• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Europejscy mężczyźni pochodzą od starożytnych rolników

  21.01.2010. 15:12
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Naukowcy z Uniwersytetu w Leicester, Wlk. Brytania, odkryli, że większość europejskich mężczyzn pochodzi od pierwszych rolników, którzy migrowali około 10.000 lat temu z Bliskiego Wschodu. Wyniki badań zostały opublikowane w czasopiśmie PLoS (Public Library of Science) Biology.

  Badania, które zostały sfinansowane przez brytyjską organizację charytatywną Wellcome Trust, skupiły się na różnorodności chromosomu Y, który jest przekazywany z ojca na syna.

  Zgodnie z powszechnym przekonaniem, nasza nowoczesna cywilizacja zaczęła się od wynalezienia rolnictwa i uprawy. Wcześniej ludzie żyli jako myśliwi-zbieracze poszukujący żywności i przenoszący się z miejsce na miejsce, kiedy zasoby żywności wyczerpywały się. Do Europy praktyki uprawy przyszły najpierw z Żyznego Półksiężyca, regionu rozciągającego się od wschodniego wybrzeża Morza Śródziemnego po Zatokę Perską oraz doliny Tygrysu i Eufratu - obszaru w starożytnej Mezopotamii.

  Uprawa ziemi spowodowała najważniejsze zmiany społeczne w historii współczesnej cywilizacji człowieka. Rolnictwo zachęcało ludzi do pozostawania w jednym miejscu, a pewniejsze zasoby żywności oznaczały wzrost populacji, która obecnie liczy sobie 7 miliardów.

  Nadal otwartym pozostaje pytanie, czy praktyki uprawy rozpowszechniły się z powodu migracji, czy z powodu upowszechnienia się pomysłów i technologii rolniczej wśród zbieraczy-myśliwych. Niemniej wyniki ostatnich badań, których przedmiotem była genetyczna różnorodność współczesnych populacji rzuciły nieco światła na tę kwestię.

  Profesor Mark Jobling, który kierował zespołem naukowców, powiedział: "Skoncentrowaliśmy się na rodzie z najpowszechniejszym chromosomem Y w Europie, występującym u około 110 milionów mężczyzn, który układa się według gradientu z południowego wschodu na północny zachód, osiągając niemal 100% częstotliwość w Irlandii. Przyglądaliśmy się dystrybucji tego rodu, jego różnorodności w poszczególnych częściach Europy oraz wiekowi." Wyniki badań sugerują, że ród ten rozprzestrzenił się wraz z rolnictwem z Bliskiego Wschodu.

  Naczelna autorka, dr Patricia Balaresque stwierdziła: "W zasadzie oznacza to, że ponad 80% europejskich chromosomów Y pochodzi od napływających rolników. Dla porównania większość genetycznych linii ze strony matki wydaje się pochodzić od zbieraczy-myśliwych. W naszej opinii sugeruje to reprodukcyjną przewagę mężczyzn rolników nad tubylczymi zbieraczami-myśliwymi w epoce przechodzenia od polowań i zbieractwa na rolnictwo - być może wówczas bycie rolnikiem było bardziej seksowne."

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Rewolucja urbanistyczna – powstanie pierwszych miast w IV tysiącleciu p. n. e., dużych skupisk ludzkich liczących tysiące mieszkańców. Dokonała się ona w dolinach wielkich rzek: Tygrysu i Eufratu oraz Nilu. Niezwykła żyzność gleby nanoszonej przez rzeki sprawiła, że rolnicy zaczęli uzyskiwać nadwyżki żywności, co pozwoliło części z nich na porzucenie rolnictwa i zajęcie się rzemiosłem oraz handlem. W zamian za wytworzone przez siebie produkty lub sprowadzone towary dostawali żywność od okolicznych rolników. W ten sposób powstały pierwsze miasta, które odgrywały rolę centrum religijnego, administracyjnego i gospodarczego. Funkcjonowanie administracji i rozwiniętej gospodarki wymagało prowadzenia rachunków i spisów, co spowodowało wynalezienie pisma. Temin ten został pierwszy raz użyty przez archeologa Vere Gordona Childego w latach trzydziestych XX wieku. Demeter - to niemiecka firma produkująca biodynamiczną żywność. Jest to żywność wytwarzana zgodnie z zasadami antropozofii. Nazwa pochodzi od imienia greckiej bogini Demeter. Firma produkuje około 3500 różnych produktów żywnościowych. Produkty są sprzedawane w krajach Europy Zachodniej oraz Ameryki Północnej. Sikora północna (Poecile cinctus) – gatunek ptaka z rodziny sikor (Paridae) występujący zarówno w Europie i Azji jak i w Ameryce Północnej. Tak jak inne gatunki sikorowatych z rodzaju Poecile czasem jest umieszczana w ogólnym rodzaju Parus, ale wyniki szerokich badań morfologiczno-genetycznych wyraźnie pokazują, że razem z innymi spokrewnionymi gatunkami z północnej półkuli sikora północna tworzy osobny rodzaj Poecile. Sikora północna jest ptakiem osiadłym, który może przetrwać srogie zimy dzięki dużym zapasom żywności gromadzonej w ciągu całego roku. Ptak ten zamieszkuje ogromny obszar od Norwegii aż po kanadyjski Jukon (ogólnie ponad 10 000 000 km²). Badania tej sikory są stosunkowo ograniczone z powodu mroźnego klimatu i trudności terenowych tajgi, dlatego oszacowanie ogólnej populacji jest bardzo trudne. Podawane liczby wahają się od 500 000 aż do 5 milionów osobników (2003).

