• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Jak Holandia chroni źródła z okresu II wojny

  31.03.2011. 10:33
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  220 projektów obejmujących cyfryzację i indeksację dokumentów i zdjęć z okresu II wojny oraz ich upowszechnianie poprzez strony internetowe, filmy dokumentalne czy seriale TV zostało sfinansowanych przez władze Holandii w ramach programu "Dziedzictwo wojny". 


  Działania rządu holenderskiego zmierzające do zachowania i upowszechniania źródeł dotyczących II wojny światowej zostały przedstawione podczas konferencji naukowej, która odbyła się w środę w Instytucie Pamięci Narodowej. Spotkanie współorganizował Żydowski Instytut Historyczny.

  "Lata 1939-45 wywróciły życie naszych rodaków do góry nogami. Po tym okresie traumy, w latach powojennych priorytetem naszych władz stało się dbanie nie tylko o los poszkodowanych podczas wojny, ale również zachowanie pamięci o tamtych tragicznych wydarzeniach, by móc z nich czerpać wnioski i spostrzeżenia na przyszłość" - opowiadał dyrektor Wydziału Ofiar i Pamięci Ministerstwa Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Holandii, Marcel Floor.

  Jednym ze sposobów zachowania pamięci, a przede wszystkim jej źródeł stał się wdrożony i finansowany przez władze Holandii kilkuletni program "Dziedzictwo wojny", którego celem było zgromadzenie i zachowanie od zniszczenia, konserwacja i cyfryzacja materiałów dotyczących II wojny światowej. "Na ten cel przeznaczono z budżetu państwa spore środki, jednak w związku z mnogością zgłoszonych do sfinansowania projektów, konieczna była ich selekcja pod kątem jakości i przydatności. Ostatecznie wybrano 220 inicjatyw dotyczących nie tylko zachowania pamięci o losach ludności holenderskiej, ale także pochodzenia żydowskiego, Romów czy Sinti. Zależało nam na przechowaniu historii nie tylko samych ofiar, ale także świadków i prześladowców" - zaznaczył Floor.

  Wśród wytypowanych do finansowania projektów znalazły się inicjatywy dotyczące indeksowania i cyfryzacji zasobów archiwów i muzeów, dzięki czemu powstało np. cyfrowe archiwum II wojny, które posiada 3,6 tys. archiwów z zasobów 300 instytucji. "Inne zrealizowane w ramach programu projekty dotyczą powstania stron internetowych, filmów dokumentalnych, seriali TV czy projektów tzw. historii mówionej. W ich ramach sfinansowano m.in. bazę danych 180 tys. obiektów związanych z II wojną - fotografii, billboardów i rysunków; przewodnik po stronach internetowych dotyczących wojny czy projekt unikalnych rozmów z holenderskimi SS-manami opowiadającymi o swoich losach i przyczynach współpracy z nazistami" - relacjonował Floor.

  Jak zaznaczył, proces zachowania źródeł z okresu II wojny, mimo zakończenia jesienią ub. r. programu "Dziedzictwo wojny", jest kontynuowany, a władzom jego kraju zależy na nawiązaniu międzynarodowej współpracy w tej dziedzinie. "Pragniemy, by powstało stałe centrum spuścizny II wojny światowej, gromadzące nie tylko holenderskie świadectwa z tamtego okresu, ale także materiały dotyczące konfliktu w szerszym zakresie. Żyje coraz mniej osób mających osobiste doświadczenia z tamtych lat, dlatego musimy się spieszyć, by zarejestrować i zachować ich wspomnienia, świadectwa czy posiadane dokumenty" - podsumował przedstawiciel rządu Holandii. AKN

  PAP - Nauka w Polsce

  ls/ krf/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Edward Niesobski, podporucznik czasu wojny, kurier Armii Krajowej, harcerz ostrowskiego hufca ZHP, autor jednego ze słynniejszych pamiętników okresu II wojny światowej napisanego przez nastolatka.

  Alianci II wojny światowej – nazwa krajów walczących przeciwko państwom Osi podczas II wojny światowej. W trakcie wojny dla aliantów stosowano także określenie „Narody Zjednoczone”. Zwrot ten po wojnie został użyty dla nazwania międzynarodowej organizacji – ONZ, stawiającej sobie za cel zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa na świecie.

  Siły rosyjskie w I wojnie światowej – na 10 lat przed rozpoczęciem I wojny światowej, z wielkich państw biorących udział w przyszłej wojnie, tylko Rosja miała doświadczenie prowadzenia działań wojennych, z wojny z Japonią. To doświadczenie miało wpływ na rozwój, wyszkolenie i przygotowanie armii do przyszłej wojny.

  E-Podatki- program rozumiany jako zespół działań organizacyjnych, legislacyjnych i informatycznych mających na celu wyposażenie administracji podatkowej w nowoczesne narzędzia zarządzania informacją. Wspierają one realizację jej ustawowych zadań poprzez zwiększenie stopnia realizacji wpływów podatkowych, podniesienie efektywności oraz poprawę jej wizerunku społecznego. Program e-Podatki będzie wypełnieniem umowy dotyczącej realizacji projektów indywidualnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013, Priorytet VII Społeczeństwo informacyjne – Budowa elektronicznej administracji: e-Deklaracje 2, e-Podatki, e-Rejestracja zawartej w Warszawie w dniu 22 września 2008 r. pomiędzy: Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji a Ministrem Finansów. Wartość projektów wchodzących w skład programu e-Podatki została określona na około 281 milionów złotych.

  Niszczyciele typu 1911 – seria niemieckich niszczycieli z okresu I wojny światowej, należących do trzech podtypów: V 1, G 7 i S 13, budowanych przez trzy stocznie. 24 z nich służyły w cesarskiej marynarce niemieckiej, a 2 w Grecji. Podobnie, jak inne niemieckie okręty odpowiadające zagranicznym niszczycielom, były oficjalnie klasyfikowane jako duże torpedowce. Spośród niemieckich okrętów, część służyła także w okresie międzywojennym, a nawet do zadań pomocniczych podczas II wojny światowej.

  Niszczyciele typu 1911 – seria niemieckich niszczycieli z okresu I wojny światowej, należących do trzech podtypów: V 1, G 7 i S 13, budowanych przez trzy stocznie. 24 z nich służyły w cesarskiej marynarce niemieckiej, a 2 w Grecji. Podobnie, jak inne niemieckie okręty odpowiadające zagranicznym niszczycielom, były oficjalnie klasyfikowane jako duże torpedowce. Spośród niemieckich okrętów, część służyła także w okresie międzywojennym, a nawet do zadań pomocniczych podczas II wojny światowej.

  Niszczyciele typu 1911 – seria niemieckich niszczycieli z okresu I wojny światowej, należących do trzech podtypów: V 1, G 7 i S 13, budowanych przez trzy stocznie. 24 z nich służyły w cesarskiej marynarce niemieckiej, a 2 w Grecji. Podobnie, jak inne niemieckie okręty odpowiadające zagranicznym niszczycielom, były oficjalnie klasyfikowane jako duże torpedowce. Spośród niemieckich okrętów, część służyła także w okresie międzywojennym, a nawet do zadań pomocniczych podczas II wojny światowej.

  Dodano: 31.03.2011. 10:33  


  Najnowsze