• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Legiony Polskie

  11.11.2010. 10:25
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Legiony Polskie były pierwszą polską formacją wojskową w XX w. Skupiły w sobie oddziały Strzelca Józefa Piłsudskiego, Drużyny Strzeleckie, Polowe Drużyny Sokoła oraz inne organizacje paramilitarne działające przed I wojną światową, głównie na terenie zaboru austriackiego.

  Powołane zostały 16 sierpnia 1914 r. przez Naczelny Komitet Narodowy, jako próba ratowania wojskowej inicjatywy Józefa Piłsudskiego. Działały w ramach armii austro-węgierskiej i podlegały dowództwu Landwehry.

  W szczytowym okresie rozwoju w Legionach służyło ponad 16 000 żołnierzy (jesień 1915 r.). Organizacyjnie dzieliły się na 3 Brygady:

  I Brygada powołana została 19 grudnia 1914, dowodził nią Józef Piłsudski (do 27 września 1916)

  II Brygada powołana została 19 grudnia 1914, pierwszym dowódcą był Ferdynand Kuettner - do 14 lipca 1916, następnie Józef Haller do 19 lutego 1918.

  III Brygada powołana została 8 maja 1915. Dowodzili nią: Wiktor Grzesicki do 14 lipca 1916, Stanisław Szeptycki do 14 listopada 1916, Zygmunt Zieliński do 25 kwietnia 1917, Bolesław Roja do 30 lipca 1917.

  W okresie od powołania do później jesieni 1915 r. Brygady działały na różnych frontach: I Brygada na Ziemi Krakowskiej i na terenie zaboru rosyjskiego (najważniejsze bitwy to Krzywopłoty, bitwa limanowska, Łowczówek, walki nad Nidą, Konary i Jastków).

  II Brygada w Karpatach Wschodnich (najważniejsze bitwy to Rafajłowa i Zielona, Mołotków, Kirlibaba, Szarża pod Rokitną).

  III Brygada weszła do boju od sierpnia 1915 r. i współdziałała z Brygadą Józefa Piłsudskiego. Od jesieni 1915 roku do września 1916 r. Legiony walczyły już wspólnie na płn. Wołyniu, nad Styrem i Stochodem.

  W lipcu 1916 r. miała miejsce największa bitwa Legionów, Bitwa pod Kostiuchnówką. Wówczas to Legioniści pomimo huraganowego ognia i ciągłych ataków Rosjan przez kilka dni utrzymali linię frontu. Wycofali się dopiero po załamaniu frontu na flankach bronionych przez Węgrów i Czechów. Na jesieni 1916 r. doszło do wycofania Legionów z frontu na tyły i dymisji Józefa Piłsudskiego z funkcji brygadiera.

  W lecie 1917 r. wybuchł jeszcze głębszy kryzys - legioniści odmówili złożenia przysięgi na wierność Niemiec. Rozwiązano Legiony Polskie, część oficerów internowano w obozie w Beniaminowie, żołnierzy w Szczypiornie.

  II Brygadę i pozostałych legionistów, poddanych austro-węgierskich, przemianowano na Polski Korpus Posiłkowy i wysłano we wrześniu/październiku na Bukowinę i Besarabię.

  W lutym 1918 r. doszło do otwartego buntu w oddziałach Korpusu i legioniści pod dowództwem płk Józefa Hallera przeszli front na stronę rosyjską pod Rarańczą. Tam doszło do połączenia się z II Korpusem Polskim na Ukrainie. MJS

  PAP - Nauka w Polsce

  ls/bsz

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Bitwa pod Tarłowem – bitwa stoczona w dniach 30 czerwca - 2 lipca 1915 r. przez I Brygadę Legionów Polskich pod dowództwem Józefa Piłsudskiego przeciwko oddziałom rosyjskim, na froncie austriacko - rosyjskim w I wojnie światowej. Bitwa pod Rarańczą miała miejsce w nocy z 15 na 16 lutego 1918. Jednostki polskie wchodzące w skład Polskiego Korpusu Posiłkowego (II Brygada Legionów pod dowództwem Józefa Hallera) po otrzymaniu informacji o traktacie brzeskim wypowiedziały posłuszeństwo dowództwu austro-węgierskiemu i przebiły się przez front austriacki, dążąc do połączenia z jednostkami polskimi w Rosji. Kryzys przysięgowy – tak nazwano odmowę złożenia przysięgi na wierność cesarzowi Niemiec przez żołnierzy Legionów Polskich (głównie I i III Brygady) 9 i 11 lipca 1917.

  Bitwa pod Konarami – bitwa stoczona w dniach 16 maja23 maja 1915 pomiędzy wojskami austro-węgierskimi a rosyjskimi. W skład sił austro-węgierskich wchodziła I Brygada Legionów Polskich pod dowództwem brygadiera Józefa Piłsudskiego. My, Pierwsza Brygada ("Legiony") była pieśnią I Brygady Legionów Polskich, dowodzonych przez Józefa Piłsudskiego. Znana jest również pod tytułem Legiony to żołnierska nuta.

