• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Uruchomiono Rezerwat Archeologiczny w Gieczu

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Po rozbudowie i modernizacji 12 listopada uruchomiono Rezerwat Archeologiczny w Gieczu (Wielkopolskie). Miejsce to zostało przystosowane do nowoczesnej nauki najdawniejszej historii.

  Dodano: 15.11.2010. 00:19  Czytaj więcej

  W Bułgarii odkryto latrynę rzymskich legionistów

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Pomieszczenie latryny z drugiej poł. II wieku n.e. wchodzącej w skład kompleksu wielkiej łaźni na terenie obozu legionowego odkryli archeolodzy w Novae (obecnie miasto Swisztow) w Bułgarii. Wykopaliska przeprowadziła Międzynarodowa Interdyscyplinarna Ekspedycja Archeologiczna "Novae" Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu kierowana przez dr. Andrzeja B. Biernackiego. Sukces był możliwy dzięki wielokierunkowej, interdyscyplinarnej analizie terenu przeprowadzonej przez zespół składający się z archeologów, architektów i geologów, którzy wytypowali lokalizację.

  Dodano: 15.11.2010. 00:04  Czytaj więcej

  Dr Zapłata: swoboda w digitalizacji danych archeologicznych może być przeszkodą

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  10 listopada zakończyła się konferencja "Cyfrowa Przeszłość. Standardy digitalizacji dziedzictwa archeologicznego" na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie. Naukowcy próbowali podczas niej wypracować standardy cyfrowej dokumentacji dziedzictwa kulturowego. Serwis PAP - Nauka w Polsce był jednym z patronów medialnych imprezy.

  Dodano: 14.11.2010. 23:47  Czytaj więcej

  90 lat temu Piłsudski odebrał buławę marszałkowską

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  14 listopada 1920 r. w czasie pierwszych uroczystości Święta Niepodległości Naczelnik Państwa i Naczelny Wódz Józef Piłsudski odebrał od wojska na Placu Zamkowym w Warszawie buławę marszałkowską.

  Dodano: 14.11.2010. 10:33  Czytaj więcej

  Polskie formacje wojskowe na Zachodzie 1914-1918

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Z chwilą wybuchu I wojny światowej polskie środowiska emigracyjne działające we Francji rozpoczęły starania o powołanie polskich jednostek wojskowych.

  Dodano: 11.11.2010. 10:40  Czytaj więcej

  Polska Organizacja Wojskowa

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Polska Organizacja Wojskowa (POW) była tajną organizacją zbrojną, tworzoną od sierpnia 1914 r. w Królestwie Polskim z inicjatywy Józefa Piłsudskiego w oparciu o członków Związku Walki Czynnej i Polskich Drużyn Strzeleckich.

  Dodano: 11.11.2010. 10:33  Czytaj więcej

  Legiony Polskie

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Legiony Polskie były pierwszą polską formacją wojskową w XX w. Skupiły w sobie oddziały Strzelca Józefa Piłsudskiego, Drużyny Strzeleckie, Polowe Drużyny Sokoła oraz inne organizacje paramilitarne działające przed I wojną światową, głównie na terenie zaboru austriackiego.

  Dodano: 11.11.2010. 10:25  Czytaj więcej

  Listopad 1918 roku

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Na przełomie października i listopada 1918 r. wobec rozpadu monarchii austro-węgierskiej i zapowiedzi bliskiej klęski Niemiec Polacy coraz wyraźniej odczuwali, że odbudowa niepodległego państwa polskiego jest bliska.

  Dodano: 11.11.2010. 10:19  Czytaj więcej

  I Kompania Kadrowa

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  6 sierpnia 1914 r. I Kompania Kadrowa wyruszyła z krakowskich Oleandrów w kierunku Królestwa Polskiego. W przemówieniu wygłoszonym kilka dni wcześniej do jej żołnierzy Józef Piłsudski mówił: "Odtąd nie ma ani Strzelców, ani Drużyniaków. Wszyscy, co tu jesteście zebrani, jesteście żołnierzami polskimi.(...) Jedynym waszym znakiem jest odtąd orzeł biały".

  Dodano: 11.11.2010. 10:11  Czytaj więcej

  Polskie formacje wojskowe na Wschodzie 1914-1918

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  W chwili wybuchu I wojny światowej w środowiskach niepodległościowych działających pod zaborem rosyjskim ożyły nadzieje na impuls w sprawie polskiej. Wydarzenia pod drugiej stronie frontu, powstanie i wejście do boju I Kompani Kadrowej, a wkrótce Legionów Polskich niejako zmusiło do działania Polaków, poddanych cara.

  Dodano: 11.11.2010. 10:04  Czytaj więcej

  Kandydatka w konkursie Popularyzator Nauki 2010 - Ewa Korpysz

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Jej misją jest ocalenie od zapomnienia niepowtarzalnych zabytków sztuki. Swoim słuchaczom opowiada i pokazuje stare dwory i parki, zamki i warownie, opactwa i klasztory. Zdradza ich tajemnice, popularyzując wiedzę o malarstwie, rzeźbie i architekturze Polski. Wskazuje też miejsca, które warto uczynić celem zagranicznych podróży. Ewa Korpysz, historyk sztuki z Uniwersytetu Warszawskiego (UW) kandyduje - w kategorii Naukowiec/Instytucja naukowa - w VI edycji konkursu "Popularyzator Nauki", organizowanego przez serwis Nauka w Polsce PAP przy współpracy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

  Dodano: 11.11.2010. 09:04  Czytaj więcej

  Bogdan Gadomski laureatem nagrody im. Moczarskiego

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Bogdan Gadomski został laureatem Nagrody Historycznej im. Kazimierza Moczarskiego dla najlepszej książki historycznej roku za pracę "Biografia agenta. Największy agent polityczny II RP". Wręczenie nagrody odbyło się 9 listopada w Warszawie.

