• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Odnaleziono relikty świątyń w Gubinie

  07.04.2011. 00:04
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Relikty kościoła wczesnogotyckiego z XIV wieku i późnoromańskiego z pierwszej połowy XIII wieku odkryto podczas prac archeologicznych w kruchcie kościoła farnego w Gubinie - poinformowała Anna Dziadek z warsztatu konserwatora Fara Gubin.

  Bardzo dobrze zachowane fragmenty pierwszej XIV-wiecznej świątyni odsłonięto już na głębokości 65-70 cm pod posadzką. Odkryto m.in górne partie fundamentów zachodniej fasady budynku, a także zawiasy drzwi otwierających się pierwotnie do środka świątyni. Po stronie północnej i południowej od wejścia zachowały się przyziemia dwóch wież, które tworzyły zachodnie skrzydło bazyliki.

  Relikty kolejnej świątyni odsłonięto na głębokości około 200 cm poniżej posadzki. Znaleziono tam dwa stopnie schodów - ceramiczny i z płyt kamiennych, prowadzących do późnoromańskiego kościoła wybudowanego w pierwszej lub drugiej ćwierci XIII stulecia.

  Dookoła i nad reliktami świątyń znaleziono także fragmenty późnośredniowiecznej(XIV-XV w), nowożytnej (XVI-XVIII) i współczesnej (XIX-XX wiek) ceramiki, płytki posadzkowe, różnego rodzaju cegły, dachówki, resztki barwionych w masie szkieł witrażowych, fragmenty szklanych naczyń, węgle oraz ślady spalenizny.

  Prace archeologiczne trwają na terenie gubińskiej fary od marca 2011 roku i prowadzone są pod kierunkiem dr Jarosława Lewczuka w ramach projektu ,,Wieża Kościoła Farnego w Euromieście Gubin-Guben".

   

  W tym roku rozpoczęły się też prace budowlane związane z renowacją wieży kościoła farnego, w której powstanie punkt widokowy oraz wystawa dotycząca historii miasta.

  Renowacja zabytkowego kościoła to element zacieśniania kontaktów między mieszkańcami polskiego Gubina i niemieckiego Guben.

  Na rzecz odbudowy kościoła, od 2005 roku, wspólnie działają polska Fundacja Fara Gubińska i niemieckie Stowarzyszenie Wspierające.

  Po remoncie powstanie centrum spotkań polsko-niemieckich, w którym mają się odbywać m.in. wystawy, koncerty, nabożeństwa ekumeniczne.

  Przedsięwzięcie związane z renowacją wieży to koszt ok. 2 mln zł; 85 proc. tej kwoty pochodzi ze środków unijnych (programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej).

  Pierwsze wzmianki o kościele farnym pochodzą z 1324 roku. Został on wzniesiony w stylu romańskim, w formie trójnawowej bazyliki. Po zniszczeniach wywołanych trzęsieniami ziemi w XIV wieku, obiekt rozebrano, a w jego miejscu rozpoczęto budowę nowego gotyckiego kościoła. Ostatecznego kształtu budowla nabrała w 1844 roku. Obiekt fary został zniszczony podczas walk toczących się w mieście od lutego do kwietnia 1945 r. MRD

  PAP - Nauka w Polsce

  mlu/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Ruiny cysterskiego kościoła w Rumi – świątynia została zbudowana w XIII wieku, w 1945 uległa zniszczeniu. Do dnia dzisiejszego zachowały się szczątki murów gotyckiego prezbiterium. Wokół kościoła znajdują się stare nagrobki z XIX i XX wieku. Ruiny mieszczą się przy ulicy Kościelnej, pod numerem 19. W planach jest odbudowa świątyni.

  Ruiny cysterskiego kościoła w Rumi – świątynia została zbudowana w XIII wieku, w 1945 uległa zniszczeniu. Do dnia dzisiejszego zachowały się szczątki murów gotyckiego prezbiterium. Wokół kościoła znajdują się stare nagrobki z XIX i XX wieku. Ruiny mieszczą się przy ulicy Kościelnej, pod numerem 19. W planach jest odbudowa świątyni.

