• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Polacy przebadają starożytne sudańskie fortece

  07.01.2011. 08:47
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Rozpoznanie ufortyfikowanych założeń architektonicznych pomiędzy V i VI Kataraktą nilową w środkowym Sudanie - to cel polsko-sudańskiej ekspedycji naukowej "Fortece Sudanu". Wcześniej nie wykonano tutaj tak szeroko zakrojonego programu badawczego związanego z dziedzictwem historycznym.

  Pierwszy sezon działań ekspedycji rozpocznie się 8 stycznia. Organizatorami akcji są Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Narodowa Korporacja Starożytności i Muzeów w Sudanie.

  "W pierwszej kolejności podejmiemy pracę na stanowiskach nieznanych z literatury bądź jedynie w niej wzmiankowanych" - wyjaśnia koordynator akcji, Mariusz Drzewiecki z Instytutu Prahistorii UAM.

  Do pozyskania informacji na temat stanowisk archeologicznych wykorzystanych zostanie wiele metod, ale z pominięciem badań wykopaliskowych.

  Wykonana przez naukowców dokumentacja będzie się składać z galerii zdjęć, szczegółowych planów sytuacyjno-wysokościowy wykonanych przy użyciu Total Station i dokładnych opisów widocznych partii murów - w miarę możliwości z rozwarstwieniem kolejnych etapów budowy. Dane te w połączeniu z dostępnymi zobrazowaniami satelitarnymi będą podstawą dalszych analiz.

  W kolejnych sezonach badawczych w ekspedycji, oprócz archeologów, wezmą udział geomorfolodzy, którzy sprawdzą możliwości datowania ufortyfikowanych założeń architektonicznych na podstawie wylewów Nilu.

  "Będzie to próba sprzężenia trzech dziedzin nauki. Z jednej strony geomorfolog dokona analizy warstw zakumulowanych w wyniku wylewów, aby podjąć próbę ustalenia sekwencji oraz charakteru wylewów. Jednocześnie w trakcie badań archeologicznych wszystkich założeń, archeolodzy będą szukać śladów wylewów w postaci zniszczeń oraz fazy odbudowy niżej położonych części fortyfikacji" - wyjaśnia Mariusz Drzewiecki.

  Członkowie ekspedycji wykonają bardzo dokładne pomiary geodezyjne, które będą w każdym przypadku odniesione do współczesnego poziomu Nilu. Dotychczas twierdze z tego rejonu nie mają tak precyzyjnej dokumentacji, a z roku na rok podlegają coraz poważniejszym zniszczeniom.

  Archeolodzy będą próbowali znaleźć odpowiedzi na liczne pytania.

  "Niezbędne są tu odwołania do źródeł pisanych, w połączeniu z którymi można podjąć próbę analizy systemów administracyjnych, wojskowych tych obszarów na przestrzeni funkcjonowania kolejnych królestw, imperiów, sułtanatów i państw" - mówi Mariusz Drzewiecki.

  Zadaniem wdrażanego projektu jest również rozwijanie współpracy między polskimi i sudańskimi badaczami. Do udziału w nim zaproszono sudańskich studentów archeologii oraz etnologii. W trakcie trwania fazy terenowej przejdą teoretyczny oraz praktyczny kurs metod badawczych.

  Kolejne etapy projektu są planowane na lata 2012 i 2013, ale ich realizacja zależy od możliwości finansowych. Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są oficjalnej stronie internetowej: http://sudan.archeo.edu.pl/.

