• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nagrodzono popularyzatorów archeologii

  15.06.2011. 00:04
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich (SNAP) wybrało trzech laureatów w tegorocznej edycji Nagrody im. Krzysztofa Dąbrowskiego, przyznawanej za upowszechnianie wiedzy o pradziejach i historii oraz o kulturze materialnej ziem polskich.

  Wśród laureatów znalazł się dr hab. Krzysztof Walenta, emerytowany pracownik naukowy Uniwersytetu Łódzkiego, który od kilkudziesięciu lat promuje osiągnięcia na polu archeologii w rejonie Borów Tucholskich. Jest autorem wielu opracowań popularnonaukowych, wystaw w małych regionalnych muzeach, domach kultury i szkołach z terenu Pomorza Gdańskiego. Za jego najważniejsze osiągnięcie uznano stworzenie rezerwatu archeologicznego w Leśnie, który obejmuje teren dużego cmentarzyska z grobami skrzynkowymi, kręgami i wieńcami kamiennymi.

   

   

  Wśród nagrodzonych znaleźli się również przedstawiciele mediów: Katarzyna Kobylecka z Polskiego Radia i Wojciech Pastuszka, autor archeologicznego bloga "Archeowieści".

   

  W przypadku redaktor Kobyleckiej archeolodzy docenili, że od ponad 20 lat promuje ochronę zabytków i dziedzictwo pradziejowe na antenie Polskiego Radia - dawnego Radia Bis, Jedynki i Dwójki. Audycje poświęcone archeologii przybierają przede wszystkim formę spotkań z naukowcami. Łącznie dziennikarka przygotowała kilkaset programów, z czego ponad 100 nagranych znajduje się w archiwum Polskiego Radia.

   

  Jury doceniło wysoki poziom merytoryczny audycji Katarzyny Kobyleckiej, pozbawiony niebezpiecznego elementu sensacyjności, który mógłby skłaniać słuchaczy do podejmowania własnych nielegalnych poszukiwań. Ich zdaniem, to jedyny dziennikarz radiowy wierny problematyce archeologicznej.

   

  Trzeci z laureatów reprezentuje sferę internetu. Wojciech Pastuszka nieprzerwanie od 2006 roku krzewi archeologię za pośrednictwem blogu informacyjnego "Archeowieści". "W dzisiejszych czasach, w których internet stał się pierwszą opcją w poszukiwaniu wiedzy, kompetentne prowadzenie serwisu informacyjnego o archeologii jest niezwykle ważne i zasługuje na wyróżnienie" - napisali archeolodzy w uzasadnieniu przyznania nagrody.

   

  Pastuszka przez 5 lat działalności zamieścił na swojej stronie internetowej ponad 2000 wpisów opisujących odkrycia archeologiczne w kraju i na świecie.

   

  PAP - Nauka w Polsce

   

  szz/ agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Witold Świętosławski (ur. 1 stycznia 1956 w Zgierzu), archeolog, dr hab., profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Gdańskiego. Od 1 września 2012 r. dyrektor Instytutu Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik Zakład Archeologii Średniowiecza i Nowożytności. Pracownik Instytutu Archeologii i Etnologii PAN. Specjalista w dziedzinie badań archeologicznych średniowiecza oraz bronioznawstwa, ze szczególnym uwzględnieniem śladów bytności ludów Wielkiego Stepu na terenach ziem polskich oraz kulturze materialnej średniowiecza w Polsce i państwie zakonu krzyżackiego w Prusach. Jest autorem kilku publikacji książkowych i ponad 100 artykułów. Złoty Mikrofon – nagroda Polskiego Radia przyznawana od 1969 roku osobom, których działanie przyczynia się do utrzymania wysokiego poziomu, rozwoju i popularyzacji radia publicznego oraz za wybitne osiągnięcia twórcze dla radia publicznego. W latach 1975-1987 trwała trzynastoletnia przerwa w rozdawaniu nagród. Kamil Omar Kuraszkiewicz - polski archeolog, jeden z laureatów pierwszej edycji Stypendiów Polityki - "Zostańcie z nami". Od 1996 roku stały członek misji archeologicznej w Sakkarze. Obecnie adiunkt w Zakładzie Archeologii Egiptu Instytutu Archeologii UW.

