• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Polscy archeolodzy wrócili z Sakkary

  18.11.2011. 00:04
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Konserwacji i analizie danych poświęcony był kolejny sezon badawczy polskiego zespołu pracującego na najsłynniejszej nekropolii egipskiej - Sakkarze, tuż obok najstarszej piramidy świata. "Nasza miesięczna kampania miała wyjątkowo inny charakter niż zwykle, ponieważ tymczasowe władze Egiptu nie są w stanie zapewnić bezpieczeństwa zabytkom odkrywanym na nekropoli memfickiej, czyli w strefie piramid, do której należy również Sakkara" - poinformował PAP prof. Karol Myśliwiec, dyrektor Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN, kierujący pracami polskiej misji archeologicznej w Sakkarze.

  Polska ekspedycja nie jest wyjątkiem, gdyż inne pracujące na tym obszarze również nie prowadziły w tym roku wykopalisk. Prof. Myśliwiec podkreślił, że obszar koncesji i magazyn, gdzie przechowywane są odkryte zabytki, nie padły jednak ofiarą żadnego wandalizmu, w przeciwieństwie do innych wykopalisk w najbliższym sąsiedztwie, w niespokojnym okresie tegorocznej rewolucji.

  "Nikt nie usiłował nawet włamać się do odkrytych przez nas grobowców, a z magazynów misji niczego nie skradziono i nie zniszczono. Egipska Służba Starożytności przypisuje ten wyjątek ogromnemu szacunkowi, jakim cieszy się nasza ekspedycja wśród miejscowej ludności" - dodał prof. Myśliwiec.

  Działania misji wykopaliskowej koordynuje Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Pierwszy sezon prac w Sakkarze miał miejsce w 1987 roku.

  Mimo, że inni archeolodzy i egiptolodzy nie wróżyli Polakom sukcesu, w przekonaniu, że po zachodniej stronie tzw. Piramidy Schodkowej, najstarszej piramidy świata, można spodziewać się co najwyżej starożytnego śmietniska, zespół polskich archeologów dokonał spektakularnych odkryć. Znaleziono m.in. przepięknie ozdobiony grobowiec egipskiego wielmoży Merefnebefa z okresu prosperity - Starego Państwa, czyli sprzed ponad 4 tysięcy lat, oraz nekropolę z czasów ptolemejskich.

  PAP - Nauka w Polsce, Szymon Zdziebłowski

  agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Piramida Merenre I – piramida władcy starożytnego Egiptu Merenre I z VI dynastii, położona na nekropoli w południowej Sakkarze. Leży na południowy zachód od piramidy Pepiego I, na której była wzorowana. Kamil Omar Kuraszkiewicz - polski archeolog, jeden z laureatów pierwszej edycji Stypendiów Polityki - "Zostańcie z nami". Od 1996 roku stały członek misji archeologicznej w Sakkarze. Obecnie adiunkt w Zakładzie Archeologii Egiptu Instytutu Archeologii UW. Piramida Iput – mała piramida żony władcy starożytnego Egiptu Tetiego i matki Pepiego I, Iput. Położona jest na nekropoli w Sakkarze, 90 m na północ od piramidy Tetiego.

  Piramida Dżedkare – piramida zbudowana przez Dżedkare, władcę starożytnego Egiptu z V dynastii, na nekropoli w Sakkarze. Jej arabska nazwa brzmi „Haram esz-Szuaf” czyli „Piramida Strażnika”. Sokar (Seker, Sekeri; gr. Sokaris, Socharis) – w mitologii egipskiej bóg odpowiadający za przyjęcie i oczyszczenie zmarłego władcy oraz zawożący go na swej barce do nieba; patron metalurgów, rzemieślników i nosicieli lektyk oraz wszystkich osób związanych z transportem; bóg pustyni i wiatru, strażnik wejścia do podziemi, opiekun nekropoli w Sakkarze, której nazwa najprawdopodobniej pochodzi od jego imienia. Miał postać sokoła lub mumii z głową sokoła.

  Polsko-egipska Archeologiczna i Geologiczna Misja Skalna - prowadzi badania na skalnej półce położonej nad świątynią królowej Hatszepsut w Deir el-Bahari w Egipcie. Powstała w 1998 r. w wyniku umowy pomiędzy Centrum Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego im. Kazimierza Michałowskiego a władzami Uniwersytetu w Tanta, a następnie Uniwersytetu Ain Shams w Kairze. Ze strony polskiej kierownikiem Misji jest od początku prof. dr hab. Andrzej Niwiński z Instytutu Archeologii UW, ze strony egipskiej - prof. Shafia Bedier z Wydziału Sztuki Uniwersytetu Ain Shams w Kairze. Piramida Unisa – piramida władcy starożytnego Egiptu, Unisa, ostatniego z władców V dynastii. Położona jest w nekropoli w Sakkarze.

