• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Naukowcy dowodzą makabrycznej śmierci pewnego mężczyzny epoki żelaza

  31.03.2011. 18:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Według naukowców z Uniwersytetu w Yorku w Wlk. Brytanii, analiza czaszki z epoki żelaza, datującej się na 2.500 lat wstecz, ujawniła że jej właściciel zmarł gwałtowną śmiercią. Badania, których wyniki zaprezentowano w czasopiśmie Journal of Archaeological Science, sugerują że mężczyzna między 26 a 45 rokiem życia został powieszony, a następnie ścięto mu głowę. Jego mózg został pogrzebany osobno.

  Zespół z Yorku po raz pierwszy odkrył czaszkę i szczątki mózgu w 2008 r., zagłębione częścią twarzową w ciemnobrązowej, miękkiej i piaszczystej glinie o wysokiej zawartości związków organicznych. Zdaniem archeologów współpracujących z bioarcheologami, neurologami i chemikami, mózg tego człowieka jest jednym z najstarszych organów z tkanki miękkiej, jakie ocalały w Europie.

  Zespół starał się wyjaśnić zagadkę ocalenia mózgu, kiedy wszystkie pozostałe tkanki miękkie uległy rozkładowi. Naukowcy przeanalizowali również szczegółowo śmierć i pochówek mężczyzny, które mogły odegrać rolę w zabezpieczeniu delikatnego mózgu.

  Szczątki odnaleziono w jednym z kilku jam z epoki żelaza w kampusie Heslington East w Yorku. Choć zarówno czaszka, jak i mózg są utrzymywane w ściśle kontrolowanych warunkach, zespół zdołał wykorzystać zaawansowane narzędzia, takie jak spektrometria mas i skaner tomografii komputerowej (CT) do zbadania niektórych próbek mózgu.

  Próbki - jak twierdzą naukowcy - zawierają sekwencję DNA (kwasu dezoksyrybonukleinowego), która odpowiada sekwencjom odkrytym jedynie u niektórych ludzi z Toskanii we Włoszech i z Bliskiego Wschodu. Dodają, że datowanie węglem wskazało na pochodzenie szczątek z okresu między 673 p.n.e. a 482 p.n.e. Testy potwierdziły również obecność w szczątkach szeregu lipidów i białek swoistych dla mózgu.

  Wypowiadając się na temat wyników, kierowniczka badań dr Sonia O'Connor z Uniwersytetu w Bradford i honorowy, wizytujący pracownik naukowy na Uniwersytecie w Yorku stwierdziła: "Rzadkością jest możliwość wskazania przyczyny zgonu w przypadku zeszkieletowionych szczątek człowieka pochodzenia archeologicznego. Zachowanie się mózgu szczątkach, które w pozostałej części są zeszkieletowione jest jeszcze bardziej zadziwiające, chociaż nie wyjątkowe.

  To najbardziej gruntowna jak dotąd analiza mózgu odnalezionego w pogrzebanym szkielecie, która pozwoliła nam naprawdę zrozumieć, dlaczego mózg potrafi przetrwać tysiące lat, podczas gdy pozostałe tkanki miękkie ulegają rozkładowi.

  Stan uwodnienia mózgu i brak dowodów na gnicie [sugerują], że pochówek w drobnoziarnistych, niedotlenionych osadach jamy, nastąpił bardzo szybko po śmierci. To charakterystyczna i niezwykła sekwencja zdarzeń, która może wyjaśniać wyjątkowe zakonserwowanie mózgu."

  Naukowcy badają sposób, w jaki lipidy i białka mogły wspólnie uformować trwały materiał ocalałego mózgu, być może rzucając światło na powiązania między okolicznościami zgonu i środowiska pochówku a zakonserwowaniem mózgu.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Śmierć mózgu – definicja śmierci utożsamiająca śmierć człowieka jako całości z nieodwracalnym ustaniem funkcji mózgu. Obecnie przyjęta w Polsce definicja śmierci jako śmierci całego mózgu obowiązuje od 2007 roku. Rozpoznanie śmierci mózgu pozwala na zaprzestanie dalszego, niecelowego leczenia oraz na pobranie ze zwłok narządów do celów transplantacyjnych.

  Namiot móżdżku (łac. tentorium cerebelli) – wypustka opony twardej mózgu oddzielająca częściowo tylny dół czaszki od pozostałej części jamy czaszki. Powstaje w ten sposób przestrzeń nadnamiotowa (zawierająca mózg) i podnamiotowa (zawierająca móżdżek i większą część pnia mózgu). Pień mózgu przechodzi przez wcięcie namiotu – połączenie pomiędzy przestrzenią nad- i podnamiotową.

  Głęboka stymulacja mózgu (ang. deep brain stimulation - DBS) – chirurgiczna metoda leczenia, polegająca na implantacji urządzenia zwanego rozrusznikiem mózgu, które wysyła impulsy elektryczne do określonej części mózgu.

  Encefalomalacja, rozmiękanie mózgu (łac. encephalomalatio) – martwica rozpływna komórek tkanki nerwowej w danej części mózgu, spowodowana np. udarem mózgu.

  Niedokrwienie mózgu (ang. cerebral ischaemia, łac. ischaemia cerebri) – zaburzenie krążenia krwi w mózgu, spowodowane zakrzepem, skurczem lub uszkodzeniem ściany w określonej tętnicy doprowadzającej krew do mózgu, zatorem takiej tętnicy (najczęstsze są zatory sercowopochodne - materiał zatorowy np. skrzeplina pochodzi z jam serca lub tętniczo-tętnicze - materiałem zatorowym jest skrzeplina przyścienna w tętnicy). Niedokrwienie mózgu może dawać objawy przemijające i jeśli wycofują się one w ciągu 24 godzin, to określamy je jako przejściowe niedokrwienie mózgu czyli TIA, może też spowodować uszkodzenie trwałe i wtedy jest ono określane jako udar mózgu niedokrwienny.

  Pojemność czaszki – mierzona (najczęściej) w centymetrach sześciennych średnia objętość mózgoczaszki, w przybliżeniu określająca rozmiar mózgu. Relacja między wielkością mózgu, a rozmiarem ciała wskazuje na potencjalną inteligencję organizmu, według ogólnej zasady, że im większy mózg, tym wyższy iloraz inteligencji. W rzeczywistości jednak pojemniejsza czaszka nie zawsze oznacza większą inteligencję, ważny jest także stosunek objętości mózgu do masy ciała osobnika (współczynnik encefalizacji); ponadto nawet u osobników o zbliżonej masie mogą istnieć nie wpływające na poziom inteligencji znaczące różnice w wielkości mózgu, co wynika z faktu, że większy mózg może być konieczny do kontroli bardziej umięśnionego ciała, albo jako element przystosowania do życia w zimnym klimacie.

  PACI (ang. partial anterior circulation infarct) – częściowy zawał mózgu obejmujący zakres unaczynienia tętnicy przedniej lub środkowej mózgu. Jest to rodzaj zawału mózgu związany z częściową niedrożnością jednej z tętnic krążenia przedniego mózgu (obejmującego tętnicę środkową i tętnicę przednią).

  Dodano: 31.03.2011. 18:26  


  Najnowsze