• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Podsumowano drugi sezon badań archeologicznych na Reducie Ordona

  29.08.2011. 15:33
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl


  Zarysy "wilczych dołów" broniących wałów Reduty Ordona, ślady kilkukrotnej niwelacji terenu i militaria z okresu Powstania Listopadowego m.in. pociski, kule kartaczowe i okucia czapek odkryto podczas drugiego sezonu badań prowadzonych na stołecznej Ochocie.


  Dzięki badaniom archeologicznym, które rozpoczęły się w ubiegłym roku ustalono, że Reduta Ordona, budowla obronna z okresu Powstania Listopadowego, która weszła do historii także dzięki poematowi Adama Mickiewicza, znajduje się na warszawskiej Ochocie, a nie jak do tej pory sądzono na terenie Woli. Ubiegłoroczne wykopy pozwoliły określić przebieg i kształt fortyfikacji. Umocnienia - jak oceniają badacze - mogły mieć kształt sześcioboku, a każda ze ścian liczyła od 35 do 46 m. Archeologom udało się także m.in. zlokalizować prawdopodobny wjazd do Reduty od strony południowej i miejsce dużej eksplozji.

  Przeprowadzone w sierpniu br. badania objęły nieco większy obszar niż w roku ubiegłym, ok. jednego ara. Był to teren przylegający bezpośrednio - jak oceniają archeolodzy - do wałów reduty. "W wykopach uchwycono przede wszystkim zarysy wilczych dołów, które broniły podejścia bezpośrednio do wałów. Odkryto także warstwy, które powstały w wyniku kilkakrotnej niwelacji terenu w XIX i na początku XX w. Prawdopodobnie pierwsze wyrównanie terenu zostało dokonane bezpośrednio po Powstaniu Listopadowym, z zarządzenia Rosjan chcących zlikwidować fortyfikacje powstańcze. Ostatnie duże wyrównanie miało miejsce prawdopodobnie na początku XX w. Obecnie część reduty znajduje się prawdopodobnie pod al. Jerozolimskimi, jednak większość obiektu jest nadal dostępna i umożliwia określenie jej ogólnego wyglądu" - relacjonował PAP Wojciech Brzeziński, dyrektor Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie, którego pracownicy prowadzą badania.

  Podczas eksploracji znaleziono także szereg militariów związanych z obroną Warszawy w 1831 r., przede wszystkim pociski karabinowe, kule kartaczowe różnych rozmiarów używane przez ówczesną artylerię i fragmenty uzbrojenia m.in. grajcar do przepychania luf karabinowych. "Jak się wydaje w warstwach kulturowych widoczne są także ślady eksplozji, nawet kilku wybuchów. Było tam kilka miejsc składowania amunicji, która prawdopodobnie - przypadkowo czy intencjonalnie, jak chciał Mickiewicz - uległa eksplozji. Odnaleziono także monety i elementy umundurowania m.in. okucia czapek czy guziki z numerem 17 noszonym przez rosyjski pułk piechoty, który atakował Redutę we wrześniu 1831 r. Dodatkowo - z ciekawych znalezisk - ponieważ teren ten leży na wydmie dawniej położonej nad obszarami podmokłymi odkryliśmy także ślady osadnictwa w epoki kamienia" - opowiadał Brzeziński.

  Jak zaznaczył prowadzone badania są istotne, ponieważ rozstrzygają w sposób jednoznaczny, że teren przy ul. Na Bateryjce jest właściwą redutą Ordona, redutą numer 54. "Myślę, że te badania powinny być kontynuowane i powinniśmy w kolejnym sezonie wejść już na teren właściwej reduty, czyli do jej wnętrza. Teren ten jest w gestii dewelopera i jest ogrodzony, ale od kilku lat nic się tam nie dzieje, więc mamy nadzieję, że nie będzie problemów z przeprowadzeniem badań. Decyzja o ich kontynuacji zależy od urzędu Warszawa Ochota, który jest zleceniodawcą badań. Konkretne decyzje nie zostały jeszcze podjęte, ale jest wola kontynuowania prac. Mam nadzieję, że mimo wielokrotnych niwelacji terenu, przy przeprowadzeniu badań na jeszcze większą skalę na pewno uda nam się uchwycić kolejne elementy tej fortyfikacji. Prace mogłbyby zostać przeprowadzone wiosną lub latem przyszłego roku" - powiedział Brzeziński.

  Obrona Reduty Ordona miała miejsce podczas Powstania Listopadowego 3 lub 4 września 1831 r. rano ok. godz. 6 i trwała prawdopodobnie ok. 1,5 godziny. Fortyfikacji broniło 6 dział, a załoga mogła liczyć maksymalnie ok. 200 żołnierzy. Nie dowodził nimi - jak to opisał Mickiewicz - Julian Konstanty Ordon, lecz mjr Ignacy Dobrzelewski. W wyniku walk poległo wówczas kilkuset polskich i rosyjskich żołnierzy. Zwłoki Polaków prawdopodobnie zostały pochowane w fosie lub przysypane podczas wybuchu prochowni. Rosjan pogrzebano na cmentarzu prawosławnym na Woli.

