• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nowe ustalenia archeologów lotniczych w Małopolsce

  18.07.2011. 09:04
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Badacze skupieniu wokół projektu filmowego "Czy leci z nami archeolog?", którego celem jest promocja archeologii lotniczej, dokonali nowych odkryć w czasie lipcowej prospekcji z samolotu na terenie Małopolski.

  Film promujący wśród polskich archeologów możliwości prospekcji lotniczej, zaczął powstawać w zeszłym roku z inicjatywy studenckiego koła naukowego Wod.o.lot na Uniwersytecie Warszawskim. Fotografie wykonano z pokładu awionetki polskiej produkcji 3Xtrim, pilotowanej przez Krzysztofa Wieczorka - mistrza świata w lataniu precyzyjnym w 2009 roku.

  Jak informuje jeden z organizatorów akcji Piotr Wroniecki, mimo że pogoda nie była najlepsza, dokonano kilku interesujących odkryć.

  "Udało się nam zadokumentować rozkład przestrzenny dwóch rozległych osad, a także uchwycić kilka negatywnych wyróżników wegetacyjnych - są to dawne zabudowania folwarczne" - powiedział Wroniecki.

  W przypadku znanej już archeologom osady pradziejowej pod Opatkowiczkami, dopiero prospekcja z lotu ptaka ujawniła jej rozmiary i układ przestrzenny. Zdaniem badaczy, jedno zdjęcie ujawniło informacje, które z powierzchni ziemi zbierano by przez lata.

  Podobny efekt archeolodzy uzyskali w miejscowości Radziemice. W oficjalnym spisie wykonanym na powierzchni ziemi w ramach badań Archeologiczne Zdjęcie Polski (AZP) naukowcy wyznaczyli aż 9 stanowisk archeologicznych. Jednak wykonane fotografie lotnicze zweryfikowały dotychczasowy pogląd.

  "Zamiast serii pojedynczych punktów osadniczych mamy do czynienia z kolejną rozległą osadą pradziejową ograniczoną niegdyś rowami i ciekiem wodnym" - poinformował Wroniecki. Dodatkowo, zdaniem naukowców, w północnej części stanowiska zlokalizowane jest prawdopodobnie cmentarzysko kurhanowe.

  Również relikty nieznanych wcześniej kurhanów archeolodzy zarejestrowali z samolotu pod miejscowością Marchocice.

  PAP - Nauka w Polsce

  szz/ agt/

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Archeologia lotnicza, zwana też czasem "archeologią zdjęć lotniczych" (niem. Luftbildarchäologie) – gałąź archeologii, polegająca na obserwacji i analizie powierzchni ziemi z powietrza w celu wykrycia i udokumentowania śladów stanowisk archeologicznych, jak również na analizie i interpretacji zdjęć lotniczych wykonanych w innych celach i poszukiwaniu zawartych w nich informacji przydatnych archeologom. Europejskie Stowarzyszenie Archeologów (European Association of Archaeologists – EAA) – organizacja powstała w 1994 roku, licząca obecnie ponad 1100 członków z 41 krajów europejskich i pozaeuropejskich. Skupia archeologów i innych współpracujących z archeologią specjalistów. Należą do niej naukowcy, dydaktycy, archeolodzy terenowi, konserwatorzy, muzealnicy i studenci archeologii. W 1999 EAA uzyskała status ciała konsultacyjnego Rady Europy. Wykopaliska stratygraficzne - jest to jedna z dwóch metod eksploracji stanowiska archeologicznego. Polega na usuwaniu warstw archeologicznych zgodnie z ich układem i konturami. Warstwy są usuwane w kolejności odwrotnej do tej w jakiej powstawały. Historia stanowiska jest odsłaniana od czasów najnowszych do czasów najdawniejszych. Archeolodzy posługują się tą metodą prowadzenia wykopalisk kiedy tylko możliwe jest rozróżnienie warstw. Warstwy archeologiczne mają różne kształty, niejednakową miąższość oraz różny przebieg. Warstwy często są zaburzone, przemieszane przez działalność człowieka. Prowadzenie badań tą metodą jest pracochłonne i żmudne, przynosi jednak najlepsze efekty.

