• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Historycy dyskutują o wizerunku Europy w podręcznikach anglosaskich

  29.05.2011. 15:19
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl


  Historycy z Wielkiej Brytanii i USA, autorzy podręczników uniwersyteckich o dziejach Europy przyjechali do Polski na konferencję naukową pt. ,,Przywracanie zapomnianej historii. O wizerunku Europy Środkowo-Wschodniej w publikacjach anglosaskich".


  Spotkanie w Krakowie, w którym udział biorą także eksperci z polskich uczelni potrwa do 7 czerwca. Historycy dyskutują o wizerunku Polski i Europy w anglosaskich podręcznikach.

  Uczestnicy tegorocznej konferencji rozmawiają o publikacjach dotyczących historii Niemiec. ,,Dyskusja polskich ekspertów z wybitnymi historykami anglosaskimi może wzbogacić teksty, które oni już napisali, a z których korzystają studenci uczelni używających języka angielskiego, a więc nie tylko z USA, Wielkiej Brytanii, Kanady czy Australii" - mówił PAP koordynator projektu ,,Przywracanie zapomnianej historii" prof. Andrzej Kamiński z Georgetown University w Waszyngtonie.

  Do Polski przyjechali m.in. prof. William W. Hagen z University of California, prof. Roger Chickering z Georgetown University, prof. Matthew Jefferies z Uniwersytetu w Manchesterze, prof. Jonathan Sperber z University of Missouri w USA i prof. John Merriman z Yale Univeristy.

  Spodziewany jest przyjazd badaczki dziejów Niemiec prof. Mary Fulbrook z University College London, a obecnie przewodniczącej Modern History Section of the British Academy oraz prof. Jamesa Collinsa, wydawcy poważnej serii historycznej w Cambridge University Press.

  Dyskusja ma uświadomić autorom książek, jak na poruszaną w nich problematykę patrzą Polacy. Często udaje się nakłonić anglosaskich historyków do wprowadzenia w kolejnych wydaniach podręczników zmian istotnych nie tylko dla wizerunku naszego kraju, ale przede wszystkim dla prawdy historycznej.

  ,,W wielu podręcznikach o dziejach Europy Polski nie ma albo jest przedstawiana w sposób bardzo dla nas niekorzystny. W książkach, które powstały w czasach zimnej wojny więcej miejsca poświęcano Rosji traktując inne państwa bloku jako satelitów, którymi się nie interesowano" - mówił prof. Kamiński. ,,My przypominamy, że byliśmy zawsze częścią Europy i mamy swój udział w historii Europy" - dodał.

  Wysiłki naukowców, którzy chcą zmienić wyobrażenia innych badaczy o Europie Środkowo-Wschodniej powoli przynoszą efekty. Po dwóch spotkaniach historyków, które już się odbyły, część autorów naniesie zmiany w podręcznikach, które ukażą się w tym i w przyszłym roku. ,,Książka z olbrzymią liczbą zmian wyszła już w USA. To trzecie wydanie pracy jednego z najbardziej znanych w USA historyków prof. Johna Merrimana +History of Modern Europe+" - powiedział prof. Kamiński.

  Uczestnicy konferencji będą obradować w Krakowie do niedzieli. Odwiedzą Państwowe Muzeum Auschwitz - Birkenau. Zobaczą Zamek Królewski na Wawelu, Baranów Sandomierski, zabytki Sandomierza, Zamościa, Gdańska i Gdyni. Będą też w Muzeum Powstania Warszawskiego. Jak podkreśla prof. Kamiński poznanie kraju, o którym się pisze jest niezwykle przydatne w pracy historyka.

  Organizatorami konferencji są Instytut Przestrzeni Obywatelskiej i Polityki Społecznej na Uczelni Łazarskiego w Warszawie, Wydział Historii Uniwersytetu Georgetown i Polska Akademia Umiejętności. WOS

  PAP - Nauka w Polsce

  mlu/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Andrzej Sulima Kamiński – (ur 1935 w Krakowie ) - polski historyk specjalizujący się w historii Rzeczypospolitej Obojga Narodów, Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji XVI – XVIII w. Dyrektor i założyciel Instytutu Przestrzeni Obywatelskiej i Polityki Społecznej, prof. dr. hab., członek zagraniczny PAU Endokrynologia Polska – dwumiesięcznik Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Beata Kos-Kudła. Zastępcami redaktora naczelnego są: prof. Ewa Sewerynek, prof. Marek Bolanowski, prof. Roman Junik oraz dr hab. Tomasz Bednarczuk. Europejskie Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów: Idea powstania uczelni polsko-ukraińskiej w Lublinie sformułowana została w 1997 r. przez prof. Bohdana Osadczuka, znanego ukraińskiego emigracyjnego historyka i publicystę, profesora Wolnego Uniwersytetu w Berlinie. Szybko spotkała się z zainteresowaniem środowiska akademickiego Lublina. Przez lata popierał ją i propagował polski mediewista prof. Jerzy Kłoczowski, założyciel i dyrektor Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie. Ideę wsparł też redaktor Jerzy Giedroyc.

