• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Opowieści świadków historii na portalu audiohistoria.pl

  03.12.2010. 00:04
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Z opowieściami o życiu codziennym, bliskich, obyczajach czy zainteresowaniach świadków historii, uzupełnionymi fotografiami z ich prywatnych zbiorów można zapoznać się dzięki portalowi audiohistoria.pl prezentującemu zasoby Archiwum Historii Mówionej.  "Celem działalności Archiwum Historii Mówionej jest zbieranie relacji świadków historii. Jednym z naszych wiodących projektów jest program nagrywania wspomnień przedstawicieli najstarszego pokolenia realizowany wspólnie przez Dom Spotkań z Historią i Ośrodek KARTA. Początek Archiwum sięga lat 80. i ruchu społecznego, w ramach którego KARTA nagrywała relacje represjonowanych przez reżim sowiecki, deportowanych z Kresów II Rzeczpospolitej i wysyłanych na wschód. Ten zbiór zawierający ok. tysiąca relacji stał się częścią Archiwum" - opowiadał PAP Jarosław Pałka z Archiwum Historii Mówionej.

  Archiwum w obecnym kształcie powstało w 2006 roku. "W jego ramach zaczęliśmy nagrywać wspomnienia również innych grup np. więźniów obozów koncentracyjnych, pracowników przymusowych, żołnierzy podziemia czy opozycji w PRL. Obecnie zbiór relacji w ramach Archiwum Historii Mówionej liczy ok. 3,5 tys. nagrań biograficznych. Zawsze zależy nam, by dana osoba opowiedziała o całym swoim życiu, o domu, bliskich, szkole, miejscu, w którym się wychowała czy o swoich doświadczeniach związanych z II wojną" - mówił Pałka.

  Jak zaznaczył, portal audiohistoria.pl to wizytówka, swoisty przewodnik po zasobach Archiwum i zaproszenie do odwiedzenia go. Na portalu znalazły się fragmenty ok. 300 relacji oraz zdjęcia - współczesne i archiwalne, często z rodzinnych zasobów, będące ilustracją relacji dźwiękowych. Na portalu znajduje się także wyszukiwarka, która pozwala przeszukać zasoby całego Archiwum, odnaleźć nie tylko konkretne nazwiska, ale także wydarzenia.

  "Jest tam też zbiór ok. 100 haseł, dlatego można też po prostu wpisywać poszczególne słowa z relacji. Zamieszczono tam również streszczenie pełnych nagrań, często liczących po kilka czy nawet kilkanaście godzin, a także opisy projektów realizowanych w ramach Archiwum. Chcieliśmy, żeby to był taki przewodnik po naszym zbiorze, a pełnych nagrań można wysłuchać w Archiwum Historii Mówionej w Domu Spotkań z Historią" - dodał Pałka.

  Wedle jego słów, intencją pomysłodawców było stworzenie portalu będącego takim "międzypokoleniowym łącznikiem". "Jak wiadomo z internetu korzystają głównie osoby młode i chcieliśmy przybliżyć im tę historię. Ten cały zbiór jest oczywiście także skierowany do osób tworzących prace naukowe, studentów, dziennikarzy i zwykłych pasjonatów historii" - podsumował pracownik Archiwum Historii Mówionej.

