• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • IPN ogłasza konkurs na finansowanie badań najnowszej historii Polski

  14.06.2011. 12:33
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl


  Monografie, wspomnienia, dzienniki, wybory źródeł i pojedyncze numery wydawnictw poświęconych różnym aspektom najnowszej historii Polski i Polaków w latach 1939-1990 mają szansę uzyskać dofinansowanie w konkursie ogłoszonym przez Instytut Pamięci Narodowej.


  "Konkurs na finansowanie przez Instytut Pamięci Narodowej - Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu badań naukowych w 2011 roku, ze szczególnym uwzględnieniem opracowań naukowych, których publikacja będzie możliwa w 2011 roku" to pierwsze tego typu przedsięwzięcie Instytutu. Został on ogłoszony przez Radę IPN.

  "Tegoroczna edycja konkursu jest czymś w rodzaju pilota. Bardzo nam zależy, by zgłosiło się do niego jak najwięcej osób i instytucji. W tym roku został ogłoszony dość późno, ponieważ Rada IPN ukonstytuowała się w kwietniu i dopiero wtedy mogła podjąć działania. Dlatego konkurs jest w tym roku skierowany w zasadzie do wydawców i osób, które mają gotowe publikacje, ale oczywiście nie wyklucza także wniosków o sfinansowanie badań czy konferencji naukowych. Znaczenie konkursu jest istotne zwłaszcza biorąc pod uwagę niskie fundusze przeznaczane na środowisko humanistów, dla którego może to być znaczący zastrzyk finansowy w badaniach nad historią najnowszą" - powiedział PAP przewodniczący Rady IPN prof. Andrzej Paczkowski.

  Dotyczy finansowania przez Instytut badań naukowych nad najnowszą historią Polski w 2011 roku, ze szczególnym uwzględnieniem opracowań naukowych, w tym opracowań monograficznych, wspomnień, dzienników, wyborów źródeł i pojedynczych numerów wydawnictw periodycznych poświęconych różnym aspektom najnowszej historii Polski i Polaków w latach 1939-1990.

  Na dofinansowanie tych działań IPN przeznaczył w br. kwotę 1 mln zł. Każdy zainteresowany uczestnictwem w konkursie podmiot może zgłosić nie więcej niż trzy wnioski, które należy przesłać w formie papierowego wydruku do 1 sierpnia pod adresem: Rada Instytutu Pamięci Narodowej, ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa, z dopiskiem "Konkurs Rady IPN". Kwota przeznaczona przez Instytut na finansowanie zakwalifikowanego wniosku nie może przekroczyć 50 proc. kosztów ponoszonych przez wnioskodawcę.

  Do wniosku należy dołączyć formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie IPN wraz z kalkulacją kosztów, recenzją samodzielnego pracownika naukowego (doktora habilitowanego lub profesora) dotyczącą badania naukowego objętego treścią wniosku oraz oświadczenie o gotowości "rzetelnej realizacji wnioskowanego przedsięwzięcia badawczego" na warunkach określonych w umowie zawartej przez wnioskodawcę z IPN w terminie do dnia 31 grudnia br.

  Opinie dotyczące zgłoszonych wniosków przygotowane zostaną przez zespół powołany przez Radę IPN, w którego skład wejdą co najmniej w połowie wyznaczeni członkowie Rady oraz specjaliści z zakresu najnowszej historii Polski wskazani przez dyrektora Biura Edukacji Publicznej Instytutu zaakceptowani przez przewodniczącego Rady.

  Autorzy wniosków, które zostaną zakwalifikowane do finansowania będą zobowiązani do podpisania z IPN umowy, która określi m.in. termin realizacji zadania badawczego lub publikacji jego wyników wraz z podaniem liczby egzemplarzy gratisowych publikacji przekazywanych Instytutowi, a także zobowiązanie do zamieszczenia na stronie redakcyjnej publikacji notki "Publikacja ta była finansowana przez Instytutu Pamięci Narodowej - Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu".

