• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Na budowie drogi nr 7 znaleziono fragment ciosu mamuta

  13.07.2011. 00:25
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Na niezwykłe znalezisko - półmetrowy fragment ciosu mamuta natrafiono podczas budowy drogi krajowej nr 7 Gdańsk-Warszawa koło Elbląga. Okaz znajdował się w kruszywie, które przywieziono na plac budowy z pobliskiej żwirowni. Szczątki tego wymarłego ssaka trafiły we wtorek do Muzeum Przyrody w Olsztynie.

  Część kła mamuta odnalazł operator koparki.

  Jak powiedział PAP Jarosław Jaroszewicz pracujący na odcinku drogi Pasłęk - Elbląg z jego ustaleń wynika, iż to wyjątkowe znalezisko musiało trafić na budowę wraz z kruszywem ze żwirowni w Nowej Wsi koło Pasłęka.

  Z tej m.in. żwirowni trafia materiał nie oczyszczony i nie przesiany przez specjalne sita. Dopiero na placu budowy żwir zostaje przepłukany na kratach. To właśnie podczas przygotowywania kruszywa do robót drogowych, zainteresowanie mężczyzny wzbudziła leżąca na sicie "dziwnie zakrzywiona jakby kość przypominająca cios". Podkreślił, że kieł był oblepiony gliną.

  "To bez wątpienia szczątki mamuta" - podkreślił dyrektor Muzeum Przyrody w Olsztynie Marian Szymkiewicz. Po zakonserwowaniu wzbogacą zasoby muzeum.

  W zbiorach olsztyńskiej placówki są już bowiem takie eksponaty jak zęby trzonowe mamuta, skamieniała czaszka woła piżmowego, poroża reniferów oraz szczątki prażubra i tura.

  Znalezisko, które we wtorek trafiło do muzeum, wymaga konserwacji, bowiem po wydobyciu na skutek działania warunków atmosferycznych uległo już częściowej erozji. Cios częściowo się rozwarstwił.

  Dyrektor Szymkiewicz powiedział, że takie eksponaty należy bezzwłocznie po wydobyciu z ziemi zakonserwować w specjalnym kleju, który sprawi, że zachowana zostanie struktura znaleziska.

  Dodał, że wszelkie historyczne okazy przyrodnicze wydobyte z ziemi należą do Skarbu Państwa, a pieczę nad nimi sprawują regionalne dyrekcje ochrony środowiska.

  Przed paru laty do Muzeum Ziemi Piskiej w Piszu trafił możdżeń, czyli róg tura. Na szczątki prahistorycznego zwierzęcia trafili robotnicy budujący most nad Pisą. Oddając róg tura do muzeum otrzymali gratyfykację pieniężną. Jakiej wysokości była ta nagroda dyrekcja placówki nie zdradza.