  PAP - Nauka w Polsce

  akn/ ls/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Reduta Ordona – wiersz Adama Mickiewicza powstały w Dreźnie w 1832. Jest opisem obrony Warszawy przed Rosjanami we wrześniu 1831 przez załogę Reduty 54, gdzie dowódcą artylerii był Juliusz Konstanty Ordon. Utwór powstał na podstawie relacji uczestnika tych wydarzeń, przyjaciela poety, Stefana Garczyńskiego, który wydał ten wiersz w Paryżu w 1833. Cmentarz prawosławny na Woli – znajduje się w Warszawie na Woli, przy ul. Wolskiej. Jest jedyną warszawską nekropolią przeznaczoną dla osób wyznania prawosławnego, od lat 70. XX wieku możliwe są na niej również pochówki katolickie. W osobnej kwaterze znajdują się przeniesione w latach 60. XX stulecia nagrobki staroobrzędowców przeniesione z cmentarza na Kamionku. Założony w 1834 ukazem carskim na terenach reduty wolskiej. Wybór miejsca na cmentarz prawosławny miał wymiar polityczny – o redutę toczone były walki w czasie szturmu rosyjskiego na Warszawę, ostatniej bitwy powstania listopadowego. MS Reduta Ordona - polski masowiec zwodowany w Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego w 1977 jako MS Feliks Dzierżyński. Od 1989 MS Reduta Ordona. Od 2001 pod banderą maltańską, sprzedany na złom do Indii w 2006.

  Obrona Warszawy (także Szturm Warszawy) – obrona Warszawy przed wojskami rosyjskimi w czasie powstania listopadowego w dniach 6-7 września 1831 roku zakończona zajęciem miasta przez Rosjan i kapitulacją obrońców. Józef Longin Sowiński herbu Krakowczyk (ur. 15 marca 1777, zm. 6 września 1831) – polski generał, dowódca obrony reduty na Woli w Warszawie w 1831.

  Reduta (wł. ridotta, fr. redoute) – rodzaj szańca. Zamknięte, samodzielne dzieło fortyfikacyjne polowe lub półstałe na narysie koła, kwadratu lub innego wieloboku przeznaczone do samodzielnie prowadzonej obrony. Reduty budowano przed linią umocnień obronnych, otaczano je wałem ziemnym lub fosą. Często budowano je w kształcie lunety z zamkniętą szyją. Reduty budowano od XVI wieku do początku I wojny światowej. Bitwa pod Ponarami miała miejsce 19 czerwca 1831 roku podczas powstania listopadowego. Bitwa nazywana jest także bitwą o Wilno lub bitwą pod Wilnem.

  Warszawa Reduta Ordona - przystanek Warszawskiej Kolei Dojazdowej położony na granicy warszawskich dzielnic Wola i Ochota przy ul. Mszczonowskiej. Ulica Redutowa - jedna z ulic wolskiego Ulrychowa. Łączy ul. Jana Olbrachta z ul. Wolską. Na całej długości posiada po jednym pasie w każdą stronę. Nazwa ulicy pochodzi od Reduty nr 56, zwanej również "Redutą Wolską", "Redutą Sowińskiego" lub "Fortem Sowińskiego" – zabytkowego dzieła fortyfikacyjnego położonego u zbiegu ul. Redutowej i ul. Wolskiej.

  Respondent - osoba, której opinie stanowią przedmiot badania w naukach społecznych, najczęściej w badaniach kwestionariuszowych, także: telefonicznych, pocztowych, internetowych. W niektórych typach badań respondenci dobierani są do badań na podstawie założeń badania probabilistycznego. W praktyce opisu badań używa sie również słowa respondent w stosunku do pojedynczje osoby, która nie jest dobierana losowo, a z która prowadzi się na przykład wywiad swobodny.

  Badanie słuchu – jest to ocena reakcji organizmu powstałej w wyniku stymulacji dźwiękowej. Badania słuchu dzielą się na badania subiektywne i badania obiektywne. Subiektywne badania słuchu, w przeciwieństwie do badań obiektywnych, wymagają aktywnej współpracy osoby badanej (od osoby badanej wymaga się świadomej informacji zwrotnej np. czy dźwięk jest słyszalny). Badania słuchu można podzielić również na badania progowe oraz nadprogowe. Celem badań progowych jest określenie najcichszego możliwego do usłyszenia dźwięku, w badaniach nadprogowych oceniana jest percepcja dźwięku powyżej progu słyszenia.

  Kalendarium powstania warszawskiego - 11 sierpnia: Niemcy opanowują Wolę i Ochotę. Miejsce obrony przy ul. Wawelskiej 60, atakowane jest od rana przez artylerię, goliaty, czołgi i piechotę. Po jego upadku (tzw. "Reduty Wawelskiej") zamordowany został ksiądz i filozof Jan Salamucha.

  Dodano: 29.08.2011. 15:33  


  Najnowsze