• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Archiwalia mazowieckiej Solidarności trafiły do Archiwum Akt Nowych

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Dokumenty, fotografie, nagrania oraz inne pamiątki z lat 1979-1989 znajdujące się w zasobach mazowieckiej Solidarności zostały 17 stycznia przez jej przedstawicieli przekazane do zbiorów stołecznego Archiwum Akt Nowych.

  Dodano: 18.01.2011. 00:19  Czytaj więcej

  Cenne odkrycia w klasztorze Bożogrobców w Miechowie

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Butelkę wypełnioną dokumentami - zapewne z początku II wojny światowej oraz kilkadziesiąt średniowiecznych monet znaleźli archeolodzy na terenie budynków klasztornych Bożogrobców w Miechowie (Małopolska). Podczas badań nieinwazyjnych w kaplicy Grobu Bożego zidentyfikowano zaś kryptę, w której znajduje się jeden szkielet.

  Dodano: 17.01.2011. 00:19  Czytaj więcej

  66. rocznica Marszów Śmierci - ewakuacji KL Auschwitz

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  66. rocznica wymarszu pierwszej grupy więźniów Auschwitz, których Niemcy przenosili pod koniec wojny do innych obozów, minie 17 stycznia. Na krótko przed wkroczeniem Armii Czerwonej, z obozu Auschwitz i podobozów wyprowadzono około 56 tys. więźniów.

  Dodano: 16.01.2011. 22:19  Czytaj więcej

  50. rocznica powrotu zbiorów wawelskich do Polski

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Ponad 130 zabytkowych arrasów i 24 skrzynie innych cennych obiektów muzealnych ze zbiorów wawelskich ewakuowanych po wybuchu II wojny do Kanady powróciło 16 stycznia 1961 roku do Polski. W tym roku mija 50 lat od tego wydarzenia.

  Dodano: 16.01.2011. 08:04  Czytaj więcej

  185. rocznica urodzin Romualda Traugutta

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Przed 185 laty urodził się Romuald Traugutt dyktator powstania styczniowego. Ten gorący patriota stał się symbolem walki o niepodległość dla wielu pokoleń Polaków, był wzorcem m.in. dla Józefa Piłsudskiego.

  Dodano: 15.01.2011. 18:19  Czytaj więcej

  Koniec prac remontowych w Karpackiej Troi

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Zniszczony przez zeszłoroczną powódź Skansen Archeologiczny w Trzcinicy koło Jasła (Podkarpackie) odbudowano po kilku miesiącach intensywnych prac. Naprawiono m.in. rekonstrukcje chat, drogi wewnętrzne, ogrodzenia, a także wymieniono posadzki i części tynków. Przygotowano pawilon wystawienniczy.

  Dodano: 14.01.2011. 00:04  Czytaj więcej

  Grodzisko w Bolesławcu jest starsze niż sądzono - ustalili badacze

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Osada obronna w Bolesławcu (Dolnośląskie) jest starsza o kilkaset lat niż dotychczas uważano - ustalili badacze z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego. W wyniku badań wykopaliskowych naukowcy cofnęli historię założenia do czasów schyłku IX i X wieku, czyli okresu plemiennego. Poprzednie badania osady miały miejsce jeszcze przed II wojną światową i były prowadzone na niewielką skalę. Dlatego mała liczba pozyskanych zabytków nie pozwoliła na precyzyjne ustalenia. Ówcześni badacze ustalili wstępnie wiek założenia na XII-XIII wiek.

  Dodano: 13.01.2011. 08:04  Czytaj więcej

  Nowy numer periodyku Antropologia Religii dostępny on-line

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  W internecie ukazał się - po siedmioletniej przerwie wydawniczej - czwarty tom z serii "Antropologia Religii". Autorami artykułów są studenci związani z Kołem Naukowym Axis Mundi i Kołem Naukowym Studentów Zakładu Antropologii Historycznej przy Instytucie Archeologii UW.

  Dodano: 13.01.2011. 00:04  Czytaj więcej

  Powstał nowy archeologiczny instrument badawczy

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Aparat łączący możliwości magnetometru cezowego i zestawu do lokalizacji GPS RTK powstał dzięki subwencji Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w ramach programu NOVUM. To sprzęt służący do nieinwazyjnej prospekcji archeologicznej. Twórcami nowatorskiego urządzenia są: Krzysztof Misiewicz z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Archeologii i Etnologii PAN oraz Wiesław Małkowski z Instytutu Archeologii UW.

  Dodano: 11.01.2011. 08:04  Czytaj więcej

  Zmarła prof. Maria Paradowska

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  W Poznaniu zmarła w niedzielę prof. Maria Paradowska, wieloletnia prezes Towarzystwa Bambrów Poznańskich. Była krzewicielką wiedzy o Bambrach i współorganizatorem poświęconego im muzeum.

  Dodano: 10.01.2011. 14:19  Czytaj więcej

  Sukces poznańskich archeologów w Sudanie

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Koncentrację rytów, liczących tysiące przedstawień, starożytne cmentarzyska i kilkadziesiąt figurek terakotowych odkryła ekipa archeologów z Pracowni Archeologii Afryki z Oddziału Poznańskiego Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, podczas badań w górach nad Morzem Czerwonym na północ od Portu Sudan.

