• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Trzy dokumenty Kopernika pojadą do Berlina

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Trzy dokumenty - jeden, na którym widnieje podpis Mikołaja Kopernika, i dwa spisane jego ręką - ze zbiorów Archiwum Archidiecezji Warmińskiej wróciły w poniedziałek po konserwacji do Olsztyna. Wkrótce wszystkie będą prezentowane na wystawie w Berlinie.

  Dodano: 21.06.2011. 00:33  Czytaj więcej

  Unikatowe znalezisko ponad 40 dział na dnie Bałtyku

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Unikatowe znalezisko ponad 40 dział żeliwnych z XVIII wieku odkryto na dnie Bałtyku, w odległości ponad 30 mil morskich od brzegu na wysokości Ustki (Pomorskie). 12 z nich zostało już wydobytych na ląd, z czego cztery poddanych jest zabiegom konserwatorskim.

  Dodano: 21.06.2011. 00:19  Czytaj więcej

  Festiwal Słowian i Waregów w Grodzie Piastów

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Kulturę i codzienne życie Grodu Piastów na Zawodziu w Kaliszu można było poznać w sobotę i niedzielę podczas Międzynarodowego Festiwalu Słowian i Waregów. Na imprezie świętowano także 10-lecie wytyczenia Szlaku Romańskiego.


  Dodano: 20.06.2011. 10:47  Czytaj więcej

  Atrakcje festiwalu Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Poznawanie świata średniowiecza, smak jego potraw, blask pięknych wyrobów i muzykę poznawali turyści, którzy przyjechali na zakończony w niedzielę 7. Ogólnopolski Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie nad Wartą (Wielkopolska).


  Dodano: 20.06.2011. 10:19  Czytaj więcej

  W Warszawie I Festiwal Komisu Historycznego

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Spotkania z twórcami komiksów, m.in. z Henrykiem Chmielewskim, autorem przygód "Tytusa, Romka i Atomka", warsztaty dla młodych plastyków, prelekcje na temat komiksu i kiermasz wydawniczy odbyły się w sobotę w Warszawie w ramach I Festiwalu Komisu Historycznego.


  Dodano: 20.06.2011. 00:33  Czytaj więcej

  Stypendystka FNP zbada egipską ceramikę

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Wyjątkowa ceramika doskonałej jakości, pochodząca z królewskich warsztatów w egipskiej oazie Fajum może być kluczem do zrozumienia procesów politycznych i gospodarczych na przełomie III i II tysiąclecia nad Nilem. Jej analizy podjęła się dr Teodozja Rzeuska z Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN w Warszawie, dzięki stypendium otrzymanemu w ramach programu "Kolumb" Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP).

  Dodano: 20.06.2011. 00:04  Czytaj więcej

  Dr Karolina Ruta zdobyła tegoroczną Nagrodę im. Artura Rojszczaka

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Dr Karolina Ruta z Uniwersytetu Adama Mickiewicza została laureatką konkursu o Nagrodę im. Artura Rojszczaka. Wyróżnienie to przyznaje Klub Stypendystów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej FNP.

  Dodano: 17.06.2011. 13:33  Czytaj więcej

  Polscy archeolodzy zbadają szwedzki Stonehenge

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Prof. Władysław Duczko wraz z archeologami z Uniwersytetu Szczecińskiego przeprowadzą na początku lipca badanie szwedzkiego odpowiednika Stonehenge, kamiennego kręgu Ales Stenar, znajdującego się na bałtyckim klifie niedaleko Ystad.


  Dodano: 17.06.2011. 00:25  Czytaj więcej

  Polacy odkryli, jak budowniczowie mitreów wykorzystywali astronomię

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Świątynie poświęcone perskiemu bóstwu budowano w taki sposób, aby światło słoneczne rozświetlało ich wnętrze w odpowiednie dni w roku - potwierdził zespół polskich naukowców po zbadaniu mitreum w Hawarte w Syrii.

  Dodano: 17.06.2011. 00:19  Czytaj więcej

  Rozstrzygnięty przetarg na prace archeologiczne w Gdańsku

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Agencja DART Jacek Gzowski z Gdańska wygrała przetarg na wykonanie prac archeologicznych na terenie, gdzie powstanie Muzeum II Wojny Światowej. Firma zadeklarowała, że wykona to zlecenie za ponad 4,3 mln zł.


  Dodano: 15.06.2011. 12:47  Czytaj więcej

  Nowe odkrycia archeologów w faraońskim porcie

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Świątynię portową, tajemnicze cmentarzysko zwierzęce oraz zabudowę zaplecza przystani portowej odkrył polsko-amerykański zespół archeologów w Berenike w Egipcie. Misją Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW kierują wspólnie prof. Steve Sidebotham z University of Delaware oraz Iwona Zych. W poprzednich sezonach znaleziono tu unikatowe pozostałości składów portowych z okresu rzymskiego (1. połowa II w. n.e.), łącznie z doskonale zachowanymi linami cumowniczymi. W tym sezonie prace naukowców skoncentrowały się w obrębie zatoki, w miejscu domniemanego wejścia do wewnętrznego portu.