  PAP - Nauka w Polsce

  ali/ abe/ agt/

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Muzeum Ziemi Sierkowice - powstała w 1993 roku placówka muzealna w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Sierakowicach obejmuje swoim zainteresowaniem teren ziemi sierakowickiej i jej wielopokoleniową spuściznę kulturową. W zbiorach muzeum znajdują się przede wszystkim eksponaty związane z gospodarstwem domowym, rolnictwem obrzędowością i sztuka ludową oraz dokumenty. Do roku 2006 Muzeum zgromadziło ponad 500 eksponatów Muzeum prowadzi działalność wystawienniczą (wystawy) i edukacyjną (lekcje muzealne). Muzeum Regionalne w Dębicy – muzeum, jedna z najmłodszych tego typu placówek w województwie podkarpackim, otwarte w 2003 roku z inicjatywy ówczesnego burmistrza miasta Dębicy Edwarda Brzostowskiego. Zbiory muzealne stanowią eksponaty gromadzone wcześniej w dębickiej Izbie Regionalnej oraz przechowywane przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dębickiej. Placówka zawiera wiele ciekawych historycznych i etnograficznych ekspozycji z regionu dębickiego, w tym unikatowe i interesujące eksponaty związane z wojskiem, które stacjonowało w tym mieście od drugiej połowy XVIII wieku do początków XXI wieku. Muzeum Ziemi Choszczeńskiej – utworzone zostało w 1995 roku. Początkowo swą siedzibę miało w Szkole Podstawowej w Krzęcinie, a od 1998 r. do dziś znajduje się w Zespole Szkół nr 1 w Choszcznie. Opiekunem muzeum od 1995 r. jest dr G.J. Brzustowicz. W zbiorach muzeum znajdują się liczne znaleziska archeologiczne od epoki neolitu przez epokę brązu, wczesne średniowiecze, nowożytność po współczesność. Od 2000 r. w ekspozycji znajdują się dwa duże kamienne epitafia z 1796 roku poświęcone Annie Luizie Diliannie von Puttkamer. W 2006roku muzeum otrzymało drugą izbę. Zbiory obejmują kilkaset zabytków ruchomych z okresów od epoki kamiennej do współczesności: broń, ceramika, pieczęci, monety, gotyckie elementy architektury itd. Muzeum prowadzi działalność wystawienniczą (wystawy), naukową (gromadzi i udostępnia do badań eksponaty) i popularyzatorską (organizuje konkursy i sesje popularnonaukowe). Merytorycznym opiekunem muzeum od 1995 r. jest Regionalne Towarzystwo Historyczne Ziemi Choszczeńskiej.

  Muzeum w Mrągowie – muzeum z siedzibą w Mrągowie, będące oddziałem Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Siedzibą placówki są pomieszczenia miejskiego ratusza, pochodzącego z 1825 roku. Muzeum Ziemi Augustowskiej w Augustowie – muzeum z siedzibą w Augustowie. Placówka jest miejską jednostką organizacyjną, działającą w ramach Augustowskich Placówek Kultury.

  Muzeum Okręgowe w Rzeszowie – regionalne muzeum powstałe w 1935 r. Gromadzi ponad 240 000 eksponatów. W muzeum wydzielono oddział etnograficzny. Poza głównym oddziałem usytuowanym w gmachu przy ul. 3 Maja, częściami muzeum są placówki pod nazwami Muzeum Etnograficzne oraz Muzeum Historii Miasta, której główną atrakcją jest Podziemna Trasa Turystyczna pod rynkiem oraz stała wystawa obejmująca eksponaty od XIV w. do czasów II wojny światowej. Dodatkowym oddziałem jest także Muzeum Biograficzne Juliana Przybosia w Gwoźnicy Dolnej. Schwetz (inne nazwy: Świecie, Kwidzyn, Weichsel) – meteoryt żelazny należący do oktaedrytów, klasyfikowany też jako IIIAB znaleziony wiosną 1850 roku. Meteoryt Schwetz znaleziono na lewym brzegu rzeki Wda niedaleko dzisiejszej miejscowości Świecie podczas prac niwelacyjnych przy budowie linii kolejowej. Okaz o masie 21,5 kg został wykopany z piaszczystego wzniesienia. Przekazany został do muzeum uniwersyteckiego w Berlinie, które dziś nosi imię Humboldta. Obecnie znajduje się tam fragment o masie 5,78 kg. Do Polski trafił w 1939 roku. Fragment o masie około 0,5 kg został podarowany Towarzystwu Muzeum Ziemi w Warszawie. Ocenia się, że meteoryt może pochodzić z planetoidy o średnicy około 200 km. Jego tempo stygnięcia wynosiło kilka stopni na milion lat.

  Muzeum Polaków Ratujących Żydów na Podkarpaciu im. Rodziny Ulmów – planowane muzeum w Markowej. Szacowany koszt budowy muzeum to ok. 6,5 mln. Muzeum ma być otwarte w 2013 roku. Muzeum Przyrodnicze w Krakowie (pełna oficjalna nazwa: Muzeum Przyrodnicze Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN) – muzeum z siedzibą w Krakowie przy ul. św. Sebastiana 9. Znajduje się tutaj spreparowany, zachowany w idealnym stanie, prehistoryczny nosorożec włochaty, jedyny na świecie zachowany w całości okaz tego wymarłego ponad 12 tys. lat temu zwierzęcia. Od października 2012 roku wznowiło swoją działalność.