  PAP - Nauka w Polsce, Anna Kondek 

  ls/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Dyskusja Wikipedysty:Radomil: Archiwum 1 |Archiwum 2 |Archiwum 3 |Archiwum 4 |Archiwum 5 |Archiwum 6 |Archiwum 7 |Archiwum 8 |Archiwum 9 |Archiwum 10 |Archiwum 11 |Archiwum 12 |Archiwum 13 |Archiwum 14 |Archiwum 15 |Archiwum 16 |Archiwum 17 |Archiwum 18 |Archiwum 19 |Archiwum 20 Zachowywanie historii mówionej jest to pole działalności, zajmującej się opieką nad i utrzymaniem zebranych materiałów historii mówionej, niezależnie od postaci tych przekazów. Historia mówiona jest to metoda historycznej dokumentacji, w której wykorzystuje się relacje żyjących uczestników zdarzeń, które się bada. Historia mówiona często dotyka tematów rzadko pojawiających się na kartach dokumentów pisanych, a przez to, uzupełnia luki w historii. Archiwum Akt Nowych, AAN – archiwum państwowe z siedzibą w Warszawie. Jest jednym z trzech polskich archiwów państwowych o charakterze centralnym obok Narodowego Archiwum Cyfrowego i Archiwum Głównego Akt Dawnych.

  Archiwum 1 Archiwum 2 Archiwum 3 Archiwum 4 (23 VI-13IX 2007) Archiwum 5 (14 IX - 30 X 2007) Archiwum 6 (31 X 2007 - 16 XII 2007) Archiwum 7 (16 XII 2007 - 12 II 2008) Archiwum 8 (13 II - 20 V 2008) Archiwum 9 (20 V - 30 IX 2008) Archiwum 10 (30 IX 2008 - 31 I 2009) Archiwum 11 (1 II 2009 - IV 2009) Archiwum 12 (V 2009 - VII 2010) Archiwum 13 (VII 2010 - X 2011) Archiwum 14 (X 2011 — I 2012) Archiwum 15 (I 2012 — IX 2012) Archiwum 16 (IX 2012 - 19 I 2013) Archiwum 17 (I - X 2013) Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego - archiwum, a jednocześnie jednostka ogólnouczelniana Uniwersytetu Wrocławskiego, zajmujące się gromadzeniem zbiorów dotyczących jego przeszłości oraz poprzedników tej uczelni, a także akt studenckich i pracowników uczelni. Zostało założone 1 października 1950 roku. Mieści się obecnie przy ul. Szewska 50/51 we Wrocławiu.

  Narodowe Archiwum Cyfrowe, NAC – centralne archiwum państwowe z siedzibą w Warszawie, powstałe 8 marca 2008 wskutek przekształcenia istniejącego od 1955 roku Archiwum Dokumentacji Mechanicznej. Siedzibą Narodowego Archiwum jest kompleks budynków przy ulicy Hankiewicza 1, współdzielony z Archiwum Akt Nowych. Archiwum z komiksami jest typem archiwum przeznaczonym do uporządkowanego wyświetlania obrazów, w szczególności komiksów. Idea ta została upowszechniona dzięki programowi CDisplay.

  Archiwum – gromadzony zbiór, miejsce gromadzenia tego zbioru, w pewnych znaczeniach również instytucja zajmująca się gromadzeniem. Archiwum Oświecenia w Warszawie – archiwum państwowe w Warszawie powstałe w 1915 r. do opieki nad pozostawionym archiwum rosyjskiego Okręgu Naukowego Warszawskiego. Po I wojnie światowej archiwum weszło do polskiej sieci archiwalnej pod nazwą Archiwum Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, od 1936 r. Archiwum Oświecenia Publicznego.

  Archiwum Państwowe w Poznaniu – pierwsze archiwum w Poznaniu powstało w 1869 r. (Staatsarchiv Posen) jako placówka pruskiej sieci archiwów prowincjonalnych. Gromadziło księgi sądów grodzkich i ziemskich z okresu staropolskiego, akta i dokumenty ze skasowanych klasztorów oraz akta po zlikwidowanych urzędach pruskich.

