• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Na Jarmarku Archeologicznym o potrawach Słowian

  13.06.2011. 07:19
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl


  Słowiańskie potrawy i zapomniane smaki odtwarzano na zakończonym w niedzielę Jarmarku Archeologicznym w Grodzie Piastów na terenie Zawodzia w Kaliszu. Miejscowe Towarzystwo Żywej Archeologii pokazało zmiany w sposobach żywienia na przestrzeni wieków.

  9187957


  Według szefa Towarzystwa Roberta Kotschmarowa o sposobie żywienia można dowiedzieć się przede wszystkim z badań archeologicznych. ,,Wiemy na przykład, że Słowianie hodowali trzodę chlewną, ponieważ w pobliżu ich osad znaleziono wiele kości zwierzęcych" - powiedział PAP.

  Dawni Słowianie (VIII-X wiek) żywili się w sposób prosty, ale zdrowy - mówił archeolog Paweł Lis z Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym. Zostało to potwierdzone w badaniach. ,,Od roku 2005 próbujemy odtworzyć, na podstawie źródeł archeologicznych i przeprowadzonych analiz paleobotanicznych i archeozoologicznych oraz etnograficznych, menu wczesnośredniowiecznych Słowian" - tłumaczył.

  Według Lisa, Słowianie bazowali na uprawie zbóż, z którego robili kasze i mąki. Mięso z własnych hodowli nie gościło zbyt często na ich stołach, częściej podawano dziczyznę. ,,Z hodowli uzyskiwano przede wszystkim mleko, z którego wytwarzano nabiał - śmietanę, masło, twarogi, serwatki" - powiedział PAP Lis.

  Menu uzupełniało w dużym stopniu zbieractwo. Dzięki znajomości roślin i doświadczeniu, Słowianie potrafili przyprawiać potrawy, na przykład kasze. ,,Dostarczali swojemu organizmowi niezbędnych witamin i mikroelementów, a niektóre składniki pożywienia dostarczały ich więcej niż współczesna żywność" - twierdzi Lis.

  Przez sobotę i niedzielę goście Jarmarku mogli spróbować wielu słowiańskich potraw. Podawano m.in. kwas chlebowy, jagłę, proso, żur, razowy chleb wypiekany na ognisku, kaszę i soczewicę, polewkę z - uznawanej dziś za chwast a cenionej przez Słowian, jako warzywo - komosy białej, podpłomyki z trzech gatunków mąk: gryczanej, żytniej i pszennej, połączonej z kminkiem i czarnuszką.

  Były też pstrągi z pieca garncarskiego, w którym oprócz wypalania naczyń wędzono ryby i suszono owoce. Podawano również słowiańskie potrawy mięsne przyrządzone w trakcie Jarmarku przez samych członków Towarzystwa.

  Grodzisko na Zawodziu pochodzi z okresu IX-XII wieku. Dzięki środkom UE, zrekonstruowano za ok. 6 mln zł m.in. przyziemie kolegiaty, drewniane chaty, pomosty i fragmenty umocnień z epoki pierwszych Piastów. UE uznała projekt Kaliskiego Grodu Piastów, jako kluczowy w promocji dziedzictwa Europy.

  Od IX do XIII wieku, na Zawodziu znajdowało się silnie ufortyfikowane centrum wczesnośredniowiecznego państwa. Była tu np. siedziba kasztelanii i księstwa oraz władzy kościelnej. Położenie grodu na skrzyżowaniu ważnych szlaków handlowych i komunikacyjnych zdecydowało o szybkim rozwoju miejscowego rzemiosła i handlu.

  Gród najbardziej rozwijał się w okresie panowania Mieszka III Starego, zwanego powszechnie ,,księciem całej Polski". Kaliską dzielnicę wspominał w 1106 r. Gall Anonim. ZAK

  PAP - Nauka w Polsce

   amac/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Kalendarz słowiański – kalendarz używany przez dawnych Słowian w okresie przedchrześcijańskim. Rachubę czasu wyznaczały w nim zjawiska przyrodnicze (przede wszystkim pory roku) oraz cykl prac gospodarskich. Nie znano rachuby lat, odległe w czasie wydarzenia datowano na podstawie wyróżniających je cech (zjawiska astronomiczne, uroczystości wspólnotowe). Pismo słowiańskie, pismo prasłowiańskie – hipotetyczne pismo, które miało być używane przez Słowian przed opracowaniem i wprowadzeniem głagolicy oraz przyjęciem (przez Słowian zachodnich) alfabetu łacińskiego. Stara droga z Ustki do Słupska - droga w swojej większej części powstała w okresie wędrówek ludów, a dokładnie w okresie przyjścia Słowian do ziem dorzecza Słupi. W części od Gałęzinowa do grodu w Słupsku istniała już wcześniej droga z epoki brązu a więc Słowianie ponownie wykorzystali ją jako trakt . Droga łączyła warownię w Ustce z grodem w Słupsku, jej całkowita długość wynosi ok. 17 km.

  Radymicze – plemię słowiańskie, którego przynależność do Słowian zachodnich lub wschodnich pozostaje w nauce przedmiotem dyskusji. Dulebowie – plemię słowiańskie zamieszkujące Wołyń, którego przynależność do Słowian zachodnich lub wschodnich pozostaje w nauce przedmiotem dyskusji.

