• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Historycy: amerykańskie podręczniki piszą tylko o Koperniku, JP II i Wałęsie

  07.06.2011. 14:04
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Amerykańskie podręczniki akademickie historii wymieniają Kopernika, Jana Pawła II i Wałęsę, inne postaci polskiej historii są właściwie pomijane - powiedział prof. Andrzej Kamiński z Georgetown University. W poniedziałek zakończyła się konferencja nt. obrazu Polski w anglosaskich książkach.  Prof. Kamiński oraz współpracujący z nim polscy naukowcy przestudiowali wszystkie najważniejsze na anglosaskim rynku podręczniki do historii dla słuchaczy college'ów. Badaczy interesowało to, w jaki sposób przedstawiana jest historia Polski. Okazało się, że grzechem głównym tych publikacji jest ignorancja, brak odniesienia do źródeł, powtarzanie stereotypów.

  "Część z podręczników w kontekście polskim wymieniała jedynie nazwisko Kopernika. W innych, traktujących o współczesności, dochodził jeszcze Jan Paweł II i Lech Wałęsa" - podkreślił polski historyk, pracujący na Georgetown University w Waszyngtonie.

  Badania publikacji akademickich zainicjował przed kilkoma laty prof. Kamiński. Zaowocowało to cyklem konferencji i spotkań badaczy z USA, Polski, a następnie innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej organizowanych przez Georgetown University i Uczelnię Łazarskiego. Pierwsze odbyło się w 2006 r. "Od tego czasu udało się nam się wprowadzić tematykę polską do wielu podręczników, w których jej nie było. Na przykład informacje o artykułach henrykowskich, czy Konstytucji 3 maja" - poinformowała prof. Daria Nałęcz, rektor Łazarskiego. Niestety - dodała - do tej pory nie udało się wyeliminować z publikacji akademickich stereotypu Polaka-antysemity.

  "Autorzy podręczników amerykańskich piszą o stosunkach polsko-żydowskich, jakby każdy Polak urodził się antysemitą" - oznajmił Kamiński. Przyznał jednak z zadowoleniem, że pojawiające się w amerykańskich mediach określenie "polskie obozy koncentracyjne" w ogóle nie jest obecne w książkach do historii przeznaczonych dla studentów college'ów. Pisze się tam o hitlerowskich i nazistowskich obozach zagłady.

  Prodziekan wydziału ds. studiów walidowanych, dr Krzysztof Łazarski, zwrócił uwagę, że praca obliczona na zmianę wizerunku historii Polski w anglosaskich podręcznikach jest bardzo trudna. "Autorzy pisząc o Polsce często korzystają z zachodnich publikacji i powtarzają zawarte w nich informacje, które nie zawsze pokrywają się ze stanem faktycznym" - powiedział Łazarski.

  Konferencje i spotkania naukowców oraz wydawców z USA z polskimi specjalistami owocują powolnymi zmianami. Np. w historii Europy Johna Merrimana ("A History of Modern Europe") nie pisze się już o Józefie Piłsudskim jako o prawicowym i faszyzującym dyktatorze oraz rozróżnia się powstanie w getcie warszawskim od powstania warszawskiego.

  Prof. Kamiński podkreślił wagę zmian w podręcznikach akademickich. Niektóre tytuły co roku wydawane są w nakładach sięgających nawet 1,5 mln egzemplarzy. Sprzedaje się je nie tylko w USA, ale także w Kanadzie, Wielkiej Brytanii, a także tłumaczy na inne języki. "To, czego student nauczy się z tych książek, zostanie mu często do końca życia" - dodał naukowiec.

  We wtorek w Warszawie zakończyła się dziewiąta z kolei konferencja. Wzięło w nich udział niemal 30 autorów i 10 przedstawicieli wydawnictw amerykańskich.

  PAP - Nauka w Polsce

  wka/maz/ ls/ bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Skrypt naukowy – to tymczasowa naukowa synteza z prowadzonego wykładu lub uzupełnienia danych wykładów (ćwiczeń), na bieżąco każdego roku akademickiego aktualizowane zgodnie z wiedzą empiryczną w danym przedmiocie od wydanych podręczników. Stopniowo mogą przekształcić się w podręczniki akademickie gdy zostanie zrecenzowany i zatwierdzony przez radę wydziału uczelni wyższej. Peter William Atkins (ur. 1940) − angielski chemik. Profesor chemii w kolegium Lincoln College Uniwersytetu w Oxfordzie. Pisarz mający na koncie wiele książek popularnonaukowych oraz podręczników akademickich z różnych dziedzin chemii m.in.: Physical Chemistry, Inorganic Chemistry oraz Molecular Quantum Mechanics, które należą do najbardziej popularnych podręczników z tej dziedziny. Niektóre z nich przetłumaczone zostały na język polski np. "Chemia fizyczna", "Podstawy chemii fizycznej", "Chemia ogólna: Cząsteczki, Materia, Reakcje". Historia powszechna średniowieczna – podręcznik dla nauczycieli, pełniący także funkcję podręcznika akademickiego, do historii powszechnej średniowiecza autorstwa prof. dr. hab. Benedykta Zientary.

