• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Odkrycie starożytnych narzędzi rzuca światło na rybackie zajęcia

  17.02.2012. 16:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W ramach nowych, międzynarodowych badań w stolicy Rosji, Moskwie, odkryto starożytne niewody i samołówki. Naukowcy, pracujący pod kierunkiem Hiszpańskiej Krajowej Rady Badawczej (CSIC) udokumentowali zestawy sprzętu pochodzącego sprzed ponad 7.500 lat. Twierdzą, że choć jest bardzo stary, to charakteryzuje się ogromną złożonością techniczną. Odkrycie pogłębia wiedzę na temat roli rybactwa w osadach europejskich we wczesnym holocenie, około 10.000 lat temu. Informacje będą szczególnie przydatne dla poznania obszarów, na których mieszkańcy w ogólne nie trudnili się rolnictwem niemal do epoki żelaza.

  "Do tej pory sądzono, że osady grup mezolitycznych były raczej sezonowe niż stałe" - zauważa dr Ignacio Clemente, naukowiec z CSIC. "Wedle wyników uzyskanych w trakcie prac wykopaliskowych, zarówno w okresie mezolitycznym, jak i neolitycznym, grupy ludzi zamieszkujące dorzecze Dubnej w pobliżu Moskwy, prowadziły produktywne zajęcia przez okrągły rok."

  Dr Clemente wraz z kolegami twierdzi, że mieszkańcy tego obszaru, nazywanego Zamostje 2, preferowali letnie i zimowe łowy w okresach neolitycznym i mezolitycznym. Wiosną i wczesnym latem łowili ryby, a pod koniec lata i jesienią zbierali dzikie jagody.

  "Sądzimy, że rybactwo odgrywało kluczową rolę w gospodarce tych społeczności - mówi dr Clemente - gdyż dawało produkt uniwersalny, łatwy do zakonserwowania, suszenia i wędzenia, a także przechowywania do późniejszego spożycia."

  W toku badań prowadzonych ponad 36 miesięcy, naukowcy odkryli przedmioty codziennego użytku, takie jak talerze i łyżki, narzędzia, broń myśliwską i przyrządy rybackie. Wszystkie te przedmioty były wykonane z krzemienia i innych kamieni oraz z kości i drewnianych drągów.

  "Udokumentowany sprzęt rybacki wskazuje na wysoce rozwiniętą technologię, przeznaczoną do stosowania różnych technik rybackich" - wyjaśnia dr Clemente. "W szczególności zwracamy uwagę na odkrycie bardzo dobrze zachowanych, dwóch dużych, drewnianych samołówek (rodzaj plecionego koszyka z sosnowymi wędkami wykorzystywanymi do połowu ryb), które pochodzą sprzed 7.500 lat. Są jednymi z najstarszych znalezisk na tym obszarze i bez wątpienia jednymi z najlepiej zachowanych, gdyż nadal posiadają część wiązań z włókien roślinnych."

  Zespół odkrył również wiele przedmiotów związanych z łapaniem i obróbką ryb, np. haki, harpuny, obciążniki, pływaki, igły do wyrobu i naprawy sieci oraz noże z żeber łosi do skrobania i oczyszczania ryb.

  Według naukowców, jednym z zadziwiających wyników prac na stanowisku Zamostje 2 jest zachowanych kilka materiałów organicznych, takich jak kości, drewno, liście drzew i skamieniały kał. Szczególnie dotyczy to pozostałości ryb.

  "Odkryte przez nas pozostałości ichtiologiczne dały nam pojęcie o odsetku białka, jakie ryby zapewniały w diecie prehistorycznej populacji" - skonstatowali naukowcy. "Co więcej, te pozostałości pomogą nam przeprowadzić badanie pod kątem, między innymi, klasyfikacji gatunków, ilości i wielkości połowów oraz okresu połowowego. Te szczegóły są nieodzowne do oceny roli, jaką odgrywało rybactwo w gospodarce tych grup ludzi."