  Site du Fâ – wykopalisko archeologiczne galo-romańskiej osady Site du Fâ w pobliżu miejscowości Barzan. Osada ta była prawdopodobnie znana w starożytności od nazwą Novoregium. Prace wykopaliskowe trwają od 1994. Fotografie z lotu ptaka i wykopalisko archeologiczne ujawniły obecność portowej osady galo-romańskiej o wielkim znaczeniu (świątynia galo-romańska, termy, forum, teatr...) znajdujące się dziś między miejscowościami Barzan, Talmont-sur-Gironde i Arces-sur-Gironde. The Earthquake Blend – tytuł serii zdjęć kalifornijskiego artysty fotografa Shawna Clovera. Składa się z ona z dwóch części, a przedstawia kolorowo-czarno-białe fotomontażowe fotografie. Każda z tych prac jest połączeniem starego czarno-białego zdjęcia konkretnego miejsca w San Francisco w 1906 roku zrujnowanego wówczas przez trzęsienie ziemi i kolorowego współczesnego zdjęcia tego samego miejsca. Pierwsza część tej serii fotografii została opublikowana 1 października 2010 roku, natomiast druga część 17 sierpnia 2012 roku.

  Badania powierzchniowe, prospekcja powierzchniowa – w archeologii najczęściej stosowana i najprostsza metoda prospekcji archeologicznej. Polega na dokładnej penetracji wyznaczonego obszaru w celu odkrycia zabytków archeologicznych widocznych w ziemi lub w formach krajobrazowych takich jak grodziska czy kurhany. Pikowanie, nurkowanie (lot nurkowy) – manewr lotniczy (lub figura akrobacji lotniczej) polegający na zdecydowanym obniżeniu nosa samolotu poniżej horyzontu, co prowadzi do szybkiego spadku wysokości lotu i równie szybkiego wzrostu prędkości. W "klasycznym" ujęciu oś podłużna maszyny jest prostopadła do ziemi. Stosowany jest w sytuacjach związanych bądź z potrzebą utraty wysokości, lub nabrania prędkości, także w czasie walki powietrznej, ale zasadniczo ogranicza się jego stosowanie do pokazów lotniczych.

  Badania sondażowe - metoda badawcza w archeologii polegająca na eksploracji niewielkiej części stanowiska archeologicznego. Badania prowadzone są tylko w wykopach o małej powierzchni. Inna wersja metody polega na przecinaniu powierzchni stanowiska wąskimi rowami sondażowymi. Archeologia niedestrukcyjna, prospekcja przedwykopaliskowa – jest gałęzią archeologii wykorzystującą nieinwazyjne lub w niewielkim stopniu niszczące metody badań służące do lokalizacji i wstępnego rozpoznania stanowisk archeologicznych.

  Sampling, sampling probabilistyczny – w archeologii, jedna z technik prowadzenia badań powierzchniowych. Przedmiotem badań są fragmenty interesującego nas rejonu na których prowadzi się szczegółowe badania. W przypadku kiedy zachodzi konieczność szybkiego przeprowadzenia badań i równocześnie brakuje środków finansowych lub czasu, archeolodzy decydują się na zastosowanie tego rodzaju badań.

  Sekwencja stratygraficzna - w archeologii termin oznaczający występowanie po sobie kolejnych warstw archeologicznych w obrębie danego stanowiska archeologicznego. Analiza układu warstw pozwala archeologom odtworzyć dzieje stanowiska i ich kolejność. Układ warstw nie jest jednolity i same warstwy także nie są jednakowe w obrębie stanowiska. W różnych rejonach stanowiska proces powstawania warstw mógł przebiegać inaczej.

  Dyskusja Wikipedii:Wiki Lubi Zabytki/małopolskie/powiat wielicki/gmina Kłaj: Witam. Mam problem ze wstawieniem zdjęcia do wpisu o Pałacu Żeleńskich. Moja żona już wcześniej wstawiła zdjęcie, które jednak również nie pojawiło się przy wpisie. Jak mogę usunąć obrazki, które już wcześniej były zamieszczone na wiki? XIX Mistrzostwa Świata w Lataniu Precyzyjnym - zawody lotnicze Międzynarodowej Federacji Lotniczej (FAI) w lataniu precyzyjnym, organizowane w dniach 19-26 lipca 2009 w Toruniu. Organizatorem zawodów był Aeroklub Pomorski. Zwyciężyli w nich indywidualnie i zespołowo zawodnicy polscy.

  Dodano: 18.07.2011. 09:04  


  Najnowsze