  Dodano: 15.06.2011. 00:19  Czytaj więcej

  Nagrodzono popularyzatorów archeologii

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich (SNAP) wybrało trzech laureatów w tegorocznej edycji Nagrody im. Krzysztofa Dąbrowskiego, przyznawanej za upowszechnianie wiedzy o pradziejach i historii oraz o kulturze materialnej ziem polskich.

  Dodano: 15.06.2011. 00:04  Czytaj więcej

  IPN ogłasza konkurs na finansowanie badań najnowszej historii Polski

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Monografie, wspomnienia, dzienniki, wybory źródeł i pojedyncze numery wydawnictw poświęconych różnym aspektom najnowszej historii Polski i Polaków w latach 1939-1990 mają szansę uzyskać dofinansowanie w konkursie ogłoszonym przez Instytut Pamięci Narodowej.


  Dodano: 14.06.2011. 12:33  Czytaj więcej

  W Kujawsko-Pomorskiem archeolodzy odkryli nieznane grodzisko

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Pozostałości nieznanego założenia obronnego z okresu wczesnego średniowiecza odkryli archeolodzy w Ostrowite obok jeziora Leśnego w woj. kujawsko-pomorskim. "Założenie zlokalizowaliśmy bez wbicia łopaty w ziemię, dzięki zastosowaniu metod nieinwazyjnych, przede wszystkim fotografii lotniczej i prospekcji geofizycznej" - wyjaśnia kierownik badań dr Jerzy Sikora z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego.

  Dodano: 14.06.2011. 00:19  Czytaj więcej

  Na Jarmarku Archeologicznym o potrawach Słowian

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Słowiańskie potrawy i zapomniane smaki odtwarzano na zakończonym w niedzielę Jarmarku Archeologicznym w Grodzie Piastów na terenie Zawodzia w Kaliszu. Miejscowe Towarzystwo Żywej Archeologii pokazało zmiany w sposobach żywienia na przestrzeni wieków.

  Dodano: 13.06.2011. 07:19  Czytaj więcej

  W Krakowie powstało Europejskie Stowarzyszenie Studiów nad Holokaustem

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Europejskie Stowarzyszenie Studiów nad Holokaustem zainaugurowało działalność w niedzielę w Krakowie. Ma ono pogłębić współpracę między środowiskiem akademickim a instytucjami, odpowiedzialnymi za miejsca pamięci oraz sprofesjonalizować badania Zagłady.


  Dodano: 13.06.2011. 00:04  Czytaj więcej

  Dokumenty nt. Czerwca 1976 na serwerze Radomskiej Biblioteki Cyfrowej

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Ponad 330 dokumentów dotyczących wydarzeń radomskiego Czerwca'76 udostępniono na serwerze Radomskiej Biblioteki Cyfrowej. Są wśród nich czasopisma, jednodniówki, dokumenty życia społecznego, notatki, pisma urzędowe, plakaty i ulotki.

  Dodano: 10.06.2011. 17:19  Czytaj więcej

  Powstaje Europejskie Stowarzyszenie Studiów nad Holokaustem

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Integrację środowiska akademickiego i edukatorów, którzy pracują w miejscach pamięci Holokaustu, stawia sobie za cel Europejskie Stowarzyszenie Studiów nad Holokaustem. Konferencja inaugurująca działalność stowarzyszenia rozpocznie się w niedzielę w Krakowie.

  Dodano: 10.06.2011. 00:19  Czytaj więcej

  Nowe odkrycia Polaków w pustelni koptyjskiej

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Znaki poświadczające praktyki magiczne sięgające pogańskich czasów grecko-rzymskiego Egiptu odkryli polscy archeolodzy w czasie wykopalisk w koptyjskim eremie w Gurna w Górnym Egipcie. W czasie prac odsłonięto dwa grobowce faraońskie, które mnisi koptyjscy zaadoptowali na eremy - pustelnie - poinformował Tomasz Górecki z Muzeum Narodowego w Warszawie, szef badań misji działającej w ramach Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego.

  Dodano: 09.06.2011. 00:19  Czytaj więcej

  Można zgłaszać referaty na I Konferencję Geoarcheologiczną

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  "Zmiany klimatu w świetle badań archeologicznych i geoarcheologicznych" to temat przewodni I Konferencji Geoarcheologicznej, która odbędzie się 25 listopada w Instytucie Archeologii UKSW. Do 15 lipca można przesyłać propozycje referatów.

  Dodano: 08.06.2011. 00:19  Czytaj więcej