  Dodano: 10.01.2011. 00:19  Czytaj więcej

  Polacy przebadają starożytne sudańskie fortece

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Rozpoznanie ufortyfikowanych założeń architektonicznych pomiędzy V i VI Kataraktą nilową w środkowym Sudanie - to cel polsko-sudańskiej ekspedycji naukowej "Fortece Sudanu". Wcześniej nie wykonano tutaj tak szeroko zakrojonego programu badawczego związanego z dziedzictwem historycznym.

  Dodano: 07.01.2011. 08:47  Czytaj więcej

  Kwaterę oficera rzymskich legionistów odkryli polscy archeolodzy na Ukrainie

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Kwaterę jednego z oficerów dowodzących rzymskim garnizonem znaleźli polscy archeolodzy pod kierunkiem dr. Radosława Karasiewicza-Szczypiorskiego z Instytutu Archeologii UW w Bałakławie na Ukrainie. Pozostałości garnizonu warszawscy archeolodzy odkryli w poprzednich sezonach badawczych. Jednak w 2010 roku zaobserwowali przebudowy wskazujące, że pomieszczenia wznoszone z myślą o prostych żołnierzach zostały potem zamienione na mieszkanie o wyższym standardzie - podłogi zamiast z surowej gliny wykonano z warstwy zaprawy wapiennej. Dom oficera - w przeciwieństwie do ciasnych baraków szeregowych żołnierzy - składał się również z kilku obszernych izb.

  Dodano: 05.01.2011. 07:33  Czytaj więcej

  Przed 10 laty zmarł ostatni naczelnik Szarych Szeregów

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  30 grudnia 2000 r. zmarł Stanisław Broniewski "Orsza", naczelnik Szarych Szeregów, dowódca słynnej akcji pod Arsenałem, powstaniec, wychowawca młodzieży, współtwórca harcerstwa niezależnego od władz PRL.

  Dodano: 30.12.2010. 19:47  Czytaj więcej

  30. rocznica śmierci prof. Kazimierza Michałowskiego

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Wybitny naukowiec, który nie zapominał o kontaktach z ludźmi, surowy a jednocześnie troskliwy wobec podwładnych i uczniów - tak prof. Kazimierza Michałowskiego wspomina jego współpracownica, Krystyna Polaczek z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW. 1 stycznia 2011 r. mija 30 lat od śmierci prof. Kazimierza Michałowskiego, twórcy polskiej szkoły archeologii śródziemnomorskiej. Prof. Michałowski zasłynął m.in. odkryciami w sudańskim Faras oraz w Aleksandrii.

  Dodano: 30.12.2010. 12:47  Czytaj więcej

  66 lat temu Niemcy stracili w Auschwitz dowódców konspiracji

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  66. rocznica stracenia przez Niemców pięciu członków kierownictwa konspiracji w KL Auschwitz przypada 30 grudnia. Zostali oni zgładzeni za próbę ucieczki z obozu w październiku 1944 roku.

  Dodano: 30.12.2010. 10:19  Czytaj więcej

  Dobry rok dla polskich archeologów w kraju i za granicą

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Mijający rok okazał się pasmem licznych odkryć dokonanych przez polskich archeologów. Spektakularnych znalezisk dokonano zarówno zarówno w Polsce, jak i za granicą, m.in. w Czarnogórze czy Egipcie. Odbyło się również szereg ważnych imprez promujących dokonania polskich archeologów i popularyzujących tę dziedzinę.


  Dodano: 30.12.2010. 00:19  Czytaj więcej

  Alternatywna koncepcja starożytnego wytopu żelaza

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Piece zbudowane nie z cegły, lecz z drewna, dmuch naturalny bez użycia miechów, drewno i gaz drzewny jako podstawowe paliwo procesu - to niektóre z założeń alternatywnej koncepcji procesu produkcji żelaza w starożytnych piecach dymarskich w Górach Świętokrzyskich.

  Dodano: 29.12.2010. 07:04  Czytaj więcej

  Park etnograficzny kultury Mennonitów powstanie koło Torunia

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Park etnograficzny kultury Mennonitów powstanie w przyszłym roku na terenie gminy Wielka Nieszawka, sąsiadującej z Toruniem (woj. kujawsko-pomorskie). Unikalny w kraju ośrodek zachowa ślady spuścizny holenderskich osadników zamieszkujących niegdyś dolinę Wisły.

  Dodano: 27.12.2010. 08:04  Czytaj więcej

  Rocznica niemieckiej zbrodni w Wawrze

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  27 grudnia 1939 r. w Wawrze pod Warszawą Niemcy rozstrzelali 106 mężczyzn, wyciągniętych z mieszkań w trakcie nocnej obławy. "Pamięć o zbrodni wawerskiej - pisał W. Bartoszewski - nie wygasła do końca wojny, mimo dziesiątków późniejszych egzekucji masowych i innych głośnych aktów terroru".

  Dodano: 27.12.2010. 00:19  Czytaj więcej