• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Koło wsi Lipno w Lubuskiem odkryto kolejne fragmenty Wałów Śląskich

  07.03.2011. 09:04
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Ekipa z Muzeum Ziemi Szprotawskiej odkryła kolejne fragmenty Wałów Śląskich - średniowiecznych umocnień wzniesionych na zachodniej granicy Księstwa Głogowskiego. Na nieznane dotąd fragmenty natrafiono w lesie w pobliżu wsi Lipno w powiecie zielonogórskim.

  O znalezisku poinformował PAP Maciej Boryna z Muzeum Ziemi Szprotawskiej, które od 2000 r. zajmuje się badaniem historii Wałów Śląskich.

  W sobotę historycy z tego muzeum wyruszyli w teren w okolice Lipna i natrafili na ślady po kolejnym odcinku wałów.

  Szczątki zabytku są słabo zarysowane w terenie, a ich odnalezienie było możliwe dzięki szczegółowemu przygotowaniu topograficznemu do poszukiwań. Łączna długość dwóch odkrytych fragmentów wynosi ok. 400 metrów. Zachował się pojedynczy wał o szerokości u podstawy mierzącej 3 metry.

  "Tylko na jednym krótkim odcinku (ok. 10 metrów) uchwycono pozostałości dwóch równoległych wałów. Wysokość wału mierzona od dna towarzyszącego mu rowu nie przekracza 30-40 centymetrów, stąd tak trudno go wypatrzeć i zidentyfikować" - wyjaśnił Boryna.

  Odnalezione w sobotę fragmenty wchodzą w skład tzw. ciągu północnego Wałów Śląskich. Zespół badawczy przyjął w 2006 roku, że wały są pozostałością zapory granicznej Księstwa Głogowskiego, wzniesionej w późnym średniowieczu i służącej do biernej ochrony granic.

  Dotychczas udało się odkryć ok. 30 km wałów. Przypuszcza się, że zostały one usypane wzdłuż całej zachodniej granicy Księstwa Głogowskiego, ale jedynie w miejscach, gdzie nie występowały przeszkody naturalne, takie jak rzeki, jeziora czy bagna.

  Księstwo Głogowskie istniało od połowy XIII do połowy XVIII wieku. Obejmowało m.in. tereny obecnego woj. lubuskiego. Do połowy XIV wieku jego stolicą był Głogów, potem książę rezydował w Kożuchowie (ówczesny Freystad).

  Dzięki zbadaniu historycznego przebiegu zachodniego pogranicza księstwa w ostatnich latach odkryto zapomniane odcinki wałów pod Pruszkowem, Borowiną i Długimi (wszystkie w powiecie żagańskim w woj. lubuskim).

  Na ten rok zaplanowano wydanie obszernej publikacji podsumowującej 10-letni program badawczy "Wały Śląskie", prowadzony przez muzeum ze Szprotawy. MMD

  PAP - Nauka w Polsce

  gma/bsz  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)

  Anonimowa kronika Szprotawy (oryg. tytuł Continuatio der Sprottauischen Notizen), spisana w XVIII wieku przez nieznanego autora. Pierwszy wpis rozpoczyna się datą z roku 1000. Składała się z kilku osobno oprawionych części. Oficjalnie znana jest tylko część pierwsza (1000-1548), którą przechowuje Muzeum Ziemi Szprotawskiej. Pozostałe uchodzą za zaginione. Kronika zawiera m.in. ogólne informacje o panujących ówcześnie władcach śląskich i wydarzeniach lokalnych w korelacji z zaobserwowanymi zjawiskami przyrodniczymi.

  Zamek Książąt Głogowskich – dawna siedziba władców księstwa głogowskiego a obecnie Muzeum Archeologiczno-Historyczne położona w Głogowie.

  Muzeum Miejskie w Siemianowicach Śląskich – muzeum dotyczące historii Śląska i miasta Siemianowice Śląskie. Znajduje się ono w XVII-wiecznym spichlerzu, w Zespole Pałacowo-Parkowym. Muzeum organizuje wystawy stałe i tymczasowe, a także seminaria oraz spotkania o charakterze naukowo-oświatowym.

  Księstwo wołowskieDawne piastowskie Księstwo Wołowskie zlokalizowane na Dolnym Śląsku było na początku częścią większego księstwa wrocławskiego. Po rozdrobnieniu Śląska w 1248 zostało połączone z księstwem głogowskim. Następnie na przeciąg aż 159 lat (1312 - 1471) z Księstwem Oleśnickim.

  Herb Księstwa LegnickiegoZnak książąt legnickich ewoluował w ciągu istnienia księstwa, jego wyjątkowość podyktowana była potrzebą odróżnia się Piastów legnickich od innych śląskich gałęzi rodu. Na początku legniccy książęta pieczętowali się Orłem Śląskim jednak potem herb uległ modyfikacji. Od 1343 roku istniał znany nam dzisiaj wizerunek na tarczy wzoru francuskiego lub hiszpańskiego. Godło Książąt Legnicy w wyniku wielokrotnych unii z Brzegiem a także przyłączenia przez księcia Fryderyka Wielkiego do domen piastowskich Wołowa stało się również znakiem Księstwa Legnicko-Brzesko-Wołowskiego.

  Godło Księstwa LegnickiegoZnak książąt legnickich ewoluował w ciągu istnienia księstwa, jego wyjątkowość podyktowana była potrzebą odróżnia się Piastów legnickich od innych śląskich gałęzi rodu. Na początku legniccy książęta pieczętowali się Orłem Śląskim jednak potem herb uległ modyfikacji. Od 1343 roku istniał znany nam dzisiaj wizerunek na tarczy wzoru francuskiego lub hiszpańskiego. Godło Książąt Legnicy w wyniku wielokrotnych unii z Brzegiem a także przyłączenia przez księcia Fryderyka Wielkiego do domen piastowskich Wołowa stało się również znakiem Księstwa Legnicko-Brzesko-Wołowskiego.

  Związek Śląski – związek zorganizowany na Śląsku w latach 1383 – 1387 przez książąt śląskich, mieszczaństwo i szlachtę w celu zapewnienia księstwom śląskim spokoju wewnętrznego, pokoju z sąsiadami, oraz zwalczania rozbójników i rabusi, którzy grasowali na pograniczu księstw Śląska i Polski. Związek Księstw Śląskich, powołało do życia trzynastu książąt księstw śląskich, biskup ołomuniecki Mikołaj z Rosenburga oraz Wacław II legnicki biskup wrocławski. Członkowie Związku na wspólnym spotkaniu w 1396 roku wybrali naczelnikiem związku księcia cieszyńskiego Przemysława I Noszaka, ustalili zakres działalności związku oraz zasady walki z rozbojem. Walka z rozbójnikami na pograniczu leżała w interesie króla Polski, jak i książąt śląskich. W celu zespolenia wspólnych działań Polski i księstw śląskich Przemysław cieszyński, jako naczelnik Związku, w 1397 roku udał się do Krakowa, aby omówić z królem Polski Władysławem Jagiełłą sprawy związane z pograniczem.

  Dodano: 07.03.2011. 09:04  


  Najnowsze