• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Festiwal Słowian i Waregów w Grodzie Piastów

  20.06.2011. 10:47
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl


  Kulturę i codzienne życie Grodu Piastów na Zawodziu w Kaliszu można było poznać w sobotę i niedzielę podczas Międzynarodowego Festiwalu Słowian i Waregów. Na imprezie świętowano także 10-lecie wytyczenia Szlaku Romańskiego.  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie - festiwal, który co roku odbywa się w Lądzie, przy zrekonstruowanym grodzie wczesnośredniowiecznym oraz w lądzkim klasztorze. Teren oraz najbliższe otoczenie grodu stanowią scenerię, w której organizatorzy przybliżają dorobek wczesnośredniowiecznej Polski i Słowiańszczyzny. W ciągu dwóch dni prezentowane są dawne rzemiosła, pokazy uzbrojenia i walk, inscenizacje historyczne, sceny z życia codziennego dawnych Słowian oraz zajęcia edukacyjne dla dzieci. Podczas IV już festiwalu odbywały się także koncerty muzyki dawnej (koncert zespołu „Kwartet Jorgi”, zespołu „Abalienatus”, koncert międzynarodowej grupy "Schola Teatru Węgajty”, koncert zespołu „Percival” z Lubina, zespołu „Redlin" z Jastrzębiej Góry, a także występ „Swarzęckiej Orkiestry Flażoletowej Muzyka i Taniec”). Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy – wielooddziałowe muzeum prezentujące relikty kamiennej architektury pałacowej i sakralnej oraz drewnianej zabudowy wsi. Najważniejszą częścią ekspozycji są pozostałości grodu pierwszych Piastów, datowane na okres wczesnego średniowiecza. Międzynarodowy Festiwal im. Księcia Michała Kleofasa Ogińskiego w Iwoniczu-Zdroju – festiwal muzyki poważnej, który odbywa się corocznie w drugiej połowie roku od sierpnia do listopada. Podczas festiwalu wykonywane są utwory patrona festiwalu, oraz innych polskich kompozytorów.

  Helmold (ok. 1125 - 1177) – historyk saski z XII wieku, proboszcz z Bozowa w Wagrii (obecnie Bosau - Niemcy), towarzyszył jako kronikarz niemieckim wyprawom chrystianizacyjnym na Połabiu i Pomorzu Zachodnim. Autor Chronica Slavorum, czyli "Kroniki Słowian", jednego z najważniejszych źródeł opisujących wierzenia, obyczaje, kulturę, organizację społeczną i życie codzienne Słowian z okresu przed przyjęciem przez nich chrześcijaństwa - niezastąpione źródło wiedzy dotyczące stosunków społeczno-politycznych w XII wieku na ziemiach Obodrytów i Wieletów - dzisiejsza Meklemburgia w Niemczech. W jego kronikach Bóg stał zawsze po stronie niemieckiej. Kronika Słowian (łac.Chronica Slavorum) – średniowieczne dzieło historyczne autorstwa mnicha Helmolda, który towarzyszył jako kronikarz niemieckim wyprawom chrystianizacyjnym na Połabiu i Pomorzu Zachodnim. Jest kontynuacją dzieła Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum napisanego przez Adama z Bremy. Kronika jest jednym z najważniejszych źródeł opisujących wierzenia, obyczaje, kulturę, organizację społeczną oraz życie codzienne Słowian połabskich z okresu przed przyjęciem przez nich chrześcijaństwa, źródłem wiedzy dotyczącej stosunków społeczno-politycznych w XII wieku na ziemiach Obodrzytów i Wieletów - dzisiejsza Meklemburgia - Niemcy.

  Rezerwat Archeologiczny Zawodzie – rezerwat archeologiczny w Kaliszu, na Zawodziu, oddział Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu; dokumentuje historię badań archeologicznych prowadzonych na terenie wczesnośredniowiecznego grodu na Zawodziu oraz na Starym Mieście; obok rezerwatu znajduje się skansen. Gmina Piastów (od 1952 miasto Piastów) – dawna gmina wiejska istniejąca w latach 1930-1952 w woj. warszawskim. Siedzibą władz gminy była wieś Piastów.

  Teoria autochtoniczna pochodzenia Słowian – tłumaczy pochodzenie Słowian od hipotetycznego ludu nazwanego Prasłowianie, utożsamionego przez Józefa Kostrzewskiego z twórcami kultury łużyckiej. Prasłowianie mieli zamieszkiwać już w epoce brązu tereny dzisiejszej Polski (teoria autochtoniczna lub uwzględniająca wielokrotny, falowy napływ ludności słowiańskiej w różnych epokach). Wojny szwedzko-nowogrodzkie. Republika Nowogrodzka i średniowieczna Szwecja były zaangażowane w konflikty, których celem była kontrola nad Zatoką Fińską, stanowiącą część tzw. szlaku Waregów, terytorium o żywotnym znaczeniu dla Ligi Hanzeatyckiej. Szwedzkie ataki przeciwko prawosławnej Rusi miały podtekst religijny, ale przed XIV wiekiem nie ma żadnych informacji o oficjalnych bullach papieskich wzywających do krucjaty.

  Pierzaczki (prządki, skubaczki, drzeć pierze, obieraczki) – sezonowa forma wypoczynku młodzieży w okresie jesienno-zimowym, najbardziej typowych Słowian wschodnich i południowych. Słowian zachodnich takie spotkania nie były regularne.

  Ryszard Łabaj (ur. 1973) – polski biegacz narciarski, brązowy medalista mistrzostw świata juniorów, zwycięzca Biegu Piastów.

  Wojciech Juszczak (ur. 1965, zm. 31 lipca 2013) – polski dziennikarz radiowy, działacz kulturalny, dyrektor artystyczny Estrady Poznańskiej, twórca i dyrektor festiwali muzycznych i filmowych w tym dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Filmów Animowanych "ANIMATOR". Miejsca kultu pogańskich Słowian: Źródłem wiedzy o miejscach świętych przedchrześcijańskich Słowian są obrzędy ludowe oraz teksty średniowieczne. Miejsca kultowe były zróżnicowane w zależności od potrzeb religijnych. Duchom domowym cześć oddawano w obrębie domu i zagrody, pozostałym demonom i bóstwom na łonie przyrody.

  Rodowód pierwszych Piastów – dzieło Kazimierza Jasińskiego opisujące podstawowe fakty genealogiczne życia pierwszej polskiej dynastii – Piastów. Obiata – u Słowian zachodnich termin oznaczający ofiarę składaną bogom lub siłom nadnaturalnym. Składano ją także, by uczcić zmarłych. Analogicznym pojęciem, występującym wśród Słowian wschodnich i południowych była żertwa. Wśród Słowian połabskich funkcjonował z kolei termin trzeba, który podobnie jak słowo obiata oznaczał "coś należnego, obiecanego, ślubowanego".

  Dodano: 20.06.2011. 10:47  


  Najnowsze