• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • O tabu w tradycji cygańskiej w Muzeum Etnograficznym w Warszawie

  05.10.2010. 21:05
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  "Tabu w tradycji cygańskiej" - to kolejne spotkanie w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie z cyklu "Młoda antropologia", które odbędzie się 6 października. Wykład wygłosi Dorota Nowak - doktorantka na Wydziale Neofilologii w Instytucie Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

  "Przedstawię +cygańskie+ widzenie świata (jako wyraźnie rozdzielnego) wraz z propozycjami uzasadnień istnienia systemu zasad i skalań: romanipen oraz mageripen. Pierwszy to swoisty kodeks reguł postępowania, jak również kar za przewinienia wobec społeczności. Mageripen to tzw. system skalań, czyli wykluczeń, +zgardzeń+ spowodowanych zachowaniem +nieczystym+. Skalania dotyczą zwłaszcza sfery domowej, rodzinnej, naznaczonej relacjami damsko-męskimi" - zapowiada prelegentka.

  Dodaje, że podczas wystąpienia scharakteryzuje zachowania, których konsekwencją jest "zanieczyszczenie". Omówi też sposoby "odkupienia" w społeczności: przysięgi lekkie i ciężkie. Dorota Nowak podejmie próbę skonfrontowania zasad tabuizacji u Cyganów ze współczesnymi koncepcjami tabu.

  "Z uwagi na dostępność materiałów, najwięcej miejsca poświęcimy środowisku romskiemu w Polsce, zwłaszcza grupie Polska Roma i Bergitka Roma" - deklaruje doktorantka.

  Podczas spotkania zostaną wykorzystane fragmenty wykładów i książek prof. Lecha Mroza oraz literatura specjalistyczna Adama Bartosza, Jerzego Ficowskiego, Agnieszki Kowarskiej i Anny Lubeckiej. Prelegentka skorzysta również z własnych notatek i zdjęć ze spotkania z Cyganami bułgarskimi.

  Wykład Doroty Nowak to kolejne spotkanie z cyklu "Młoda antropologia". "Jest to przedsięwzięcie skierowane do studentów oraz absolwentów, którzy chcą podzielić się swoimi inicjatywami badawczymi z szerszą publicznością. Interesuje nas, w jakich kierunkach rozwija się współczesna antropologia i jakie są jej dzisiejsze odsłony" - wyjaśnia Agata Pietrzyk z Muzeum Etnograficznego. Jak dodaje, nieformalne spotkania w muzealnej kluboksięgarni Bílý Koníček, wzbogacone o multimedialne zaplecze, staną się pretekstem do zaprezentowania różnorodnych antropologicznych wątków i problemów, umożliwią wymianę poglądów, stworzenie mapy zainteresowań i inicjatyw badawczych młodej antropologii.

  Spotkanie rozpocznie się o godz. 19.00 w kluboksięgarni Bílý Koníček, w siedzibie Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Wykład będzie połączony z prezentacją slajdów.

  PAP - Nauka w Polsce

  esz/ agt/


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Mageripen (Mageripe, Mahrime - rom. "skalanie") - jedno z najważniejszych pojęć w ramach romskiej tradycji, dotyczące idei rytualnej "czystości-nieczystości". Status bycia "skalanym" czyli rytualnie nieczystym jest sankcją za przekroczenie zasad romanipen, co wiąże się z różnym stopniem i formą wykluczenia danej osoby z życia społecznego. Antropologia jedzenia – jedna z subdyscyplin antropologii kulturowej (antropologii społecznej) zajmująca się badaniem pożywienia w kontekście kulturowym człowieka, starająca się wyjaśnić zależności między systemami pożywienia a zachowaniami ludzi. Zainteresowania antropologii jedzenia obejmują więc konotacje pożywienia w kontekście polityki, rytuału, produkcji i dystrybucji, płci i wszelkich innych sfer życia społecznego. Antropologów zajmujących się powyższymi zagadnieniami interesuje to co ludzie jedzą, jak spożywają posiłki, gdzie, z kim i dlaczego, jakie wartości są nadawane poszczególnym potrawom i sposobom ich konsumpcji, lub zakazie konsumpcji (tabu pokarmowe). Antropologia jedzenia łączy się z takimi dziedzinami nauk jak antropologia zmysłów, historia jedzenia, socjologia jedzenia i food studies. Antropologia dźwięku jest jedną z dyscyplin podlegających rozległej nauce społecznej – antropologii. Antropologia zajmuje się człowiekiem jako jednostką w danej społeczności, natomiast antropologia dźwięku dotyka warstwy dźwiękowej oraz bada zależności i powiązania pomiędzy człowiekiem a tym co ten słyszy oraz sprawdza co się z nim dzieje gdy jego środowisko akustyczne ulega zmianie. Stawia także pytanie o to czy pejzaż dźwiękowy świata jest niezależną kompozycją, czy też ludzie mają nad nim może kontrolę i są jego twórcami.