  Europejskie Stowarzyszenie Archeologów (European Association of Archaeologists – EAA) – organizacja powstała w 1994 roku, licząca obecnie ponad 1100 członków z 41 krajów europejskich i pozaeuropejskich. Skupia archeologów i innych współpracujących z archeologią specjalistów. Należą do niej naukowcy, dydaktycy, archeolodzy terenowi, konserwatorzy, muzealnicy i studenci archeologii. W 1999 EAA uzyskała status ciała konsultacyjnego Rady Europy. Leszek (Lech) Jerzy Kajzer (ur. 11 sierpnia 1944 w Milanówku) – profesor archeologii, specjalista w dziedzinie budownictwa i architektury obronnej i rezydencjonalnej na ziemiach polskich w okresie średniowiecza i nowożytności. Przez wiele lat dyrektor Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego. Kierownik Katedry Archeologii Historycznej na Uniwersytecie Łódzkim. Autor wielu publikacji o polskich zamkach i dworach.

  Dokumentacja rysunkowa - w archeologii, zbiór odręcznie wykonanych rysunków, których celem jest udokumentowanie stanowiska archeologicznego. W skład dokumentacji rysunkowej wchodzą plany wszystkich warstw i obiektów, rysunki zabytków oraz rysunki przekrojów. Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich (SNAP) jest społeczną organizacją zrzeszającą polskich specjalistów w zakresie archeo­logii i prahistorii oraz dyscyplin z nimi współ­pracujących, działających w dziedzinie badań archeo­logicznych, ochrony i konserwacji za­bytków archeologicznych oraz muzealnictwa archeologicznego. Członkami wspierającymi mogą być również inne osoby zainteresowane archeologią.

  Wojciech Maciejewski (ur. 30 marca 1923 w Lesznie) reżyser Teatru Polskiego Radia, działacz społeczny w stowarzyszeniach twórczych, założyciel Sekcji Radia, Telewizji i Filmu w Związku Artystów Scen Polskich, były skarbnik ZASP, opiekun i promotor twórczości kompozytorskiej swojego starszego brata Romana. Były kierownik artystyczny rozgłośni Polskiego Radia w Poznaniu. Muzeum Izraela (hebr. מוזיאון ישראל) – muzeum położone w pobliżu Knesetu w Jerozolimie. Muzeum w stosunkowo krótkim czasie osiągnęło status światowej klasy instytucji muzealnej, prezentującej zbiory archeologii od najstarszych do współczesnych czasów. Oferuje szeroką ofertę wystaw, prezentacji, publikacji i programów edukacyjnych. Kompleks muzealny odwiedza ponad 950 000 gości rocznie, wliczając w to 100 000 dzieci w ramach programów edukacyjnych. Znajduje się w pobliżu Narodowego Campusu Archeologii Izraela i Biblia Lands Museum.

  Piotr Dyczek (ur. w 1956 r.) - polski archeolog, doktor hab. nauk historycznych, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, pracownik naukowy Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jest kierownikiem Zakładu Kultury Materialnej Antyku w tymże Instytucie oraz kierownikiem Ośrodka Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadził liczne archeologiczne misje badawcze (m.in. w Egipcie, Sudanie, Bułgarii).

  Archeowieści – częściowo płatny wortal (serwis informacyjny) pod adresem archeowiesci.pl, dotyczący archeologii i nauk pokrewnych.

  Koncerty w Trójce – Buldog – czwarty album formacji Buldog, pierwszy koncertowy. Album jest zapisem koncertu zespołu, który odbył się 21 października 2012 roku w Studiu Polskiego Radia im. Agnieszki Osieckiej i był transmitowany na żywo przez Program Trzeci Polskiego Radia. Jego premiera odbyła się 21 października 2013 roku – jest to ósmy album z serii „Koncerty w Trójce”. Historia kultury materialnej - dziedzina badań historycznych zajmująca się dziejami przedmiotów codziennego użytku i narzędzi ich produkcji. Bliskie związki łączą ją z archeologią, etnografią, historią techniki oraz historią gospodarczą i społeczną. W Polsce uprawiana szczególnie intensywnie w okresie PRL, gdy była traktowana jako jedna z polskich specjalności badawczych. W roku 1953 powstał Instytut Historii Kultury Materialnej (obecnie Instytut Archeologii i Etnologii PAN) i rozpoczęto wydawanie Kwartalnika Historii Kultury Materialnej.

  Dodano: 15.06.2011. 00:04  


  Najnowsze