  Wkład w badania wnieśli eksperci z Francji, Hiszpanii i Rosji.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Roberto Clemente Stadium, Estadio Roberto Clemente – stadion wielofunkcyjny w Carolinie w Portoryko, na którym odbywają się głównie mecze baseballowe; w roli gospodarza występuje na nim zespół Gigantes de Carolina, grający w zawodowej lidze Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente. Nazwany na cześć zmarłego tragicznie w 1972 roku portorykańskiego baseballisty Roberto Clemente, który przez osiemnaście sezonów był zawodnikiem Pittsburgh Pirates. Narzędzia kamienne – narzędzia używane przez praludzi, wykonane z kamienia. Najstarsze znane narzędzia kamienne pochodzą sprzed 3,39 mln lat, odkryto je w pobliżu osady Dikika w Etiopii. Są one o około 800 tys. lat starsze od najstarszych znanych wcześniej kamiennych narzędzi i dowodzą, że posługiwał się nimi już Australopithecus afarensis. Wykonywane były w od paleolitu do neolitu . Były to kolejno: Wyrób medyczny – narzędzie, przyrząd, aparat, sprzęt, materiał lub inny artykuł, stosowany samodzielnie lub w połączeniu, włączając oprogramowanie niezbędne do właściwego stosowania wyrobu, przeznaczone przez wytwórcę do stosowania u ludzi w celu:

  Census of Marine Life (Spis morskich form życia), w skrócie CoML – jeden z największych międzynarodowych projektów badawczych różnorodności i sposobu rozmieszczenia organizmów morskich, łączący 2700 naukowców z ponad 80 krajów świata. Celem badań prowadzonych w ramach programu było dostarczenie podstaw do opracowania polityki ochrony szczególnie wrażliwych obszarów morskich, wyznaczenia obszarów morskich wymagających ochrony oraz stworzenia globalnej sieci obszarów chronionych przed agresywnymi połowami. Program jest wspierany przez wiele organizacji rządowych związanych z nauką, środowiskiem i rybołówstwem, oraz przez prywatne fundacje i korporacje. Partnerami projektu są Encyclopedia of Life i National Geographic Society. Kultura materialna – termin określający wszelkie fizycznie istniejące rzeczowe wytwory pochodzące z przejawów działalności człowieka - zarówno przedmioty sztuki jak i przedmioty użytkowe, narzędzia oraz przedmioty życia codziennego. Do kultury materialnej zalicza się również sposoby wytwarzania przedmiotów np. technologia produkcji stali, sposoby uprawy roślin i hodowli zwierząt itp.

  Szpiedzy atomowi lub atomowi szpiedzy – terminy odnoszące się do obywateli Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Kanady, oskarżonych o szpiegostwo na rzecz Związku Radzieckiego w czasie II wojny światowej i we wczesnym okresie zimnej wojny. Przekazywali oni poufne informacje dotyczące projektowania i produkcji broni nuklearnej. Naukowcy nadal spierają się o to, jakie dane zostały przekazane i kto brał w tym udział. Zakwestionowali niektóre z zeznań świadków, nawet te, które początkowo miały wartość niezbitych dowodów. Sprawa szpiegów jest jedną z najgłośniejszych i najlepiej udokumentowanych w historii broni jądrowej. Naukowcy zajmujący się badaniami nuklearnymi postulowali o ujawnienie międzynarodowej społeczności naukowej informacji z nią związanych, ale rząd amerykański zdecydowanie się temu przeciwstawił. Dobra Praktyka Kliniczna (ang. Good Clinical Practice – GCP) – międzynarodowy standard etyczny i naukowy dotyczący planowania, prowadzenia, dokumentowania i ogłaszania wyników badań prowadzonych z udziałem ludzi (badań klinicznych) opracowany przez Międzynarodową Konferencję ds. Harmonizacji (ICH). Postępowanie zgodnie z tym standardem stanowi gwarancję wiarygodności i dokładności uzyskanych danych oraz raportowanych wyników, a także respektowania praw osób uczestniczących w badaniu.