  Kościół Mariacki w Rostocku (niem. Marienkirche (Rostock)) – jest jednym z czterech głównych kościołów w Rostocku i jednym z głównych dzieł północnoniemieckiego gotyku ceglanego. Z 1232 pochodzą pierwsze wzmianki o istnieniu wczesnogotyckiego kościoła na miejscu obecnej, trzynawowej bazyliki, której budowa rozpoczęła się ok. 1290 i zakończyła w poł. XV w. Chociaż w budowie kościoła powtórzono schemat Kościoła Mariackiego w Lubece to przysadzisty korpus świątyni otrzymał ponadto transept oraz potężny westwerk z niewysoką wieżą; planowana pierwotnie para wież nigdy nie została zrealizowana.

  Parafia św. Małgorzaty Dziewicy i Męczennicy w LyskachPierwsza wiadomość o Lyskach pochodzi z pierwszej połowy XIII wieku. Lyski w tym czasie nie były dużą osadą, prawdopodobnie liczyły kilku osadników. Kościoły parafialne, które w wiekach średnich i nowszych posiadały duży zasięg obwodu parafialnego, z reguły powstały jeszcze w okresie przed akcją osadniczą na prawie niemieckim, a więc najpóźniej w pierwszej połowie XIII wieku. Do tej grupy kościołów należy kościół w Lyskach. Istniał już, zanim Lyski przeniesiono na ustrój prawa niemieckiego. W czasie 1335 – 1342 pojawiają się pierwsze źródłowe wzmianki o kościele i parafii w Lyskach.

  Ruiny Kościoła Mariackiego w Kostrzynie nad Odrą – kościół był drugim dominującym budynkiem Starego Miasta, obok zamku. Wybudowany w 1396 roku, został dwukrotnie przebudowany: w XVI wieku i w 2 połowie XVIII wieku, dzięki czemu zyskał cechy późnego baroku. Od czasów reformacji był w posiadaniu luteran. W 1945, podczas walk o miasto, uległ spaleniu, następnie w latach sześćdziesiątych XX wieku rozebrany. Do dziś zachowały się zarysy murów świątyni wraz z jego posadzką, a także część krypt.

  Kościół św. Marcina – nieistniejący już kościół w Paczynie, obecnie na jego miejscu jest nowa budowla. Kościół powstał w XVII wieku. Obok kościoła w 1679 roku zbudowano drewnianą dzwonnicę. Posiadał murowaną zakrystię i prezbiterium. Był parafialną świątynią do której należał m.in. kościółek w Pniowie i prawdopodobnie czasowo Kościół Najświętszej Maryi Panny w Łączy. Ostatni kształt kościoła pochodził z XVII wieku. Należał do diecezji wrocławskiej. Od 1922 roku już z nowym kościołem należała do diecezji gliwickiej. Niekiedy był nazywany farką. W XVIII wieku był czasowo filią parafii w Pniowie. W 1785 roku zmieniono dach, a w 1796 roku odnowiono kościół i dzwonnicę. W 1801 roku zawieszono nową sygnaturkę. W 1863 roku zniszczyła go wichura, ale odbudowano go. Do 1930 roku był nazywany starym. W końcu postanowiono go zburzyć. 27.03.1931 roku odprawiono ostatnie nabożeństwo, po czym wyposażenie wyniesiono ze starego kościoła. Rozebrano go w 1931 roku i zaczęto budować nowy kościół

  Kościoły Torunia - na terenie Torunia znajdują się 24 kościoły rzymskokatolickie, z czego 3 pochodzą z czasów średniowiecznych (kolejnych 6 średniowiecznych kościołów już nie istnieje), 1 pochodzi z XVII wieku, 1 - z XVIII wieku, 2 - z XIX wieku, pozostałych 17 zostało zbudowanych (bądź budowa została rozpoczęta) w XX wieku. 21 z nich to kościoły parafialne. Prócz kościołów rzymskokatolickich w Toruniu istnieje ponad 10 parafii i zborów innych wyznań, w tym 7 - protestanckich. Najstarszym z nich jest Kościół św. Szczepana (1907). Większość toruńskich kościołów protestanckich należy do Toruńskiego Przymierza Protestanckiego.

  Dodano: 07.04.2011. 00:04  


  Najnowsze