• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Klasztor w Jędrzejowie otworzy muzeum cysterskie

  14.11.2011. 00:04
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl


  W podziemiach opactwa w Jędrzejowie (Świętokrzyskie) trwają prace remontowe, dzięki którym za rok otwarte ma być tam muzeum cysterskie. Znajdą się w nim m.in. eksponaty z lokalnych wykopalisk archeologicznych - zapowiada przeor klasztoru o. Bernard Kurbiel.
  Muzeum zostanie urządzone w czterech piwnicach, których przebudowane w XVIII wieku mury zachowały fragmenty ścian romańskich z XIII stulecia. Do 2001 roku w tych pomieszczeniach była kotłownia. Obecnie są tam remontowane sklepienia oraz posadzki i buduje się schody wejściowe. Koszty tych prac sfinansowało kwotą 100 tys. zł miasto - poinformował PAP przełożony jędrzejowskich cystersów.

  Według niego, w muzealnych gablotach znajdą się nieeksponowane dotychczas interesujące znaleziska archeologiczne, zgromadzone w trakcie badań archeologicznych na terenie dawnego archiopactwa, zabytkowe szaty i paramenty liturgiczne, a także materiały obrazujące historię całego zakonu cystersów. Planuje się również multimedialne ekspozycje audiowizualne oraz bufet.

  Podziemne sale muzealne będą przedłużeniem trasy turystycznej, prowadzącej przez 800-letni kościół; po jego zwiedzeniu turyści przejdą do odsłoniętej przed 11 laty romańskiej wieży, a następnie zejdą na dół i po obejrzeniu muzealiów wyjdą na parking przed klasztorem.

  Jest szansa, że samorząd Jędrzejowa dofinansuje także prace wykończeniowe w piwnicach - zwłaszcza wykonanie instalacji elektrycznej oraz nagłośnienia - i można będzie otworzyć muzeum pod koniec przyszłego roku - ocenia przeor klasztoru.

  Opactwo jędrzejowskie powstało około 1140 roku, jako filia burgundzkiego klasztoru Morimond. Jest sanktuarium bł. mistrza Wincentego Kadłubka (1160-1223) - słynnego kronikarza, który zrezygnował z biskupstwa krakowskiego, został cystersem w Jędrzejowie, tam zmarł i został pochowany. W 1764 roku papież Klemens XIII beatyfikował go.

  Cysterscy mnisi założyli w 1152 roku w Jędrzejowie najstarszy w Polsce szpital przyklasztorny. W zabytkowym kościele zachowały się unikatowe, 42-głosowe organy, na których chętnie koncertują wirtuozi gry organowej.

  Cystersi zostali sprowadzeni do Polski z Francji w ramach ruchu odnowy życia monastycznego. Zakon szerzył ascezę i krzewił wysoką kulturę rolną stosowaną w Europie zachodniej. Cysterska dewiza brzmi: ora et labora, czyli módl się i pracuj.

  PAP - Nauka w Polsce

  mch/ ls/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Rudolf – brat zakonu cystersów, w XIII w. przebywający początkowo w Jędrzejowie a później w Rudach koło Raciborza. Ponieważ klasztorem – matką dla obu ośrodków był francuski klasztor w Morimondzie, a sam zakonnik niezbyt przychylnie wypowiadał się o poczynaniach cesarza niemieckiego przyjmuje się, że brat Rudolf pochodził z Francji lub Włoch. Klasztor w Rudach, jako filia klasztoru w Jędrzejowie, rozpoczął swe istnienie w 1255 r. (akt fundacyjny księcia opolskiego Władysława i jego żony Eufemii pochodzi z 1258 r. a plany jego założenia z 1238 r.). Prawdopodobnie już wśród zakonników nadzorujących budowę klasztoru był brat Rudolf. Organizując życie zakonne zajmował się też pisaniem. Państwowe Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie (często występuje pod nazwą Muzeum Przypkowskich lub Muzeum Gnomoniczne im. Przypkowskich) – muzeum specjalizujące się głównie w prezentacji zegarów słonecznych i przyrządów astronomicznych. Parafia błogosławionego Wincentego Kadłubka w Jędrzejowie – parafia rzymskokatolicka w Jędrzejowie. Należy do dekanatu jędrzejowskiego diecezji kieleckiej. Została erygowana przez bpa Augustyna Łosińskiego 19 lipca 1913 przy klasztorze Cystersów. Od 23 września 1945 jest obsługiwana przez ten zakon. Mieści się przy ulicy Klasztornej.

  Archiopactwo cystersów – ufundowany w 1140 roku klasztor cystersów w Jędrzejowie. Na początku XII w. w pobliżu źródeł Białej Nidy, nad Brzeźnicą (dziś tereny Jędrzejowa) został wzniesiony przez Jaksów-Gryfitów rodowy kościół św. Wojciecha wraz z rezydencją. Kościół ten konsekrował biskup krakowski Maurus, a uposażył jego następca Radost Gaudensjusz herbu Poraj. Przypuszczalnie rezydencja i kościół mogły być siedzibą kanonika krakowskiego Janika Jaksy-Gryfity, który, wraz ze swym bratem Klemensem z Klimontowa, palatynem krakowskim, ufundował pierwszy klasztor cystersów na ziemiach polskich. Miejsce to określane było w dokumencie fundacyjnym cystersów jako Brynsich, Bryszyn, Brzeźnica. Opactwo cystersów w Wąchocku – znajdujące się w Wąchocku opactwo cystersów ufundowane w 1179 roku przez biskupa krakowskiego Gedeona. Opactwo powstało jako filia opactwa Morimond. Mnisi przybyli do Wąchocka w 1179 roku z legendarnym opatem – bratem Haymo.