  Jak zaznaczył Paczkowski, od przyszłego roku konkurs zostanie rozbudowany. "Wciąż nie wiadomo jaki będzie budżet IPN, jednak w projekcie na konkurs zapisaliśmy kwotę 10 mln zł, a więc znaczącą. Mam nadzieję, że w ciągu jakichś dwóch miesięcy zostaną ustalone normalne parametry przyszłorocznego konkursu i jego kolejna edycja zostanie ogłoszona nie później niż w październiku-listopadzie. Chodzi o to by różne instytucje mogły się do niego solidnie przymierzyć, co może dać im możliwość wnioskowania np. o pokrycie kosztów badań, wyjazdów zagranicznych, udziału i organizowania konferencji w kraju i za granicą, przygotowywania szkół letnich dla młodych historyków, baz danych, a może nawet stron internetowych. Zachęcam do udziału, bo możliwości są naprawdę szerokie" - podkreślił prof. Paczkowski.  AKN

  PAP - Nauka w Polsce

  ls/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Główna Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu - główna jednostka organizacyjna pionu śledczego Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddziałowa komisja ścigania zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu - jednostka organizacyjna pionu śledczego Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Wchodzi w skład oddziału IPN. Maria (Marianna) Trzcińska (22 marca 1931 – zm. 22 grudnia 2011 w Warszawie) – polski sędzia zatrudniony w latach 1974-1996 w Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu i Instytucie Pamięci Narodowej. Prowadziła śledztwo i badała zbrodnie niemieckie w Polsce w czasie II wojny światowej. Autorka historycznej monografii dotyczącej warszawskiego obozu koncentracyjnego (KL Warschau), zbudowanego przez SS w okupowanej Polsce, będącego jedynym niemieckim obozem koncentracyjnego usytuowanym w europejskiej stolicy.

  Agnieszka Rusiłowicz (ur. 20 kwietnia 1972 w Białymstoku) - polski prawnik, prokurator Instytutu Pamięci Narodowej Oddziału w Białymstoku. Od 2007 roku pełni obowiązki Naczelnika Oddziałowego Biura Lustracyjnego IPN w Białymstoku. Kustosz Pamięci Narodowej – nagroda przyznawana za szczególnie aktywny udział w upamiętnianiu historii Narodu Polskiego w latach 1939–1989, a także za działalność publiczną zbieżną z ustawowymi celami Instytutu Pamięci Narodowej; ustanowiona w lipcu 2002 przez Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej prof. Leona Kieresa. Kandydatów do Nagrody mogą wysuwać instytucje, organizacje społeczne i naukowe oraz osoby fizyczne. Ma charakter honorowy, a jej laureaci otrzymują tytuł Kustosza Pamięci Narodowej. Nagroda ma przywrócić szacunek dla narodowej przeszłości, chronić wartości, dzięki którym Polska przetrwała przez lata zniewolenia.

  Łukasz Andrzej Kamiński (ur. 3 czerwca 1973 we Wrocławiu) – polski historyk specjalizujący się w najnowszej historii Polski, od 2009 do 2011 dyrektor Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej, następnie prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Organy bezpieczeństwa państwa (OBP) – pojęcie wprowadzone przez Ustawę z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, a następnie powtórzone przez Ustawę z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, obejmujące funkcjonujące w latach 1944-1990 instytucje, bądź ich piony, powołane do zapewnia bezpieczeństwa ówczesnego państwa Polskiego.

  Pamięć i Sprawiedliwość – półrocznik naukowy przygotowywany przez Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej, przeznaczony dla środowiska historycznego, prezentujący wyniki prac badawczych nad historią najnowszą. Moskiewski Instytut Badań Mózgu W. I. Lenina (ros. Институт Мозга) powstał decyzją Rady Komisarzy Ludowych 13 listopada 1928 roku. Instytut istnieje do dziś, od 1950 roku jako instytut Rosyjskiej Akademii Nauk Medycznych. Status instytutu definiował go jako "instytut badań naukowych [...] ze wszystkimi prawami i przywilejami najwyższych naukowych instytucji Związku Radzieckiego". Pierwszym dyrektorem Instytutu został niemiecki neurobiolog Oskar Vogt. Obecnie nosi nazwę Instytut Mózgu Ludzkiego Rosyjskiej Akademii Nauk.

