• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ośrodek Badań nad Antykiem UW w projekcie UNESCO

  09.05.2011. 00:04
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Specjaliście OBA UW otrzymali zaproszenie do wielkiego przedsięwzięcia w ramach programu Unii Europejskiej: Central Europe - World Heritage. Jego celem jest wpisanie na listę Dziedzictwa Światowego UNESCO twierdz, fortów, wież strażniczych systemu dawnego limesu (rzymskiego systemu obronnego) z obszaru obecnej Austrii, Słowacji i Węgier.

  "Mimo, że obszar obecnej Polski nigdy nie znajdował się w ramach Imperium, nasza instytucja została zaproszona do współpracy ze względu na swoje osiągnięcia naukowe - przede wszystkim badania twierdzy Legionu I Italskiego - Novae w północnej Bułgarii, w okolicach współczesnego miasta Svištov" - wyjaśnia dyrektor OBA UW prof. Piotr Dyczek.

  Jak dodaje, drugim powodem obecności Polaków w akcji był zakończony sukcesem współrealizowany przez OBA UW program Unii Europejskiej Culture 2000, którego efektem było wpisanie na listę Dziedzictwa Światowego UNESCO umocnień rzymskich tzw. wału Antonina, które w przeszłości stanowiły północną granicę Imperium na obszarze Brytanii.

  Obecny program ma na celu przygotowanie podobnego wniosku obejmującego fortyfikacje z terenów Austrii, Słowacji i Węgier. Celem akcji jest przygotowanie nominacji dla UNESCO oraz opracowanie projektu pasów ochronnych limesu rzymskiego, projektów konserwatorskich oraz projektów turystycznych.

  OBA UW zajmie się opracowaniem szczegółów udostępnienia antycznych stanowisk dla turystów - tzw. szlaku limesowego, ciągnącego się od Niemiec, przygotowaniem publikacji końcowej oraz aplikacji do UNESCO i Unii Europejskiej. Polscy archeolodzy będą również informować o projekcie na najważniejszych europejskich spotkaniach naukowych.

  W programie uczestniczą największe i najważniejsze instytucje naukowe zajmujące się archeologią rzymską z Niemiec - Komisja Limesowa, Austrii - Akademia Nauk, Słowacji - Akademia Nauk, Muzeum Narodowe, Urząd Głównego Konserwatora oraz Węgier - Akademia Nauk, Uniwersytet w Pesc, Urząd Głównego Konserwatora.

  PAP - Nauka w Polsce, Szymon Zdziebłowski

  agt/bsz


  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)

  Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO – powstała w Zamościu organizacja zrzeszająca niektóre instytucje i samorządy w Polsce, związane z miejscami wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO. Siedzibą Ligi jest Toruń.

  Limes Górnogermańsko-Retycki – rozciągający się między Renem a Dunajem 550 km fragment rzymskiego systemu umocnień granicznych – tzw. limesu. Zaliczany do największych zabytków archeologicznych w Europie Środkowej. Wpisany na listę dziedzictwa kulturowego UNESCO w 2005.

  Nowozelandzkie Wyspy Subantarktyczne - terytorium Nowej Zelandii, położone na wschód i południe od niej. Zostało wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO ze względu na walory przyrodnicze.

  Lista światowego dziedzictwa (ang. World Heritage List; fr. Liste du patrimoine mondial) – lista obiektów objętych szczególną ochroną międzynarodowej organizacji UNESCO, filii ONZ, ze względu na ich unikatową wartość kulturową bądź przyrodniczą dla ludzkości. Lista obejmuje (w czerwcu 2013) 981 obiektów w 160 krajach, w tym 759 obiektów dziedzictwa kulturowego (K), 193 przyrodniczego (P) i 29 mieszanych (K, P). O wpisaniu danego obiektu na listę decyduje Komitet Światowego Dziedzictwa w trakcie corocznej sesji, począwszy od 1977 r. Nominacje zgłaszane są przez poszczególne kraje. Jeżeli wniosek o wpisanie danego miejsca na listę nie zostanie uwzględniony, może być złożony ponownie.

  Lista światowego dziedzictwa (ang. World Heritage List; fr. Liste du patrimoine mondial) – lista obiektów objętych szczególną ochroną międzynarodowej organizacji UNESCO, filii ONZ, ze względu na ich unikatową wartość kulturową bądź przyrodniczą dla ludzkości. Lista obejmuje (w czerwcu 2013) 981 obiektów w 160 krajach, w tym 759 obiektów dziedzictwa kulturowego (K), 193 przyrodniczego (P) i 29 mieszanych (K, P). O wpisaniu danego obiektu na listę decyduje Komitet Światowego Dziedzictwa w trakcie corocznej sesji, począwszy od 1977 r. Nominacje zgłaszane są przez poszczególne kraje. Jeżeli wniosek o wpisanie danego miejsca na listę nie zostanie uwzględniony, może być złożony ponownie.

  Lista światowego dziedzictwa (ang. World Heritage List; fr. Liste du patrimoine mondial) – lista obiektów objętych szczególną ochroną międzynarodowej organizacji UNESCO, filii ONZ, ze względu na ich unikatową wartość kulturową bądź przyrodniczą dla ludzkości. Lista obejmuje (w czerwcu 2013) 981 obiektów w 160 krajach, w tym 759 obiektów dziedzictwa kulturowego (K), 193 przyrodniczego (P) i 29 mieszanych (K, P). O wpisaniu danego obiektu na listę decyduje Komitet Światowego Dziedzictwa w trakcie corocznej sesji, począwszy od 1977 r. Nominacje zgłaszane są przez poszczególne kraje. Jeżeli wniosek o wpisanie danego miejsca na listę nie zostanie uwzględniony, może być złożony ponownie.

  Lista światowego dziedzictwa (ang. World Heritage List; fr. Liste du patrimoine mondial) – lista obiektów objętych szczególną ochroną międzynarodowej organizacji UNESCO, filii ONZ, ze względu na ich unikatową wartość kulturową bądź przyrodniczą dla ludzkości. Lista obejmuje (w czerwcu 2013) 981 obiektów w 160 krajach, w tym 759 obiektów dziedzictwa kulturowego (K), 193 przyrodniczego (P) i 29 mieszanych (K, P). O wpisaniu danego obiektu na listę decyduje Komitet Światowego Dziedzictwa w trakcie corocznej sesji, począwszy od 1977 r. Nominacje zgłaszane są przez poszczególne kraje. Jeżeli wniosek o wpisanie danego miejsca na listę nie zostanie uwzględniony, może być złożony ponownie.

  Dodano: 09.05.2011. 00:04  


  Najnowsze