• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Katyń zbrodnią wojenną o charakterze ludobójstwa

  12.05.2010. 06:18
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Delegacja Parlamentu Europejskiego ds. kontaktów z Rosją przyjęła deklarację ku czci 96 ofiar katastrofy samolotu prezydenckiego z 10 kwietnia, podkreślając, że zginęli oni w drodze do Katynia, by upamiętnić "zbrodnię wojenną o charakterze ludobójstwa" popełnioną na polskich oficerach.

  Za deklaracją głosowało 14 eurodeputowanych z obecnych członków delegacji PE ds. kontaktów z Rosją, jeden był przeciw, a dwóch się wstrzymało; w sumie delegacja liczy 31 eurodeputowanych, w tym pięciu Polaków.

  "10 kwietnia 2010 roku doszło do niewyobrażalnej tragedii. Polski samolot rządowy rozbił się na terytorium Rosji w okolicach Smoleńska. Polska delegacja z prezydentem Lechem Kaczyńskim na czele leciała tam upamiętnić zbrodnię wojenną o charakterze ludobójstwa dokonaną na polskich oficerach w Katyniu w 1940 roku przez oddziały NKWD z rozkazu Stalina. Delegacja do spraw kontaktów z Rosją przyjmuje ten fakt z ogromnym bólem i żalem. Śmierć tylu wybitnych ludzi jest poważną stratą zarówno dla narodu polskiego, jak i dla całej Unii Europejskiej. Delegacja UE-Rosja ma jednak nadzieję, że ta smoleńska katastrofa przyczyni się do pojednania polsko-rosyjskiego oraz bliższej współpracy pomiędzy Unią Europejską a Rosją" - brzmi przyjęte we wtorek oświadczenie, którego inicjatorem był eurodeputowany PiS Marek Migalski.

  "To dzisiejsze zwycięstwo jest dla nas zaczynem, by rozpocząć procedurę zachęcania całego PE do przyjęcia podobnego dokumentu, w którym zbrodnia katyńska zostanie nazwana ludobójstwem" - powiedział Migalski. Jak dodał, jest to ważne "dlatego, że daje możliwość dochodzenia roszczeń i praw rodzinom, których bliscy tam (w Katyniu) zginęli".

  Deklarację od początku poparł też eurodeputowany PO Sławomir Nitras. "Należy się cieszyć (z przyjęcia deklaracji), bo jeżeli stosunki między Polską i UE a Rosją mają być rzeczywiście dobre, to powinny być oparte na prawdzie" - powiedział Nitras. Podkreślił, że PE po raz pierwszy w oficjalnym dokumencie, mówiąc o zbrodni katyńskiej, użył określenia "ludobójstwo".

  Migalski i Nitras postulowali, by początkowo w deklaracji wprost zostało stwierdzone, że polscy oficerowie w 1940 roku padli ofiarą ludobójstwa. Na taki zwrot nie zgodziło się jednak prezydium delegacji. Jej przewodniczący, niemiecki socjalista Knut Fleckenstein zaproponował, by słowo "ludobójstwo" zastąpić słowem "masakra". Ostatecznie, jak wyjaśnił Migalski, prezydium zgodziło się na umieszczenie w deklaracji określenia użytego przez przewodniczącego PE Jerzego Buzka, a mianowicie, że Katyń był zbrodnią wojenną "o charakterze ludobójstwa".

  Na takie sformułowanie zgodził się też eurodeputowany lewicy Adam Gierek, mimo że jego zdaniem zbrodnia w Katyniu z prawnego punktu widzenia nie była ludobójstwem.

  "Ludobójstwo to jest wyniszczenie narodu, czyli np. to, co się stało na Wołyniu i Podolu, kiedy wymordowywano całe polskie wsie i osiedla, począwszy od niemowląt po starców. Moim zdaniem, w sensie semantycznym i moich odczuć jako Polaka, Katyń był ludobójstwem. Natomiast w sensie prawnym był zbrodnią wojenną. Ten dodatek +mający charakter ludobójstwa+ należy więc traktować jako własne odczucie" - powiedział Gierek.

  W ubiegłym roku Sejm przyjął uchwałę w 70. rocznicę agresji ZSRR na Polskę 17 września 1939 roku, w której zbrodnię na polskich oficerach w Katyniu określił jako "zbrodnię wojenną" mającą "znamiona ludobójstwa". Polscy eurodeputowani nalegali jednak, by w deklaracji PE mówić o "charakterze", a nie "znamionach", bowiem "to określenie jest silniejsze" - tłumaczył Migalski.ICZ

  PAP - Nauka w Polsce

  kap


  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Zbrodnia nazistowska (w rozumieniu ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu) – czyn popełniony przez funkcjonariuszy publicznych III Rzeszy Niemieckiej (1933-1945), albo przez nich inspirowany lub tolerowany, będący zbrodnią przeciwko ludzkości, a w szczególności zbrodnią ludobójstwa (w rozumieniu Konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, przyjętej w dniu 9 grudnia 1948 r.), a także innym poważnym prześladowaniem z powodu przynależności osób prześladowanych do określonej grupy narodowościowej, politycznej, społecznej, rasowej lub religijnej. Czyn ten, stanowiący według prawa międzynarodowego zbrodnię przeciwko pokojowi, zbrodnię przeciwko ludzkości lub zbrodnię wojenną, nie ulega przedawnieniu. Pomnik Katyński we Wrześni - monument usytuowany na Cmentarzu Farnym przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni. Upamiętnia mieszkańców Wrześni oraz osoby związane z miastem, które zostały zamordowane w 1940 przez radzieckie NKWD - w Katyniu, Miednoje i Charkowie (zbrodnia katyńska). Zbrodnia w Zambrowie – zbrodnia wojenna dokonana przez oddział Wehrmachtu na jeńcach wojennych Wojska Polskiego podczas agresji III Rzeszy na Polskę w 1939.

