• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Odkrycia polskich i ukraińskich badaczy w grodzisku na Ukrainie

  16.12.2011. 00:04
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Pozostałości dwóch ziemianek i liczne zabytki świadczące o intensywnym zamieszkiwaniu znaleźli na terenie grodziska sprzed 1,5 tysiąca lat na Ukrainie polscy i ukraińscy archeolodzy. Odkryć dokonano podczas trzeciego sezonu badań prowadzonych przez naukowców z ekspedycji Narodowej Akademii Nauk Ukrainy i Instytutu Prahistorii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

  "Badamy kilkuhektarowe grodzisko w Severinovce obok miejscowości Meżyrow. Odkryte przez nas ślady mogą wskazywać, iż osadę obronną zniszczono nagle i nigdy potem jej nie odbudowano" - wyjaśnia kierownik projektu dr Marcin Ignaczak.

  Nagromadzenie zabytków - tysięcy przęślików, metalowych szpil i naczyń ceramicznych - przerosło oczekiwania badaczy. Zdaniem archeologów, na 300 m2 znaleziono wielokrotnie więcej artefaktów, niż na kilkukrotnie większej powierzchni na typowych wykopaliskach w Polsce.

  Jednak obraz, jaki rysuje się po ostatnim sezonie badań, jest wciąż niekompletny. Nadal nie ustalono, jakie relacje łączyły mieszkańców osady z zamieszkującymi obok wojowniczymi Scytami. Nie wiadomo również, w jakich budowlach mieszkano.

  "Nasze badania objęły zasięgiem tylko niewielką część majdanu grodziska. Trudno jest nam jednoznacznie stwierdzić, czy znalezione przez nas ziemianki były zamieszkiwane, czy też służyły jako pomieszczenia gospodarcze. Klimat lasostepu ukraińskiego przemawia na korzyść tej pierwszej hipotezy. Zimy bywały tam zimniejszej, a lata bardziej upalne niż w naszej strefie klimatycznej. Takie konstrukcje spełniałyby świetnie swoją rolę" - zaznacza dr Ignaczak.

  Wewnątrz owalnych w planie ziemianek archeolodzy znaleźli fragmenty obrobionych rogów, ciężarki tkackie i kości zwierzęce. Naukowcy co prawda nie natknęli się na ślady spalenizny, która wskazywałaby na najazd i nagłe opuszczenie osiedla, jednak mają inne wskazówki potwierdzające to założenie.

  "Bardzo przemieszane warstwy i zniszczone zabytki wskazują, że doszło tutaj do wydarzenia niecodziennego i gwałtownego. Być może miał miejsce atak wojowników scytyjskich, o czym świadczą wykorzystywane przez nich groty strzał znalezione za wałami osady" - przypuszcza dr Ignaczak.

  Ostatnie badania przyniosły również nowe informacje na temat konstrukcji wałów. Okazało się, że ich część wewnętrzna - od strony majdanu - oblicowana była wapiennymi kamieniami aż do poziomu placu osady.

  Polacy wspólnie z partnerami z Ukrainy - Narodowej Akademii Nauk Ukrainy w Kijowie (NAN), przygotowują szerszy projekt badawczy mający na celu rozpoznanie kilku pozostałych grodzisk obronnych z tego samego okresu (VI/VII wiek n.e.) położonych na obszarze Podola. Przyłączą się do niego również geomorfolodzy z UAM. Nadal trudne jest zidentyfikowanie konkretnej grupy etnicznej zamieszkującej system twierdz. Prawdopodobnie, za źródłami antycznymi, można mówić o Neurach. Niejasne, choć poświadczone przez zapisy, są też relacje łączące ten lud ze Scytami i z nieodległymi mieszkańcami kolonii greckich nad Morzem Czarnym.

  O pierwszym sezonie wykopalisk serwis Nauka w Polsce pisał tutaj.