  Historia Hondurasu: Pierwszą znaną kulturę wytworzyli mieszkańcy tych ziem – Majowie, których potomkowie zamieszkują zachodni Honduras, w tym państwa sąsiednie: Gwatemalę, Belize i Meksyk. Stanowią oni niewiele ponad 7% ludności mieszkańców tego kraju, z czego 90% to Metysi i po jednym procencie Murzyni oraz biali, głównie Salwadorczycy i Gwatemalczycy. Majowie na ziemi honduraskiej pozostawili wiele zachowanych do dziś zabytków. Jest to między innymi Santa Rosa de Copan, piramida schodkowa, przedstawiająca kulturę rozwiniętą przez Majów. Amerykański folklor – tradycyjne zwyczaje, przesądy, opowieści, tańce i pieśni przekazywane głównie przez powtarzanie raczej drogą przekazów ustnych niż dzięki środkom masowego przekazu i konserwowane w ramach danej społeczności; także wytwory materialne takich społeczności. W Stanach Zjednoczonych, kraju masowej imigracji, daje to pole do szczególnie szerokich badań, zwłaszcza komparatywnych.

  Anoiapithecus – rodzaj wymarłego ssaka naczelnego z rodziny człowiekowatych (Hominidae) żyjącego w okresie środkowego miocenu na terenach Europy . Skamieniałości Anoiapithecus brevirostris pochodzą z odkrycia datowanego na około 12 mln lat w Hiszpanii. Gatunek ten, choć obecnie uważany za najstarszy, nie jest najlepiej reprezentowanym w zapisie kopalnym wczesnym przedstawicielem grupy Homininae, gdyż zachowały się jedynie skamieliny twarzy, żuchwy oraz zębów tego ssaka. Na uwagę zwraca miejsce odnalezienia skamielin, tj. Hiszpania w Europie, jako najstarszego w historii praprzodków człowieka, w przeciwieństwie do Afryki.

  Obserwatorium słoneczne w Goseck – najstarsze odkryte w Europie dzięki analizie zdjęć lotniczych w 1991. W trakcie wykopalisk archeologicznych rozpoczętych w 2002 przez dwóch archeologów z Uniwersytetu w Halle (Francois Bertemes, Peter Biehl) odkryto kopiec, rów oraz pozostałości dwóch koncentrycznych palisad drewnianych datowanych na V wiek p.n.e.. Dalsze badania zidentyfikowały 3 bramy, z których południowo-wschodnia wyznacza wschód a południowa-zachodnia zachód słońca w czasie zimowego przesilenia. Na tej podstawie krąg został uznany za obserwatorium słoneczne.

  Eoplectreurys – rodzaj pająka z rodziny Plectreuridae żyjącego w środkowej jurze na obecnych terenach Azji. Został opisany w 2010 roku przez Paula Seldena i Huanga Diyinga w oparciu o skamieniałości odkryte w datowanych na około 165 mln lat osadach pokładów Daohugou w Mongolii Wewnętrznej. Pod względem morfologii jest bardzo podobny do współczesnych przedstawicieli Plectreuridae, w szczególności do rodzaju Plectreurys, dlatego Selden i Huang stwierdzają, że wątpliwości dotyczące jego przynależności do tej rodziny są niewielkie – dowodzi to, że Plectreuridae są grupą bardzo konserwatywną ewolucyjnie. Dorosłe samce E. gertschi mierzyły mniej niż 3,5 mm długości, co sprawia, że gatunek ten jest najmniejszym znanym przedstawicielem rodziny. Odkrycie środkowojurajskich skamieniałości Eoplectreurys wydłuża znany okres istnienia Plectreuridae o około 120 mln lat – najstarszym oprócz niego przedstawicielem tej rodziny jest Palaeoplectreurys baltica sprzed około 44–49 mln lat, a kolejne pod względem wieku szczątki pochodzą z miocenu (Plectreurys pittfieldi). Eoplectreurys jest najstarszym znanym przedstawicielem zarówno rodziny Plectreuridae, jak i całego kladu Haplogynae.

  Dodano: 17.02.2012. 16:37  


  Najnowsze