  Borek (ros. Борок) – wieś w obwodzie smoleńskim. Położona ok. 19 km na zachód od Smoleńska. Znajduje się dokładnie pomiędzy miejscowością Katyń a uroczyskiem Kozie Góry, gdzie w 1940 roku funkcjonariusze NKWD zamordowali kilka tysięcy polskich oficerów z obozu w Kozielsku (zbrodnia katyńska). W roku 2007 Borek liczył 85 mieszkańców. Masakra w Końskich 1939 – zbrodnia wojenna popełniona przez żołnierzy niemieckiego Wehrmachtu w trakcie kampanii wrześniowej 1939 roku.

  Zbrodnia katyńska (ros. Катынский расстрел, ang. Katyn massacre) – zbrodnia komunistyczna polegająca na rozstrzelaniu wiosną 1940 roku co najmniej 21 768 obywateli Polski, w tym ponad 10 tys. oficerów wojska i policji, na mocy decyzji najwyższych władz Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich zawartej w tajnej uchwale Biura Politycznego KC WKP(b) z 5 marca 1940 roku (tzw. decyzja katyńska). Egzekucji ofiar, uznanych za „wrogów władzy sowieckiej” i zabijanych strzałami w tył głowy z broni krótkiej, dokonała radziecka policja polityczna NKWD. W latach 1940–1990 władze ZSRR zaprzeczały swojej odpowiedzialności za zbrodnię katyńską, lecz 13 kwietnia 1990 roku oficjalnie przyznały, że była to „jedna z ciężkich zbrodni stalinizmu”. Wiele kwestii związanych ze zbrodnią katyńską nie zostało jak dotąd wyjaśnionych. Polska Fundacja Katyńska (PFK) – polska fundacja upamiętniająca zbrodnię katyńską, zarejestrowana notarialnie 6 czerwca 1990 roku, w Sądzie Rejonowym 4 września 1992 roku, wpisana do rejestru stowarzyszeń 10 września 2003 roku. Siedziba Polskiej Fundacji Katyńskiej mieści się przy ul. Nowy Świat 28/20 w Warszawie.

  Obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej – przeprowadzone w 2010 roku (w niektórych wypadkach również na początku 2011 roku) uroczyste obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej dokonanej w 1940 roku przez radziecką policję polityczną NKWD na polskich jeńcach wojennych i więźniach na podstawie decyzji Biura Politycznego KC WKP(b) z 5 marca 1940 roku. Wiele uroczystości rocznicowych odbywających się po 10 kwietnia 2010 roku łączyło się z oddaniem hołdu ofiarom katastrofy polskiego Tu-154 w Smoleńsku. Generałowie i oficerowie Wojska Polskiego awansowani w 2007 roku – żołnierze w służbie czynnej, w rezerwie i w stanie spoczynku, ofiary zbrodni katyńskiej, którzy 5 października 2007 roku zostali pośmiertnie awansowani o jeden stopień wojskowy przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Oficerowie ci od września i października 1939 roku, po agresji ZSRR na Polskę, byli więźniami i jeńcami w niewoli sowieckiej, a następnie wiosną 1940 roku zostali zamordowani przez NKWD w Katyniu, Charkowie i Twerze na mocy decyzji Biura Politycznego KC WKP(b) z 5 marca 1940 roku.

  Bartosz Franciszek Borowski (ur. 3 czerwca 1978, zm. 10 kwietnia 2010 w Smoleńsku) – jeden z przedstawicieli Federacji Rodzin Katyńskich wchodzący w skład polskiej delegacji na uroczystości rocznicowe w Katyniu w Rosji, który zginął 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie polskiego samolotu Tu-154 w Smoleńsku.

  Komisja Nikołaja Burdenki – radziecka specjalna komisja śledcza powołana 13 stycznia 1944 roku przez Biuro Polityczne KC Wszechzwiązkowej Partii Komunistycznej (bolszewików) (WKP(b)) w celu udowodnienia tezy, że zbrodnia katyńska na oficerach Wojska Polskiego dokonana wiosną 1940 roku przez NKWD na polecenie tego samego Biura Politycznego KC WKP(b) została popełniona przez Niemców w 1941 roku. Przewodniczącym Komisji był Nikołaj Burdenko, członek Akademii Nauk ZSRR, który pod koniec życia przyznał, że rozstrzelania polskich oficerów dokonało NKWD w 1940 roku.

  Pacyfikacja wsi Wyszanów – zbrodnia wojenna popełniona przez niemiecki Wehrmacht podczas kampanii wrześniowej 1939 roku. Pacyfikacja wsi Zimnowoda i Parzymiechy – zbrodnia wojenna popełniona przez niemiecki Wehrmacht podczas kampanii wrześniowej 1939 roku.

  Pacyfikacja wsi Kajetanowice – zbrodnia wojenna popełniona przez żołnierzy niemieckiego Wehrmachtu w trakcie kampanii wrześniowej 1939 roku. Xawery Czernicki (ur. 16 października 1882 w Giedejkach, zm. w 1940 w Katyniu) – kontradmirał Marynarki Wojennej II Rzeczypospolitej, inżynier budownictwa okrętowego, w latach 1932-1939 szef Służb Kierownictwa Marynarki Wojennej – zastępca szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej, uczestnik I wojny światowej, wojny polsko-bolszewickiej i II wojny światowej, ofiara zbrodni katyńskiej, odznaczony Orderem Odrodzenia Polski.

  Dodano: 12.05.2010. 06:18  


  Najnowsze