  PAP - Nauka w Polsce, Szymon Zdziebłowski

  agt/ bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Członkowie Polskiej Akademii Nauk – jedno z najbardziej prestiżowych naukowych ciał kolegialnych w Polsce. Członków Akademii wybiera jej Zgromadzenie Ogólne spośród najwybitniejszych naukowców polskich i zagranicznych. Członkowie krajowi Akademii w liczbie nie większej niż 350 dzielą się na dwie grupy, członków rzeczywistych i członków korespondentów. Członkostwo w Akademii jest funkcją sprawowaną dożywotnio, przy czym po ukończeniu 70. roku życia członkowie otrzymują status członka-seniora. Skład Akademii podzielony jest na 5 wydziałów, grupujących naukowców według tematyki badań. Aktualny skład Polskiej Akademii Nauk zestawiono tabelarycznie. Pawło Juchymowicz Hrycenko ukr. Павло Юхимович Гриценко (ur. 23 września 1950 w miejscowości Matroska w obwodzie odeskim) – ukraiński językoznawca, doktor habilitowany, profesor, dyrektor Instytutu Języka Ukraińskiego Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. Stefan Kozak (ur. 11 sierpnia 1937 w Wierzbicy) – ukraiński i polski ukrainoznawca, profesor zwyczajny doktor habilitowany Uniwersytetu Warszawskiego, prezes Polskiego Towarzystwa Ukraińskiego, przewodniczący Towarzystwa Naukowego im. Tarasa Szewczenki, zagraniczny członek Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, członek Ukraińskiej Wolnej Akademii Nauk w Nowym Jorku.

  Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej (Український Інститут Національної Пам’яті - UINP) – instytucja publiczna o specjalnym statusie, powołana przez rząd Ukrainy w 2006, której zadaniem jest badanie historii walki o niepodległość Ukrainy, upamiętnienie uczestników tych walk, jak również ofiar hołodomoru i komunistycznych represji politycznych. Centrum badań naukowo-technicznego potencjału i historii nauki im. G.M. Dobrowa – naukowo-badawczy instytut Oddziału informatyki Narodowej akademii nauk Ukrainy.

  Gallekowie – lud preromański zamieszkujący północną i północno-zachodnią część Półwyspu Iberyjskiego. Budowali liczne ufortyfikowane osady zwane castro. Osady te były budowane na wzgórzach lub mniejszych wzniesieniach, silnie ufortyfikowane czasami nawet trzema pierścieniami murów. Domostwa wewnątrz osady budowane były na planie koła, z kamiennymi ścianami i stożkowymi dachami z gałęzi lub słomy. Gospodarka Galleków opierała się na hodowli i rybołówstwie. Pozostawili również ślady wysoko rozwiniętej sztuki złotniczej. Głównym bogiem panteonu Galleków był bóg ognia. Wykopaliska stratygraficzne - jest to jedna z dwóch metod eksploracji stanowiska archeologicznego. Polega na usuwaniu warstw archeologicznych zgodnie z ich układem i konturami. Warstwy są usuwane w kolejności odwrotnej do tej w jakiej powstawały. Historia stanowiska jest odsłaniana od czasów najnowszych do czasów najdawniejszych. Archeolodzy posługują się tą metodą prowadzenia wykopalisk kiedy tylko możliwe jest rozróżnienie warstw. Warstwy archeologiczne mają różne kształty, niejednakową miąższość oraz różny przebieg. Warstwy często są zaburzone, przemieszane przez działalność człowieka. Prowadzenie badań tą metodą jest pracochłonne i żmudne, przynosi jednak najlepsze efekty.

  Ukraińska polityka historyczna – polityka kształtowania świadomości historycznej Ukraińców prowadzona przez władze niepodległej Ukrainy od 1991 roku. Od jej najważniejszych składników zwana przez niektórych badaczy polityką "OUN-UPA-Hołodomor". Opisywana polityka historyczna ze szczególną aktywnością była prowadzona w czasie kadencji prezydenta Wiktora Juszczenki. Reprezentacja Ukrainy studencka w piłce nożnej jest studencką reprezentacją Ukrainy, sterowaną przez Ukraiński Związek Piłki Nożnej. Jest powoływana przez selekcjonera co dwa lata, w niej występować mogą wyłącznie zawodnicy posiadający obywatelstwo ukraińskie i którzy w momencie przeprowadzania imprezy docelowej (finałów Letniej Uniwersjady) są studentami studiów wyższych.