  I Brygada Legionów Polskich, formacja Wojska Polskiego zorganizowana i dowodzona przez Józefa Piłsudskiego. Część Legionów Polskich. Bitwa pod Rafajłową – bitwa stoczona w nocy z 23 na 24 stycznia 1915 pod wsią Rafajłowa przez II Brygadę Legionów Polskich z Rosjanami.

  Międzypartyjne Koło Polityczne – (MKP), organizacja polityczna utworzona z inicjatywy zwolenników Komitetu Narodowego Polskiego w październiku 1915. Koło działało do 1918 w Królestwie Polskim, luźno jednocząc ugrupowania burżuazyjne i stronnictwa pasywistyczne. Jan Chwalibóg (ur. 28 listopada 1895, zm. ?) – rotmistrz 2 Pułk Piechoty Legionów. Uczestnik szarży pod Rokitną. W momencie wybuchu I wojny światowej zgłosił się do organizowanych przez Piłsudskiego oddziałów. Został przydzielony do I Brygady Legionów. Od października 1914 roku został przeniesiony do Dywizjon Kawalerii Legionów utworzonego z 2 i 3 szwadronu ułanów, który był przydzielony II Brygady Legionów Polskich. Brał udział w walkach w Karpatach. W czasie szarży pod Rokitną służył w II plutonie. 1 kwietnia 1917 roku został awansowany na chorążego Legionów Polskich, służył w Komendzie taborów.

  Cmentarz Legionistów Polskich w Jastkowie powstał zaraz po bitwie pod Jastkowem pomiędzy wojskami austriackimi, w skład których wchodziła I Brygada i 4 pułk piechoty Legionów Polskich, a wycofującymi się wojskami rosyjskimi. Główne natarcie prowadzone było środkiem frontu, który zajmowały wojska polskie. W bitwie poległo 108 żołnierzy austriackich oraz 128 legionistów. Wszyscy zostali pochowani na utworzonym cmentarzu wojennym w Jastkowie.

  Bitwa pod Kirlibabą odbyła się w dniach 18-22 stycznia 1915. Legioniści Polscy, wspierani przez oddziały austro-węgierskie, starli się wówczas z wojskami rosyjskimi w dolinie Złotej Bystrzycy, na terenie dzisiejszej północnej Rumunii.

  Stefan (Istvan) Fejes ur. 30 sierpnia 1891 roku w Győr - as myśliwski austriackiego w I wojnie światowej. Od 1912 roku służył w 14 Pułku Landwehry, gdzie zastał go wybuch wojny. W czasie walk na froncie wschodnim 16 września 1914 roku został ciężko ranny. Po prawie półrocznym leczeniu w marcu 1915 roku powrócił do armii. W maju 1916 roku został skierowany do Cesarsko-Królewskie Siły Powietrzne i po zakończeniu szkolenia w lutym 1917 roku został przydzielony do 19 Eskadry (Flik 19). Eugeniusz Łada (ur. 3 września 1894, zm. 13 czerwca 1915) – żołnierz 2 Pułk Piechoty Legionów. Uczestnik szarży pod Rokitną. Eugeniusz Łada studiował w Belgii w Liège. Należał do Związku Strzeleckiego. W momencie wybuchu I wojny światowej zgłosił się do organizowanych przez Piłsudskiego oddziałów. Został przydzielony do 1 plutonu Pierwszej Kompanii Kadrowej dowodzonej przez Herwina-Piątka. Od października 1914 roku został przeniesiony do Dywizjon Kawalerii Legionów utworzonego z 2 i 3 szwadronu ułanów, który był przydzielony II Brygady Legionów Polskich. Brał udział w walkach w Karpatach. W czasie szarży pod Rokitną służył w II plutonie. Poległ w czasie szarży.

  Legion Zachodni – formacja wojskowa utworzona w Krakowie 27 sierpnia 1914 ze Związku Strzeleckiego "Strzelec", Polskich Drużyn Strzeleckich okręgu krakowskiego i Związku Drużyn Podhalańskich. Komendantem Legionu został wyznaczony gen Rajmund Baczyński, szefem sztabu kpt. Włodzimierz Ostoja-Zagórski. 19 grudnia 1914 został przekształcony w I Brygadę Legionów Polskich. Bitwa pod Kostiuchnówką lub Bitwa pod Kościuchnówką – działania opóźniające Legionów Polskich prowadzone w dniach 4-6 lipca 1916 roku pod Kościuchnówką (Kostiuchnówką) na Wołyniu przeciwko oddziałom rosyjskiego XLVI Korpusu Armijnego, prowadzącego natarcie w ramach ofensywy Brusiłowa.

  II Brygada Legionów Polskich tzw. Karpacka lub Żelazna – jednostka Legionów Polskich utworzona 8 maja 1915. Podlegała rozkazom państw centralnych.

  Dodano: 11.11.2010. 10:25  


  Najnowsze