  Archiwum Państwowe Dokumentacji Osobowej i Płacowej – polskie archiwum państwowe utworzone na mocy rozporządzenia ministra kultury z dnia 1 czerwca 2004 roku. Podstawowym zadaniem archiwum jest przechowywanie i udostępnianie dokumentacji płacowej i osobowej pracowników, do której przechowywania zasadniczo przepisy zobowiązują pracodawców, w przypadku, gdy pracodawca zostanie postawiony w stan likwidacji lub upadłości, zaś sąd rejestrowy stwierdzi brak środków na dalsze właściwe przechowywanie tej dokumentacji. Archiwum z mocy prawa przejmuje także zasoby prywatnych archiwów tego rodzaju (firm usługowo trudniących się przechowywaniem dokumentacji) w momencie ich likwidacji. Archiwum może także świadczyć usługi na zasadach komercyjnych.

  Archiwum Państwowe w Poznaniu – archiwum państwowe w Poznaniu utworzone w 1919 w oparciu o niemieckie archiwum państwowe (Staatsarchiv Posen) utworzone w 1869. Dyskusja Wikipedysty:Kauczuk: Archiwum 1| Archiwum 2| Archiwum 3| Archiwum 4| Archiwum 25.05.08–01.01.2009| Archiwum 02.01.2009–26.06.2009| Archiwum 26.06.2009–03.02.2009

  Dyskusja wikipedystki:Hortensja Bukietowa: Archiwum 1 Archiwum 2 Archiwum 3 Archiwum 4 Archiwum 5 Archiwum 6 Archiwum 7 Archiwum 8 Archiwum 9 Archiwum 10 Archiwum 11 Archiwum 12 Archiwum 13 Archiwum 14 Dyskusja wikipedystki:Hortensja Bukietowa/Archiwum 14: Archiwum 1 Archiwum 2 Archiwum 3 Archiwum 4 Archiwum 5 Archiwum 6 Archiwum 7 Archiwum 8 Archiwum 9 Archiwum 10 Archiwum 11 Archiwum 12 Archiwum 13

  Dyskusja wikipedystki:Hortensja Bukietowa/Archiwum 13: Archiwum 1 Archiwum 2 Archiwum 3 Archiwum 4 Archiwum 5 Archiwum 6 Archiwum 7 Archiwum 8 Archiwum 9 Archiwum 10 Archiwum 11 Archiwum 12 Archiwista, archiwariusz (łac. archi(v)um - archiwum, gr. archeíon - gmach rządowy, l.mn. archeía - archiwa, archē - przyczyna) - pracownik, kustosz archiwum, znawca zbiorów archiwalnych. Jest to zawód wiążący się z działaniami mającymi na celu przechowywanie dokumentów dla ich późniejszego udostępniania. Archiwistę zatrudniają m.in. urzędy państwowe, instytucje, zakłady pracy.

  Dyskusja Wikipedysty:Kpjas: Archiwum dyskusji do dnia 01-06-2004 - Archiwum dyskusji 01-06-2004 do 01-10-2004 - Archiwum dyskusji 01-10-2004 do 20-12-2004 - Archiwum dyskusji 21-12-2004 do 15-03-2005 - Archiwum dyskusji 16-03-2005 do 21-04-2005 - Archiwum dyskusji 21-04-2005 do 26-08-2005 - Archiwum dyskusji 26-08-2005 do 24-05-2006 - Archiwum dyskusji 24-05-2006 do 15-09-2006 - Archiwum dyskusji 15-09-2006 do 19-03-2007 - Archiwum dyskusji od 19-03-2007 do 31-08-2007 - Archiwum dyskusji od 31-08-2007 do 29-03-2008 - Archiwum dyskusji od 29-03-2008 do 02-09-2008 - Archiwum dyskusji od 02-09-2008 do 10-09-2011 - Archiwum dyskusji od 10-09-2011 do 09-01-2013 Dyskusja wikipedystki:Hortensja Bukietowa/Archiwum 12: Archiwum 1 Archiwum 2 Archiwum 3 Archiwum 4 Archiwum 5 Archiwum 6 Archiwum 7 Archiwum 8 Archiwum 9 Archiwum 10 Archiwum 11

  Dodano: 03.12.2010. 00:04  


  Najnowsze