  Polska Akademia Nauk (PAN) – państwowa instytucja naukowa będąca z jednej strony placówką skupiającą najwybitniejszych polskich uczonych, na wzór Francuskiej Akademii Nauk, a z drugiej - siecią wspólnie zarządzanych państwowych instytutów naukowych, których celem jest prowadzenie badań naukowych o możliwie najwyższym poziomie naukowym.

  Profesjonalna Piłkarska Liga Ukrainy (ukr. Професіональна футбольна ліга України) (znana również jako PFL) jest związkiem profesjonalnych piłkarskich klubów Ukrainy, założony w roku 1996 w celu organizacji mistrzostw Ukrainy w piłce nożnej.

  Andrij Parubij (ukr. Андрій Володимирович Парубій; ur. 1971) – ukraiński historyk, deputowany Batkiwszczyny do Rady Najwyższej Ukrainy, komendant Majdanu i koordynator Samoobrony Majdanu. Reprezentacja Ukrainy U-16 w piłce nożnej jest juniorską reprezentacją Ukrainy, sterowaną przez Ukraiński Związek Piłki Nożnej. Jest powoływana przez selekcjonera, w niej występować mogą wyłącznie zawodnicy posiadający obywatelstwo ukraińskie i którzy w momencie przeprowadzania imprezy docelowej (finałów Mistrzostw Europy) nie przekroczyli 16 roku życia.

  Strzał w plecy (ukr. По́стріл у спи́ну, ros. Выстрел в спину) – pomnik znajdujący się w Symferopolu na Ukrainie, upamiętniający cywilne osoby oraz żołnierzy Armii Czerwonej, pomordowane przez OUN-UPA. Powstał w roku 2007 z inicjatywy mieszkańców Krymu przy współpracy z Komunistyczną Partią Ukrainy. Jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk – sieć placówek naukowych oraz instytucji wspomagających ich funkcjonowanie, prowadzonych i nadzorowanych przez Polską Akademię Nauk. Podstawową formą placówki naukowej PAN jest instytut badawczy. Oprócz tej formy działalności funkcjonują również centra naukowe, zakłady naukowe, biblioteki oraz placówki doświadczalne. Zasadniczo jednostki naukowe podlegają Wydziałom Akademii. Istnieje również kilka jednostek pozawydziałowych, podległych bezpośrednio Prezydium Akademii.

  Maksym Rylski herbu Ostoja ukr. Максим Тадейович Рильський (ur. 19 marca 1895 w Kijowie, zm. 24 lipca 1964 w Kijowie) - ukraiński poeta, tłumacz, publicysta, działacz społeczny polskiego pochodzenia, pracownik Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, doktor honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego od 1964 roku. Jekatierina Iołanta Abdullina, ros. Екатерина Иоланта Абдуллина (ur. 1 grudnia 1976 w Kijowie) - ukraińska śpiewaczka operowa (Sopran koloraturowy) pochodzenia rosyjskiego, główna solistka Opery Narodowej Ukrainy im. Tarasa Szewczenki w Kijowie. Ukończyła Kijewski Instytut Muzyki im. Reingolda Moricewicza Gliera (1993-1997), po czym podjęła studia na Ukraińskiej Narodowej Akademii Muzycznej Ukrainy im. Piotra Iljicza Czajkowskiego. Uczyła się w klasie Jewgieniji Miroszniczijenko. Już na pierwszym roku studiów została przyjęta na staż do Opery Narodowej Ukrainy. Zagrała wówczas partię Musetty w Cyganerii Giacomo Pucciniego oraz partię Zerliny w operze Don Giovanni Wolfganga Amadeusza Mozarta.

  Dodano: 16.12.2011. 00:04  


  Najnowsze