  Parafia Matki Bożej Łaskawej w Jędrzejowie – parafia rzymskokatolicka w Jędrzejowie. Należy do dekanatu jędrzejowskiego diecezji kieleckiej. Jest najmłodszą parafią w mieście. Założona w 1986, erygowana 10 grudnia 1991 przez bpa Stanisława Szymeckiego. Została wydzielona z obszaru parafii Trójcy Świętej i bł. Wincentego Kadłubka. Jest obsługiwana przez księży diecezjalnych. Mieści się przy ulicy Dygasińskiego. Feliks Przypkowski (ur. 1872, zm. 1951 w Jędrzejowie) – polski astronom i meteorolog amator, lekarz, kolekcjoner; twórca jednej z największych na świecie kolekcji zegarów słonecznych i założyciel Muzeum Zegarów (obecnie Państwowe Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie) w Jędrzejowie.

  Opactwo Cystersów w Koprzywnicy – dawne opactwo cystersów w Koprzywnicy, w województwie świętokrzyskim funkcjonujące w latach 1183–1819, filia bezpośrednia francuskiego Morimond. Było to najbardziej na wschód wysunięte opactwo cysterskie w Europie. Muzeum Historii Miasta Poznania – oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu, który mieści się w poznańskim ratuszu. Eksponaty prezentowane są w reprezentacyjnych salach pierwszego piętra - z Salą Renesansową (tzw. Wielką Salą) nakrytą sklepieniem z 1555 roku i odbudowanych w formie sal wystawienniczych pomieszczeniach drugiego pietra. Do 1997 roku ekspozycje odbywały się także w gotyckich piwnicach, które obecnie są w remoncie. Część stała poświęcona jest dziejom Poznania od lokacji w XIII wieku po rok 1945.

  Pocysterski kościół św. Floriana w Koprzywnicy, pierwotne wezwanie z czasów poświęcenia kościoła: św. Floriana i Najświętszej Marii Pannyrzymskokatolicka świątynia powstała wraz z budynkami klasztornymi opactwa cystersów. Fundacji klasztoru dokonał wojewoda sandomierski Mikołaj Bogoria ze Skotnik, który sprowadził cystersów w roku 1183 z Morimondu. Budynki powstały w stylu romańskim między rokiem 1207 a 1220. Na przestrzeni wieków remontowano i odnawiano kościół, co sprawia, że wewnątrz dominuje barok. W 1819 roku władze carskie kasują zakon. Decyzją biskupa sandomierskiego z 1821 r. ustanowiono tam parafię.

  Muzeum Klasztorne oo. Cystersów w Szczyrzycu – placówka muzealna, założona w 1954 przez ojców Cystersów, wchodząca w skład zespołu klasztornego Cystersów w Szczyrzycu.

  Cmentarz żydowski w Jędrzejowiekirkut został założony pod koniec XIX wieku. Ma powierzchnię 1 ha. Mieścił się przy drodze do Pińczowa. Został zdewastowany przez nazistów w czasie okupacji i niszczał po jej zakończeniu. Obecnie jest nie ogrodzony. Zachowały się jedynie niewielkie fragmenty zniszczonych macew. Muzeum Regionalne w Dębicy – muzeum, jedna z najmłodszych tego typu placówek w województwie podkarpackim, otwarte w 2003 roku z inicjatywy ówczesnego burmistrza miasta Dębicy Edwarda Brzostowskiego. Zbiory muzealne stanowią eksponaty gromadzone wcześniej w dębickiej Izbie Regionalnej oraz przechowywane przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dębickiej. Placówka zawiera wiele ciekawych historycznych i etnograficznych ekspozycji z regionu dębickiego, w tym unikatowe i interesujące eksponaty związane z wojskiem, które stacjonowało w tym mieście od drugiej połowy XVIII wieku do początków XXI wieku.

  Muzeum wsi w Batorzu - muzeum dawnego sprzętu rolniczego i domowego znajdujące się w miejscowości Batorz w powiecie janowskim. Muzeum ulokowane jest w starym budynku urzędu Gminy Batorz. W muzeum gromadzone są eksponaty obrazujące historię, kulturę, tradycję i obyczaje społeczności Batorza i okolic. Opactwo Cystersów w Zirc – opactwo cysterskie w Zirc, w sercu Lasu Bakońskiego, w komitacie Veszprém na Węgrzech. Opactwo leży na terytorium archidiecezji veszprémskiej. Mimo burzliwych dziejów, od 1989 opactwo w Zirc jest ponownie czynnym klasztorem cysterskim. W roku 1982 kościół opacki pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny został podniesiony przez papieża Jana Pawła II do rangi bazyliki mniejszej. Z funkcjonowaniem opactwa związane jest Bakońskie Muzeum Historii Naturalnej oraz jedno z najpiękniejszych na Węgrzech arboretum.

  Muzeum św. Maksymiliana (Był człowiek) – muzeum na terenie klasztoru Niepokalanów, otwarte dla zwiedzających w sierpniu 1998 r. Poświęcone jest życiu i pracy o. Maksymiliana Kolbego, działalności Niepokalanowa, założonego przez niego w 1927 r. oraz misjom franciszkańskim na całym świecie.

  Dodano: 14.11.2011. 00:04  


  Najnowsze