• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Pierwsza ogólnopolska konferencja nt. metod geofizycznych w archeologii

  19.04.2010. 03:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  9 czerwca w Warszawie odbędzie pierwsza ogólnopolska konferencja poświęcona zastosowaniom geofizyki w praktyce archeologicznej. Spotkanie "Metody geofizyczne w archeologii polskiej" organizuje Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie oraz Instytut Prahistorii UAM w Poznaniu. Docelowo sympozjum będzie się odbywało co dwa lata.

  Inauguracyjna konferencja zbiega się w czasie z jubileuszem 50-lecia pierwszego zastosowania metody geofizycznej w badaniu stanowiska archeologicznego na terenie Polski.

  Miejscem pierwszej konferencji będzie siedziba IAiE PAN w Warszawie. Kolejna odbędzie się w 2012 roku w Poznaniu, w którym geofizyka stanowi zarówno stały element działań konserwatorskich, jak i dydaktyki i badań uniwersyteckich.

  Jak zauważają organizatorzy, w ostatnich latach stosowanie metod geofizycznych stało się coraz powszechniejsze. Ich zdaniem, jest to związane z rosnącym zainteresowaniem w środowisku naukowym i konserwatorskim, komercjalizacją usług archeologicznych oraz szerszym dostępem do specjalistycznego sprzętu.

  Dotąd brakowało wspólnego forum wymiany myśli i doświadczeń, jak i oceny jakości wykonywanych badań geofizycznych. Archeologom zależy również na wypracowaniu niezbędnych standardów zastosowania metod geofizycznych w archeologii, dlatego szczególnie potrzebna staje się dyskusja nad oczekiwaniami stawianymi geofizyce przez archeologów i praktyką opracowywania wyników badań.

  Podczas obrad organizatorzy planują również refleksję nad poziomem zaawansowania kształcenia oraz studiów teoretycznych i metodologicznych. Według nich, najistotniejszą kwestię stanowią wyzwania wynikające z dynamicznego wzrostu liczby ratowniczych badań wykopaliskowych. Zdaniem organizatorów, to właśnie geofizyka staje obecnie przed szansą wpisania się na stałe do polityki konserwatorskiej w Polsce i nawiązania do najlepszych rozwiązań europejskich.

  W konferencji mogą wziąć udział zarówno pracownicy instytucji badawczo-naukowych, jak i indywidualni naukowcy specjalizujący się w prospekcji geofizycznej. W ramach całodniowej sesji zaplanowano 8 referatów, ale będzie też możliwość prezentacji posterów.

  Organizatorzy chcą opublikować wyniki konferencji w formie recenzowanej monografii zbiorowej. Przewidują również spotkanie "okrągłego stołu" czyli forum wymiany doświadczeń między wszystkimi uczestnikami sympozjum.

  Konferencja jest przedsięwzięciem koordynowanym przez Tomasza Herbicha z IAiE PAN w Warszawie i Łukasza Pospiesznego z Instytutu Prahistorii UAM w Poznaniu. Instytucje te reprezentuje wspólny komitet naukowy i organizacyjny. Patronat nad imprezą objęło międzynarodowe stowarzyszenie International Society for Archaeological Prospection (ISAP).

  PAP - Nauka w Polsce, Szymon Zdziebłowski

  agt/ kap/


  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Dodano: 19.04.2010. 03:17  


  Najnowsze