  Mark Cornwall - prof., brytyjski historyk, zajmujący się historią Europy Środkowo-Wschodniej w XIX i XX w. Wykładowca na University of Southampton. Sekretarz Forum of British, Czech and Slovak Historians. Wyższa Szkoła Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej im. Zygmunta Glogera w Wołominie jest niepubliczną uczelnią zawodową powstałą w marcu 2005 r. na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Pierwszym rektorem uczelni był prof. dr hab. Michał Gnatowski. Od 1 października 2009 r. rektorem uczelni jest dr Janusz Kowalski. Uczelnia posiada uprawnienia do prowadzenia studiów I stopnia na kierunkach: ekonomia i filologia. Założycielem uczelni od marca 2011 r. jest Fundacja Al Farabi. Wśród samodzielnych pracowników kadry naukowo dydaktycznej są: były rektor Szkoły Głównej Handlowej prof. dr hab. Klemens Białecki, prof. Krzysztof Marecki, prof. dr hab. Andrzej Sokołowski, prof. dr hab. Halina Szmarłowska oraz Dyrektor Centrum Języków Obcych Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego w Mińsku prof.dr hab. Ludmila Khvedchenya.

  Acta Angiologica – oficjalny kwartalnik Polskiego Towarzystwa Angiologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Arkadiusz Jawień. Zastępcami redaktora naczelnego są: prof. Aldona Dembińska-Kieć, prof. Andrzej Dorobisz oraz prof. Małgorzata Szczerbo-Trojanowska. Historia powszechna: wiek XVIII – podręcznik akademicki do historii powszechnej XVIII w. autorstwa prof. dr. hab. Emanuela Rostworowskiego.

  Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej - rocznik pod egidą Zakładu Dziejów Europy XIX i XX wieku Instytutu Historii PAN (od 2008 r. red. prof. Marek K. Kamiński). Czasopismo poświęcone najnowszej historii Rosji, Ukrainy, Białorusi, Bałkanów, Państw Bałtyckich, Węgier, Czech i Słowacji, wydawane przez Wydawnictwo Naukowe Semper. Historia powszechna średniowieczna – podręcznik dla nauczycieli, pełniący także funkcję podręcznika akademickiego, do historii powszechnej średniowiecza autorstwa prof. dr. hab. Benedykta Zientary.

  Bridging Eastern & Western Psychiatry (BE&WP) (ros. Мост между Восточной и Западной психиатрией) jest stowarzyszeniem non-profit europejskich psychiatrów, które promuje nawiązywanie współpracy naukowej oraz wymiany doświadczeń między psychiatrami z Europy środkowo-wschodniej i zachodniej. Zostało ono założone w 2002 przez grupę psychiatrów i psychologów, naukowców z europejskich uczelni. Inicjatorami powstania stowarzyszenia byli: Prof. Maria Luisa Figueira, oraz Prof. Mario Di Fiorino.

  Nagroda KLIO (zwana Noblem dla historyków) – nagroda przyznawana od 1995 za wybitny wkład w badania historyczne przez jury w składzie: prof. Tomasz Szarota (przewodniczący, od 1996), prof. Barbara Grochulska (1998-2006), prof. Tomasz Kizwalter (od 2007), prof. Jan Kieniewicz (od 1996), prof. Andrzej Paczkowski (1995), prof. Henryk Samsonowicz (od 1995), prof. Jerzy Skowronek (1995), prof. Janusz Tazbir oraz red. Tomasz Łubieński (od 2005), red. Marian Turski (od 1995) i red. Tadeusz J. Żółciński (1995-2004). Sekretarzem jest od 1995 r. Zbigniew Czerwiński (Warszawa). Inicjatorem fundatorem nagrody jest Porozumienie Wydawców Książki Historycznej. Nagroda wręczana jest w ramach Targów Książki Historycznej.

  Nuclear Medicine Review – oficjalny półrocznik Towarzystw Medycyny Nuklearnej z krajów Europy Środkowej i Wschodniej wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Grzegorz Kamiński. Dyskusja wikiprojektu:Regionalizacja fizycznogeograficzna: Proponuję temat zawęzić tylko do Polski. Regionalizacja fizycznogeograficzna oracowana przez prof. Kondrackiego dla całego świata nie jest szerzej uzywana, np. prof Kondracki dokonał podziału ówczesnego Zwiazku Radzieckiego do poziomu makroregionów, lecz ten podział nijak ma sie do podziału stosowanego ówcześnie w ZSRR i obecnie w Rosji czy Ukrainie. Błedem byłoby forsowanie, jako obowiazującej, jedynie koncepcji, która nigdy nie weszła w zycie (nawet polscy geografowie nie nawiązuja do podziałów Kondrackiego opracowanych dla świata czy Europy). Jedynie podział dla Polski przyjął sie jako tako, choć i z nim sa problemy na granicach kraju - nie wpasowuje ie on w podziały krajów sąsiednich (przesyniete sa granice, stosowane inne nezwy jednostek itp.) Aotearoa dyskusja 13:09, 7 cze 2007 (CEST)

  Dodano: 29.05.2011. 15:19  


  Najnowsze