• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Na Podkarpaciu otwarto skansen archeologiczny Karpacka Troja

  28.06.2011. 00:11
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Skansen archeologiczny Karpacka Troja otwarto w piątek w Trzcinicy koło Jasła (Podkarpackie). W Trzcinicy odkryto m.in. najstarsze w Polsce, silnie ufortyfikowane osady sprzed 4 tys. lat oraz monumentalne grodzisko wczesnośredniowieczne. 


  W trakcie prowadzonych w latach 90. XX w. prac archeologicznych znaleziono ok. 160 tys. różnego rodzaju zabytkowych przedmiotów i obiektów. Skansen jest oddziałem Muzeum Podkarpackiego w Krośnie.

  "Karpacka Troja zajmuje powierzchnie 8 ha, na której znajduje się ponad 150 metrów zrekonstruowanych wałów obronnych, 18 chat oraz dwie bramy prowadzące do grodu" - powiedział pomysłodawca przedsięwzięcia, dyrektor Muzeum Podkarpackiego w Krośnie Jan Gancarski.

  W pawilonie wystawowym o powierzchni 1800 m kw. mieszczą się ekspozycje muzealne, sala konferencyjna i multimedialna sala lekcyjna.

  "Od dziś nowoczesny skansen z parkiem archeologicznym, z wiernymi rekonstrukcjami prahistorycznych siedlisk Słowian oraz kultury Otomani-Fuzesabony, z funkcjonalnym pawilonem wystawowym oraz odpowiednim zapleczem merytorycznym i technicznym zostają otwarte dla turystów z całego świata" - napisał w liście z okazji otwarcia Karpackiej Troi minister kultury i dziedzictwa narodowego Bogdan Zdrojewski.

  4 tys. lat temu w Trzcinicy tętniło życie i rozwijał się handel. Bursztyn znad Bałtyku wymieniano na wyroby z miast basenu Morza Śródziemnego. W początkach epoki brązu w Trzcinicy zbudowano osadę warowną. Broniona była wałem z palisadą, fosą i naturalną stromizną stoków.

  W latach 2000-1650 przed Chrystusem mieszkała w niej ludność grupy pleszowskiej kultury mierzanowickiej, pozostającej pod silnymi wpływami zakarpackimi. Potem między 1650 a 1350 rokiem p. Ch. żyła tutaj ludność zakarpacka kultury Otomani-Fuzesabony o bardzo wysokim poziomie cywilizacyjnym.

  Między VIII a XI stuleciem znajdował się tam centralny gród jednego z plemion zamieszkujących w tamtym czasie Małopolskę. Najprawdopodobniej został zniszczony w wyniku pożaru u schyłku panowania Mieszka II.

  Podczas otwarcia skansenu zaprezentowano spektakl plenerowy przypominający wydarzenia z dziejów grodu w Trzcinicy, m.in. opowieści o jego powstaniu i zagładzie.

  W sobotę i niedzielę odbędzie się też 1. edycja Karpackiego Festiwalu Archeologicznego. Uczestnicy imprezy cofną się o 1000, 3500, a nawet ponad 4000 lat. W imprezie weźmie udział ponad 200 odtwórców z całej Polski, którzy prezentować będą różne aspekty kultury materialnej i duchowej naszych przodków.

  Skansen miał zostać otwarty rok temu. Kilka dni wcześniej znaczną jego część zniszczała powódź. Odbudowę popowodziowych zniszczeń udało się zakończyć w grudniu. Kosztowała ponad 4 mln zł. Pieniądze pochodziły ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków powodzi.

  Budowa skansenu kosztowała ponad 13 mln zł. Większość środków pochodziła z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Mechanizm (znany jako fundusze norweskie) jest bezzwrotną pomocą finansowa dla Polski. Fundusze pochodzą z trzech krajów EFTA (Europejskiego Stowarzyszenie Wolnego Handlu), będących zarazem członkami EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego), tj. Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.