  Muzeum wirtualne, muzeum, w którym wykorzystuje się najnowsze technologie informacyjne w celu prezentacji zbiorów. Wirtualne muzeum może być częścią muzeum tradycyjnego (np. w postaci witryny internetowej) lub jednostką niezależną, istniejącą tylko w cyberprzestrzeni. W przypadku muzeów tradycyjnych, wirtualne muzeum jest metodą na dotarcie do szerszej liczby zwiedzających. Osoby zainteresowane określoną dziedziną mogą zapoznać się ze zbiorami i w ten sposób zostać zachęcone do odwiedzenia muzeum tradycyjnego. Z kolei osoby, które już odwiedziły dane muzeum tradycyjne, mogą wykorzystać muzeum wirtualne jako źródło wiedzy poszerzając informacje uzyskane podczas wizyty. Również dzięki wirtualnym wystawom, muzeum może zaprezentować swoje zbiory osobom, które nie są w stanie zwiedzić muzeum tradycyjnego: niepełnosprawnym lub osobom mieszkającym daleko do siedziby muzeum.

  Muzeum Historyczne Miasta Gdańska – do 2000 r. istniejące pod nazwą Muzeum Historii Miasta Gdańska. Instytucja gromadząca zbiory dokumentujące historię Gdańska od średniowiecza do XX wieku. Muzeum zostało utworzone 31 marca 1970 uchwałą Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej jako oddział Muzeum Pomorskiego w Gdańsku.

  Muzeum Historii AGH i Techniki – uczelniane muzeum działające od roku 1960 w ramach powstałej trzy lata wcześniej jednostki "Ośrodek Historii Techniki z Muzeum AGH". Eksponaty muzealne pogrupowane są w cztery działy: Muzeum Ziemi Śląskiej w Opawie (czes. Slezské zemské muzeum v Opavě) – muzeum założone w 1814 roku w Opawie, najstarsze muzeum w Czechach.

  Muzeum Historii Naturalnej w Ogrodzieńcu – zamknięte muzeum, które mieściło się przy ulicy Elizy Orzeszkowej w starej willi pierwszych właścicieli cementowni Wiek. Posiadało ekspozycję muszli, skamieniałosci, motyli, owadów i minerałów. W muzeum znajdowały się również wierne repliki szkieletów dinozaurów. Obok muzeum mieścił się sklep z kolekcjami skamieniałości. Muzeum Historyczne w Przasnyszu (VI 1983 - V 2013 oddział Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce), powołane po upaństwowieniu społecznego Muzeum Ziemi Przasnyskiej, mieści się pośrodku rynku, na parterze XVIII-wiecznego ratusza.

  Muzeum Ziemi Miechowskiej w organizacji - placówka muzealna w Miechowie, gromadząca zabytki archeologiczne, historyczne i etnograficzne z terenu powiatu miechowskiego. Siedzibą muzeum jest zespół zabudowań poklasztornych przy bazylice Grobu Bożego, znajdujący się przy ul. Warszawskiej 1, tzw. Zamek Generała. Muzeum Archeologiczne w Heraklionie – muzeum starożytności znajdujące się w Heraklionie na Krecie. Jest największym muzeum gromadzącym eksponaty z wykopalisk na wyspie i drugim pod względem wielkości greckim zbiorem antycznych pamiątek i wykopalisk (po Narodowym Muzeum Archeologicznym w Atenach).

  Muzeum wsi w Batorzu - muzeum dawnego sprzętu rolniczego i domowego znajdujące się w miejscowości Batorz w powiecie janowskim. Muzeum ulokowane jest w starym budynku urzędu Gminy Batorz. W muzeum gromadzone są eksponaty obrazujące historię, kulturę, tradycję i obyczaje społeczności Batorza i okolic.

  Dodano: 13.07.2011. 00:25  


  Najnowsze