  Piramida Pepiego II, zwana Pepi żyje stale lub Życie Pepi trwapiramida zbudowana przez władcę starożytnego Egiptu Pepiego II z VI dynastii. Wraz z całym kompleksem grobowym znajduje się w południowej Sakkarze, około 5 km na południe od piramidy Dżesera, w pobliżu piramid jego dwóch poprzedników i niespełna 300 m od północno-zachodniego narożnika mastaby Szepseskafa. Neferusobek - Sobekneferu - władczyni starożytnego Egiptu z XII dynastii, z okresu Średniego Państwa. Panowała prawdopodobnie w latach 1798-1794 p.n.e. Była córką Amenemhata III i siostrą lub przyrodnią siostrą Amenemhata IV i być może, także jego żoną. Prawdopodobnie po śmierci ojca i później brata, objęła regencję. Prawdopodobnie przejęcie przez nią władzy odbyło się bez jakichkolwiek protestów i sprzeciwów. Jako pierwsza kobieta w historii Egiptu tytułowała się "żeńskim Horusem" i podkreślała, że jest kobietą w męskiej roli faraona. Dowodem na to może być jej posąg, przechowywany obecnie w Luwrze, ukazujący królową w kobiecej szacie, na której nosi ona męskie ubranie władcy, chustę nemes i królewska przepaskę. Jej rządy obecnie uważa się za próbę kontynuacji i ratowania ciągłości XII dynastii oraz przeciwstawienia się upadkowi państwowości w schyłkowym okresie Średniego Państwa, po rządach potężnych władców z początków dynastii. Ich działania reformatorskie i wielki wysiłek w rozwoju gospodarczym kraju przyniosły efekt odwrotny do zamierzonego i tak osłabiły państwo, iż doprowadziło to w końcu do jego upadku. Z racji swych krótkich rządów, Neferusobek nie pozostawiła po sobie ani wielkich budowli ani licznych posągów. Uważa się, że to ona dokończyła budowę świątyni grobowej Amenamhata III, zwanej przez Greków labiryntem. Podczas prac wykopaliskowych pod kierownictwem Williama Petriego w latach 1910-1911 na terenie Mazghuna, oddalonego około 5 kilometrów od Dahszur, odkryto pozostałości dwóch piramid, które w swej konstrukcji przypominały piramidę Amenemhata III. Jednakże zmiany i udoskonalenia w ich konstrukcji, szczególnie w sposobie zamknięcia komory grobowej, nasunęły przypuszczenie, że są one budowlami późniejszymi. Na tej podstawie wysunięto hipotezę, że są to piramidy: jedna Amenemhata IV, a druga Neferusobek. Imię królowej znajduje się na Liście Królów w Sakkarze, co stanowi dowód na prawowitość jej władzy w opinii jej współczesnych i następców.

  Polish Archaeology in the Mediterranean (PAM) – rocznik naukowy wydawany od 1988 roku w Warszawie przez Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Publikowane są w nim wyniki prac polskich archeologów w rejonie Morza Śródziemnego (min. Egipt, Syria, Cypr). Zamieszczane studia i artykuły publikowane są w językach kongresowych. Pismo cieszy się uznaniem międzynarodowym i jest podstawowym periodykiem informującym o sukcesach polskiej archeologii śródziemnomorskiej.

  Chendżer - władca starożytnego Egiptu, z XIII dynastii. Znany jest głównie z kompleksu piramid w Sakkarze. Na steli z Abydos podana jest list prac budowlanych wykonanych w świątyni Ozyrysa z rozkazu Chendżera. Na tej samej steli wspomniany jest jego wezyr Ankhu.

  Rikugun Ki-93 – prototypowy japoński ciężki myśliwiec z okresu II wojny światowej. Uzbrojony w działa 57 mm lub 75 mm myśliwiec miał być budowany w dwóch wersjach - niszczyciela bombowców lub zwalczania żeglugi. Zbudowano tylko dwa prototypy. Merit Ptah (ok. 2700 p.n.e.) – pierwsza znana kobieta, która zajmowała się nauką, była lekarzem. Jej podobizna znajduje się w grobowcu znalezionym w pobliżu piramidy schodkowej w Sakkara.

  Endokrynologia Polska – dwumiesięcznik Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Beata Kos-Kudła. Zastępcami redaktora naczelnego są: prof. Ewa Sewerynek, prof. Marek Bolanowski, prof. Roman Junik oraz dr hab. Tomasz Bednarczuk. Dahszur - nekropola staroegipska z okresu Starego i Średniego Państwa, położona około 3 km na południe od nekropoli w Sakkara. Znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO.

  Dodano: 18.11.2011. 00:04  


  Najnowsze