  PAP - Nauka w Polsce, Szymon Zdziebłowski

  tot/ agt/

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Andrzej Gołembnik - archeolog, absolwent i pracownik Instytutu Archeologii UW. Długoletni pracownik Przedsiębiorstwa Państwowego Pracownie Konserwacji Zabytków (PP PKZ). Specjalista w dziedzinie metodyki i metodologii archeologicznych badań wykopaliskowych - rzeczoznawca Ministra Kultury i Sztuki w tej dziedzinie. Przez szereg lat prowadził badania i brał udział w badaniach w krajach skandynawskich (Dania, Norwegia), gdzie zyskał uznanie i opinię specjalisty od badań średniowiecznych stanowisk miejskich. W latach 90. założył własną firmę archeologiczną, która koncentrowała się na badaniach ratowniczych w historycznym centrum Płocka. Jakość prac prowadzonych przez A. Gołembnika i ich wysoki poziom metodyczny skłonił Generalnego Konserwatora Zabytków do zorganizowania latem 1997 r. we współpracy z nim warsztatów archeologii terenowej dla konserwatorów zabytków archeologicznych - pracowników Państwowej Służby Ochrony Zabytków. W końcu lat 90. z ramienia Instytutu Archeologii UW prowadził badania archeologiczne w historycznym centrum Gdańska, ze szczególnym uwzględnieniem rejonu klasztoru dominikańskiego. Po powstaniu w 2002 r. Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków (KOBiDZ) podjął pracę w jego pracowni badań interdyscyplinarnych. Po zleceniu KOBiDZ w 2003 r. przez Muzeum Pałac w Wilanowie przeprowadzenia badań archeologicznych na terenie ogrodu i parku wilanowskiego A. Gołembnik został ich kierownikiem. Pod jego kierownictwem badania te stały się poligonem najnowocześniejszych metod dokumentacji procesu badawczego w archeologii z wykorzystaniem technik 3D, ortofotografii, programów AutoCAD i systemów GIS.

  Rada Stanów - izba wyższa parlamentu federalnego Sudanu. Składa się z 50 członków powoływanych na sześcioletnią kadencję. Są oni wybierani przez legislatury sudańskich stanów. Kandydaci muszą posiadać sudańskie obywatelstwo, mieć ukończone 21 lat, umieć czytać i pisać oraz być w pełni władz umysłowych.

  Sudański konflikt graniczny – konflikt między armią sudańską a południowosudańską Ludową Armią Wyzwolenia Sudanu (SPLA) i rebeliantami popieranymi przez walczące kraje (Sudański Front Rewolucyjny wspierany przez Sudan Południowy i Armia Wyzwolenia Sudanu Południowego wspierana przez Sudan), rozpoczęty po aneksji spornego regionu Abyei przez armię Sudanu, na nowo powstałej granicy między Sudanem, a Sudanem Południowym.

  Sampling, sampling probabilistyczny – w archeologii, jedna z technik prowadzenia badań powierzchniowych. Przedmiotem badań są fragmenty interesującego nas rejonu na których prowadzi się szczegółowe badania. W przypadku kiedy zachodzi konieczność szybkiego przeprowadzenia badań i równocześnie brakuje środków finansowych lub czasu, archeolodzy decydują się na zastosowanie tego rodzaju badań.

  Sampling, sampling probabilistyczny – w archeologii, jedna z technik prowadzenia badań powierzchniowych. Przedmiotem badań są fragmenty interesującego nas rejonu na których prowadzi się szczegółowe badania. W przypadku kiedy zachodzi konieczność szybkiego przeprowadzenia badań i równocześnie brakuje środków finansowych lub czasu, archeolodzy decydują się na zastosowanie tego rodzaju badań.

  Sampling, sampling probabilistyczny – w archeologii, jedna z technik prowadzenia badań powierzchniowych. Przedmiotem badań są fragmenty interesującego nas rejonu na których prowadzi się szczegółowe badania. W przypadku kiedy zachodzi konieczność szybkiego przeprowadzenia badań i równocześnie brakuje środków finansowych lub czasu, archeolodzy decydują się na zastosowanie tego rodzaju badań.

  Flaga Sudanu Południowego – jeden z symboli tego państwa została przyjęta wraz z podpisaniem traktatu pokojowego, który zakończył II wojnę domową w Sudanie. Flaga ta wcześniej była używana przez Ludową Armię Wyzwolenia Sudanu. Flaga jest podobna do flagi Kenii, z dodatkiem złotej gwiazdy w niebieskim trójkącie. Kolory reprezentują południowych Sudańczyków (czarny), krew przelaną za wolność (czerwony), ziemię (zielony) oraz wody Nilu (niebieski). Złota gwiazda, Betlejemska, symbolizuje zjednoczenie stanów Sudanu Południowego.

  Dodano: 07.01.2011. 08:47  


  Najnowsze