  Rewolucja neolityczna – proces przechodzenia ludzkości od łowiectwa-zbieractwa i koczownictwa do produkcji żywności, czyli rolnictwa i hodowli, oraz do osiadłego trybu życia, trwający w naszym kręgu cywilizacyjnym w latach ok. 10000-4000 p.n.e. Rewolucja neolityczna miała swój początek na obszarze tzw. Żyznego Półksiężyca na Bliskim Wschodzie, gdzie występowali dzicy przodkowie wielu współczesnych roślin uprawnych i zwierząt hodowlanych. Ze swojej kolebki nowe umiejętności rozsprzestrzeniły się na zachód, południe i wschód - do Europy, Afryki i Azji Południowej. W kilku innych miejscach globu (Azja Wschodnia, niektóre rejony Ameryki, Nowa Gwinea) rolnictwo, a niekiedy i hodowla zwierząt rozwinęły się niezależnie. World Values Survey - projekt badawczy o zasięgu globalnym, którego głównym przedmiotem zainteresowania są wartości i przekonania, ich zmiany zachodzące w czasie i wpływ, jaki wywierają na życie społeczne i polityczne. Badania prowadzone są przez sieć naukowców działających na całym świecie, która od 1981 r. przeprowadziła szereg badań w niemal 100 krajach. Obecnie World Values Survey pozostaje głównym źródłem danych empirycznych na temat postaw, w tym wyznawanych wartości i przekonań, blisko 90% światowej populacji.

  Uprawy energetyczne to uprawy roślin w celu pozyskania biomasy z przeznaczeniem na cele energetyczne czyli do produkcji energii cieplnej, energii elektrycznej oraz paliwa gazowego (biogazu) lub ciekłego. Biomasa jest zaliczana do odnawialnych zasobów energii. Za uprawy energetyczne uznaje się te uprawy, które nie wytwarzają żywności. Odpady z upraw roślin przemysłowych i żywnościowych też mogą być używane w celu produkcji energii, ale takie uprawy nie są uznawane za uprawy energetyczne. Masanobu Fukuoka (jap. 福岡正信 Fukuoka Masanobu, ur. 2 lutego 1913, zm. 16 sierpnia 2008) – japoński rolnik i filozof, prekursor naturalnego rolnictwa i przywracania roślinności na tereny zniszczone działalnością człowieka. Propagował uprawę ziemi bez orki i nawozów sztucznych naśladując tradycyjne metody uprawy wielu rdzennych kultur . Obserwując je stworzył szczególną metodę uprawy, określanej powszechnie jako "rolnictwo naturalne" lub "rolnictwo bez nakładu pracy". Jest autorem kilku książek, prac naukowych napisanych po japońsku i innych publikacji. Od lat 70. pojawiał się w telewizji i udzielał wywiadów. Opracowane przez niego metody wywierały wpływ także poza rolnictwem i inspirowały osoby związane z ruchami naturalnej żywności i zdrowego stylu życia. Był zdeklarowanym zwolennikiem wartości oraz zasad natury. Jego książki to sztandarowe prace w permakultury. Jedna z nich to The One Straw Revolution (tytuł wydania polskiego: Rewolucja źdźbła słomy) prezentująca jego poglądy na życie w zgodzie z naturą i samowystarczalności.

  Sikora kanadyjska (Poecile hudsonicus) – gatunek ptaka z rodziny sikor (Paridae) występujący w Ameryce Północnej. Czasem umieszczana w rodzaju Parus, ale wyniki szerokich badań morfologiczno-genetycznych wyraźnie pokazują, że razem z innymi spokrewnionymi gatunkami sikor w Ameryce Północnej sikora kanadyjska tworzy osobny rodzaj Poecile. Sikora kanadyjska jest ptakiem osiadłym, który może przetrwać srogie zimy dzięki dużym zapasom żywności gromadzonej w ciągu całego roku. Czasem, jeśli te zapasy są za małe, jesienią odlatuje na południe. W okresie godowo-lęgowym są terytorialne, ale zimą tworzą z innymi ptakami wielogatunkowe stada. Zamieszkuje obszar około 7 milionów km od Alaski na zachodzie aż po Nową Fundlandię na wschodzie, a liczebność populacji oszacowano w 2003 na około 7,8 miliona osobników. Stal damasceńska (staropol. „demeszka”, w Rosji znana jako bułat) – stal mająca bardzo dobre własności mechaniczne, stosowana w średniowieczu do produkcji broni białej. W czasie badań w 2006 roku znaleziono w niej nanorurki, co może tłumaczyć jej wytrzymałość i twardość. Nazwa pochodzi od Damaszku w Syrii, w którego okolicach istniały liczne warsztaty produkujące z tej stali miecze i szable o unikatowej w średniowieczu jakości. Białą broń ze stali damasceńskiej produkowano w latach ok. 900-1600 w krajach Bliskiego Wschodu. Powody całkowitego niemal zaniku jej produkcji w XVII w. nie są do końca znane. Wiedza o stali damasceńskiej dotarła do Europy w czasie wypraw krzyżowych. Wśród rycerzy europejskich szybko rozpowszechniły się legendy o szablach z tej stali, którymi można było przecinać świece na pół bez ich przewrócenia oraz szczerbić kamienie i miecze europejskie. Większość z tych legend była przejaskrawiona, niemniej jednak stal damasceńska istotnie przewyższała jakością swoje ówczesne odpowiedniki europejskie.

  Dodano: 21.01.2010. 15:12  


  Najnowsze