  Dodano: 11.11.2010. 00:11  Czytaj więcej

  Pierwsze dokumenty wolnej Warszawy z listopada 1918 roku

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Organizacja polskich władz w opuszczanej przez Niemców Warszawie, codzienne problemy miasta, ewidencjonowanie mienia, ale i obywatelskie donosy - to obraz stolicy w listopadzie 1918 r. rysujący się z rozkazów Komendy Miasta udostępnionych PAP przez Centralne Archiwum Wojskowe. Są to jedne z pierwszych dokumentów Niepodległej Polski.

  Dodano: 10.11.2010. 00:33  Czytaj więcej

  60. rocznica aresztowania gen. Augusta Emila Fieldorfa Nila

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Organizator i szef Kedywu Komendy Głównej Armii Krajowej, zastępca Komendanta Głównego AK i dowódca organizacji NIE gen. August Emil Fieldorf "Nil" został 10 listopada 1950 roku w Łodzi aresztowany przez funkcjonariuszy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego.

  Dodano: 10.11.2010. 00:04  Czytaj więcej

  Kandydat w konkursie Popularyzator Nauki 2010 - Wojciech Pastuszka

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  W ciągu kilku lat blog "Archeowieści" zyskał duże uznanie laików i naukowców. Wojciech Pastuszka opisuje tu odkrycia z dziedziny archeologii, paleontologii i biologii ewolucyjnej. Jego artykuły - zarówno pisane pro publico bono, jak i publikowane w prasie - opatrzone są odnośnikami do źródeł, oparte o sprawdzone i przystępnie omówione informacje. Z tego powodu w jego serwisie często zabierają głos naukowcy, a instytucje badawcze dostarczają autorowi materiałów i przystają na patronat medialny swoich konferencji. Red. Pastuszka jest kandydatem - w kategorii Dziennikarz/Redakcja/Instytucja nienaukowa - w VI edycji konkursu "Popularyzator Nauki", organizowanego przez serwis Nauka w Polsce PAP przy współpracy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

  Dodano: 09.11.2010. 09:04  Czytaj więcej

  Ukazała się książka o prof. Spannerze z Medalionów Nałkowskiej

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Ukazała się pierwsza polska naukowa publikacja o prof. Rudolfie Spannerze znanym z "Medalionów" Zofii Nałkowskiej. Autorzy obalają w niej tezę pisarki, że w Instytucie, którym kierował Spanner, istniała tajna fabryka mydła produkowanego z ludzkiego tłuszczu. Książka nosi tytuł "Profesor Rudolf Spanner 1895-1960. Naukowiec w III Rzeszy". Jej autorami są dr Monika Tomkiewicz (historyk, pracuje w pionie śledczym gdańskiego IPN) i dr hab. Piotr Semków (niegdyś także pracownik IPN, dziś wykładowca w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni). Publikacja została wydana przez gdyńskie Wydawnictwo Róża Wiatrów.

  Dodano: 09.11.2010. 00:25  Czytaj więcej

  Rusza ekspedycja archeologiczna PAN do Bir Nurayet

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  W połowie listopada rusza do Sudanu misja badawcza Instytutu Archeologii i Etnologii PAN Oddział w Poznaniu. Bir Nurayet - stanowisko archeologiczne będące celem ekspedycji, to bardzo bogata galeria sztuki naskalnej pełna nieznanych dotąd motywów wykonanych przez pradziejowych mieszkańców tego rejonu.

  Dodano: 09.11.2010. 00:04  Czytaj więcej

  Wzrost zdolności mózgu podstawą postępu technologicznego w starożytności

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Wyniki nowych badań dofinansowanych ze środków unijnych sugerują, że za wytwarzaniem coraz bardziej złożonych narzędzi przez ludzi z epoki kamienia stoi wzrost zdolności mózgu. W artykule opublikowanym w czasopiśmie PLoS ONE naukowcy wyjaśniają, w jaki sposób doszli do tego wniosku na podstawie obserwacji współczesnego kamieniarza przy pracy.

  Dodano: 08.11.2010. 19:17  Czytaj więcej

  Na UKSW archeolodzy debatują nad standardami dokumentacji cyfrowej zabytków

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  W poniedziałek, 8 listopada, w Warszawie rozpoczęła się konferencja naukowa "Cyfrowa przeszłość. Standardy digitalizacji dziedzictwa archeologicznego". Naukowcy debatują nad przyszłością dokumentacji archeologicznej i chcą wspólnie wypracować dobre praktyki w tym zakresie. Dotychczas nie powstały jeszcze ogólnopolskie wytyczne w tej dziedzinie.

  Dodano: 08.11.2010. 18:25  Czytaj więcej

  Polacy odkryli kamieniołomy budowniczych najstarszej piramidy świata

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Polscy archeolodzy odkryli w Egipcie kamieniołomy budowniczych najstarszej piramidy świata - schodkowej piramidy faraona Dżesera (XXVII stulecie p.n.e.). Pracami Polaków kierował prof. Karol Myśliwiec z Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN. "Powierzchnię kamieniołomów natychmiast po wydobyciu budulca pokryto warstwą cegieł lub mułu - wykonano posadzkę dla budowli rytualnej związanej ściśle z kultem królewskim" - wyjaśnia prof. Myśliwiec.

  Dodano: 08.11.2010. 00:04  Czytaj więcej