  Wiatycze, Wiaticze, Węcicze – plemię słowiańskie, którego przynależność do Słowian zachodnich lub wschodnich pozostaje w nauce przedmiotem dyskusji. Prawdopodobnie od IX do XII wieku zamieszkiwali nad górną Oką i górnym Donem. W X wieku podbici przez Ruś Kijowską. Ich protoplastą miał być Wiatko. Burgward – okręg administracyjno-wojskowy, organizowany przez Niemców na podbitych terenach Słowiańszczyzny Zachodniej – Turyngii, Brandenburgii i Saksonii. Burgwardy powstawały i funkcjonowały począwszy od X wieku jako ośrodki kolonizacji ziem Słowian połabskich. Składały się z centralnego grodu (burg), najczęściej jeszcze słowiańskiego pochodzenia, dającego nazwę całej jednostce, oraz z kilkunastu okolicznych wsi stanowiących zaplecze ekonomiczno gospodarcze. Burgwardy zniknęły ostatecznie w XIII w. po ostatecznym umocnieniu niemieckiego panowania na tych obszarach.

  Bużanie - plemię słowiańskie zamieszkujące Wołyń i ziemię nad Bugiem, którego przynależność do Słowian zachodnich lub wschodnich pozostaje w nauce przedmiotem dyskusji. Kultura dawnych Słowian: Słowianie we wczesnym średniowieczu zajmowali znaczne połacie Europy środkowej i wschodniej i pierwotnie w rodzinie języków indoeuropejskich stanowili jedną grupę z Bałtami. Co do ich prasiedziby istnieje wielka rozbieżność poglądów, ale współcześnie większość badaczy skłania się, by poszukiwać jej w północnym dorzeczu Dniepru i Desny. W Europie od połowy XIX wieku nauki historyczne dążyły do ustalenia cech kultury słowiańskiej. W późniejszych badaniach (druga połowa XX wieku) badacze doszli do przekonania, że po ustaniu wędrówki ludów nie było już jednolitej kultury Słowian. Historycy zajmujący się ustaleniem cech kultury słowiańskiej to przede wszystkim Aleksander Brückner i Lubor Niederle. Badacze rosyjscy, lansujący idee panslawizmu, jak Bazylow, Dowżienok, Grekow, Juszkow lub Koropatkin starali się dowieść, że kultura słowiańska miała swe początki na wschodzie, ale twierdzenia te nie znalazły potwierdzenia w dokumentach ani źródłach archeologicznych.

  Teoria autochtoniczna pochodzenia Słowian – tłumaczy pochodzenie Słowian od hipotetycznego ludu nazwanego Prasłowianie, utożsamionego przez Józefa Kostrzewskiego z twórcami kultury łużyckiej. Prasłowianie mieli zamieszkiwać już w epoce brązu tereny dzisiejszej Polski (teoria autochtoniczna lub uwzględniająca wielokrotny, falowy napływ ludności słowiańskiej w różnych epokach).

  Nazwy plemienne Słowian zostały przechowane do naszych czasów przeważnie w pisemnych przekazach z okresu VIII-XII w. Należy jednak zaznaczyć, że ustalenie brzemienia jest kłopotliwe ze względu na stosowanie różnych wariantów grafii, przez co zapisy bywają nieprecyzyjne (pojawiają się zniekształcenia, kilka współwystępujących wersji itp.). Ponadto dodatkowa trudność w rekonstruowaniu form podstawowych wynika z nieznajomości wszystkich form słowiańskich z okresu przedpiśmiennego.

  Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie - festiwal, który co roku odbywa się w Lądzie, przy zrekonstruowanym grodzie wczesnośredniowiecznym oraz w lądzkim klasztorze. Teren oraz najbliższe otoczenie grodu stanowią scenerię, w której organizatorzy przybliżają dorobek wczesnośredniowiecznej Polski i Słowiańszczyzny. W ciągu dwóch dni prezentowane są dawne rzemiosła, pokazy uzbrojenia i walk, inscenizacje historyczne, sceny z życia codziennego dawnych Słowian oraz zajęcia edukacyjne dla dzieci. Podczas IV już festiwalu odbywały się także koncerty muzyki dawnej (koncert zespołu „Kwartet Jorgi”, zespołu „Abalienatus”, koncert międzynarodowej grupy "Schola Teatru Węgajty”, koncert zespołu „Percival” z Lubina, zespołu „Redlin" z Jastrzębiej Góry, a także występ „Swarzęckiej Orkiestry Flażoletowej Muzyka i Taniec”). Wołynianie - plemię słowiańskie zamieszkujące ziemie nad Bugiem i Styrem, którego przynależność do Słowian zachodnich lub wschodnich pozostaje w nauce przedmiotem dyskusji. Głównym grodem był Wołyń utożsamiany współcześnie z Gródkiem Nadbużańskim.

  Rezerwat Archeologiczny Zawodzie – rezerwat archeologiczny w Kaliszu, na Zawodziu, oddział Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu; dokumentuje historię badań archeologicznych prowadzonych na terenie wczesnośredniowiecznego grodu na Zawodziu oraz na Starym Mieście; obok rezerwatu znajduje się skansen.

  Dodano: 13.06.2011. 07:19  


  Najnowsze