  "Jest mi szczególnie miło, że Norwegia mogła wziąć udział w tym niezwykłym przedsięwzięciu" - zapewniła podczas otwarcia skansenu przedstawicielka ambasady Norwegii w Polsce, Sidsel Bleken.

  Oprócz władz regionu w otwarciu skansenu licznie uczestniczyli przedstawiciele środowisk archeologicznych z Polski i Słowacji. 

  PAP - Nauka w Polsce

  kyc/ hes/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Karpacka Troja – kompleks muzealny położony w Trzcinicy k. Jasła w woj. podkarpackim, stanowiący oddział Muzeum Podkarpackiego w Krośnie. Skansen Karpacka Troja powstał w miejscu odkrycia jednego z najstarszych grodzisk w Polsce zwanego Wałami Królewskimi, którego początki sięgają wczesnej epoki brązu. Dokonano na nim odkryć archeologicznych datowanych na początki epoki brązu i wczesne średniowiecze. Skansen Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej powstał w 1968 roku dzięki staraniom rdzennego mieszkańca Zyndranowej - Teodora Gocza. Przez wiele lat muzeum funkcjonowało jako placówka prywatna, najpierw w formie Izby Pamiątek w domu opiekuna i pomysłodawcy, później jako skansen wydzielony na terenie wsi. Obecnie muzeum ma status Oddziału Muzeum Podkarpackiego w Krośnie. Rezerwat Archeologiczny Zawodzie – rezerwat archeologiczny w Kaliszu, na Zawodziu, oddział Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu; dokumentuje historię badań archeologicznych prowadzonych na terenie wczesnośredniowiecznego grodu na Zawodziu oraz na Starym Mieście; obok rezerwatu znajduje się skansen.

  Muzeum Kultury Ludowej w Osieku nad Notecią, Oddział Muzeum Okręgowego w Pile – skansen w Polsce, prezentuje kulturę ludową północnej Wielkopolski. W ekspozycji znajduje się 28 obiektów. Park etnograficzny zajmuje powierzchnię 13 ha. Docelowo muzeum ma posiadać 38 obiektów. Wały Królewskie - utrwalona w miejscowej tradycji nazwa grodziska położonego w Trzcinicy k. Jasła w woj. podkarpackim, na którym dokonano rewelacyjnych odkryć archeologicznych datowanych na początki epoki brązu i wczesne średniowiecze. Stanowisko to bywa także nazywane Karpacką Troją, przede wszystkim dzięki skansenowi archeologicznemu noszącemu tą nazwę wybudowanemu tu w latach 2007-2009.

  Grodzisko w Sopocie – wczesnośredniowieczne grodzisko w obrębie miasta Sopot, otoczone wałem i fosą, porośnięte bukowym lasem. Funkcjonuje jako skansen archeologiczny będący oddziałem Muzeum Archeologicznego w Gdańsku. Żywy skansen – to rodzaj muzeum etnograficznego - skansenu, który przeznaczony jest do użyteczności publicznej. Pełni często również funkcję hotelarską i gastronomiczną. Na jego obszarze odbywają się różnego rodzaju imprezy, np. folklorystyczne.

  Muzeum Nordyckie (szw. Nordiska museet) – muzeum historii kultury znajdujące się w Sztokholmie na wyspie Djurgården. Założone w 1873 w celu udokumentowania historii kultury Szwecji od 1520 do czasów współczesnych. Powstało z inicjatywy Artura Hazeliusa, który założył rownież Skansen. Obecny gmach muzeum, zaprojektowany przez Isaka Gustafa Clasona otwarto w 1907. W zbiorach muzeum jest ponad 1 500 000 eksponatów: ubiorów, biżuterii, przedmiotów codziennego użytku, mebli, zabawek, a także odtworzonych dawnych pomieszczeń mieszkalnych. Muzeum Nordyckie jest największym muzeum historii kultury w Szwecji. Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie – skansen znajdujący się na terenie Parku Śląskiego (dawniej Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka), nieopodal Stadionu Śląskiego i Centrum Handlowego AKS. Park etnograficzny posiada blisko 70 zabytkowych drewnianych obiektów architektury wiejskiej i małomiasteczkowej. Obszar skansenu wynosi 22 ha.