  Antropologia ekonomiczna – subdyscyplina antropologii społecznej i kulturowej,która zajmuje się badaniem tradycyjnych systemów ekonomicznych społeczności plemiennych i chłopskich oraz systemów współczesnych. Podstawą jest zwrócenie uwagi na fakt, że ekonomia jest znaczącą częścią kultury i społeczeństwa, a działania ekonomiczne mogą być zrozumiałe tylko w związku z powyższymi aspektami. Ekonomia nie jest wyizolowanym elementem życia społecznego, a celem antropologii ekonomicznej jest zbadanie na ile jest wytworem społecznym i kulturowym oraz poznanie determinantów zjawisk ekonomicznych, które odrzuca klasyczna ekonomia. Eduardas Piurko – tłumacz, pedagog, (jęz. polski-litewski-rosyjski). Jest tłumaczem Sejmu Republiki Liewskiej, uczestnikiem programu „Pokonać wieżę Babel”. Przekazał cały szereg materiałów i książek o Adamie Mickiewiczu Muzeum Literatury w Odessie, Muzeum Adama Mickiewicza w Wilnie, Muzeum Literatury w Warszawie, Muzeum Kinematografii w Łodzi, Instytutowi Polskiemu w Wilnie, Ambasadzie Republiki Litewskiej w Warszawie.

  Muzeum Niepodległości w Warszawie – muzeum powstałe 30 stycznia 1990 r. jako Muzeum Historii Polskich Ruchów Niepodległościowych i Społecznych, w wyniku przekształcenia Muzeum Historii Polskiego Ruchu Rewolucyjnego. Muzeum ma swoją siedzibę w Warszawie w Pałacu Przebendowskich-Radziwiłłów, mieszczący się przy al. „Solidarności” 62, ale posiada również oddziały: Elizabeth Dunn - amerykańska antropolog. Zajmuje się antropologią ekonomiczną, znawczyni problemów socjologii pracy i zarządzania w przemyśle, zajmuje się także problemem społeczno-ekonomicznych źródeł i konsekwencji chorób związanych z odżywianiem, a także relacjami pomiędzy określonymi technikami produkcji a środowiskiem naturalnym i pozycją konsumentów. Wykłada geografię i stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Kolorado w Boulder.

  Cygańskie Hity jest szóstą płytą cygańskiego zespołu Bogdan Trojanek & Terne Roma. Został wydany w 2009 roku przez wytwórnię FOLK. Zakaz - kulturowy znak mówiący o tym, by czegoś nie robić. Zakazy często łączą się z tabu i występują bezapelacyjnie w każdym środowisku. Złamanie zakazu skutkuje w większości karą.

  Trening interpersonalny: Jako początek treningu interpersonalnego wskazuje się warsztaty dla kadry kierowniczej, organizowane w roku 1946 w Connecticut. Prowadzono tam wykłady, seminaria oraz spotkania w kilkunastoosobowych grupach, na których omawiano problemy, jakie uczestnicy warsztatów napotykali w pracy. Spotkania prowadzili współpracownicy Kurta Lewina.

  Antropologia stosowana – wyspecjalizowana działalność traktowana niekiedy jako subdyscyplina antropologii, polegająca na prowadzeniu praktycznie zorientowanych studiów, których celem jest wykorzystanie ustaleń teoretycznych oraz zebranych i opracowanych źródłowych do sterowania procesami zmian społeczno – kulturowych badanych grup.

  Antropologia ciała – gałąź antropologii, która zajmuje się w szczególności refleksją nad różnymi koncepcjami i wykorzystaniem ciała ludzkiego i jego organów w różnych kulturach. Różni się od antropologii fizycznej w tym sensie, że jest bardziej zainteresowana morfologią i fizjologią człowieka w ich wymiarze społecznym. Odsłania w ludzkim ciele, dotąd zawłaszczonym przez nauki biologiczne, wartości pozasomatyczne odciśnięte na nim. Człowiek, jako ciało-podmiot staje się nie tylko sprawcą kultury, ale sam jest przez nią konstruowany i zmienia się pod jej wpływem. Jest przez tę kulturę kształtowany i modelowany. Pole badań antropologii ciała skupia się więc na działaniach, w których świat zewnętrzny, rzeczywistość, w której jednostka uczestniczy i jest jej częścią - społeczeństwo, tradycja, władza, wiedza, polityka, sport, postęp technologiczny i inne - odbijają na ciele ludzkim swoje piętno - „konstruują” je. Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu – muzeum, którego historia sięga początków XX wieku. Oddziałami muzeum są Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie oraz Muzeum Sztuki Współczesnej. Muzeum co roku uczestniczy w Nocy Muzeów.

  Antropologia wizualna – jeden z nurtów antropologii kulturowej. To subdyscyplina zajmująca się interpretowaniem wizualnej części kultury oraz wykorzystywaniem rysunku, malarstwa, fotografii, filmu i innych form wizualnych, w badaniach z zakresu antropologii kulturowej. W ramach tej dyscypliny badane są sposoby postrzegania wizualności przez członków różnych kultur. Jest ona również metodą, dzięki której antropolog może przedstawić treść badań za pomocą nie słów, lecz obrazu. Często metody wizualne są wykorzystywane również w antropologii stosowanej, bądź w badaniach partycypacyjnych.

  Dodano: 05.10.2010. 21:05  


  Najnowsze