  Przypisy – wydzielone fragmenty tekstu w publikacji, wskazujące na źródło informacji, stanowiące uboczny lub pomocniczy nurt rozważań albo wskazujące dodatkowe informacje o danym fragmencie utworu. Zwykle nie umieszcza się ich w podręcznikach akademickich. Historia powszechna: wiek XVIII – podręcznik akademicki do historii powszechnej XVIII w. autorstwa prof. dr. hab. Emanuela Rostworowskiego.

  Lud polski – podręcznik do etnografii Polski autorstwa prof. Adama Fischera wydany w 1926 roku nakładem wydawnictwa Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Całość opracowanego materiału podzielona jest na sześć rozdziałów: I. Wiadomości wstępne, II. Polski obszar etnograficzny, III. Kultura materialna, IV. Kultura społeczna, V. Kultura duchowa i VI. Wnioski ogólne. Podręcznik uzupełniony jest indeksem miejscowości, osób i rzeczy oraz spisem rycin (3 mapy i 58 ilustracji). Polsko-Litewska Dwustronna Komisja do badania problemów nauczania historii i geografii powstała w 1992 r. na podstawie na podstawie umowy zawartej w dniu 21 lutego 1992 r. w Wilnie pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury i Oświaty Republiki Litewskiej. W skład komisji wchodzą obecnie eksperci z zakresu historii, literatury i geografii. Zakres jej prac reguluje Program współpracy ustalany pomiędzy obydwoma ministerstwami. Do podstawowych zadań komisji należy wyjaśnianie spornych kwestii z zakresu historii i geografii pojawiających się w obowiązujących podręcznikach szkolnych i programach nauczania. Opinie i wskazówki wypracowane przez komisje mają być brane pod uwagę przy powstawaniu nowych programów i podręczników.

  Dom Wydawniczy ELIPSA założony został w roku 1990. Wydawnictwo specjalizuje się w publikacjach naukowych i popularnonaukowych ze wszystkich dziedzin nauki - w szczególnosci politologii, historii najnowszej, ekonomii, prawa i językoznawstwa. Do tej pory wydało ponad 750 tytułów. Od roku 2000 wydaje też podręczniki szkolne do zajęć z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa (zagadnienia ratownictwa, pierwszej pomocy i obrony cywilnej). Wydawnictwo świadczy także usługi dla szkół wyższych i innych instytucji wydając książki, podręczniki, skrypty i broszury. Bernard Koziróg (ur. 1955) – teolog adwentystyczny, autor licznych książek, w tym podręczników z historii filozofii, historii adwentyzmu i przewodnika do Ziemi Świętej.

  Polsko-Niemiecka Komisja Podręcznikowa (Deutsch-polnische Schulbuchkommission) – utworzona w roku 1972 pod auspicjami UNESCO komisja, złożona z uczonych (głównie historyków i geografów) polskich i niemieckich, której zadaniem było uzgodnienie stanowisk Polski i RFN w sprawach, w których dochodziło dotąd do różnicy poglądów znajdujących swe odzwierciedlenie w treści podręczników szkolnych do historii i geografii obowiązujących w obydwóch krajach. Przez pierwsze lata, do 1976, komisja odbyła dziewięć wspólnych posiedzeń.

  Wydawnictwo „Wiedza Powszechna” w Warszawiewydawca słowników dwujęzycznych i podręczników do nauki języków obcych, słowników i poradników języka polskiego, podręczników do nauki języka polskiego dla cudzoziemców oraz popularnych rozmówek, a także leksykonów i książek popularnonaukowych z różnych dziedzin.

  Jerzy Centkowski (ur. 1941, zm. 14 marca 2014) – polski historyk, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii, specjalista w zakresie dydaktyki historii i historii najnowszej Niemiec, profesor Instytutu Historii Wydziału Socjologiczno-Historycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz rektor Wyższej Szkoły Mazowieckiej w Warszawie. Autor podręczników szkolnych i akademickich. Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego (niem. Bauentwurfslehre) – podręcznik autorstwa niemieckiego architekta prof. Ernsta Neuferta. Pierwsze wydanie książki miało miejsce w 1936 roku i jest wznawiane (z poprawkami) do dnia dzisiejszego. W roku 2009, ukazało się 39 wydanie podręcznika. Po śmierci autora, kolejne wydania opracowywane są pod kierownictwem syna Ernsta – Petera Neuferta. Książka została przetłumaczona na kilkanaście języków świata i jest uznanym kompendium wiedzy, w kręgach studentów, planistów, architektów i projektantów. Książka ukazała się w łącznym nakładzie około 800 tysięcy egzemplarzy, co czyni ją jedną z najpopularniejszych pozycji traktujących o zagadnieniach architektonicznych w XX wieku.

  Maria Wacholc – (ur. w Wyrzysku k/Nakła) – polski teoretyk muzyki, pedagog, autorka podręczników, śpiewników oraz licznych publikacji z dziedziny muzyki, profesor.

  Dodano: 07.06.2011. 14:04  


  Najnowsze