  Muzeum Fortyfikacji Pancernej Twierdzy Toruń znajduje się w Toruniu. Utworzenie skansenu nastąpiło w maju 2004. Głównym obiektem Skansenu jest Bateria wybudowana w latach 1895-1896. Wzniesiono ją w miejscu ziemnej baterii mobilizacyjnej – A.B. IV z ok. 1890 r. (Armierungs Batterie IV). Nazwa dla baterii z wieżą pancerną została utrzymana w źródłach, jako odziedziczona po tejże baterii ziemnej, mimo całkowitej zmiany charakteru tego stanowiska artyleryjskiego. Bateria A.B. IV jest jednym z najciekawszych obiektów Twierdzy Toruń. Jest to obiekt unikatowy na skalę europejską – bateria jest modelem eksperymentalnym i jedynym w swoim rodzaju. W skład skansenu wchodzą również bateria półpancerna dla trzech armat 10 cm, wzniesiona w 1898 r., jej schron amunicyjny i wiele typów unikatowych schronów, eksponatów oraz wystaw.

  Muzeum Kolejnictwa w Kościerzynie, dawny Skansen Parowozownia Kościerzyna – znajduje się w Kościerzynie przy ulicy Towarowej, w bezpośrednim sąsiedztwie dworca kolejowego. Parowozownia zaprzestała działalności operacyjnej z dniem 1 stycznia 1991, kiedy to straciła samodzielność i stała się częścią lokomotywowni w Gdyni. Otwarcie skansenu nastąpiło w listopadzie 1992. W dniu 24 lipca 2009 spółka PKP Cargo przekazała placówkę muzealną Muzeum Ziemi Kościerskiej, jako oddział pod nazwą Muzeum Kolejnictwa w Kościerzynie. Skansen odwiedzany jest przez ponad 30 tysięcy osób rocznie.

  Skansen lub muzeum skansenowskie lub muzeum na wolnym powietrzu (ang. open-air museum) – potoczne określenie muzeum na wolnym powietrzu, którego celem jest zaprezentowanie kultury ludowej danego regionu lub też ekspozycja obiektów zabytkowych (archeologicznych, budowlanych, etnograficznych). Polskie muzea skansenowskie zrzeszają się w Stowarzyszeniu Muzeów na Wolnym Powietrzu. Najstarszym skansenem w Polsce jest Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach Kiszewskich. Wielkopolski Park Etnograficzny w Dziekanowicach – skansen wsi wielkopolskiej w Dziekanowicach (oddział Muzeum Pierwszych Piastów) położony nad brzegiem jeziora Lednica i gromadzący, zabezpieczający i eksponujący przedmioty i obiekty architektoniczne z obszaru Wielkopolski. Budowę skansenu rozpoczęto w 29 września 1975 roku. Pierwszą ekspozycję udostępniono zwiedzającym 1 czerwca 1982 roku. Status muzeum nadany dopiero 25. maja 1993 roku.

  Skansen kolejowy w Pyskowicach – skansen kolejowy zlokalizowany w mieście Pyskowice na Śląsku koło dworca kolejowego w Pyskowicach. Skansen prowadzony jest przez Towarzystwo Ochrony Zabytków Kolejnictwa i Organizacji Skansenów. Kolekcję parowozów wzbogaciły m.in. eksponaty z Łaz i likwidowanego skansenu w Krzeszowicach. Skansen Kultury Materialnej Chełmszczyzny i Podlasia w Holi – muzeum na wolnym powietrzu (skansen) w Holi, w województwie lubelskim, w powiecie włodawskim, w gminie Stary Brus.

  Dodano: 28.06.2011. 00:11  


  Najnowsze