  Dobry Wzór – konkurs na najlepiej zaprojektowane produkty i usługi na polskim rynku. Organizowany przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego. Jest przygotowywany i prowadzony zgodnie z zasadami określonymi przez ICSID (International Council of Societies of Industrial Design). Od samego początku, stałym elementem konkursu jest monitoring polskiego rynku. Eksperci Instytutu Wzornictwa Przemysłowego wyszukują i dopuszczają do konkursu dostępne na polskim rynku produkty i usługi. Nagrodą w konkursie jest znak i certyfikat Dobry Wzór. Konkurs istnieje na rynku od 1993 roku i jest pierwszą polską nagrodą za wzornictwo. Od 1995 roku swoją nagrodę: Wzór Roku, przyznaje Minister Gospodarki. Największe zmiany w Dobrym Wzorze zaszły w 2006 roku, kiedy po raz pierwszy w konkursie mogły wziąć udział również produkty producentów zagranicznych. Od tego momentu polskie produkty i polscy przedsiębiorcy konkurują z zagranicznymi markami. Od tego roku również swoją nagrodę – Designer Roku dla najlepszego polskiego projektanta – przyznaje prezes Instytutu Wzornictwa Przemysłowego. Mamy już sześciu projektantów – Designerów Roku. Są nimi Marek Adamczewski (2007), Tomasz Rudkiewicz (2008), Andrzej Śmiałek (2009), Tomasz Augustyniak (2010), Marek Liskiewicz i Triada Design (2011) oraz Piotr Kuchciński (2012). Produkty, niezależnie od kraju pochodzenia, są oceniane w 3 sferach: domu, pracy i publicznej. Od 2010 roku wprowadzona została nowa sfera usług. Od 2013 roku zgłoszone do konkursu produkty i usługi oceniane są w 7 kategoriach: DOM PRACA SFERA PUBLICZNA USŁUGI NOWE TECHNOLOGIE GRAFIKA UŻYTKOWA i OPAKOWANIA NOWE MATERIAŁY PRODUKCYJNE W każdej kategorii jury wyłania laureatów i przyznaje nagrody Dobry Wzór. Minister Gospodarki nagradza znakiem Wzór Roku najlepszy polski produkt lub usługę, a prezes Instytutu Wzornictwa Przemysłowego wyróżnia najlepszego projektanta tytułem Designer Roku.

  Albert Einstein World Award of Science – coroczna nagroda przyznawana przez Światową Radę Kultury (World Cultural Council). Jest ona zachętą do badań i dalszego rozwoju naukowego i technologicznego, ze szczególnym uwzględnieniem badań, które już przyniosły prawdziwą korzyść dla ludzkości.

  Andrzej Paczkowski (ur. 1 października 1938 w Krasnymstawie) – polski historyk, naukowiec, wykładowca akademicki, profesor nauk historycznych i alpinista. W okresie PRL działacz opozycji demokratycznej, w III RP członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej dwóch kadencji, następnie przewodniczący Rady IPN. W latach 1974–1995 (przez 7 kadencji) prezes Polskiego Związku Alpinizmu. Polska Baza Genetyczna Ofiar Totalitaryzmów (PBGOT) – instytucja powołana do życia na mocy wspólnego porozumienia Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu i Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego zawartego w Szczecinie 28 września 2012 r.

  Krzysztof Maria Kawalec (ur. 1954 r. we Wrocławiu) - polski historyk, specjalizujący się w historii myśli politycznej, historii Polski i powszechnej XIX-XX wieku; nauczyciel akademicki związany z Uniwersytetem Wrocławskim; pracownik Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Instytutu Pamięci Narodowej. Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (IPN) – instytucja naukowa o uprawnieniach śledczych.

  Dodano: 14.06.2011. 12:33  


  Najnowsze