• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dokumenty z czasów II wojny światowej w butelce sprzed 70 lat

  24.02.2011. 00:11
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Ponad 50 dokumentów z okresu II wojny światowej znajdowało się butelce znalezionej w czasie wykopalisk w klasztorze Bożogrobców w Miechowie (Małopolskie). Butelkę otwarto komisyjnie 4 lutego w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.

  Znalezione dokumenty dotyczą działalności Narodowej Organizacji Wojskowej (NOW) na terenie powiatu Miechów.

  "To pisma różnego formatu, część wielkości zbliżonej do A4, pozostałe mniejsze. Wszystkie odnoszą się do funkcjonowania NOW związanej ze Stronnictwem Narodowym" - opisuje archeolog Paweł Micyk, który prowadzi wykopaliska w klasztorze Bożogrobców.

  Dokumenty w przeważającej większości są autorstwa lub dotyczą dowódcy obwodu Jerzego Łęskiego ps. Jurand. Pierwsze informacje pochodzą z sierpnia 1939 roku, kiedy Łęski wyruszył do Łęczycy. Później, jako porucznik rezerwy objął dowództwo plutonu w Tumie. Opis ma formę pamiętnika.

  "Co ciekawe, około połowa dokumentów to wiersze patriotyczne autorstwa Jerzego Łęskiego - na razie nie wiemy, czy były gdzieś publikowane. Wspomina w nich np. o ofiarach w Oświęcimiu czy Treblince, choć był to dopiero 1942 rok" - dodaje Micyk

  Drugą część dokumentów stanowią notatki konspiracyjne, wywiadowcze, propagandowe, rozkazy naczelnego dowództwa NOW, notki o tajnych spotkaniach np. w Warszawie, opis sytuacji politycznej na danym terenie i poparcia dla danych ugrupowań. Część jest pisana na maszynie, część piórem

  "Na razie razem wspólnie z Stanisławem Piwowarskim, emerytowanym starszym kustoszem Muzeum Historii Miasta Krakowa, szukamy informacji o osobach wymienionych w dokumentach i ich dalszych losach" - informuje archeolog

  Mimo że dokumenty zachowały się w bardzo dobrym stanie i jedynie kilka z nich nie udało się otworzyć, to pisma muszą być jak najszybciej poddane konserwacji, by nie uległy zniszczeniu.

  O nietypowym znalezisku serwis Nauka w Polsce informował w styczniu.

  PAP - Nauka w Polsce, Szymon Zdziebłowski

  agt/ kap/


  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Metoda dokumentów osobistych − metoda oparta na analizie wszelkich dokumentów osobistych. Źródłem danych do analizy socjologicznej mogą być: listy, autobiografie, pamiętniki, dzienniki, notatki, rysunki, fotografie, ustne opowiadania,, czyli różnego rodzaju dokumenty osobiste. Najczęściej są to dokumenty opisujące historie życia, dokumenty biograficzne. Dlatego metodę wykorzystującą dane w postaci dokumentów osobistych nazywamy metodą biograficzną lub autobiograficzną. Inne jej określenia to: metoda dokumentów osobistych, psychobiograficzna, metoda historii życia, dróg życiowych, metoda trajektorii, metoda pamiętnikarska, metoda historii mówionych.

  OSP Ochotnicza Straż Pożarna w Tarnowskiej Woli jest najstarszą organizacją skupiającą mieszkańców wsi. Organizacja skupia mieszkańców i jej celem jest ochrona wsi przed żywiołami. W czasach, kiedy większość zabudowań wsi była drewniana rola straży była bardzo duża. Jednostka strażacka nie posiada swej kroniki, ponieważ przez lata działania żaden z druhów nie podjął się jej napisania. Jak opowiedział p. Jan Strojek wieloletni komendant jednostki strażackiej najstarsze dokumenty Straży Pożarnej, dokumenty sprzed II wojny światowej posiadała jednostka w Chmielowie. Z okresu II wojny światowej również brakuje dokumentów, do dziś pozostały pieczątki z tamtego okresu. Remiza strażacka staraniem swoich członków została wybudowana w centrum wsi.

  OSP Ochotnicza Straż Pożarna w Tarnowskiej Woli jest najstarszą organizacją skupiającą mieszkańców wsi. Organizacja skupia mieszkańców i jej celem jest ochrona wsi przed żywiołami. W czasach, kiedy większość zabudowań wsi była drewniana rola straży była bardzo duża. Jednostka strażacka nie posiada swej kroniki, ponieważ przez lata działania żaden z druhów nie podjął się jej napisania. Jak opowiedział p. Jan Strojek wieloletni komendant jednostki strażackiej najstarsze dokumenty Straży Pożarnej, dokumenty sprzed II wojny światowej posiadała jednostka w Chmielowie. Z okresu II wojny światowej również brakuje dokumentów, do dziś pozostały pieczątki z tamtego okresu. Remiza strażacka staraniem swoich członków została wybudowana w centrum wsi.

  Filtry informacji to systemy informacyjne, które działając w sposób ciągły ze strumieniem dokumentów eliminują dokumenty irrelewantne na podstawie profili wyrażających stałe w czasie potrzeby informacyjne użytkowników. Przedmiotem zainteresowania filtrów są jednostki informacji, które powyżej zostały określone mianem dokumentów. Dokument jest tutaj rozumiany bardzo szeroko, jako treść mająca znaczenie dla odbiorcy, którą można mu zaprezentować.

  Dyplomatyka (od gr. diplōma, a to z łac. diploma = podwójnie złożony) – nauka badająca dokumenty od strony krytyki naukowej, czyli określająca przydatność zachowanych dokumentów do badań historycznych. Pozwala m.in. wykryć falsyfikaty oraz ustalić procedury prawne i administracyjno-kancelaryjne stosowane przy powstawaniu dokumentów.

  Muzeum Politchniki Warszawskiej - muzeum akademickie w Warszawie zajmujące się historią Politechniki Warszawskiej, gromadzące wykorzystywaną na uczelni aparaturę naukową i badawczą oraz dokumenty, fotografie i pocztówki. Najstarszymi obiektami są oryginalne dokumenty z podpisami Stanisława Staszica i Juliana Ursyna Niemcewicza.

  Dokument normatywny- to dokument ustalający zasady, wytyczne lub charakterystyki odnoszące się do różnych rodzajów działalności lub ich wyników. Dokumenty normatywne obejmują takie dokumenty, jak:

  Dodano: 24.02.2011. 00:11  


  Najnowsze