńczyków, Niemców i Ukraińców" - zapowiedział Kokowski. KOP

  PAP - Nauka w Polsce

  abe/ bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Czerwień – jeden z Grodów Czerwieńskich. Obecnie uznaje się, że Czerwieniem była wieś Czermno w gminie Tyszowce. Czerwieńsk (Czerwieńsk Odrzański, niem. Rothenburg an der Oder) – miasto położone na Wysoczyźnie Czerwieńskiej, w powiecie zielonogórskim, w województwie lubuskim. Według danych z 31 grudnia 2007 miasto miało 4141 mieszkańców. Bitwa pod Wołyniem (dzisiejszy Gródek w pow. hrubieszowskim; dawny gród Wołyń wchodzący w skład Grodów Czerwieńskich), znana także jako Bitwa nad Bugiem – bitwa rozegrana 22 lipca 1018 przez wojska późniejszego króla polskiego Bolesława Chrobrego z wojskami Jarosława Mądrego (księcia kijowskiego) na terenie Grodów Czerwieńskich nad Bugiem (obecnie wieś Gródek) podczas wyprawy kijowskiej.

  KS Piast Czerwieńsk – polski klub piłkarski z siedzibą w Czerwieńsku, założony w 1947 r. Klub m.in. grał w III lidze (trzeci poziom). Wierzbianie, inna nazwa "Wierwianie" (ros. вервяне) – plemię zachodniosłowiańskie, poświadczone w połowie X wieku, prawdopodobnie zasiedlające obszar tzw. Grodów Czerwieńskich nad górnym Bugiem. Plemię zostało wspomniane tylko w dziele cesarza bizantyjskiego Konstantyna VII Porfirogenety (905-959) w formie Βερβίανοι. Do tego plemienia trybutarnego udawał się władca Rusi w ramach tzw. poludzia czyli objazdu okrężnego. Wierzbianie zamieszkiwali obszary, o które rywalizowała Ruś Kijowska z państwem polskim, dlatego wcześnie utracili niezależność i w późniejszym czasie nie są już wymieniani jako osobne plemię.

  Czerwieńsk Towarowy – stacja towarowa w Czerwieńsku, w powiecie zielonogórskim, w województwie lubuskim, na linii kolejowej nr 273 w Polsce. Historia Nowotańca: Historia miejscowości Nowotaniec datowana jest od 1340 r., gdy król Kazimierz III Wielki przyłączył Grody Czerwieńskie do Polski.

  Andrzej Kokowski (ur. 1953 w Złotowie) – prof. dr hab., archeolog, absolwent UAM, specjalista w zakresie archeologii okresu przedrzymskiego i rzymskiego (Goci, Wandalowie, Sarmaci). Dyrektor Instytutu Archeologii UMCS. Grody Czerwieńskie (Ziemia czerwieńska) (niem. Rotburgenland, ukr. Червенські городи, węg. Vörösföldnek) – powszechnie przyjęta w historiografii nazwa ziem stanowiących w X i XI wieku przedmiot rywalizacji polsko-ruskiej.

  Res Historica - recenzowane czasopismo naukowe wydawane przez Instytut Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Czasopiśmie jest notowane na liście The European Reference Index for the Humanities (10 pkt). Aktualnie redaktorem naczelnym jest dr hab. Dariusz Słapek, dyrektor IH UMCS. Czasopismo ukazuje się od roku 1997.

  Droga śmierci Mińsk-Czerwień – szlak kaźni więźniów, m.in. obywateli polskich, eskortowanych przez NKWD w czerwcu 1941 roku.

  Most kolejowy w Nietkowicach – most kolejowy nad rzeką Odrą we wsi Nietkowice w gminie Czerwieńsk, w powiecie zielonogórskim, w województwie lubuskim na linii kolejowej nr 273 Wrocław GłównySzczecin Główny. Most położony jest pomiędzy przystankami kolejowymi: Nietkowice i Czerwieńsk Towarowy. Czerwieńsk – stacja węzłowa w Czerwieńsku, w województwie lubuskim, w Polsce położona na skrzyżowaniu dwóch linii: nr 273 łączącej Wrocław ze Szczecinem i nr 358 łączącej Zbąszynek z Guben.

  Galicja (niem. Galizien, węg. Gácsország, cz. Halič, jid. גאַליציע – Golicje, tur. Haliç, rum. Galiţia, ros. Галиция – Galicija, ukr. Галичина – Hałyczyna) – potoczna nazwa narzucona przez zaborcę i stosowana na określenie południowo-wschodnich ziem dawnej I Rzeczypospolitej, znajdujących się obecnie w Polsce i Ukrainie, wchodzących w skład zaboru austriackiego. Z tego tytułu również nazwa austriackiego kraju koronnego (dokładniej Królestwo Galicji i Lodomerii), istniejącego w latach 1772-1918. Zalicza się do niej ziemie południowej Małopolski, ziemię Grodów Czerwieńskich oraz zachodnią część Podola do linii Zbrucza. Jest to stosunkowo nowe pojęcie o charakterze kulturowym i historyczno-administracyjnym.

  Dodano: 17.11.2010. 00:19  


  Najnowsze